Poker Forum

4416 leden
201346 topics
7524899 posts

Online: 109 50 geregistreerde leden + 59 gasten

ping
Procenten Verkoop High

%% Volledig SCOOP schema | Pikhaak | SOLD

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #225966911002: Tournament #3171753731, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2021/04/18 20:10:55 CET [2021/04/18 14:10:55 ET]
Table '3171753731 347' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: pikhaak (4788 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: TuskerT (23057 in chips, $3 bounty)
Seat 3: hudfoter (7017 in chips, $2.25 bounty)
Seat 4: THE KUBOZOID (6390 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: polina70 (5250 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: Levsis98 (4859 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: reraiisebelg (3968 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: leonidych7 (4854 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: VD322 (15797 in chips, $3.37 bounty)
pikhaak: posts the ante 11
TuskerT: posts the ante 11
hudfoter: posts the ante 11
THE KUBOZOID: posts the ante 11
polina70: posts the ante 11
Levsis98: posts the ante 11
reraiisebelg: posts the ante 11
leonidych7: posts the ante 11
VD322: posts the ante 11
Levsis98: posts small blind 35
reraiisebelg: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {q-Clubs}{10-Clubs}
leonidych7: folds
VD322: folds
pikhaak: raises 70 to 140
TuskerT: calls 140
hudfoter: calls 140
THE KUBOZOID: folds
polina70: folds
Levsis98: folds
reraiisebelg: calls 70
*** FLOP *** {7-Clubs}{8-Clubs}{4-Diamonds}
reraiisebelg: checks
pikhaak: bets 180
TuskerT: raises 380 to 560
hudfoter: folds
reraiisebelg: folds
pikhaak: calls 380
*** TURN *** {7-Clubs}{8-Clubs}{4-Diamonds} {3-Spades}
pikhaak: checks
TuskerT: bets 630
pikhaak: calls 630
*** RIVER *** {7-Clubs}{8-Clubs}{4-Diamonds}{3-Spades} {q-Spades}
pikhaak: checks
TuskerT: checks
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {q-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Queens)
TuskerT: mucks hand
pikhaak collected 3074 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3074 | Rake 0
Board {7-Clubs}{8-Clubs}{4-Diamonds}{3-Spades}{q-Spades}
Seat 1: pikhaak showed {q-Clubs}{10-Clubs} and won (3074) with a pair of Queens
Seat 2: TuskerT mucked {7-Diamonds}{k-Hearts}
Seat 3: hudfoter folded on the Flop
Seat 4: THE KUBOZOID folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: polina70 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Levsis98 (small blind) folded before Flop
Seat 7: reraiisebelg (big blind) folded on the Flop
Seat 8: leonidych7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: VD322 folded before Flop (didn't bet)

161  

Had flop obv hoger moeten betten

PokerStars Hand #225966984206: Tournament #3171753725, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (100/200) - 2021/04/18 20:12:38 CET [2021/04/18 14:12:38 ET]
Table '3171753725 272' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Diegorafael68 (11366 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: ApTopius (29376 in chips, $11.25 bounty)
Seat 3: Fob92 (18249 in chips, $16.25 bounty)
Seat 4: Emily24316 (4472 in chips, $5 bounty)
Seat 5: vanka7a6969 (16165 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: zocro (7976 in chips, $5 bounty)
Seat 7: gsr1703 (4970 in chips, $5 bounty)
Seat 8: JTK1989 (5425 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: pikhaak (5226 in chips, $5 bounty)
Diegorafael68: posts the ante 30
ApTopius: posts the ante 30
Fob92: posts the ante 30
Emily24316: posts the ante 30
vanka7a6969: posts the ante 30
zocro: posts the ante 30
gsr1703: posts the ante 30
JTK1989: posts the ante 30
pikhaak: posts the ante 30
ApTopius: posts small blind 100
Fob92: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Diamonds}{a-Hearts}
Emily24316: folds
vanka7a6969: folds
zocro: folds
gsr1703: folds
JTK1989: folds
pikhaak: raises 200 to 400
Diegorafael68: calls 400
ApTopius: calls 300
Fob92: calls 200
*** FLOP *** {6-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Spades}
ApTopius: checks
Fob92: checks
pikhaak: bets 486
Diegorafael68: folds
ApTopius: calls 486
Fob92: folds
*** TURN *** {6-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Spades} {j-Hearts}
ApTopius: checks
pikhaak: checks
*** RIVER *** {6-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Spades}{j-Hearts} {10-Hearts}
ApTopius: bets 2842
pikhaak: folds
Uncalled bet (2842) returned to ApTopius
ApTopius collected 2842 from pot
ApTopius: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2842 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Spades}{j-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: Diegorafael68 (button) folded on the Flop
Seat 2: ApTopius (small blind) collected (2842)
Seat 3: Fob92 (big blind) folded on the Flop
Seat 4: Emily24316 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vanka7a6969 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zocro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gsr1703 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JTK1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pikhaak folded on the River

162  

LOL

PokerStars Hand #225967074452: Tournament #3171752657, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2021/04/18 20:14:43 CET [2021/04/18 14:14:43 ET]
Table '3171752657 14' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Vudox (3837 in chips)
Seat 2: Duke Fraga (5000 in chips)
Seat 3: pikhaak (4869 in chips)
Seat 4: schaeppi (2492 in chips)
Seat 5: MuLti4ek (9992 in chips)
Seat 6: korrbut84 (2094 in chips)
Seat 7: Bobo-130157 (4990 in chips)
Seat 8: Guido-bomb (12515 in chips)
Seat 9: Eureka18 (4995 in chips)
Vudox: posts the ante 5
Duke Fraga: posts the ante 5
pikhaak: posts the ante 5
schaeppi: posts the ante 5
MuLti4ek: posts the ante 5
korrbut84: posts the ante 5
Bobo-130157: posts the ante 5
Guido-bomb: posts the ante 5
Eureka18: posts the ante 5
schaeppi: posts small blind 20
MuLti4ek: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {4-Hearts}{4-Spades}
korrbut84: folds
Bobo-130157: calls 40
Guido-bomb: calls 40
Eureka18: folds
Vudox: calls 40
Duke Fraga: folds
pikhaak: calls 40
schaeppi: folds
MuLti4ek: checks
*** FLOP *** {a-Spades}{4-Clubs}{a-Diamonds}
MuLti4ek: checks
Bobo-130157: checks
Guido-bomb: checks
Vudox: checks
pikhaak: bets 69
MuLti4ek: calls 69
Bobo-130157: folds
Guido-bomb: folds
Vudox: calls 69
*** TURN *** {a-Spades}{4-Clubs}{a-Diamonds} {8-Spades}
MuLti4ek: checks
Vudox: checks
pikhaak: bets 264
MuLti4ek: calls 264
Vudox: raises 961 to 1225
pikhaak: raises 2262 to 3487
MuLti4ek: folds
Vudox: raises 236 to 3723 and is all-in
pikhaak: calls 236
*** RIVER *** {a-Spades}{4-Clubs}{a-Diamonds}{8-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Vudox: shows {8-Clubs}{a-Clubs} (a full house, Aces full of Eights)
pikhaak: shows {4-Hearts}{4-Spades} (a full house, Fours full of Aces)
Vudox collected 8182 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8182 | Rake 0
Board {a-Spades}{4-Clubs}{a-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: Vudox showed {8-Clubs}{a-Clubs} and won (8182) with a full house, Aces full of Eights
Seat 2: Duke Fraga folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pikhaak (button) showed {4-Hearts}{4-Spades} and lost with a full house, Fours full of Aces
Seat 4: schaeppi (small blind) folded before Flop
Seat 5: MuLti4ek (big blind) folded on the Turn
Seat 6: korrbut84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Bobo-130157 folded on the Flop
Seat 8: Guido-bomb folded on the Flop
Seat 9: Eureka18 folded before Flop (didn't bet)

163  

Bust BB11

PokerStars Hand #225967286938: Tournament #3171753725, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (125/250) - 2021/04/18 20:19:36 CET [2021/04/18 14:19:36 ET]
Table '3171753725 272' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Diegorafael68 (12205 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: ApTopius (35071 in chips, $11.25 bounty)
Seat 3: Fob92 (15713 in chips, $16.25 bounty)
Seat 4: Emily24316 (3887 in chips, $5 bounty)
Seat 5: vanka7a6969 (17278 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: zocro (7391 in chips, $5 bounty)
Seat 7: gsr1703 (2885 in chips, $5 bounty)
Seat 8: JTK1989 (4665 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: pikhaak (4130 in chips, $5 bounty)
Diegorafael68: posts the ante 36
ApTopius: posts the ante 36
Fob92: posts the ante 36
Emily24316: posts the ante 36
vanka7a6969: posts the ante 36
zocro: posts the ante 36
gsr1703: posts the ante 36
JTK1989: posts the ante 36
pikhaak: posts the ante 36
JTK1989: posts small blind 125
pikhaak: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {q-Diamonds}{q-Hearts}
Diegorafael68: raises 375 to 625
ApTopius: folds
Fob92: folds
Emily24316: folds
vanka7a6969: folds
zocro: folds
gsr1703: folds
JTK1989: folds
pikhaak: raises 3469 to 4094 and is all-in
Diegorafael68: calls 3469
*** FLOP *** {a-Hearts}{j-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {a-Hearts}{j-Clubs}{6-Spades} {k-Clubs}
*** RIVER *** {a-Hearts}{j-Clubs}{6-Spades}{k-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {q-Diamonds}{q-Hearts} (a pair of Queens)
Diegorafael68: shows {6-Diamonds}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
Diegorafael68 collected 8637 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8637 | Rake 0
Board {a-Hearts}{j-Clubs}{6-Spades}{k-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: Diegorafael68 showed {6-Diamonds}{a-Diamonds} and won (8637) with two pair, Aces and Sixes
Seat 2: ApTopius folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Fob92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Emily24316 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vanka7a6969 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zocro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gsr1703 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JTK1989 (small blind) folded before Flop
Seat 9: pikhaak (big blind) showed {q-Diamonds}{q-Hearts} and lost with a pair of Queens

164  

Dubbel B11

PokerStars Hand #225968174642: Tournament #3171752657, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2021/04/18 20:39:28 CET [2021/04/18 14:39:28 ET]
Table '3171752657 14' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: medeiroskkk (4743 in chips)
Seat 2: ndelasson (5354 in chips)
Seat 3: pikhaak (1312 in chips)
Seat 4: Pappamo69 (4830 in chips)
Seat 5: MuLti4ek (14649 in chips)
Seat 6: korrbut84 (4054 in chips)
Seat 7: lsp pest (4984 in chips)
Seat 8: LosJ&B (5033 in chips)
Seat 9: Eureka18 (10330 in chips)
medeiroskkk: posts the ante 8
ndelasson: posts the ante 8
pikhaak: posts the ante 8
Pappamo69: posts the ante 8
MuLti4ek: posts the ante 8
korrbut84: posts the ante 8
lsp pest: posts the ante 8
LosJ&B: posts the ante 8
Eureka18: posts the ante 8
ndelasson: posts small blind 30
pikhaak: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Clubs}{a-Hearts}
Pappamo69: folds
MuLti4ek: folds
korrbut84: raises 120 to 180
lsp pest: folds
LosJ&B: folds
Eureka18: calls 180
medeiroskkk: folds
ndelasson: folds
pikhaak: raises 1124 to 1304 and is all-in
korrbut84: calls 1124
Eureka18: folds
*** FLOP *** {j-Spades}{5-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {j-Spades}{5-Spades}{9-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Spades}{5-Spades}{9-Diamonds}{3-Diamonds} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {j-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Jacks)
korrbut84: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (a pair of Eights)
pikhaak collected 2890 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2890 | Rake 0
Board {j-Spades}{5-Spades}{9-Diamonds}{3-Diamonds}{q-Clubs}
Seat 1: medeiroskkk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ndelasson (small blind) folded before Flop
Seat 3: pikhaak (big blind) showed {j-Clubs}{a-Hearts} and won (2890) with a pair of Jacks
Seat 4: Pappamo69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MuLti4ek folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: korrbut84 showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 7: lsp pest folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: LosJ&B folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Eureka18 folded before Flop

165  

PokerStars Hand #225968443526: Tournament #3171757312, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2021/04/18 20:45:16 CET [2021/04/18 14:45:16 ET]
Table '3171757312 44' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: pikhaak (19904 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: Shpongle00 (8501 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: Gallofree333 (8600 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: hohler205 (8677 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ricardons8 (39720 in chips, $20.35 bounty)
Seat 6: zerowiec (10213 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: megafish2 (8129 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: Forex999 (44876 in chips, $14.80 bounty)
Seat 9: AAjulianAA (12184 in chips, $7.40 bounty)
pikhaak: posts the ante 50
Shpongle00: posts the ante 50
Gallofree333: posts the ante 50
hohler205: posts the ante 50
ricardons8: posts the ante 50
zerowiec: posts the ante 50
megafish2: posts the ante 50
Forex999: posts the ante 50
AAjulianAA: posts the ante 50
Gallofree333: posts small blind 200
hohler205: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Spades}{7-Spades}
ricardons8: folds
zerowiec: folds
megafish2: folds
Forex999: folds
AAjulianAA: folds
pikhaak: raises 480 to 880
Shpongle00: folds
Gallofree333: raises 7670 to 8550 and is all-in
hohler205: folds
pikhaak: calls 7670
*** FLOP *** {j-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {j-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts} {k-Clubs}
*** RIVER *** {j-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts}{k-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Gallofree333: shows {q-Diamonds}{a-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
pikhaak: shows {a-Spades}{7-Spades} (high card Ace)
Gallofree333 collected 17950 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17950 | Rake 0
Board {j-Hearts}{8-Diamonds}{6-Hearts}{k-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: pikhaak showed {a-Spades}{7-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: Shpongle00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gallofree333 (small blind) showed {q-Diamonds}{a-Clubs} and won (17950) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: hohler205 (big blind) folded before Flop
Seat 5: ricardons8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zerowiec folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: megafish2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Forex999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AAjulianAA folded before Flop (didn't bet)

166  

9,25

PokerStars Hand #225968570001: Tournament #3171757312, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2021/04/18 20:48:05 CET [2021/04/18 14:48:05 ET]
Table '3171757312 44' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: pikhaak (11204 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: Shpongle00 (8351 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: Gallofree333 (22059 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: hohler205 (4768 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ricardons8 (38970 in chips, $20.35 bounty)
Seat 6: zerowiec (9183 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: megafish2 (7979 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: Forex999 (44726 in chips, $14.80 bounty)
Seat 9: AAjulianAA (13564 in chips, $7.40 bounty)
pikhaak: posts the ante 60
Shpongle00: posts the ante 60
Gallofree333: posts the ante 60
hohler205: posts the ante 60
ricardons8: posts the ante 60
zerowiec: posts the ante 60
megafish2: posts the ante 60
Forex999: posts the ante 60
AAjulianAA: posts the ante 60
zerowiec: posts small blind 250
megafish2: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Spades}{a-Diamonds}
Forex999: folds
AAjulianAA: raises 600 to 1100
pikhaak: calls 1100
Shpongle00: folds
Gallofree333: folds
hohler205: calls 1100
ricardons8: folds
zerowiec: raises 8023 to 9123 and is all-in
megafish2: folds
AAjulianAA: folds
pikhaak: raises 2021 to 11144 and is all-in
hohler205: calls 3608 and is all-in
Uncalled bet (2021) returned to pikhaak
*** FLOP *** {9-Hearts}{2-Clubs}{8-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{2-Clubs}{8-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{2-Clubs}{8-Hearts}{9-Spades} {a-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
zerowiec: shows {j-Clubs}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
pikhaak: shows {j-Spades}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
pikhaak collected 8830 from side pot
hohler205: shows {6-Diamonds}{8-Clubs} (two pair, Nines and Eights)
pikhaak collected 16264 from main pot
pikhaak wins $3.70 for eliminating hohler205 and their own bounty increases by $3.70 to $11.10
pikhaak wins $5.55 for eliminating zerowiec and their own bounty increases by $5.55 to $16.65
zerowiec finished the tournament
hohler205 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 25094 Main pot 16264. Side pot 8830. | Rake 0
Board {9-Hearts}{2-Clubs}{8-Hearts}{9-Spades}{a-Hearts}
Seat 1: pikhaak showed {j-Spades}{a-Diamonds} and won (25094) with two pair, Aces and Nines
Seat 2: Shpongle00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gallofree333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hohler205 showed {6-Diamonds}{8-Clubs} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 5: ricardons8 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zerowiec (small blind) showed {j-Clubs}{j-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 7: megafish2 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Forex999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AAjulianAA folded before Flop

167  

7,50

PokerStars Hand #225968762873: Tournament #3171753753, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level III (35/70) - 2021/04/18 20:52:23 CET [2021/04/18 14:52:23 ET]
Table '3171753753 163' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: pikhaak (6695 in chips, $15 bounty)
Seat 2: rado8vanovic (5175 in chips, $15 bounty)
Seat 3: nyasha1007 (1774 in chips, $15 bounty)
Seat 4: orgi3000 (7350 in chips, $15 bounty)
Seat 5: Phanteidos1 (4402 in chips, $15 bounty)
Seat 6: Thom_Silva (4684 in chips, $15 bounty)
Seat 7: Cbl4b (4978 in chips, $15 bounty)
Seat 8: fnociolini (6121 in chips, $15 bounty)
Seat 9: Caduut (5279 in chips, $15 bounty)
pikhaak: posts the ante 11
rado8vanovic: posts the ante 11
nyasha1007: posts the ante 11
orgi3000: posts the ante 11
Phanteidos1: posts the ante 11
Thom_Silva: posts the ante 11
Cbl4b: posts the ante 11
fnociolini: posts the ante 11
Caduut: posts the ante 11
rado8vanovic: posts small blind 35
nyasha1007: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Diamonds}{8-Clubs}
orgi3000: folds
Phanteidos1: folds
Thom_Silva: folds
Cbl4b: folds
fnociolini: folds
Caduut: folds
pikhaak: raises 84 to 154
rado8vanovic: folds
nyasha1007: raises 1609 to 1763 and is all-in
pikhaak: calls 1609
*** FLOP *** {8-Diamonds}{j-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{j-Spades}{10-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{j-Spades}{10-Hearts}{5-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
nyasha1007: shows {j-Clubs}{5-Spades} (two pair, Jacks and Fives)
pikhaak: shows {j-Diamonds}{8-Clubs} (two pair, Jacks and Eights)
pikhaak collected 3660 from pot
pikhaak wins $7.50 for eliminating nyasha1007 and their own bounty increases by $7.50 to $22.50
nyasha1007 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3660 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{j-Spades}{10-Hearts}{5-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: pikhaak (button) showed {j-Diamonds}{8-Clubs} and won (3660) with two pair, Jacks and Eights
Seat 2: rado8vanovic (small blind) folded before Flop
Seat 3: nyasha1007 (big blind) showed {j-Clubs}{5-Spades} and lost with two pair, Jacks and Fives
Seat 4: orgi3000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Phanteidos1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Thom_Silva folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Cbl4b folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fnociolini folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Caduut folded before Flop (didn't bet)

168  

Meh

PokerStars Hand #225968822661: Tournament #3171753753, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level III (35/70) - 2021/04/18 20:53:43 CET [2021/04/18 14:53:43 ET]
Table '3171753753 163' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: pikhaak (8892 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: rado8vanovic (5118 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Dopeboyswag (4503 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Kidney22 (5000 in chips, $15 bounty)
Seat 5: Phanteidos1 (4345 in chips, $15 bounty)
Seat 6: Thom_Silva (4592 in chips, $15 bounty)
Seat 8: fnociolini (6099 in chips, $15 bounty)
Seat 9: Caduut (5117 in chips, $15 bounty)
pikhaak: posts the ante 11
rado8vanovic: posts the ante 11
Dopeboyswag: posts the ante 11
Kidney22: posts the ante 11
Phanteidos1: posts the ante 11
Thom_Silva: posts the ante 11
fnociolini: posts the ante 11
Caduut: posts the ante 11
Thom_Silva: posts small blind 35
fnociolini: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Hearts}{j-Spades}
Caduut: folds
pikhaak: raises 105 to 175
rado8vanovic: folds
Dopeboyswag: folds
Kidney22: folds
Phanteidos1: folds
Thom_Silva: calls 140
fnociolini: folds
*** FLOP *** {4-Spades}{6-Clubs}{k-Spades}
Thom_Silva: checks
pikhaak: bets 132
Thom_Silva: raises 432 to 564
pikhaak: calls 432
*** TURN *** {4-Spades}{6-Clubs}{k-Spades} {7-Hearts}
Thom_Silva: bets 916
pikhaak: calls 916
*** RIVER *** {4-Spades}{6-Clubs}{k-Spades}{7-Hearts} {5-Spades}
Thom_Silva: bets 1110
pikhaak: folds
Uncalled bet (1110) returned to Thom_Silva
Thom_Silva collected 3468 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3468 | Rake 0
Board {4-Spades}{6-Clubs}{k-Spades}{7-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: pikhaak folded on the River
Seat 2: rado8vanovic folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dopeboyswag folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kidney22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Phanteidos1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Thom_Silva (small blind) collected (3468)
Seat 8: fnociolini (big blind) folded before Flop
Seat 9: Caduut folded before Flop (didn't bet)

169  

Break

Buy InToernooiStackCashKO's
$11,00Bounty BuilderBust $-
$16,50pko25,1k $9,25
$3,30Bounty Builder6,4k $-
$11,00Bigger3k $-
$33,00Bounty Builder7,2k $-
$7,50Bounty Builder  $-
170  

B11

PokerStars Hand #225969217172: Tournament #3171752657, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2021/04/18 21:05:00 CET [2021/04/18 15:05:00 ET]
Table '3171752657 14' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: medeiroskkk (6249 in chips)
Seat 2: ndelasson (7233 in chips)
Seat 3: pikhaak (2594 in chips)
Seat 4: Pappamo69 (6360 in chips)
Seat 5: MuLti4ek (10188 in chips)
Seat 6: korrbut84 (1356 in chips)
Seat 7: lsp pest (5178 in chips)
Seat 8: PEUROPSOE (5092 in chips)
Seat 9: kavelord (5878 in chips)
medeiroskkk: posts the ante 12
ndelasson: posts the ante 12
pikhaak: posts the ante 12
Pappamo69: posts the ante 12
MuLti4ek: posts the ante 12
korrbut84: posts the ante 12
lsp pest: posts the ante 12
PEUROPSOE: posts the ante 12
kavelord: posts the ante 12
medeiroskkk: posts small blind 50
ndelasson: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {9-Diamonds}{9-Spades}
pikhaak: raises 120 to 220
Pappamo69: folds
MuLti4ek: folds
korrbut84: raises 1124 to 1344 and is all-in
lsp pest: folds
PEUROPSOE: folds
kavelord: folds
medeiroskkk: folds
ndelasson: folds
pikhaak: calls 1124
*** FLOP *** {4-Clubs}{7-Spades}{a-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{7-Spades}{a-Spades} {a-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{7-Spades}{a-Spades}{a-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {9-Diamonds}{9-Spades} (two pair, Aces and Nines)
korrbut84: shows {k-Diamonds}{q-Diamonds} (a pair of Aces)
pikhaak collected 2946 from pot
korrbut84 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2946 | Rake 0
Board {4-Clubs}{7-Spades}{a-Spades}{a-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: medeiroskkk (small blind) folded before Flop
Seat 2: ndelasson (big blind) folded before Flop
Seat 3: pikhaak showed {9-Diamonds}{9-Spades} and won (2946) with two pair, Aces and Nines
Seat 4: Pappamo69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MuLti4ek folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: korrbut84 showed {k-Diamonds}{q-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: lsp pest folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PEUROPSOE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kavelord (button) folded before Flop (didn't bet)

171  

Wellicht rvr nog moeten vuren...

PokerStars Hand #225969379618: Tournament #3171753753, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level IV (40/80) - 2021/04/18 21:08:10 CET [2021/04/18 15:08:10 ET]
Table '3171753753 163' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: pikhaak (6630 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: rado8vanovic (4991 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Dopeboyswag (4280 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Kidney22 (4793 in chips, $15 bounty)
Seat 5: Phanteidos1 (4298 in chips, $15 bounty)
Seat 7: metelindberg (4976 in chips, $15 bounty)
Seat 8: fnociolini (8156 in chips, $15 bounty)
Seat 9: Caduut (4184 in chips, $15 bounty)
pikhaak: posts the ante 12
rado8vanovic: posts the ante 12
Dopeboyswag: posts the ante 12
Kidney22: posts the ante 12
Phanteidos1: posts the ante 12
metelindberg: posts the ante 12
fnociolini: posts the ante 12
Caduut: posts the ante 12
rado8vanovic: posts small blind 40
Dopeboyswag: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Hearts}{4-Spades}
Kidney22: folds
Phanteidos1: folds
metelindberg: folds
fnociolini: raises 96 to 176
Caduut: folds
pikhaak: raises 400 to 576
rado8vanovic: folds
Dopeboyswag: folds
fnociolini: calls 400
*** FLOP *** {9-Diamonds}{q-Diamonds}{5-Clubs}
fnociolini: checks
pikhaak: bets 436
fnociolini: calls 436
*** TURN *** {9-Diamonds}{q-Diamonds}{5-Clubs} {4-Hearts}
fnociolini: checks
pikhaak: checks
*** RIVER *** {9-Diamonds}{q-Diamonds}{5-Clubs}{4-Hearts} {j-Diamonds}
fnociolini: checks
pikhaak: checks
*** SHOW DOWN ***
fnociolini: shows {k-Spades}{q-Hearts} (a pair of Queens)
pikhaak: mucks hand
fnociolini collected 2240 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2240 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{q-Diamonds}{5-Clubs}{4-Hearts}{j-Diamonds}
Seat 1: pikhaak (button) mucked {a-Hearts}{4-Spades}
Seat 2: rado8vanovic (small blind) folded before Flop
Seat 3: Dopeboyswag (big blind) folded before Flop
Seat 4: Kidney22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Phanteidos1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: metelindberg folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fnociolini showed {k-Spades}{q-Hearts} and won (2240) with a pair of Queens
Seat 9: Caduut folded before Flop (didn't bet)

172  

Versus een super nit...

PokerStars Hand #225969663630: Tournament #3171757312, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (300/600) - 2021/04/18 21:13:43 CET [2021/04/18 15:13:43 ET]
Table '3171757312 37' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: meteaa (32077 in chips, $11.10 bounty)
Seat 2: michmosch (20444 in chips, $11.10 bounty)
Seat 3: jr_stroke (46330 in chips, $20.35 bounty)
Seat 4: ancutao (27503 in chips, $11.10 bounty)
Seat 5: Tumbalha (39101 in chips, $20.35 bounty)
Seat 6: Kendall Hickey (9930 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: pikhaak (22085 in chips, $16.65 bounty)
Seat 8: Stefany7 (12483 in chips, $11.10 bounty)
Seat 9: janizv (23727 in chips, $7.40 bounty)
meteaa: posts the ante 70
michmosch: posts the ante 70
jr_stroke: posts the ante 70
ancutao: posts the ante 70
Tumbalha: posts the ante 70
Kendall Hickey: posts the ante 70
pikhaak: posts the ante 70
Stefany7: posts the ante 70
janizv: posts the ante 70
janizv: posts small blind 300
meteaa: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Hearts}{q-Spades}
michmosch: folds
jr_stroke: folds
ancutao: folds
Tumbalha: folds
Kendall Hickey: calls 600
pikhaak: raises 1290 to 1890
Stefany7: calls 1890
janizv: raises 3510 to 5400
meteaa: folds
Kendall Hickey: folds
pikhaak: folds
Stefany7: folds
Uncalled bet (3510) returned to janizv
janizv collected 7500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7500 | Rake 0
Seat 1: meteaa (big blind) folded before Flop
Seat 2: michmosch folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jr_stroke folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ancutao folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tumbalha folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Kendall Hickey folded before Flop
Seat 7: pikhaak folded before Flop
Seat 8: Stefany7 (button) folded before Flop
Seat 9: janizv (small blind) collected (7500)

173  

Dubbel B11

PokerStars Hand #225970142947: Tournament #3171752657, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2021/04/18 21:23:32 CET [2021/04/18 15:23:32 ET]
Table '3171752657 14' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Brauliocsp (5000 in chips)
Seat 2: ndelasson (9630 in chips)
Seat 3: pikhaak (3345 in chips)
Seat 4: Pappamo69 (3494 in chips)
Seat 5: MuLti4ek (11010 in chips)
Seat 6: spewtome (4553 in chips)
Seat 7: lsp pest (6958 in chips)
Seat 8: PEUROPSOE (9302 in chips)
Seat 9: kavelord (2221 in chips)
Brauliocsp: posts the ante 20
ndelasson: posts the ante 20
pikhaak: posts the ante 20
Pappamo69: posts the ante 20
MuLti4ek: posts the ante 20
spewtome: posts the ante 20
lsp pest: posts the ante 20
PEUROPSOE: posts the ante 20
kavelord: posts the ante 20
pikhaak: posts small blind 75
Pappamo69: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {7-Spades}{8-Hearts}
MuLti4ek: folds
spewtome: folds
lsp pest: folds
PEUROPSOE: folds
kavelord: folds
Brauliocsp: folds
ndelasson: calls 150
pikhaak: calls 75
Pappamo69: checks
*** FLOP *** {9-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds}
pikhaak: checks
Pappamo69: checks
ndelasson: bets 365
pikhaak: calls 365
Pappamo69: calls 365
*** TURN *** {9-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds} {10-Hearts}
pikhaak: checks
Pappamo69: checks
ndelasson: bets 742
pikhaak: raises 2068 to 2810 and is all-in
Pappamo69: folds
ndelasson: calls 2068
*** RIVER *** {9-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts} {j-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {7-Spades}{8-Hearts} (a straight, Seven to Jack)
ndelasson: shows {6-Diamonds}{7-Diamonds} (a pair of Sixes)
pikhaak collected 7345 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7345 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{6-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts}{j-Hearts}
Seat 1: Brauliocsp folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ndelasson (button) showed {6-Diamonds}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 3: pikhaak (small blind) showed {7-Spades}{8-Hearts} and won (7345) with a straight, Seven to Jack
Seat 4: Pappamo69 (big blind) folded on the Turn
Seat 5: MuLti4ek folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: spewtome folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lsp pest folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PEUROPSOE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kavelord folded before Flop (didn't bet)

174  

Dubbel BB 3,30

PokerStars Hand #225970193158: Tournament #3171753731, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2021/04/18 21:24:34 CET [2021/04/18 15:24:34 ET]
Table '3171753731 347' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: pikhaak (4894 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: TuskerT (25578 in chips, $3.75 bounty)
Seat 3: snaphappy56 (10940 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: Querylla (20849 in chips, $4.50 bounty)
Seat 5: polina70 (10097 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: (4311 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: reraiisebelg (12131 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: svantony86 (6877 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: VD322 (10967 in chips, $4.12 bounty)
pikhaak: posts the ante 38
TuskerT: posts the ante 38
snaphappy56: posts the ante 38
Querylla: posts the ante 38
polina70: posts the ante 38
: posts the ante 38
reraiisebelg: posts the ante 38
svantony86: posts the ante 38
VD322: posts the ante 38
polina70: posts small blind 125
: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Clubs}{a-Hearts}
reraiisebelg: folds
svantony86: folds
VD322: folds
pikhaak: raises 300 to 550
TuskerT: folds
snaphappy56: folds
Querylla: raises 20261 to 20811 and is all-in
polina70: folds
: folds
pikhaak: calls 4306 and is all-in
Uncalled bet (15955) returned to Querylla
*** FLOP *** {10-Clubs}{6-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{6-Clubs}{9-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{6-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {a-Clubs}{a-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
Querylla: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (two pair, Kings and Deuces)
pikhaak collected 10429 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10429 | Rake 0
Board {10-Clubs}{6-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: pikhaak showed {a-Clubs}{a-Hearts} and won (10429) with two pair, Aces and Deuces
Seat 2: TuskerT folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: snaphappy56 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Querylla (button) showed {k-Diamonds}{k-Spades} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 5: polina70 (small blind) folded before Flop
Seat 6: (big blind) folded before Flop
Seat 7: reraiisebelg folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: svantony86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: VD322 folded before Flop (didn't bet)

175  

Crippled

PokerStars Hand #225970776469: Tournament #3171753753, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (70/140) - 2021/04/18 21:36:34 CET [2021/04/18 15:36:34 ET]
Table '3171753753 163' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: pikhaak (4535 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: rabbitthot (4788 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Dopeboyswag (4748 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Kidney22 (4482 in chips, $15 bounty)
Seat 5: Phanteidos1 (3652 in chips, $15 bounty)
Seat 6: manoel2007 (11213 in chips, $15 bounty)
Seat 7: metelindberg (4358 in chips, $22.50 bounty)
Seat 8: fnociolini (8896 in chips, $15 bounty)
Seat 9: Caduut (5636 in chips, $15 bounty)
pikhaak: posts the ante 21
rabbitthot: posts the ante 21
Dopeboyswag: posts the ante 21
Kidney22: posts the ante 21
Phanteidos1: posts the ante 21
manoel2007: posts the ante 21
metelindberg: posts the ante 21
fnociolini: posts the ante 21
Caduut: posts the ante 21
manoel2007: posts small blind 70
metelindberg: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Diamonds}{a-Spades}
fnociolini: folds
Caduut: folds
pikhaak: raises 140 to 280
rabbitthot: folds
Dopeboyswag: folds
Kidney22: folds
Phanteidos1: folds
manoel2007: folds
metelindberg: raises 4057 to 4337 and is all-in
pikhaak: calls 4057
*** FLOP *** {10-Clubs}{j-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {10-Clubs}{j-Hearts}{10-Diamonds} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{j-Hearts}{10-Diamonds}{5-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
metelindberg: shows {k-Spades}{k-Clubs} (two pair, Kings and Tens)
pikhaak: shows {j-Diamonds}{a-Spades} (two pair, Jacks and Tens)
metelindberg collected 8933 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8933 | Rake 0
Board {10-Clubs}{j-Hearts}{10-Diamonds}{5-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: pikhaak showed {j-Diamonds}{a-Spades} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 2: rabbitthot folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dopeboyswag folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kidney22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Phanteidos1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: manoel2007 (small blind) folded before Flop
Seat 7: metelindberg (big blind) showed {k-Spades}{k-Clubs} and won (8933) with two pair, Kings and Tens
Seat 8: fnociolini folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Caduut folded before Flop (didn't bet)

176  

En bust

PokerStars Hand #225970954458: Tournament #3171753753, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (70/140) - 2021/04/18 21:40:08 CET [2021/04/18 15:40:08 ET]
Table '3171753753 163' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: pikhaak (615 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: rabbitthot (4704 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Dopeboyswag (3964 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Kidney22 (4398 in chips, $15 bounty)
Seat 5: Phanteidos1 (3568 in chips, $15 bounty)
Seat 6: manoel2007 (10709 in chips, $15 bounty)
Seat 7: metelindberg (10007 in chips, $22.50 bounty)
Seat 8: fnociolini (8602 in chips, $15 bounty)
Seat 9: Caduut (5741 in chips, $15 bounty)
pikhaak: posts the ante 21
rabbitthot: posts the ante 21
Dopeboyswag: posts the ante 21
Kidney22: posts the ante 21
Phanteidos1: posts the ante 21
manoel2007: posts the ante 21
metelindberg: posts the ante 21
fnociolini: posts the ante 21
Caduut: posts the ante 21
pikhaak: posts small blind 70
rabbitthot: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Hearts}{3-Hearts}
Dopeboyswag: folds
Kidney22: folds
Phanteidos1: folds
manoel2007: folds
metelindberg: folds
fnociolini: folds
Caduut: raises 280 to 420
pikhaak: raises 174 to 594 and is all-in
rabbitthot: raises 4089 to 4683 and is all-in
Caduut: calls 4263
*** FLOP *** {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}{9-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rabbitthot: shows {6-Hearts}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
Caduut: shows {10-Hearts}{a-Clubs} (a pair of Tens)
Caduut collected 8178 from side pot
pikhaak: shows {j-Hearts}{3-Hearts} (high card Jack)
Caduut collected 1971 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10149 Main pot 1971. Side pot 8178. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: pikhaak (small blind) showed {j-Hearts}{3-Hearts} and lost with high card Jack
Seat 2: rabbitthot (big blind) showed {6-Hearts}{7-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: Dopeboyswag folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kidney22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Phanteidos1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: manoel2007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: metelindberg folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fnociolini folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Caduut (button) showed {10-Hearts}{a-Clubs} and won (10149) with a pair of Tens

177  

Bust B11

PokerStars Hand #225971132222: Tournament #3171752657, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2021/04/18 21:43:53 CET [2021/04/18 15:43:53 ET]
Table '3171752657 14' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: DarthPoker88 (7931 in chips)
Seat 2: ndelasson (7806 in chips)
Seat 3: pikhaak (6690 in chips)
Seat 4: Pappamo69 (6379 in chips)
Seat 5: MuLti4ek (12569 in chips)
Seat 6: czaki89 (3190 in chips)
Seat 7: lsp pest (6658 in chips)
Seat 8: PEUROPSOE (14312 in chips)
Seat 9: Naka1260 (11257 in chips)
DarthPoker88: posts the ante 30
ndelasson: posts the ante 30
pikhaak: posts the ante 30
Pappamo69: posts the ante 30
MuLti4ek: posts the ante 30
czaki89: posts the ante 30
lsp pest: posts the ante 30
PEUROPSOE: posts the ante 30
Naka1260: posts the ante 30
MuLti4ek: posts small blind 125
czaki89: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Diamonds}{q-Hearts}
lsp pest: folds
PEUROPSOE: folds
Naka1260: folds
DarthPoker88: raises 375 to 625
ndelasson: folds
pikhaak: raises 6035 to 6660 and is all-in
Pappamo69: folds
MuLti4ek: folds
czaki89: folds
DarthPoker88: calls 6035
*** FLOP *** {5-Clubs}{q-Clubs}{10-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{q-Clubs}{10-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{q-Clubs}{10-Spades}{6-Hearts} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
DarthPoker88: shows {a-Spades}{k-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
pikhaak: shows {a-Diamonds}{q-Hearts} (a pair of Queens)
DarthPoker88 collected 13965 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13965 | Rake 0
Board {5-Clubs}{q-Clubs}{10-Spades}{6-Hearts}{j-Diamonds}
Seat 1: DarthPoker88 showed {a-Spades}{k-Diamonds} and won (13965) with a straight, Ten to Ace
Seat 2: ndelasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pikhaak showed {a-Diamonds}{q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 4: Pappamo69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MuLti4ek (small blind) folded before Flop
Seat 6: czaki89 (big blind) folded before Flop
Seat 7: lsp pest folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PEUROPSOE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Naka1260 folded before Flop (didn't bet)

178  

Dat gaat snel. Bust BB3,30

PokerStars Hand #225971210736: Tournament #3171753731, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2021/04/18 21:45:33 CET [2021/04/18 15:45:33 ET]
Table '3171753731 271' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: lasse360 (28363 in chips, $3 bounty)
Seat 2: MDB_ZING (23866 in chips, $4.12 bounty)
Seat 3: pikhaak (7895 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: maciel1986 (13519 in chips, $4.31 bounty)
Seat 5: MaxHunterBoy (15402 in chips, $3 bounty)
Seat 6: benereszelo (13600 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: Clandestin07 (6398 in chips, $3.37 bounty)
Seat 8: coelho180 (42057 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: kapone2007 (22675 in chips, $5.25 bounty)
lasse360: posts the ante 80
MDB_ZING: posts the ante 80
pikhaak: posts the ante 80
maciel1986: posts the ante 80
MaxHunterBoy: posts the ante 80
benereszelo: posts the ante 80
Clandestin07: posts the ante 80
coelho180: posts the ante 80
kapone2007: posts the ante 80
kapone2007: posts small blind 250
lasse360: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {8-Spades}{8-Hearts}
MDB_ZING: folds
pikhaak: raises 7315 to 7815 and is all-in
maciel1986: folds
MaxHunterBoy: raises 7507 to 15322 and is all-in
benereszelo: folds
Clandestin07: folds
coelho180: folds
kapone2007: folds
lasse360: folds
Uncalled bet (7507) returned to MaxHunterBoy
*** FLOP *** {k-Clubs}{4-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {k-Clubs}{4-Diamonds}{7-Spades} {k-Spades}
*** RIVER *** {k-Clubs}{4-Diamonds}{7-Spades}{k-Spades} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {8-Spades}{8-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
MaxHunterBoy: shows {a-Hearts}{k-Diamonds} (three of a kind, Kings)
MaxHunterBoy collected 17100 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17100 | Rake 0
Board {k-Clubs}{4-Diamonds}{7-Spades}{k-Spades}{q-Clubs}
Seat 1: lasse360 (big blind) folded before Flop
Seat 2: MDB_ZING folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pikhaak showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 4: maciel1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MaxHunterBoy showed {a-Hearts}{k-Diamonds} and won (17100) with three of a kind, Kings
Seat 6: benereszelo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Clandestin07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: coelho180 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: kapone2007 (small blind) folded before Flop

179  

10,64

PokerStars Hand #225971518531: Tournament #3171757312, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2021/04/18 21:52:07 CET [2021/04/18 15:52:07 ET]
Table '3171757312 37' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 2Lazy2Play (12912 in chips, $14.80 bounty)
Seat 2: michmosch (111478 in chips, $24.05 bounty)
Seat 3: jr_stroke (35335 in chips, $20.35 bounty)
Seat 4: ancutao (22636 in chips, $11.10 bounty)
Seat 5: Chimo623 (22221 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: bilig4 (54135 in chips, $22.20 bounty)
Seat 7: pikhaak (32770 in chips, $16.65 bounty)
Seat 8: Stefany7 (12890 in chips, $21.27 bounty)
Seat 9: janizv (37112 in chips, $7.40 bounty)
2Lazy2Play: posts the ante 150
michmosch: posts the ante 150
jr_stroke: posts the ante 150
ancutao: posts the ante 150
Chimo623: posts the ante 150
bilig4: posts the ante 150
pikhaak: posts the ante 150
Stefany7: posts the ante 150
janizv: posts the ante 150
pikhaak: posts small blind 600
Stefany7: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {2-Spades}{5-Hearts}
janizv: folds
2Lazy2Play: folds
michmosch: folds
jr_stroke: folds
ancutao: folds
Chimo623: folds
bilig4: folds
pikhaak: raises 31420 to 32620 and is all-in
Stefany7: calls 11540 and is all-in
Uncalled bet (19880) returned to pikhaak
*** FLOP *** {5-Diamonds}{10-Spades}{a-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{10-Spades}{a-Spades} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{10-Spades}{a-Spades}{q-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {2-Spades}{5-Hearts} (three of a kind, Fives)
Stefany7: shows {q-Hearts}{8-Clubs} (two pair, Queens and Fives)
pikhaak collected 26830 from pot
pikhaak wins $10.64 for eliminating Stefany7 and their own bounty increases by $10.63 to $27.28
Stefany7 finished the tournament in 443rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 26830 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{10-Spades}{a-Spades}{q-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: 2Lazy2Play folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: michmosch folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jr_stroke folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ancutao folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Chimo623 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bilig4 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pikhaak (small blind) showed {2-Spades}{5-Hearts} and won (26830) with three of a kind, Fives
Seat 8: Stefany7 (big blind) showed {q-Hearts}{8-Clubs} and lost with two pair, Queens and Fives
Seat 9: janizv folded before Flop (didn't bet)

180  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic