Poker Forum

4416 leden
201347 topics
7524908 posts

Online: 35 16 geregistreerde leden + 19 gasten

ping
Backing Low

Backing 15x $2.85 hyper 16 player sng naar $22

Laatste eerst Oudste eerst

Iemand die 15x een hyper s&g (16 spelers) $2.85 naar een $22 wil spelen?

Sats winnen is target tourney spelen. Meerdere sats winnen is sng doorreggen of mtt naar keuze tot $22 bi

bib 70/30

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

1  

Leuke opzet en backing. Helaas lukt me nu niet...

Ik poker voor mijn plezier, en leuk als het nog wat opbrengt....

2  

nooit gedaan maar wil wel een poging wagen.

3  

chokdee schreef

nooit gedaan maar wil wel een poging wagen.

glgl ik stuur zo

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

4  

Rob_S schreef

chokdee schreef

nooit gedaan maar wil wel een poging wagen.

glgl ik stuur zo

ty
wil je dat ik handjes post of alleen tickets?

5  

chokdee schreef

Rob_S schreef

chokdee schreef

nooit gedaan maar wil wel een poging wagen.

glgl ik stuur zo

ty
wil je dat ik handjes post of alleen tickets?

alle bust voor sng en voor mtt's ook handjes

glgl

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

6  

Good luck!

Ik poker voor mijn plezier, en leuk als het nog wat opbrengt....

7  

bust 1

PokerStars Hand #224457114342: Tournament #3142174429, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level II (50/100) - 2021/03/04 21:42:50 CET [2021/03/04 15:42:50 ET]
Table '3142174429 4' 4-max Seat #4 is the button
Seat 2: chokdee1980 (600 in chips)
Seat 4: ASAP75 (1400 in chips)
chokdee1980: posts the ante 20
ASAP75: posts the ante 20
ASAP75: posts small blind 50
chokdee1980: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {9-Diamonds}{9-Clubs}
ASAP75: raises 1280 to 1380 and is all-in
chokdee1980: calls 480 and is all-in
Uncalled bet (800) returned to ASAP75
*** FLOP *** {j-Clubs}{7-Diamonds}{3-Spades}
*** TURN *** {j-Clubs}{7-Diamonds}{3-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {j-Clubs}{7-Diamonds}{3-Spades}{10-Spades} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
chokdee1980: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Threes)
ASAP75: shows {3-Diamonds}{j-Diamonds} (a full house, Threes full of Jacks)
ASAP75 collected 1200 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 5th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1200 | Rake 0
Board {j-Clubs}{7-Diamonds}{3-Spades}{10-Spades}{3-Hearts}
Seat 2: chokdee1980 (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 4: ASAP75 (button) (small blind) showed {3-Diamonds}{j-Diamonds} and won (1200) with a full house, Threes full of Jacks

8  

bust 2 $0.64

PokerStars Hand #224457379909: Tournament #3142178960, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level II (50/100) - 2021/03/04 21:49:13 CET [2021/03/04 15:49:13 ET]
Table '3142178960 1' 4-max Seat #3 is the button
Seat 2: timektimek88 (805 in chips)
Seat 3: mamman5 (690 in chips)
Seat 4: chokdee1980 (505 in chips)
timektimek88: posts the ante 20
mamman5: posts the ante 20
chokdee1980: posts the ante 20
chokdee1980: posts small blind 50
timektimek88: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {k-Clubs}{j-Clubs}
mamman5: folds
chokdee1980: raises 385 to 485 and is all-in
timektimek88: calls 385
*** FLOP *** {6-Diamonds}{5-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{5-Hearts}{9-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{5-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts} {q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
chokdee1980: shows {k-Clubs}{j-Clubs} (high card King)
timektimek88: shows {a-Clubs}{8-Hearts} (high card Ace)
timektimek88 collected 1030 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 3rd place and received $0.64.
timektimek88 finished the tournament in 1st place
timektimek88 wins an entry to tournament #3139699740
mamman5 finished the tournament in 1st place
mamman5 wins an entry to tournament #3139699740
*** SUMMARY ***
Total pot 1030 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{5-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts}{q-Spades}
Seat 2: timektimek88 (big blind) showed {a-Clubs}{8-Hearts} and won (1030) with high card Ace
Seat 3: mamman5 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: chokdee1980 (small blind) showed {k-Clubs}{j-Clubs} and lost with high card King

9  

bust 3

PokerStars Hand #224457417070: Tournament #3142185791, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level II (50/100) - 2021/03/04 21:50:05 CET [2021/03/04 15:50:05 ET]
Table '3142185791 4' 4-max Seat #1 is the button
Seat 1: chokdee1980 (360 in chips)
Seat 4: Foggz113 (1640 in chips)
chokdee1980: posts the ante 20
Foggz113: posts the ante 20
chokdee1980: posts small blind 50
Foggz113: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {k-Clubs}{8-Spades}
chokdee1980: raises 240 to 340 and is all-in
Foggz113: calls 240
*** FLOP *** {q-Hearts}{5-Diamonds}{j-Spades}
*** TURN *** {q-Hearts}{5-Diamonds}{j-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {q-Hearts}{5-Diamonds}{j-Spades}{4-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Foggz113: shows {6-Hearts}{5-Hearts} (a pair of Fives)
chokdee1980: shows {k-Clubs}{8-Spades} (high card King)
Foggz113 collected 720 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 6th place
*** SUMMARY ***
Total pot 720 | Rake 0
Board {q-Hearts}{5-Diamonds}{j-Spades}{4-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: chokdee1980 (button) (small blind) showed {k-Clubs}{8-Spades} and lost with high card King
Seat 4: Foggz113 (big blind) showed {6-Hearts}{5-Hearts} and won (720) with a pair of Fives

10  

bust 4

PokerStars Hand #224457447711: Tournament #3142179116, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level II (50/100) - 2021/03/04 21:50:51 CET [2021/03/04 15:50:51 ET]
Table '3142179116 4' 4-max Seat #1 is the button
Seat 1: DiggErr555 (1540 in chips)
Seat 2: chokdee1980 (460 in chips)
DiggErr555: posts the ante 20
chokdee1980: posts the ante 20
DiggErr555: posts small blind 50
chokdee1980: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {9-Diamonds}{4-Clubs}
DiggErr555: raises 1420 to 1520 and is all-in
chokdee1980: calls 340 and is all-in
Uncalled bet (1080) returned to DiggErr555
*** FLOP *** {a-Diamonds}{j-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {a-Diamonds}{j-Hearts}{10-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {a-Diamonds}{j-Hearts}{10-Diamonds}{9-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
chokdee1980: shows {9-Diamonds}{4-Clubs} (a pair of Nines)
DiggErr555: shows {k-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Tens)
DiggErr555 collected 920 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 5th place
*** SUMMARY ***
Total pot 920 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{j-Hearts}{10-Diamonds}{9-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: DiggErr555 (button) (small blind) showed {k-Clubs}{10-Hearts} and won (920) with a pair of Tens
Seat 2: chokdee1980 (big blind) showed {9-Diamonds}{4-Clubs} and lost with a pair of Nines

11  

bust 5

PokerStars Hand #224457429750: Tournament #3142181540, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level II (50/100) - 2021/03/04 21:50:24 CET [2021/03/04 15:50:24 ET]
Table '3142181540 4' 4-max Seat #4 is the button
Seat 1: liftedtruck1 (937 in chips)
Seat 2: chokdee1980 (578 in chips)
Seat 4: angelmitsigun (485 in chips)
liftedtruck1: posts the ante 20
chokdee1980: posts the ante 20
angelmitsigun: posts the ante 20
liftedtruck1: posts small blind 50
chokdee1980: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {k-Diamonds}{9-Spades}
angelmitsigun: folds
liftedtruck1: calls 50
chokdee1980: raises 458 to 558 and is all-in
liftedtruck1: calls 458
*** FLOP *** {9-Hearts}{3-Hearts}{j-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{3-Hearts}{j-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{3-Hearts}{j-Diamonds}{10-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
liftedtruck1: shows {a-Diamonds}{j-Clubs} (two pair, Jacks and Threes)
chokdee1980: shows {k-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Nines and Threes)
liftedtruck1 collected 1176 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 8th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1176 | Rake 0
Board {9-Hearts}{3-Hearts}{j-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: liftedtruck1 (small blind) showed {a-Diamonds}{j-Clubs} and won (1176) with two pair, Jacks and Threes
Seat 2: chokdee1980 (big blind) showed {k-Diamonds}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 4: angelmitsigun (button) folded before Flop (didn't bet)

12  

bust 6

PokerStars Hand #224457648776: Tournament #3142193894, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level I (25/50) - 2021/03/04 21:55:58 CET [2021/03/04 15:55:58 ET]
Table '3142193894 2' 4-max Seat #1 is the button
Seat 1: chokdee1980 (500 in chips)
Seat 2: pokerboobies69 (500 in chips)
Seat 3: flamber7 (500 in chips)
Seat 4: OrangemanXD (500 in chips)
chokdee1980: posts the ante 10
pokerboobies69: posts the ante 10
flamber7: posts the ante 10
OrangemanXD: posts the ante 10
pokerboobies69: posts small blind 25
flamber7: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {a-Clubs}{6-Diamonds}
OrangemanXD: folds
chokdee1980: raises 440 to 490 and is all-in
pokerboobies69: folds
flamber7: calls 440 and is all-in
*** FLOP *** {j-Clubs}{7-Spades}{k-Hearts}
*** TURN *** {j-Clubs}{7-Spades}{k-Hearts} {3-Spades}
*** RIVER *** {j-Clubs}{7-Spades}{k-Hearts}{3-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
flamber7: shows {7-Hearts}{8-Hearts} (a pair of Sevens)
chokdee1980: shows {a-Clubs}{6-Diamonds} (high card Ace)
flamber7 collected 1045 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 15th place
*** SUMMARY ***
Total pot 1045 | Rake 0
Board {j-Clubs}{7-Spades}{k-Hearts}{3-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: chokdee1980 (button) showed {a-Clubs}{6-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: pokerboobies69 (small blind) folded before Flop
Seat 3: flamber7 (big blind) showed {7-Hearts}{8-Hearts} and won (1045) with a pair of Sevens
Seat 4: OrangemanXD folded before Flop (didn't bet)

13  

bust 7

PokerStars Hand #224457697211: Tournament #3142188384, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level I (25/50) - 2021/03/04 21:57:31 CET [2021/03/04 15:57:31 ET]
Table '3142188384 3' 4-max Seat #2 is the button
Seat 2: chokdee1980 (360 in chips)
Seat 3: ba5tard (1150 in chips)
Seat 4: grazia510 (490 in chips)
chokdee1980: posts the ante 10
ba5tard: posts the ante 10
grazia510: posts the ante 10
ba5tard: posts small blind 25
grazia510: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {10-Clubs}{a-Clubs}
chokdee1980: raises 300 to 350 and is all-in
ba5tard: folds
grazia510: calls 300
*** FLOP *** {a-Spades}{4-Clubs}{q-Clubs}
*** TURN *** {a-Spades}{4-Clubs}{q-Clubs} {8-Hearts}
*** RIVER *** {a-Spades}{4-Clubs}{q-Clubs}{8-Hearts} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
grazia510: shows {8-Clubs}{8-Spades} (three of a kind, Eights)
chokdee1980: shows {10-Clubs}{a-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
grazia510 collected 755 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 12th place
*** SUMMARY ***
Total pot 755 | Rake 0
Board {a-Spades}{4-Clubs}{q-Clubs}{8-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 2: chokdee1980 (button) showed {10-Clubs}{a-Clubs} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 3: ba5tard (small blind) folded before Flop
Seat 4: grazia510 (big blind) showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (755) with three of a kind, Eights

14  

ticket 1

15  

ticket 2

16  

chokdee schreef

ticket 1

chokdee schreef

ticket 2

nice! wat speel je?

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

17  

bust 8

PokerStars Hand #224458447108: Tournament #3142203286, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round I, Level I (25/50) - 2021/03/04 22:16:13 CET [2021/03/04 16:16:13 ET]
Table '3142203286 4' 4-max Seat #3 is the button
Seat 1: Sr. Chvs (595 in chips)
Seat 2: paquetito4u (570 in chips)
Seat 3: chokdee1980 (290 in chips)
Seat 4: Leysen1880 (545 in chips)
Sr. Chvs: posts the ante 10
paquetito4u: posts the ante 10
chokdee1980: posts the ante 10
Leysen1880: posts the ante 10
Leysen1880: posts small blind 25
Sr. Chvs: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {6-Diamonds}{a-Hearts}
paquetito4u: raises 510 to 560 and is all-in
chokdee1980: calls 280 and is all-in
Leysen1880: folds
Sr. Chvs: folds
Uncalled bet (280) returned to paquetito4u
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs}{8-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
paquetito4u: shows {q-Diamonds}{a-Clubs} (high card Ace)
chokdee1980: shows {6-Diamonds}{a-Hearts} (high card Ace - lower kicker)
paquetito4u collected 675 from pot
chokdee1980 finished the tournament in 11th place
*** SUMMARY ***
Total pot 675 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{4-Spades}{7-Clubs}{8-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: Sr. Chvs (big blind) folded before Flop
Seat 2: paquetito4u showed {q-Diamonds}{a-Clubs} and won (675) with high card Ace
Seat 3: chokdee1980 (button) showed {6-Diamonds}{a-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: Leysen1880 (small blind) folded before Flop

18  

Rob_S schreef

chokdee schreef

ticket 1

chokdee schreef

ticket 2

nice! wat speel je?

big 22
22 triple

19  

bust 9

PokerStars Hand #224458833345: Tournament #3142210639, $2.79+$0.06 USD Hold'em No Limit - Match Round II, Level II (50/100) - 2021/03/04 22:25:09 CET [2021/03/04 16:25:09 ET]
Table '3142210639 1' 4-max Seat #1 is the button
Seat 1: HHHH0000 (805 in chips)
Seat 2: OrangemanXD (290 in chips)
Seat 3: EvgeniyPavlo (690 in chips)
Seat 4: chokdee1980 (215 in chips)
HHHH0000: posts the ante 20
OrangemanXD: posts the ante 20
EvgeniyPavlo: posts the ante 20
chokdee1980: posts the ante 20
OrangemanXD: posts small blind 50
EvgeniyPavlo: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to chokdee1980 {j-Hearts}{q-Diamonds}
chokdee1980: raises 95 to 195 and is all-in
HHHH0000: folds
OrangemanXD: raises 75 to 270 and is all-in
EvgeniyPavlo: calls 170
*** FLOP *** {9-Diamonds}{k-Clubs}{j-Diamonds}
*** TURN *** {9-Diamonds}{k-Clubs}{j-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{k-Clubs}{j-Diamonds}{2-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
OrangemanXD: shows {9-Spades}{j-Spades} (two pair, Jacks and Nines)
EvgeniyPavlo: shows {5-Diamonds}{6-Diamonds} (a flush, Jack high)
EvgeniyPavlo collected 150 from side pot
chokdee1980: shows {j-Hearts}{q-Diamonds} (a pair of Jacks)
EvgeniyPavlo collected 665 from main pot
OrangemanXD finished the tournament in 3rd place and received $0.64.
chokdee1980 finished the tournament in 4th place
HHHH0000 finished the tournament in 1st place
HHHH0000 wins an entry to tournament #3137164960
EvgeniyPavlo finished the tournament in 1st place
EvgeniyPavlo wins an entry to tournament #3137164960
*** SUMMARY ***
Total pot 815 Main pot 665. Side pot 150. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{k-Clubs}{j-Diamonds}{2-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: HHHH0000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OrangemanXD (small blind) showed {9-Spades}{j-Spades} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 3: EvgeniyPavlo (big blind) showed {5-Diamonds}{6-Diamonds} and won (815) with a flush, Jack high
Seat 4: chokdee1980 showed {j-Hearts}{q-Diamonds} and lost with a pair of Jacks

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic