Poker Forum

4417 leden
201337 topics
7524629 posts

Online: 17 11 geregistreerde leden + 6 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

%'en Trutgers $475 SOLD

Laatste eerst Oudste eerst

bust 33 hot 112,65

PokerStars Hand #224315746998: Tournament #3134326337, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (2000/4000) - 2021/02/28 12:35:03 ET
Table '3134326337 80' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Baca4b (51936 in chips)
Seat 2: trutgers (11414 in chips)
Seat 3: Cheezdoodle (21168 in chips)
Seat 4: offQbert45 (30315 in chips)
Seat 5: agressniko (164873 in chips)
Seat 6: siriku1 (77507 in chips)
Seat 7: manyadecano (82168 in chips)
Seat 9: staubi112 (38863 in chips)
Baca4b: posts the ante 500
trutgers: posts the ante 500
Cheezdoodle: posts the ante 500
offQbert45: posts the ante 500
agressniko: posts the ante 500
siriku1: posts the ante 500
manyadecano: posts the ante 500
staubi112: posts the ante 500
Cheezdoodle: posts small blind 2000
offQbert45: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {q-Hearts}{k-Clubs}
agressniko: folds
siriku1: folds
manyadecano: folds
staubi112: raises 34363 to 38363 and is all-in
Baca4b: raises 13073 to 51436 and is all-in
trutgers: calls 10914 and is all-in
Cheezdoodle: folds
offQbert45: folds
Uncalled bet (13073) returned to Baca4b
*** FLOP *** {8-Spades}{4-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{4-Clubs}{9-Spades} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{4-Clubs}{9-Spades}{j-Diamonds} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
staubi112: shows {k-Hearts}{j-Spades} (a pair of Jacks)
Baca4b: shows {a-Hearts}{a-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Baca4b collected 54898 from side pot
trutgers: shows {q-Hearts}{k-Clubs} (high card Ace)
Baca4b collected 42742 from main pot
staubi112 finished the tournament in 99th place and received $112.65.
trutgers finished the tournament in 100th place and received $112.65.
*** SUMMARY ***
Total pot 97640 Main pot 42742. Side pot 54898. | Rake 0
Board {8-Spades}{4-Clubs}{9-Spades}{j-Diamonds}{a-Clubs}
Seat 1: Baca4b showed {a-Hearts}{a-Diamonds} and won (97640) with three of a kind, Aces
Seat 2: trutgers (button) showed {q-Hearts}{k-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: Cheezdoodle (small blind) folded before Flop
Seat 4: offQbert45 (big blind) folded before Flop
Seat 5: agressniko folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: siriku1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: manyadecano folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: staubi112 showed {k-Hearts}{j-Spades} and lost with a pair of Jacks

21  

16:15 33 Hotter X
17:30 44 BB 3,5k
18:13 11 Sat -> Turbo-66 2k
18:20 11 Sat -> SM 7,5k
18:22 22 Turbo-63 40k
18:30 11 BB 5k
19:00 33 Bigger
19:00 22 MSM
19:05 22 Sat -> SM
19:10 16,5 PKO
19:15 11 Hotter
19:23 22 Sat -> Turbo-66
19:45 22 PKO
20:00 11 Bigger
20:00 11 Storm
20:30 33 BB
21:15 22 Hotter
21:50 33 PKO
22:15 33 Hotter
23:00 11 Cooldown
23:30 22 Turbo-69

22  

bust sat

PokerStars Hand #224316815144: Tournament #3138083302, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (250/500) - 2021/02/28 13:01:31 ET
Table '3138083302 15' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 12HookHook (5100 in chips)
Seat 2: partalos90 (15780 in chips)
Seat 3: DonWilhelm (15696 in chips)
Seat 4: trutgers (2156 in chips)
Seat 5: SaloPata (5600 in chips)
Seat 6: Tiepfoud (28397 in chips)
Seat 7: mati_1112 (19597 in chips)
Seat 8: MaxGravitySP (8250 in chips)
Seat 9: RAZOR33333 (18421 in chips)
12HookHook: posts the ante 60
partalos90: posts the ante 60
DonWilhelm: posts the ante 60
trutgers: posts the ante 60
SaloPata: posts the ante 60
Tiepfoud: posts the ante 60
mati_1112: posts the ante 60
MaxGravitySP: posts the ante 60
RAZOR33333: posts the ante 60
mati_1112: posts small blind 250
MaxGravitySP: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {q-Spades}{k-Diamonds}
RAZOR33333: folds
12HookHook: folds
partalos90: folds
DonWilhelm: folds
trutgers: raises 1500 to 2000
SaloPata: folds
Tiepfoud: folds
mati_1112: raises 17537 to 19537 and is all-in
MaxGravitySP: calls 7690 and is all-in
trutgers: calls 96 and is all-in
Uncalled bet (11347) returned to mati_1112
*** FLOP *** {10-Spades}{9-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{9-Clubs}{3-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{9-Clubs}{3-Hearts}{3-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
mati_1112: shows {a-Spades}{j-Diamonds} (two pair, Nines and Threes)
MaxGravitySP: shows {a-Diamonds}{j-Spades} (two pair, Nines and Threes)
mati_1112 collected 6094 from side pot
MaxGravitySP collected 6094 from side pot
trutgers: shows {q-Spades}{k-Diamonds} (two pair, Nines and Threes - lower kicker)
mati_1112 collected 3414 from main pot
MaxGravitySP collected 3414 from main pot
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 19016 Main pot 6828. Side pot 12188. | Rake 0
Board {10-Spades}{9-Clubs}{3-Hearts}{3-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: 12HookHook folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: partalos90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DonWilhelm folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trutgers showed {q-Spades}{k-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 5: SaloPata folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Tiepfoud (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mati_1112 (small blind) showed {a-Spades}{j-Diamonds} and won (9508) with two pair, Nines and Threes
Seat 8: MaxGravitySP (big blind) showed {a-Diamonds}{j-Spades} and won (9508) with two pair, Nines and Threes
Seat 9: RAZOR33333 folded before Flop (didn't bet)

23  

@Tjeerd100 @Frankysilver reg sommige toernooien iets later, wel nog met normale stack/bb's natuurlijk.

24  

voor zo goed als ticket SMSad

PokerStars Hand #224317399220: Tournament #3131690521, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2021/02/28 13:14:36 ET
Table '3131690521 20' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: bantze_gr (16331 in chips)
Seat 2: trutgers (17191 in chips)
Seat 3: danjuluc (6251 in chips)
Seat 4: Wilson242351 (4126 in chips)
Seat 5: longstream66 (16936 in chips)
Seat 6: Diflope (10376 in chips)
Seat 7: themasteryan (20341 in chips)
Seat 9: 1983SUN (10910 in chips)
bantze_gr: posts the ante 100
trutgers: posts the ante 100
danjuluc: posts the ante 100
Wilson242351: posts the ante 100
longstream66: posts the ante 100
Diflope: posts the ante 100
themasteryan: posts the ante 100
1983SUN: posts the ante 100
bantze_gr: posts small blind 400
trutgers: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {a-Hearts}{k-Hearts}
danjuluc: raises 5351 to 6151 and is all-in
Wilson242351: folds
longstream66: folds
Diflope: folds
themasteryan: folds
1983SUN: folds
bantze_gr: folds
trutgers: calls 5351
*** FLOP *** {j-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {j-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds} {a-Spades}
*** RIVER *** {j-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds}{a-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {a-Hearts}{k-Hearts} (a pair of Aces)
danjuluc: shows {a-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
danjuluc collected 13502 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13502 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{3-Hearts}{7-Diamonds}{a-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: bantze_gr (small blind) folded before Flop
Seat 2: trutgers (big blind) showed {a-Hearts}{k-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 3: danjuluc showed {a-Diamonds}{7-Hearts} and won (13502) with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: Wilson242351 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: longstream66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Diflope folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: themasteryan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 1983SUN (button) folded before Flop (didn't bet)

25  

bust 44 BB $10

PokerStars Hand #224317592407: Tournament #3134309988, $20+$20+$4 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2021/02/28 13:18:46 ET
Table '3134309988 8' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Xforks (6557 in chips, $20 bounty)
Seat 2: trutgers (4019 in chips, $30 bounty)
Seat 3: 2fast4you135 (9610 in chips, $30 bounty)
Seat 4: Daveygravy60 (3426 in chips, $20 bounty)
Seat 5: nanatopai (3108 in chips, $20 bounty)
Seat 6: GZingano (17360 in chips, $30 bounty)
Seat 7: bagoch (7997 in chips, $20 bounty)
Seat 8: pucho2100 (19747 in chips, $50 bounty)
Seat 9: heide1980 (19992 in chips, $50 bounty)
Xforks: posts the ante 38
trutgers: posts the ante 38
2fast4you135: posts the ante 38
Daveygravy60: posts the ante 38
nanatopai: posts the ante 38
GZingano: posts the ante 38
bagoch: posts the ante 38
pucho2100: posts the ante 38
heide1980: posts the ante 38
Xforks: posts small blind 125
trutgers: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {a-Hearts}{4-Spades}
2fast4you135: folds
Daveygravy60: folds
nanatopai: folds
GZingano: folds
bagoch: folds
pucho2100: folds
heide1980: raises 250 to 500
Xforks: folds
trutgers: raises 3481 to 3981 and is all-in
heide1980: calls 3481
*** FLOP *** {k-Diamonds}{j-Spades}{a-Spades}
*** TURN *** {k-Diamonds}{j-Spades}{a-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{j-Spades}{a-Spades}{5-Hearts} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {a-Hearts}{4-Spades} (a pair of Aces)
heide1980: shows {j-Clubs}{10-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
heide1980 collected 8429 from pot
heide1980 wins $15 for eliminating trutgers and their own bounty increases by $15 to $65
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8429 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{j-Spades}{a-Spades}{5-Hearts}{q-Hearts}
Seat 1: Xforks (small blind) folded before Flop
Seat 2: trutgers (big blind) showed {a-Hearts}{4-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 3: 2fast4you135 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Daveygravy60 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: nanatopai folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GZingano folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: bagoch folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pucho2100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: heide1980 (button) showed {j-Clubs}{10-Clubs} and won (8429) with a straight, Ten to Ace

26  

bust 22 sat

PokerStars Hand #224317823342: Tournament #3131690522, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (600/1200) - 2021/02/28 13:23:56 ET
Table '3131690522 3' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: h1nds1ghtt (1600 in chips)
Seat 2: Tripmon (10280 in chips)
Seat 3: petty1997 (15830 in chips)
Seat 5: trutgers (2900 in chips)
Seat 6: MSL1213 (8840 in chips)
Seat 7: Makmmanaman (14580 in chips)
Seat 8: bboy80 (1280 in chips)
Seat 9: JudasGuide (2860 in chips)
h1nds1ghtt: posts the ante 240
Tripmon: posts the ante 240
petty1997: posts the ante 240
trutgers: posts the ante 240
MSL1213: posts the ante 240
Makmmanaman: posts the ante 240
bboy80: posts the ante 240
JudasGuide: posts the ante 240
h1nds1ghtt: posts small blind 600
Tripmon: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {7-Clubs}{9-Clubs}
petty1997: folds
trutgers: raises 1460 to 2660 and is all-in
MSL1213: raises 5940 to 8600 and is all-in
Makmmanaman: folds
bboy80: calls 1040 and is all-in
JudasGuide: folds
h1nds1ghtt: folds
Tripmon: calls 7400
*** FLOP *** {9-Hearts}{j-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{j-Clubs}{9-Spades} {j-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{j-Clubs}{9-Spades}{j-Spades} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Tripmon: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Jacks and Nines)
MSL1213: shows {j-Diamonds}{k-Hearts} (a full house, Jacks full of Nines)
MSL1213 collected 11880 from side pot-2
trutgers: shows {7-Clubs}{9-Clubs} (a full house, Nines full of Jacks)
MSL1213 collected 4860 from side pot-1
bboy80: shows {a-Hearts}{3-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
MSL1213 collected 6680 from main pot
trutgers finished the tournament in 30th place
bboy80 finished the tournament in 31st place
*** SUMMARY ***
Total pot 23420 Main pot 6680. Side pot-1 4860. Side pot-2 11880. | Rake 0
Board {9-Hearts}{j-Clubs}{9-Spades}{j-Spades}{3-Hearts}
Seat 1: h1nds1ghtt (small blind) folded before Flop
Seat 2: Tripmon (big blind) showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 3: petty1997 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: trutgers showed {7-Clubs}{9-Clubs} and lost with a full house, Nines full of Jacks
Seat 6: MSL1213 showed {j-Diamonds}{k-Hearts} and won (23420) with a full house, Jacks full of Nines
Seat 7: Makmmanaman folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bboy80 showed {a-Hearts}{3-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 9: JudasGuide (button) folded before Flop (didn't bet)

27  

bust 11 bb

PokerStars Hand #224318279867: Tournament #3134310001, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2021/02/28 13:33:50 ET
Table '3134310001 391' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: funtazer91 (2054 in chips, $5 bounty)
Seat 2: trutgers (2078 in chips, $5 bounty)
Seat 3: UMBABARAWILL (5760 in chips, $5 bounty)
Seat 4: FREE1982555 (6382 in chips, $5 bounty)
Seat 5: AcesOverEasy97 (2732 in chips, $5 bounty)
Seat 6: (12635 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: GorokhovSA (4620 in chips, $5 bounty)
Seat 8: Lia_krd59 (12787 in chips, $10 bounty)
Seat 9: YellowTopaz (5358 in chips, $5 bounty)
funtazer91: posts the ante 18
trutgers: posts the ante 18
UMBABARAWILL: posts the ante 18
FREE1982555: posts the ante 18
AcesOverEasy97: posts the ante 18
: posts the ante 18
GorokhovSA: posts the ante 18
Lia_krd59: posts the ante 18
YellowTopaz: posts the ante 18
funtazer91: posts small blind 60
trutgers: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {a-Hearts}{a-Diamonds}
UMBABARAWILL: raises 240 to 360
FREE1982555: folds
AcesOverEasy97: folds
: folds
GorokhovSA: folds
Lia_krd59: folds
YellowTopaz: folds
funtazer91: folds
trutgers: raises 1700 to 2060 and is all-in
UMBABARAWILL: calls 1700
*** FLOP *** {q-Clubs}{4-Clubs}{9-Clubs}
*** TURN *** {q-Clubs}{4-Clubs}{9-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {q-Clubs}{4-Clubs}{9-Clubs}{10-Spades} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {a-Hearts}{a-Diamonds} (a pair of Aces)
UMBABARAWILL: shows {k-Clubs}{q-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
UMBABARAWILL collected 4342 from pot
UMBABARAWILL wins $2.50 for eliminating trutgers and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4342 | Rake 0
Board {q-Clubs}{4-Clubs}{9-Clubs}{10-Spades}{k-Hearts}
Seat 1: funtazer91 (small blind) folded before Flop
Seat 2: trutgers (big blind) showed {a-Hearts}{a-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 3: UMBABARAWILL showed {k-Clubs}{q-Hearts} and won (4342) with two pair, Kings and Queens
Seat 4: FREE1982555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AcesOverEasy97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GorokhovSA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lia_krd59 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: YellowTopaz (button) folded before Flop (didn't bet)

28  

bust 22 turbo

PokerStars Hand #224318424007: Tournament #3123670720, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (800/1600) - 2021/02/28 13:36:43 ET
Table '3123670720 503' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: dukagjincity (56015 in chips)
Seat 2: trutgers (28547 in chips)
Seat 3: JimenyShipiT (81561 in chips)
Seat 4: DeadSight (103028 in chips)
Seat 5: pocksta (71553 in chips)
Seat 6: Jones2364 (36618 in chips)
Seat 7: Tripaozao (59343 in chips)
Seat 8: JayToTheTea (79766 in chips)
Seat 9: fittesniken (109431 in chips)
dukagjincity: posts the ante 200
trutgers: posts the ante 200
JimenyShipiT: posts the ante 200
DeadSight: posts the ante 200
pocksta: posts the ante 200
Jones2364: posts the ante 200
Tripaozao: posts the ante 200
JayToTheTea: posts the ante 200
fittesniken: posts the ante 200
DeadSight: posts small blind 800
pocksta: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {2-Diamonds}{a-Diamonds}
Jones2364: folds
Tripaozao: folds
JayToTheTea: folds
fittesniken: calls 1600
dukagjincity: calls 1600
trutgers: raises 22400 to 24000
JimenyShipiT: folds
DeadSight: folds
pocksta: raises 47353 to 71353 and is all-in
fittesniken: folds
dukagjincity: folds
trutgers: calls 4347 and is all-in
Uncalled bet (43006) returned to pocksta
*** FLOP *** {j-Spades}{7-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {j-Spades}{7-Spades}{7-Clubs} {k-Spades}
*** RIVER *** {j-Spades}{7-Spades}{7-Clubs}{k-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
pocksta: shows {k-Clubs}{a-Hearts} (two pair, Kings and Sevens)
trutgers: shows {2-Diamonds}{a-Diamonds} (a pair of Sevens)
pocksta collected 62494 from pot
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 62494 | Rake 0
Board {j-Spades}{7-Spades}{7-Clubs}{k-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: dukagjincity folded before Flop
Seat 2: trutgers showed {2-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: JimenyShipiT (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DeadSight (small blind) folded before Flop
Seat 5: pocksta (big blind) showed {k-Clubs}{a-Hearts} and won (62494) with two pair, Kings and Sevens
Seat 6: Jones2364 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Tripaozao folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JayToTheTea folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fittesniken folded before Flop

29  

ticket SM binnen

30  

bust sat 22

PokerStars Hand #224319513563: Tournament #3138083303, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2021/02/28 14:02:02 ET
Table '3138083303 16' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: billtan4 (14811 in chips)
Seat 2: a13mov (6565 in chips)
Seat 3: Stein826 (7120 in chips)
Seat 4: DaMethod (1691 in chips)
Seat 5: trutgers (1964 in chips)
Seat 7: ned_da_resi (6057 in chips)
Seat 8: rasek26 (2900 in chips) is sitting out
Seat 9: ZnuteN (5132 in chips)
billtan4: posts the ante 120
a13mov: posts the ante 120
Stein826: posts the ante 120
DaMethod: posts the ante 120
trutgers: posts the ante 120
ned_da_resi: posts the ante 120
rasek26: posts the ante 120
ZnuteN: posts the ante 120
trutgers: posts small blind 300
ned_da_resi: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {9-Clubs}{q-Diamonds}
rasek26: folds
ZnuteN: folds
rasek26 has returned
billtan4: folds
a13mov: folds
Stein826: folds
DaMethod: folds
trutgers: raises 1244 to 1844 and is all-in
ned_da_resi: calls 1244
*** FLOP *** {9-Hearts}{10-Diamonds}{a-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{10-Diamonds}{a-Hearts} {j-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{10-Diamonds}{a-Hearts}{j-Hearts} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {9-Clubs}{q-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
ned_da_resi: shows {q-Hearts}{10-Spades} (a flush, Ace high)
ned_da_resi collected 4648 from pot
trutgers finished the tournament in 151st place
*** SUMMARY ***
Total pot 4648 | Rake 0
Board {9-Hearts}{10-Diamonds}{a-Hearts}{j-Hearts}{k-Hearts}
Seat 1: billtan4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: a13mov folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Stein826 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DaMethod (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: trutgers (small blind) showed {9-Clubs}{q-Diamonds} and lost with a straight, Ten to Ace
Seat 7: ned_da_resi (big blind) showed {q-Hearts}{10-Spades} and won (4648) with a flush, Ace high
Seat 8: rasek26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ZnuteN folded before Flop (didn't bet)

31  

TjibbeR schreef

@Tjeerd100 @Frankysilver reg sommige toernooien iets later, wel nog met normale stack/bb's natuurlijk.

Cool gl in sm
Ook niet erg als je wat annuleert ivm focus

{a-Diamonds}{k-Diamonds}{q-Diamonds}{j-Diamonds}{10-Diamonds}

32  

out mini

PokerStars Hand #224320019463: Tournament #3131689534, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2021/02/28 14:12:03 ET
Table '3131689534 256' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: AJPokerpro (8716 in chips)
Seat 2: kwinkle1961 (6707 in chips)
Seat 3: pEzzett^E (13024 in chips)
Seat 4: trutgers (8204 in chips)
Seat 5: Rolfove (4240 in chips)
Seat 6: xago600 (5626 in chips)
Seat 7: tishus (20112 in chips)
Seat 8: kupseri (15526 in chips)
Seat 9: iDanielJ (13140 in chips)
AJPokerpro: posts the ante 20
kwinkle1961: posts the ante 20
pEzzett^E: posts the ante 20
trutgers: posts the ante 20
Rolfove: posts the ante 20
xago600: posts the ante 20
tishus: posts the ante 20
kupseri: posts the ante 20
iDanielJ: posts the ante 20
Rolfove: posts small blind 100
xago600: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {k-Diamonds}{k-Hearts}
tishus: folds
kupseri: raises 260 to 460
iDanielJ: folds
AJPokerpro: folds
kwinkle1961: folds
pEzzett^E: folds
trutgers: raises 940 to 1400
Rolfove: folds
xago600: folds
kupseri: raises 14106 to 15506 and is all-in
trutgers: calls 6784 and is all-in
Uncalled bet (7322) returned to kupseri
*** FLOP *** {j-Hearts}{a-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {j-Hearts}{a-Clubs}{2-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {j-Hearts}{a-Clubs}{2-Diamonds}{3-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kupseri: shows {a-Spades}{a-Hearts} (a full house, Aces full of Deuces)
trutgers: shows {k-Diamonds}{k-Hearts} (two pair, Kings and Deuces)
kupseri collected 16848 from pot
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 16848 | Rake 0
Board {j-Hearts}{a-Clubs}{2-Diamonds}{3-Spades}{2-Spades}
Seat 1: AJPokerpro folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kwinkle1961 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pEzzett^E folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trutgers (button) showed {k-Diamonds}{k-Hearts} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 5: Rolfove (small blind) folded before Flop
Seat 6: xago600 (big blind) folded before Flop
Seat 7: tishus folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kupseri showed {a-Spades}{a-Hearts} and won (16848) with a full house, Aces full of Deuces
Seat 9: iDanielJ folded before Flop (didn't bet)

33  

bust 11 hotter

PokerStars Hand #224320103731: Tournament #3134326361, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2021/02/28 14:13:46 ET
Table '3134326361 216' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Beaverzz01 (12097 in chips)
Seat 2: Sempre Nessa (4536 in chips)
Seat 3: StopBugginBro (2658 in chips)
Seat 4: lmiotto88 (4231 in chips)
Seat 5: tgassen (3870 in chips)
Seat 6: Llaverin23 (11073 in chips)
Seat 7: PinkGin16 (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: MixbkoMito (14448 in chips)
Seat 9: trutgers (5139 in chips)
PinkGin16 will be allowed to play after the button
Beaverzz01: posts the ante 40
Sempre Nessa: posts the ante 40
StopBugginBro: posts the ante 40
lmiotto88: posts the ante 40
tgassen: posts the ante 40
Llaverin23: posts the ante 40
MixbkoMito: posts the ante 40
trutgers: posts the ante 40
MixbkoMito: posts small blind 150
trutgers: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {k-Hearts}{q-Hearts}
Beaverzz01: folds
Sempre Nessa: folds
StopBugginBro: folds
lmiotto88: folds
tgassen: folds
Llaverin23: raises 300 to 600
MixbkoMito: folds
trutgers: raises 4499 to 5099 and is all-in
Llaverin23: calls 4499
*** FLOP *** {4-Hearts}{9-Hearts}{j-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{9-Hearts}{j-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{9-Hearts}{j-Spades}{6-Diamonds} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {k-Hearts}{q-Hearts} (high card King)
Llaverin23: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
Llaverin23 collected 10668 from pot
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10668 | Rake 0
Board {4-Hearts}{9-Hearts}{j-Spades}{6-Diamonds}{5-Diamonds}
Seat 1: Beaverzz01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sempre Nessa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: StopBugginBro folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: lmiotto88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tgassen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Llaverin23 (button) showed {7-Clubs}{7-Hearts} and won (10668) with a pair of Sevens
Seat 8: MixbkoMito (small blind) folded before Flop
Seat 9: trutgers (big blind) showed {k-Hearts}{q-Hearts} and lost with high card King

34  

t zit even niet mee out 22 pko

PokerStars Hand #224320718715: Tournament #3134323583, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2021/02/28 14:26:02 ET
Table '3134323583 34' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: vince23456 (3765 in chips, $10 bounty)
Seat 2: kykyryry (5837 in chips, $10 bounty)
Seat 3: trutgers (2099 in chips, $10 bounty)
Seat 4: GarryYeoman (3432 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Don Baterz (5541 in chips, $17.50 bounty)
Seat 6: Riot Skate (7200 in chips, $15 bounty)
vince23456: posts the ante 15
kykyryry: posts the ante 15
trutgers: posts the ante 15
GarryYeoman: posts the ante 15
Don Baterz: posts the ante 15
Riot Skate: posts the ante 15
trutgers: posts small blind 60
GarryYeoman: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {a-Spades}{a-Diamonds}
Don Baterz: raises 120 to 240
Riot Skate: folds
vince23456: raises 330 to 570
kykyryry: folds
trutgers: raises 1514 to 2084 and is all-in
GarryYeoman: folds
Don Baterz: folds
vince23456: calls 1514
*** FLOP *** {6-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts} {10-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}{10-Clubs} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {a-Spades}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
vince23456: shows {q-Spades}{q-Hearts} (a full house, Queens full of Tens)
vince23456 collected 4618 from pot
vince23456 wins $5 for eliminating trutgers and their own bounty increases by $5 to $15
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4618 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{3-Spades}{10-Hearts}{10-Clubs}{q-Clubs}
Seat 1: vince23456 showed {q-Spades}{q-Hearts} and won (4618) with a full house, Queens full of Tens
Seat 2: kykyryry (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: trutgers (small blind) showed {a-Spades}{a-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 4: GarryYeoman (big blind) folded before Flop
Seat 5: Don Baterz folded before Flop
Seat 6: Riot Skate folded before Flop (didn't bet)

35  

tafel weg maar bust 11 big

36  

man man

PokerStars Hand #224320967627: Tournament #3134323558, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2021/02/28 14:31:03 ET
Table '3134323558 24' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: fogh123 (8903 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: gothen1986 (4197 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: bj2900 (7543 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: trutgers (10875 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: Annna KK. (7968 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: iwillkillset (10790 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: boycat85 (12448 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: 1pokerdevil1 (30818 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: Ayaag4 (20373 in chips, $11.10 bounty)
fogh123: posts the ante 40
gothen1986: posts the ante 40
bj2900: posts the ante 40
trutgers: posts the ante 40
Annna KK.: posts the ante 40
iwillkillset: posts the ante 40
boycat85: posts the ante 40
1pokerdevil1: posts the ante 40
Ayaag4: posts the ante 40
trutgers: posts small blind 150
Annna KK.: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {k-Clubs}{a-Diamonds}
iwillkillset: folds
boycat85: folds
1pokerdevil1: folds
Ayaag4: folds
fogh123: folds
gothen1986: raises 3857 to 4157 and is all-in
bj2900: folds
trutgers: raises 6678 to 10835 and is all-in
Annna KK.: folds
Uncalled bet (6678) returned to trutgers
*** FLOP *** {q-Hearts}{q-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {q-Hearts}{q-Clubs}{6-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {q-Hearts}{q-Clubs}{6-Spades}{7-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {k-Clubs}{a-Diamonds} (a pair of Queens)
gothen1986: shows {7-Spades}{a-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
gothen1986 collected 8974 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8974 | Rake 0
Board {q-Hearts}{q-Clubs}{6-Spades}{7-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: fogh123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gothen1986 showed {7-Spades}{a-Spades} and won (8974) with two pair, Queens and Sevens
Seat 3: bj2900 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trutgers (small blind) showed {k-Clubs}{a-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 5: Annna KK. (big blind) folded before Flop
Seat 6: iwillkillset folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: boycat85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 1pokerdevil1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ayaag4 folded before Flop (didn't bet)

37  

7,5

38  

bust 33 big

PokerStars Hand #224321550381: Tournament #3134308705, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2021/02/28 14:42:14 ET
Table '3134308705 40' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Drew901 (9613 in chips)
Seat 2: Lestatdiego (12579 in chips)
Seat 3: sejmajneim (7658 in chips)
Seat 4: iPUNI$H (3684 in chips)
Seat 5: trutgers (6104 in chips)
Seat 6: badnbig (3845 in chips)
Seat 7: pabloore914 (6237 in chips)
Seat 8: ipayou (2690 in chips)
Seat 9: mekk0ranki (8935 in chips)
Drew901: posts the ante 30
Lestatdiego: posts the ante 30
sejmajneim: posts the ante 30
iPUNI$H: posts the ante 30
trutgers: posts the ante 30
badnbig: posts the ante 30
pabloore914: posts the ante 30
ipayou: posts the ante 30
mekk0ranki: posts the ante 30
sejmajneim: posts small blind 125
iPUNI$H: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {k-Hearts}{a-Clubs}
trutgers: raises 300 to 550
badnbig: folds
pabloore914: folds
ipayou: folds
mekk0ranki: folds
Drew901: folds
Lestatdiego: calls 550
sejmajneim: folds
iPUNI$H: raises 3104 to 3654 and is all-in
trutgers: raises 2420 to 6074 and is all-in
Lestatdiego: calls 5524
*** FLOP *** {9-Diamonds}{q-Spades}{3-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{q-Spades}{3-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{q-Spades}{3-Spades}{9-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {k-Hearts}{a-Clubs} (a pair of Nines)
Lestatdiego: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
Lestatdiego collected 4840 from side pot
iPUNI$H: shows {a-Spades}{q-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
iPUNI$H collected 11357 from main pot
trutgers finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 16197 Main pot 11357. Side pot 4840. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{q-Spades}{3-Spades}{9-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: Drew901 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Lestatdiego (button) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and won (4840) with two pair, Nines and Sevens
Seat 3: sejmajneim (small blind) folded before Flop
Seat 4: iPUNI$H (big blind) showed {a-Spades}{q-Diamonds} and won (11357) with two pair, Queens and Nines
Seat 5: trutgers showed {k-Hearts}{a-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 6: badnbig folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pabloore914 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ipayou folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mekk0ranki folded before Flop (didn't bet)

39  

ja joh

PokerStars Hand #224322029503: Tournament #3134323558, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2021/02/28 14:51:35 ET
Table '3134323558 24' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: fogh123 (28879 in chips, $16.65 bounty)
Seat 2: Mariokopite (15545 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: trutgers (7926 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: Annna KK. (17321 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: iwillkillset (11650 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: boycat85 (5790 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: 1pokerdevil1 (36319 in chips, $11.10 bounty)
Seat 9: emdordje (23614 in chips, $11.10 bounty)
fogh123: posts the ante 60
Mariokopite: posts the ante 60
trutgers: posts the ante 60
Annna KK.: posts the ante 60
iwillkillset: posts the ante 60
boycat85: posts the ante 60
1pokerdevil1: posts the ante 60
emdordje: posts the ante 60
Mariokopite: posts small blind 250
trutgers: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to trutgers {q-Spades}{a-Hearts}
Annna KK.: folds
iwillkillset: folds
boycat85: raises 5230 to 5730 and is all-in
1pokerdevil1: folds
emdordje: folds
fogh123: folds
Mariokopite: folds
trutgers: calls 5230
*** FLOP *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts}{4-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
trutgers: shows {q-Spades}{a-Hearts} (a pair of Nines)
boycat85: shows {a-Spades}{4-Spades} (two pair, Nines and Fours)
boycat85 collected 12190 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12190 | Rake 0
Board {9-Hearts}{6-Diamonds}{5-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: fogh123 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mariokopite (small blind) folded before Flop
Seat 4: trutgers (big blind) showed {q-Spades}{a-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 5: Annna KK. folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iwillkillset folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: boycat85 showed {a-Spades}{4-Spades} and won (12190) with two pair, Nines and Fours
Seat 8: 1pokerdevil1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: emdordje folded before Flop (didn't bet)

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic