Poker Forum

4411 leden
201369 topics
7525749 posts

Online: 13 3 geregistreerde leden + 10 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

% verkoop Mr. HighLow (donderdag 04-03) SPOEDJE

Laatste eerst Oudste eerst

GG

45  

GG

44  

BU:
20.00uur $109 Mini Thursday Thrill BUST
20.00uur $11 Big BUST
20.30uur $33 BB BUST $76.49
20.45uur $11 FO BUST $31.48
21.15uur $22 Hot PKO BUST $19.14

Bounty's : $10 + $29.53 + $7.50 + $20.63

Totaal: $194.77

10% = 19.48

Bedankt voor het kopen! Heel zuur einde helaas. $$ verstuurd

{9-Diamonds}{9-Hearts}

43  

SickSickSick

Bust bb 33

PokerStars Hand #224464321732: Tournament #3139692435, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXX (2000/4000) - 2021/03/05 1:04:54 CET [2021/03/04 19:04:54 ET]
Table '3139692435 115' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: AJRimmercze (18830 in chips, $133.35 bounty)
Seat 2: deezyOG (448502 in chips, $108.73 bounty)
Seat 3: Totejuan (250833 in chips, $133.58 bounty)
Seat 4: Alterant (170104 in chips, $119.06 bounty)
Seat 5: Nilmerg[spb] (91962 in chips, $98.43 bounty)
Seat 6: abalos902 (115995 in chips, $128.42 bounty)
Seat 8: rssollero (189843 in chips, $154.68 bounty)
Seat 9: Mr. HighLow (40748 in chips, $65.15 bounty)
AJRimmercze: posts the ante 600
deezyOG: posts the ante 600
Totejuan: posts the ante 600
Alterant: posts the ante 600
Nilmerg[spb]: posts the ante 600
abalos902: posts the ante 600
rssollero: posts the ante 600
Mr. HighLow: posts the ante 600
Mr. HighLow: posts small blind 2000
AJRimmercze: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {k-Diamonds}{q-Hearts}
deezyOG: folds
Totejuan: folds
Alterant: raises 4000 to 8000
Nilmerg[spb]: folds
abalos902: folds
rssollero: calls 8000
Mr. HighLow: raises 32148 to 40148 and is all-in
AJRimmercze: calls 14230 and is all-in
Alterant: folds
rssollero: calls 32148
*** FLOP *** {j-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}
*** TURN *** {j-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{8-Diamonds} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Mr. HighLow: shows {k-Diamonds}{q-Hearts} (a pair of Eights)
rssollero: shows {6-Spades}{5-Spades} (a straight, Four to Eight)
rssollero collected 43836 from side pot
AJRimmercze: shows {10-Spades}{q-Diamonds} (a pair of Eights)
rssollero collected 67490 from main pot
rssollero wins $66.68 for eliminating AJRimmercze and their own bounty increases by $66.67 to $221.35
rssollero wins $32.58 for eliminating Mr. HighLow and their own bounty increases by $32.57 to $253.92
Mr. HighLow finished the tournament in 76th place and received $76.49.
AJRimmercze finished the tournament in 77th place and received $76.49.
*** SUMMARY ***
Total pot 111326 Main pot 67490. Side pot 43836. | Rake 0
Board {j-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{8-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: AJRimmercze (big blind) showed {10-Spades}{q-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: deezyOG folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Totejuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Alterant folded before Flop
Seat 5: Nilmerg[spb] folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: abalos902 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rssollero (button) showed {6-Spades}{5-Spades} and won (111326) with a straight, Four to Eight
Seat 9: Mr. HighLow (small blind) showed {k-Diamonds}{q-Hearts} and lost with a pair of Eights

{9-Diamonds}{9-Hearts}

42  

BU:
20.00uur $109 Mini Thursday Thrill BUST
20.00uur $11 Big BUST
20.30uur $33 BB ITM 44K
20.45uur $11 FO BUST $31.48
21.15uur $22 Hot PKO BUST $19.14

Bounty's : $10 + $29.53 + $7.50 + $20.63

{9-Diamonds}{9-Hearts}

41  

Is dit een call met alle bounty's?

PokerStars Hand #224463703615: Tournament #3139692435, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (1500/3000) - 2021/03/05 0:41:28 CET [2021/03/04 18:41:28 ET]
Table '3139692435 48' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Thomastom3 (138148 in chips, $135.92 bounty)
Seat 2: Mr. HighLow (72338 in chips, $65.15 bounty)
Seat 3: davgaldav (3591 in chips, $65.62 bounty)
Seat 4: BezBAshKi (27381 in chips, $56.25 bounty)
Seat 5: NorBaggio (4890 in chips, $26.25 bounty)
Seat 6: Chiuda (100215 in chips, $101.25 bounty)
Seat 7: Pelo22222 (89233 in chips, $30 bounty)
Seat 8: Aloysius P57 (129816 in chips, $91.87 bounty)
Seat 9: Zeppy89 (112838 in chips, $90.93 bounty)
Thomastom3: posts the ante 500
Mr. HighLow: posts the ante 500
davgaldav: posts the ante 500
BezBAshKi: posts the ante 500
NorBaggio: posts the ante 500
Chiuda: posts the ante 500
Pelo22222: posts the ante 500
Aloysius P57: posts the ante 500
Zeppy89: posts the ante 500
NorBaggio: posts small blind 1500
Chiuda: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {9-Hearts}{k-Hearts}
Pelo22222: folds
Aloysius P57: folds
Zeppy89: folds
Thomastom3: raises 3540 to 6540
Mr. HighLow: calls 6540
davgaldav: calls 3091 and is all-in
BezBAshKi: raises 20341 to 26881 and is all-in
NorBaggio: calls 2890 and is all-in
Chiuda: folds
Thomastom3: raises 110767 to 137648 and is all-in
Mr. HighLow: folds
Uncalled bet (110767) returned to Thomastom3
*** FLOP *** {k-Diamonds}{4-Clubs}{5-Clubs}
*** TURN *** {k-Diamonds}{4-Clubs}{5-Clubs} {k-Spades}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{4-Clubs}{5-Clubs}{k-Spades} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Thomastom3: shows {q-Clubs}{2-Clubs} (a flush, Queen high)
BezBAshKi: shows {7-Spades}{6-Spades} (a pair of Kings)
Thomastom3 collected 47132 from side pot-2
NorBaggio: shows {3-Clubs}{a-Clubs} (a flush, Ace high)
NorBaggio collected 5196 from side pot-1
davgaldav: shows {5-Diamonds}{10-Clubs} (two pair, Kings and Fives)
NorBaggio collected 22955 from main pot
NorBaggio wins $32.81 for eliminating davgaldav and their own bounty increases by $32.81 to $59.06
Thomastom3 wins $28.13 for eliminating BezBAshKi and their own bounty increases by $28.12 to $164.04
BezBAshKi finished the tournament in 104th place and received $76.49.
davgaldav finished the tournament in 105th place and received $76.49.
*** SUMMARY ***
Total pot 75283 Main pot 22955. Side pot-1 5196. Side pot-2 47132. | Rake 0
Board {k-Diamonds}{4-Clubs}{5-Clubs}{k-Spades}{j-Clubs}
Seat 1: Thomastom3 showed {q-Clubs}{2-Clubs} and won (47132) with a flush, Queen high
Seat 2: Mr. HighLow folded before Flop
Seat 3: davgaldav showed {5-Diamonds}{10-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 4: BezBAshKi (button) showed {7-Spades}{6-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 5: NorBaggio (small blind) showed {3-Clubs}{a-Clubs} and won (28151) with a flush, Ace high
Seat 6: Chiuda (big blind) folded before Flop
Seat 7: Pelo22222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Aloysius P57 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Zeppy89 folded before Flop (didn't bet)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

40  

Mehh bust vs tafel vis

PokerStars Hand #224463593820: Tournament #3139696426, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXI (900/1800) - 2021/03/05 0:38:08 CET [2021/03/04 18:38:08 ET]
Table '3139696426 20' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Bigmoney_gus (101662 in chips)
Seat 2: Brito.Aces (42457 in chips)
Seat 4: engle111 (100825 in chips)
Seat 6: JUCA_PIRAMA1 (43878 in chips)
Seat 7: Chaaaaaarlottex (35696 in chips) is sitting out
Seat 9: Mr. HighLow (14857 in chips)
Bigmoney_gus: posts the ante 225
Brito.Aces: posts the ante 225
engle111: posts the ante 225
JUCA_PIRAMA1: posts the ante 225
Chaaaaaarlottex: posts the ante 225
Mr. HighLow: posts the ante 225
Bigmoney_gus: posts small blind 900
Brito.Aces: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {a-Hearts}{j-Clubs}
engle111: raises 1800 to 3600
JUCA_PIRAMA1: folds
Chaaaaaarlottex: folds
Chaaaaaarlottex has returned
Mr. HighLow: raises 11032 to 14632 and is all-in
Bigmoney_gus: folds
Brito.Aces: folds
engle111: calls 11032
*** FLOP *** {5-Hearts}{10-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{10-Diamonds}{9-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{10-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
engle111: shows {k-Clubs}{9-Diamonds} (two pair, Nines and Fives)
Mr. HighLow: shows {a-Hearts}{j-Clubs} (a pair of Fives)
engle111 collected 33314 from pot
Mr. HighLow finished the tournament in 29th place and received $31.48.
*** SUMMARY ***
Total pot 33314 | Rake 0
Board {5-Hearts}{10-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: Bigmoney_gus (small blind) folded before Flop
Seat 2: Brito.Aces (big blind) folded before Flop
Seat 4: engle111 showed {k-Clubs}{9-Diamonds} and won (33314) with two pair, Nines and Fives
Seat 6: JUCA_PIRAMA1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Chaaaaaarlottex folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mr. HighLow (button) showed {a-Hearts}{j-Clubs} and lost with a pair of Fives

{9-Diamonds}{9-Hearts}

39  

Smile

PokerStars Hand #224463136137: Tournament #3139692435, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1000/2000) - 2021/03/05 0:22:37 CET [2021/03/04 18:22:37 ET]
Table '3139692435 48' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Thomastom3 (66506 in chips, $122.80 bounty)
Seat 2: Mr. HighLow (41744 in chips, $65.15 bounty)
Seat 3: davgaldav (25748 in chips, $65.62 bounty)
Seat 5: NorBaggio (67888 in chips, $26.25 bounty)
Seat 6: Chiuda (162707 in chips, $101.25 bounty)
Seat 7: Pelo22222 (24051 in chips, $30 bounty)
Seat 8: Aloysius P57 (127101 in chips, $91.87 bounty)
Seat 9: Marcosv61 (19582 in chips, $26.25 bounty)
Thomastom3: posts the ante 300
Mr. HighLow: posts the ante 300
davgaldav: posts the ante 300
NorBaggio: posts the ante 300
Chiuda: posts the ante 300
Pelo22222: posts the ante 300
Aloysius P57: posts the ante 300
Marcosv61: posts the ante 300
Marcosv61: posts small blind 1000
Thomastom3: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {a-Clubs}{a-Diamonds}
Mr. HighLow: raises 2000 to 4000
davgaldav: folds
NorBaggio: raises 8000 to 12000
Chiuda: folds
Pelo22222: folds
Aloysius P57: folds
Marcosv61: folds
Thomastom3: folds
Mr. HighLow: raises 29444 to 41444 and is all-in
NorBaggio: calls 29444
*** FLOP *** {8-Clubs}{9-Diamonds}{j-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{9-Diamonds}{j-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{9-Diamonds}{j-Hearts}{9-Hearts} {k-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Mr. HighLow: shows {a-Clubs}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
NorBaggio: shows {a-Hearts}{k-Clubs} (two pair, Kings and Nines)
Mr. HighLow collected 88288 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 88288 | Rake 0
Board {8-Clubs}{9-Diamonds}{j-Hearts}{9-Hearts}{k-Diamonds}
Seat 1: Thomastom3 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Mr. HighLow showed {a-Clubs}{a-Diamonds} and won (88288) with two pair, Aces and Nines
Seat 3: davgaldav folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NorBaggio showed {a-Hearts}{k-Clubs} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 6: Chiuda folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pelo22222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Aloysius P57 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Marcosv61 (small blind) folded before Flop

{9-Diamonds}{9-Hearts}

38  

PokerStars Hand #224462868645: Tournament #3139696426, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (700/1400) - 2021/03/05 0:14:15 CET [2021/03/04 18:14:15 ET]
Table '3139696426 20' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Bigmoney_gus (54815 in chips)
Seat 2: Brito.Aces (31956 in chips)
Seat 3: duxo 93 (34894 in chips)
Seat 4: engle111 (26803 in chips)
Seat 5: dylan016 (20715 in chips)
Seat 6: JUCA_PIRAMA1 (21989 in chips)
Seat 7: vjcvjc28 (32970 in chips)
Seat 8: Blom96 (22632 in chips)
Seat 9: Mr. HighLow (23432 in chips)
Bigmoney_gus: posts the ante 175
Brito.Aces: posts the ante 175
duxo 93: posts the ante 175
engle111: posts the ante 175
dylan016: posts the ante 175
JUCA_PIRAMA1: posts the ante 175
vjcvjc28: posts the ante 175
Blom96: posts the ante 175
Mr. HighLow: posts the ante 175
engle111: posts small blind 700
dylan016: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {10-Spades}{10-Diamonds}
JUCA_PIRAMA1: folds
vjcvjc28: folds
Blom96: raises 1400 to 2800
Mr. HighLow: raises 20457 to 23257 and is all-in
Bigmoney_gus: folds
Brito.Aces: folds
duxo 93: folds
engle111: folds
dylan016: folds
Blom96: folds
Uncalled bet (20457) returned to Mr. HighLow
Mr. HighLow collected 9275 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9275 | Rake 0
Seat 1: Bigmoney_gus folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Brito.Aces folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: duxo 93 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: engle111 (small blind) folded before Flop
Seat 5: dylan016 (big blind) folded before Flop
Seat 6: JUCA_PIRAMA1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vjcvjc28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Blom96 folded before Flop
Seat 9: Mr. HighLow collected (9275)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

37  

PokerStars Hand #224462797444: Tournament #3139696426, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (700/1400) - 2021/03/05 0:11:54 CET [2021/03/04 18:11:54 ET]
Table '3139696426 20' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Gusmao Sex (10887 in chips)
Seat 2: Brito.Aces (33881 in chips)
Seat 3: duxo 93 (24182 in chips)
Seat 4: engle111 (30128 in chips)
Seat 5: dylan016 (22640 in chips)
Seat 6: JUCA_PIRAMA1 (22514 in chips)
Seat 7: vjcvjc28 (28770 in chips)
Seat 9: Mr. HighLow (19757 in chips)
Gusmao Sex: posts the ante 175
Brito.Aces: posts the ante 175
duxo 93: posts the ante 175
engle111: posts the ante 175
dylan016: posts the ante 175
JUCA_PIRAMA1: posts the ante 175
vjcvjc28: posts the ante 175
Mr. HighLow: posts the ante 175
Mr. HighLow: posts small blind 700
Gusmao Sex: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {k-Spades}{a-Hearts}
Brito.Aces: folds
duxo 93: folds
engle111: folds
dylan016: calls 1400
JUCA_PIRAMA1: folds
vjcvjc28: folds
Mr. HighLow: raises 18182 to 19582 and is all-in
Gusmao Sex: folds
dylan016: folds
Uncalled bet (18182) returned to Mr. HighLow
Mr. HighLow collected 5600 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5600 | Rake 0
Seat 1: Gusmao Sex (big blind) folded before Flop
Seat 2: Brito.Aces folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: duxo 93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: engle111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dylan016 folded before Flop
Seat 6: JUCA_PIRAMA1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vjcvjc28 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mr. HighLow (small blind) collected (5600)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

36  

PokerStars Hand #224462779124: Tournament #3139692435, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (800/1600) - 2021/03/05 0:11:19 CET [2021/03/04 18:11:19 ET]
Table '3139692435 48' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Thomastom3 (72786 in chips, $122.80 bounty)
Seat 2: Mr. HighLow (34454 in chips, $65.15 bounty)
Seat 3: davgaldav (37278 in chips, $65.62 bounty)
Seat 4: zoelloe (48234 in chips, $52.50 bounty)
Seat 5: NorBaggio (31739 in chips, $26.25 bounty)
Seat 6: Chiuda (108693 in chips, $75 bounty)
Seat 7: Pelo22222 (30571 in chips, $30 bounty)
Seat 8: Aloysius P57 (146740 in chips, $91.87 bounty)
Seat 9: RafaCorreaBR (69354 in chips, $63.75 bounty)
Thomastom3: posts the ante 240
Mr. HighLow: posts the ante 240
davgaldav: posts the ante 240
zoelloe: posts the ante 240
NorBaggio: posts the ante 240
Chiuda: posts the ante 240
Pelo22222: posts the ante 240
Aloysius P57: posts the ante 240
RafaCorreaBR: posts the ante 240
Mr. HighLow: posts small blind 800
davgaldav: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {a-Diamonds}{a-Hearts}
zoelloe: calls 1600
NorBaggio: folds
Chiuda: folds
Pelo22222: folds
Aloysius P57: folds
RafaCorreaBR: calls 1600
Thomastom3: folds
Mr. HighLow: raises 32614 to 34214 and is all-in
davgaldav: folds
zoelloe: folds
RafaCorreaBR: folds
Uncalled bet (32614) returned to Mr. HighLow
Mr. HighLow collected 8560 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8560 | Rake 0
Seat 1: Thomastom3 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr. HighLow (small blind) collected (8560)
Seat 3: davgaldav (big blind) folded before Flop
Seat 4: zoelloe folded before Flop
Seat 5: NorBaggio folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Chiuda folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Pelo22222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Aloysius P57 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: RafaCorreaBR folded before Flop

{9-Diamonds}{9-Hearts}

35  

BU:
20.00uur $109 Mini Thursday Thrill BUST
20.00uur $11 Big BUST
20.30uur $33 BB ITM 42K
20.45uur $11 FO ITM 20K
21.15uur $22 Hot PKO BUST $19.14

Bounty's : $10 + $29.53 + $7.50 + $20.63

{9-Diamonds}{9-Hearts}

34  

Moet hier gewoon pre schuiven

PokerStars Hand #224462182450: Tournament #3139696426, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2021/03/04 23:51:50 CET [2021/03/04 17:51:50 ET]
Table '3139696426 20' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Gusmao Sex (13387 in chips)
Seat 2: Brito.Aces (15579 in chips)
Seat 3: duxo 93 (9507 in chips)
Seat 4: engle111 (43582 in chips)
Seat 5: dylan016 (22365 in chips)
Seat 6: colonelkosta (18258 in chips)
Seat 7: vjcvjc28 (12535 in chips)
Seat 8: sentenza1119 (14938 in chips)
Seat 9: Mr. HighLow (28607 in chips)
Gusmao Sex: posts the ante 125
Brito.Aces: posts the ante 125
duxo 93: posts the ante 125
engle111: posts the ante 125
dylan016: posts the ante 125
colonelkosta: posts the ante 125
vjcvjc28: posts the ante 125
sentenza1119: posts the ante 125
Mr. HighLow: posts the ante 125
sentenza1119: posts small blind 500
Mr. HighLow: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {q-Clubs}{q-Spades}
Gusmao Sex has timed out
Gusmao Sex: folds
Gusmao Sex is sitting out
Brito.Aces: folds
Gusmao Sex has returned
duxo 93: folds
engle111: raises 2000 to 3000
dylan016: folds
colonelkosta: folds
vjcvjc28: folds
sentenza1119: folds
Mr. HighLow: raises 5000 to 8000
engle111: calls 5000
*** FLOP *** {3-Diamonds}{6-Hearts}{k-Diamonds}
Mr. HighLow: checks
engle111: bets 35457 and is all-in
Mr. HighLow: folds
Uncalled bet (35457) returned to engle111
engle111 collected 17625 from pot
engle111: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 17625 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{6-Hearts}{k-Diamonds}
Seat 1: Gusmao Sex folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Brito.Aces folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: duxo 93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: engle111 collected (17625)
Seat 5: dylan016 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: colonelkosta folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: vjcvjc28 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sentenza1119 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Mr. HighLow (big blind) folded on the Flop

{9-Diamonds}{9-Hearts}

33  

$20.63

PokerStars Hand #224461993115: Tournament #3139692435, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXII (600/1200) - 2021/03/04 23:46:24 CET [2021/03/04 17:46:24 ET]
Table '3139692435 48' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Thomastom3 (80597 in chips, $89.99 bounty)
Seat 2: Mr. HighLow (23574 in chips, $44.53 bounty)
Seat 3: davgaldav (39108 in chips, $65.62 bounty)
Seat 4: yor77 (9979 in chips, $41.25 bounty)
Seat 5: justAAgame (49140 in chips, $65.62 bounty)
Seat 6: Chiuda (80985 in chips, $75 bounty)
Seat 7: chrisfrimodt (29412 in chips, $78.75 bounty)
Seat 8: Aloysius P57 (64861 in chips, $52.50 bounty)
Seat 9: RafaCorreaBR (90169 in chips, $63.75 bounty)
Thomastom3: posts the ante 180
Mr. HighLow: posts the ante 180
davgaldav: posts the ante 180
yor77: posts the ante 180
justAAgame: posts the ante 180
Chiuda: posts the ante 180
chrisfrimodt: posts the ante 180
Aloysius P57: posts the ante 180
RafaCorreaBR: posts the ante 180
chrisfrimodt: posts small blind 600
Aloysius P57: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {j-Clubs}{j-Diamonds}
RafaCorreaBR: folds
Thomastom3: folds
Mr. HighLow: raises 1260 to 2460
davgaldav: folds
yor77: raises 7339 to 9799 and is all-in
justAAgame: folds
Chiuda: folds
chrisfrimodt: folds
Aloysius P57: folds
Mr. HighLow: calls 7339
*** FLOP *** {8-Hearts}{k-Clubs}{10-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{k-Clubs}{10-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{k-Clubs}{10-Clubs}{3-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Mr. HighLow: shows {j-Clubs}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Threes)
yor77: shows {5-Hearts}{5-Spades} (two pair, Fives and Threes)
Mr. HighLow collected 23018 from pot
Mr. HighLow wins $20.63 for eliminating yor77 and their own bounty increases by $20.62 to $65.15
yor77 finished the tournament in 265th place and received $40.68.
*** SUMMARY ***
Total pot 23018 | Rake 0
Board {8-Hearts}{k-Clubs}{10-Clubs}{3-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: Thomastom3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr. HighLow showed {j-Clubs}{j-Diamonds} and won (23018) with two pair, Jacks and Threes
Seat 3: davgaldav folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yor77 showed {5-Hearts}{5-Spades} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 5: justAAgame folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Chiuda (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: chrisfrimodt (small blind) folded before Flop
Seat 8: Aloysius P57 (big blind) folded before Flop
Seat 9: RafaCorreaBR folded before Flop (didn't bet)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

32  

PokerStars Hand #224461938062: Tournament #3139696426, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2021/03/04 23:44:49 CET [2021/03/04 17:44:49 ET]
Table '3139696426 20' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Gusmao Sex (13612 in chips)
Seat 2: Brito.Aces (14304 in chips)
Seat 4: engle111 (60673 in chips)
Seat 5: dylan016 (25090 in chips)
Seat 6: colonelkosta (18758 in chips)
Seat 7: vjcvjc28 (14435 in chips)
Seat 8: sentenza1119 (8663 in chips)
Seat 9: Mr. HighLow (13466 in chips)
Gusmao Sex: posts the ante 100
Brito.Aces: posts the ante 100
engle111: posts the ante 100
dylan016: posts the ante 100
colonelkosta: posts the ante 100
vjcvjc28: posts the ante 100
sentenza1119: posts the ante 100
Mr. HighLow: posts the ante 100
colonelkosta: posts small blind 400
vjcvjc28: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {q-Diamonds}{a-Diamonds}
sentenza1119: folds
Mr. HighLow: raises 840 to 1640
Gusmao Sex: folds
Brito.Aces: folds
engle111: raises 58933 to 60573 and is all-in
dylan016: folds
colonelkosta: folds
vjcvjc28: folds
Mr. HighLow: calls 11726 and is all-in
Uncalled bet (47207) returned to engle111
*** FLOP *** {7-Clubs}{a-Spades}{k-Clubs}
*** TURN *** {7-Clubs}{a-Spades}{k-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{a-Spades}{k-Clubs}{8-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Mr. HighLow: shows {q-Diamonds}{a-Diamonds} (a pair of Aces)
engle111: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (a pair of Fives)
Mr. HighLow collected 28732 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28732 | Rake 0
Board {7-Clubs}{a-Spades}{k-Clubs}{8-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: Gusmao Sex folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Brito.Aces folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: engle111 showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 5: dylan016 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: colonelkosta (small blind) folded before Flop
Seat 7: vjcvjc28 (big blind) folded before Flop
Seat 8: sentenza1119 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mr. HighLow showed {q-Diamonds}{a-Diamonds} and won (28732) with a pair of Aces

{9-Diamonds}{9-Hearts}

31  

PokerStars Hand #224461060438: Tournament #3139692435, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIX (400/800) - 2021/03/04 23:21:32 CET [2021/03/04 17:21:32 ET]
Table '3139692435 48' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: bruna_bsb (3907 in chips, $15 bounty)
Seat 2: Mr. HighLow (18696 in chips, $44.53 bounty)
Seat 3: davgaldav (30468 in chips, $58.12 bounty)
Seat 4: fred75007 (32772 in chips, $30 bounty)
Seat 5: justAAgame (54838 in chips, $65.62 bounty)
Seat 6: Chiuda (37795 in chips, $67.50 bounty)
Seat 7: JulianoPK10 (15070 in chips, $15 bounty)
Seat 8: DavidSutiL (26908 in chips, $15 bounty)
Seat 9: RafaCorreaBR (48824 in chips, $48.75 bounty)
bruna_bsb: posts the ante 120
Mr. HighLow: posts the ante 120
davgaldav: posts the ante 120
fred75007: posts the ante 120
justAAgame: posts the ante 120
Chiuda: posts the ante 120
JulianoPK10: posts the ante 120
DavidSutiL: posts the ante 120
RafaCorreaBR: posts the ante 120
davgaldav: posts small blind 400
fred75007: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {q-Clubs}{a-Hearts}
justAAgame: raises 800 to 1600
Chiuda: folds
JulianoPK10: folds
DavidSutiL: calls 1600
RafaCorreaBR: calls 1600
bruna_bsb: folds
Mr. HighLow: calls 1600
davgaldav: folds
fred75007: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{j-Clubs}{4-Hearts}
justAAgame: checks
DavidSutiL: checks
RafaCorreaBR: checks
Mr. HighLow: bets 2788
justAAgame: calls 2788
DavidSutiL: folds
RafaCorreaBR: folds
*** TURN *** {6-Clubs}{j-Clubs}{4-Hearts} {k-Spades}
justAAgame: checks
Mr. HighLow: checks
*** RIVER *** {6-Clubs}{j-Clubs}{4-Hearts}{k-Spades} {10-Hearts}
justAAgame: checks
Mr. HighLow: bets 6985
justAAgame: folds
Uncalled bet (6985) returned to Mr. HighLow
Mr. HighLow collected 14256 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14256 | Rake 0
Board {6-Clubs}{j-Clubs}{4-Hearts}{k-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: bruna_bsb folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Mr. HighLow (button) collected (14256)
Seat 3: davgaldav (small blind) folded before Flop
Seat 4: fred75007 (big blind) folded before Flop
Seat 5: justAAgame folded on the River
Seat 6: Chiuda folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JulianoPK10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DavidSutiL folded on the Flop
Seat 9: RafaCorreaBR folded on the Flop

{9-Diamonds}{9-Hearts}

30  

hihi

PokerStars Hand #224461186080: Tournament #3139696426, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2021/03/04 23:24:20 CET [2021/03/04 17:24:20 ET]
Table '3139696426 21' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Mr.Quicky1 (2184 in chips)
Seat 2: Brito.Aces (6957 in chips)
Seat 3: Chaaaaaarlottex (34307 in chips)
Seat 4: P0KERFACE88 (7456 in chips)
Seat 5: Siwy-JazZ (10283 in chips)
Seat 6: NV_us (28133 in chips)
Seat 7: Felipe_mla$ (7730 in chips)
Seat 8: Mr. HighLow (7098 in chips)
Seat 9: jbralic11 (2442 in chips)
Mr.Quicky1: posts the ante 70
Brito.Aces: posts the ante 70
Chaaaaaarlottex: posts the ante 70
P0KERFACE88: posts the ante 70
Siwy-JazZ: posts the ante 70
NV_us: posts the ante 70
Felipe_mla$: posts the ante 70
Mr. HighLow: posts the ante 70
jbralic11: posts the ante 70
NV_us: posts small blind 300
Felipe_mla$: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {9-Clubs}{9-Hearts}
Mr. HighLow: raises 6000 to 6600
jbralic11: folds
Mr.Quicky1: folds
Brito.Aces: folds
Chaaaaaarlottex has timed out
Chaaaaaarlottex: folds
Chaaaaaarlottex is sitting out
P0KERFACE88: folds
Siwy-JazZ: folds
NV_us: calls 6300
Felipe_mla$: folds
*** FLOP *** {7-Hearts}{a-Spades}{10-Diamonds}
NV_us: checks
Mr. HighLow: bets 428 and is all-in
NV_us: calls 428
*** TURN *** {7-Hearts}{a-Spades}{10-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{a-Spades}{10-Diamonds}{6-Hearts} {8-Hearts}
Mr. HighLow said, "lol"
*** SHOW DOWN ***
NV_us: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (three of a kind, Tens)
Mr. HighLow: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (a straight, Six to Ten)
Mr. HighLow collected 15286 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15286 | Rake 0
Board {7-Hearts}{a-Spades}{10-Diamonds}{6-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: Mr.Quicky1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Brito.Aces folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Chaaaaaarlottex folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: P0KERFACE88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Siwy-JazZ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: NV_us (small blind) showed {10-Hearts}{10-Clubs} and lost with three of a kind, Tens
Seat 7: Felipe_mla$ (big blind) folded before Flop
Seat 8: Mr. HighLow showed {9-Clubs}{9-Hearts} and won (15286) with a straight, Six to Ten
Seat 9: jbralic11 folded before Flop (didn't bet)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

29  

BU:
20.00uur $109 Mini Thursday Thrill BUST
20.00uur $11 Big BUST
20.30uur $33 BB 25K
20.45uur $11 FO 8K
21.15uur $22 Hot PKO BUST $19.14

Bounty's : $10 + $29.53 + $7.50

{9-Diamonds}{9-Hearts}

28  

Bust Hot 22

PokerStars Hand #224460033711: Tournament #3139699740, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (700/1400) - 2021/03/04 22:53:43 CET [2021/03/04 16:53:43 ET]
Table '3139699740 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Bangic (8844 in chips, $25 bounty)
Seat 2: baradavid (32277 in chips, $20 bounty)
Seat 3: pufox (63239 in chips, $58.75 bounty)
Seat 4: Mr. HighLow (8865 in chips, $27.50 bounty)
Seat 5: Hurjajuha (33292 in chips, $43.75 bounty)
Seat 6: mateusep (38325 in chips, $17.50 bounty)
Seat 7: K0myagin (12116 in chips, $12.50 bounty)
Seat 8: Retrosinsy (37022 in chips, $27.50 bounty)
Seat 9: gmht (43263 in chips, $10 bounty)
Bangic: posts the ante 175
baradavid: posts the ante 175
pufox: posts the ante 175
Mr. HighLow: posts the ante 175
Hurjajuha: posts the ante 175
mateusep: posts the ante 175
K0myagin: posts the ante 175
Retrosinsy: posts the ante 175
gmht: posts the ante 175
Hurjajuha: posts small blind 700
mateusep: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {q-Hearts}{k-Hearts}
K0myagin: folds
Retrosinsy: raises 1540 to 2940
gmht: folds
Bangic: folds
baradavid: folds
pufox: folds
Mr. HighLow: raises 5750 to 8690 and is all-in
Hurjajuha: folds
mateusep: folds
Retrosinsy: calls 5750
*** FLOP *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{7-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Retrosinsy: shows {a-Spades}{2-Spades} (two pair, Nines and Fives)
Mr. HighLow: shows {q-Hearts}{k-Hearts} (two pair, Nines and Fives - lower kicker)
Retrosinsy collected 21055 from pot
Retrosinsy wins $13.75 for eliminating Mr. HighLow and their own bounty increases by $13.75 to $41.25
Mr. HighLow finished the tournament in 349th place and received $19.14.
*** SUMMARY ***
Total pot 21055 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{5-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: Bangic folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: baradavid folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pufox folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mr. HighLow (button) showed {q-Hearts}{k-Hearts} and lost with two pair, Nines and Fives
Seat 5: Hurjajuha (small blind) folded before Flop
Seat 6: mateusep (big blind) folded before Flop
Seat 7: K0myagin folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Retrosinsy showed {a-Spades}{2-Spades} and won (21055) with two pair, Nines and Fives
Seat 9: gmht folded before Flop (didn't bet)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

27  

Sorry had nog niet verstuurd. Net gedaan
GL

26  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic