Poker Forum

4411 leden
201369 topics
7525749 posts

Online: 17 6 geregistreerde leden + 11 gasten

ping
Procenten Verkoop High

Scoop ElQuintaro $1320

Laatste eerst Oudste eerst

berendsgijs schreef

.

Goed punt

201  

pascalkid schreef

berendsgijs schreef

.

Goed punt

Thanks man!

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

202  

Ik skip de scoop van 16:30

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

203  

PokerStars Hand #225871575419: Tournament #3157020946, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (600/1200) - 2021/04/15 22:51:45 CET [2021/04/15 16:51:45 ET]
Table '3157020946 125' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: ElQuintaro (31982 in chips)
Seat 2: jonilospiojo (58992 in chips)
Seat 3: simbadlion (55457 in chips)
Seat 4: GreenMagic66 (78002 in chips)
Seat 5: Cudael (71312 in chips)
Seat 6: Milkovw (71371 in chips)
ElQuintaro: posts the ante 150
jonilospiojo: posts the ante 150
simbadlion: posts the ante 150
GreenMagic66: posts the ante 150
Cudael: posts the ante 150
Milkovw: posts the ante 150
ElQuintaro: posts small blind 600
jonilospiojo: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ElQuintaro {9-Clubs}{9-Hearts}
simbadlion: folds
GreenMagic66: raises 1500 to 2700
Cudael: folds
Milkovw: raises 6900 to 9600
ElQuintaro: raises 22232 to 31832 and is all-in
jonilospiojo: folds
GreenMagic66: folds
Milkovw: calls 22232
*** FLOP *** {j-Hearts}{4-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {j-Hearts}{4-Hearts}{2-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {j-Hearts}{4-Hearts}{2-Hearts}{8-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ElQuintaro: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (a flush, Jack high)
Milkovw: shows {a-Hearts}{k-Clubs} (a flush, Ace high)
Milkovw collected 68464 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 68464 | Rake 0
Board {j-Hearts}{4-Hearts}{2-Hearts}{8-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: ElQuintaro (small blind) showed {9-Clubs}{9-Hearts} and lost with a flush, Jack high
Seat 2: jonilospiojo (big blind) folded before Flop
Seat 3: simbadlion folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GreenMagic66 folded before Flop
Seat 5: Cudael folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Milkovw (button) showed {a-Hearts}{k-Clubs} and won (68464) with a flush, Ace high

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

204  

lolll reentry

PokerStars Hand #225873322938: Tournament #3157020950, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VI (250/500) - 2021/04/15 23:38:42 CET [2021/04/15 17:38:42 ET]
Table '3157020950 214' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: felipe saab (27040 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: JogaBonita89 (55354 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: duxovsmbo (20670 in chips, $2.50 bounty)
Seat 4: S1levan (370 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: arthurftr (13640 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: zKiPiSHz (32860 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: ElQuintaro (17533 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: iknoyoubluff (21965 in chips, $2.50 bounty) is sitting out
Seat 9: Turtlesque (27076 in chips, $2.50 bounty)
felipe saab: posts the ante 60
JogaBonita89: posts the ante 60
duxovsmbo: posts the ante 60
S1levan: posts the ante 60
arthurftr: posts the ante 60
zKiPiSHz: posts the ante 60
ElQuintaro: posts the ante 60
iknoyoubluff: posts the ante 60
Turtlesque: posts the ante 60
zKiPiSHz: posts small blind 250
ElQuintaro: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ElQuintaro {a-Hearts}{j-Clubs}
iknoyoubluff: folds
Turtlesque: raises 650 to 1150
felipe saab: folds
JogaBonita89: folds
duxovsmbo: folds
S1levan: calls 310 and is all-in
arthurftr: folds
zKiPiSHz: calls 900
ElQuintaro: raises 16323 to 17473 and is all-in
Turtlesque: raises 9543 to 27016 and is all-in
zKiPiSHz: folds
Uncalled bet (9543) returned to Turtlesque
*** FLOP *** {9-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts}{q-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ElQuintaro: shows {a-Hearts}{j-Clubs} (high card Ace)
Turtlesque: shows {10-Spades}{a-Diamonds} (a pair of Tens)
Turtlesque collected 35166 from side pot
S1levan: shows {10-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Tens)
Turtlesque collected 890 from main pot
S1levan collected 890 from main pot
Turtlesque wins $1.25 for eliminating ElQuintaro and their own bounty increases by $1.25 to $3.75
ElQuintaro finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 36946 Main pot 1780. Side pot 35166. | Rake 0
Board {9-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts}{q-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: felipe saab folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JogaBonita89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: duxovsmbo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: S1levan showed {10-Diamonds}{a-Spades} and won (890) with a pair of Tens
Seat 5: arthurftr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: zKiPiSHz (small blind) folded before Flop
Seat 7: ElQuintaro (big blind) showed {a-Hearts}{j-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 8: iknoyoubluff folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Turtlesque showed {10-Spades}{a-Diamonds} and won (36056) with a pair of Tens

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

205  

15-4-2021 5,5 Freezeout Scoop 51-L Niet geregd
15-4-2021 22 Freezeout Scoop 55-L $0
15-4-2021 5,5 Turbo PKO Scoop 56-L 32,7k (2 entries)

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

206  

$1,88 ko

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

207  

LondonCalling schreef

$1,88 ko

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

208  

saai

PokerStars Hand #225875140018: Tournament #3157020950, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XV (1250/2500) - 2021/04/16 0:36:19 CET [2021/04/15 18:36:19 ET]
Table '3157020950 704' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: AbsPokerKing (59363 in chips, $5 bounty)
Seat 2: Grey063 (85218 in chips, $5 bounty)
Seat 3: PeaceAndPoker<3 (167704 in chips, $6.25 bounty)
Seat 4: yuhsuan (40408 in chips, $5 bounty)
Seat 5: ros1987 (31434 in chips, $5 bounty)
Seat 6: wcampelo (83346 in chips, $3.75 bounty)
Seat 7: ElQuintaro (64008 in chips, $6.24 bounty)
Seat 8: felipeluanrs (23750 in chips, $2.50 bounty)
Seat 9: Fabio Bozza (93890 in chips, $5 bounty)
AbsPokerKing: posts the ante 325
Grey063: posts the ante 325
PeaceAndPoker<3: posts the ante 325
yuhsuan: posts the ante 325
ros1987: posts the ante 325
wcampelo: posts the ante 325
ElQuintaro: posts the ante 325
felipeluanrs: posts the ante 325
Fabio Bozza: posts the ante 325
wcampelo: posts small blind 1250
ElQuintaro: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ElQuintaro {k-Hearts}{9-Hearts}
felipeluanrs: folds
Fabio Bozza: folds
AbsPokerKing: folds
Grey063: folds
PeaceAndPoker<3: folds
yuhsuan: folds
ros1987: raises 28609 to 31109 and is all-in
wcampelo: folds
ElQuintaro: calls 28609
*** FLOP *** {a-Hearts}{3-Spades}{q-Diamonds}
*** TURN *** {a-Hearts}{3-Spades}{q-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {a-Hearts}{3-Spades}{q-Diamonds}{7-Spades} {q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ElQuintaro: shows {k-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Queens)
ros1987: shows {q-Clubs}{9-Clubs} (three of a kind, Queens)
ros1987 collected 66393 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 66393 | Rake 0
Board {a-Hearts}{3-Spades}{q-Diamonds}{7-Spades}{q-Spades}
Seat 1: AbsPokerKing folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grey063 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PeaceAndPoker<3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: yuhsuan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ros1987 (button) showed {q-Clubs}{9-Clubs} and won (66393) with three of a kind, Queens
Seat 6: wcampelo (small blind) folded before Flop
Seat 7: ElQuintaro (big blind) showed {k-Hearts}{9-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 8: felipeluanrs folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Fabio Bozza folded before Flop (didn't bet)

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

209  

15-4-2021 5,5 Freezeout Scoop 51-L Niet geregd
15-4-2021 22 Freezeout Scoop 55-L $0
15-4-2021 5,5 Turbo PKO Scoop 56-L 8,9k $3,76 (2 entries)

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

210  

PokerStars Hand #225875827030: Tournament #3157020950, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2021/04/16 1:02:30 CET [2021/04/15 19:02:30 ET]
Table '3157020950 832' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: totiyebra (106494 in chips, $5 bounty)
Seat 2: Ruchkin.P (151419 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nesterrr (66265 in chips, $2.50 bounty)
Seat 4: BWRZ499 (102378 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: adricarlan (51962 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: Mastermandel (246952 in chips, $7.49 bounty)
Seat 7: Sh0uTTT (66209 in chips, $11.56 bounty)
Seat 8: DKNai77 (190148 in chips, $10 bounty)
Seat 9: ElQuintaro (8908 in chips, $6.24 bounty)
totiyebra: posts the ante 500
Ruchkin.P: posts the ante 500
nesterrr: posts the ante 500
BWRZ499: posts the ante 500
adricarlan: posts the ante 500
Mastermandel: posts the ante 500
Sh0uTTT: posts the ante 500
DKNai77: posts the ante 500
ElQuintaro: posts the ante 500
ElQuintaro: posts small blind 2000
totiyebra: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ElQuintaro {5-Clubs}{2-Clubs}
Ruchkin.P: raises 9919 to 13919
nesterrr: folds
BWRZ499: folds
adricarlan: folds
Mastermandel: folds
Sh0uTTT: folds
DKNai77: folds
ElQuintaro: calls 6408 and is all-in
totiyebra: raises 92075 to 105994 and is all-in
Ruchkin.P: calls 92075
*** FLOP *** {6-Diamonds}{9-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {6-Diamonds}{9-Diamonds}{7-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{9-Diamonds}{7-Spades}{4-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
totiyebra: shows {a-Hearts}{k-Diamonds} (high card Ace)
Ruchkin.P: shows {a-Spades}{10-Spades} (a straight, Six to Ten)
Ruchkin.P collected 195172 from side pot
ElQuintaro: shows {5-Clubs}{2-Clubs} (a straight, Five to Nine)
Ruchkin.P collected 29724 from main pot
Ruchkin.P wins $2.50 for eliminating totiyebra and their own bounty increases by $2.50 to $12.50
Ruchkin.P wins $3.12 for eliminating ElQuintaro and their own bounty increases by $3.12 to $15.62
totiyebra finished the tournament in 3018th place
ElQuintaro finished the tournament in 3019th place
*** SUMMARY ***
Total pot 224896 Main pot 29724. Side pot 195172. | Rake 0
Board {6-Diamonds}{9-Diamonds}{7-Spades}{4-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: totiyebra (big blind) showed {a-Hearts}{k-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: Ruchkin.P showed {a-Spades}{10-Spades} and won (224896) with a straight, Six to Ten
Seat 3: nesterrr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BWRZ499 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: adricarlan folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mastermandel folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Sh0uTTT folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DKNai77 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ElQuintaro (small blind) showed {5-Clubs}{2-Clubs} and lost with a straight, Five to Nine

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

211  

Ik heb me een beetje vergist in mij eigen planning dus ik ben vandaag wel beschikbaar en volgende week zaterdag niet. Dus ik ga vandaag de volgende toernooien toevoegen voor de lijst:

16:30 Scoop-57-L $11 Afternoon Deep Stack
19:05 Scoop 59-L $5,5 8-Max PKO
19:05 Scoop-59-M $55 8-Max PKO
21:30 Scoop-60-L $11 4-Max PKO
23:05 Scoop-61-L $22 8-Max Turbo

En ik skip volgende week:

16:30 Scoop-86-L $11 FO
19:05 Scoop-87-L $22 8-Max PKO
23:05 Scoop-89-L $11 6-Max Turbo

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

212  

glgl weer!
Kijk alweer uit naar het commentaar over de afternoon deepstack Big Grin

TOETTOET!!

213  

16:30 Scoop-57-L $11 Afternoon Deep Stack 68,2k Dodelijk saai tot nog toe

@winnietoeter

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

214  

LondonCalling schreef

16:30 Scoop-57-L $11 Afternoon Deep Stack 68,2k Dodelijk saai tot nog toe

@winnietoeter

Als elk toernooi toch zo dodelijk saai zou zijn, zou er een enorme profit uit komen Wink

TOETTOET!!

215  

LondonCalling schreef

16:30 Scoop-57-L $11 Afternoon Deep Stack 68,2k Dodelijk saai tot nog toe

@winnietoeter

s6 op deze saaie avond

''The more I practice, the luckier I get!''

216  

16:30 Scoop-57-L $11 Afternoon Deep Stack 76,4k Dodelijk saai tot nog toe

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

217  

ty gasten Big Grin

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

218  

PokerStars Hand #225928385482: Tournament #3157020959, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (600/1200) - 2021/04/17 18:54:48 CET [2021/04/17 12:54:48 ET]
Table '3157020959 293' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: ElQuintaro (45072 in chips)
Seat 2: victorf10 (170012 in chips)
Seat 3: Dasisdas86 (15140 in chips)
Seat 4: SiebenFünf (139910 in chips)
Seat 5: runovych (34446 in chips)
Seat 6: MissSpany (196205 in chips)
Seat 7: dentistchair (43361 in chips)
Seat 8: Andrelino91 (59792 in chips)
Seat 9: Sazlõkk (49580 in chips)
ElQuintaro: posts the ante 150
victorf10: posts the ante 150
Dasisdas86: posts the ante 150
SiebenFünf: posts the ante 150
runovych: posts the ante 150
MissSpany: posts the ante 150
dentistchair: posts the ante 150
Andrelino91: posts the ante 150
Sazlõkk: posts the ante 150
dentistchair: posts small blind 600
Andrelino91: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ElQuintaro {a-Hearts}{k-Clubs}
Sazlõkk: folds
ElQuintaro: raises 1440 to 2640
victorf10: folds
Dasisdas86: raises 12350 to 14990 and is all-in
SiebenFünf: folds
runovych: folds
MissSpany: folds
dentistchair: folds
Andrelino91: folds
ElQuintaro: calls 12350
*** FLOP *** {6-Hearts}{j-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{j-Diamonds}{10-Clubs} {2-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{j-Diamonds}{10-Clubs}{2-Clubs} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ElQuintaro: shows {a-Hearts}{k-Clubs} (a pair of Kings)
Dasisdas86: shows {a-Clubs}{q-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Dasisdas86 collected 33130 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33130 | Rake 0
Board {6-Hearts}{j-Diamonds}{10-Clubs}{2-Clubs}{k-Hearts}
Seat 1: ElQuintaro showed {a-Hearts}{k-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 2: victorf10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Dasisdas86 showed {a-Clubs}{q-Diamonds} and won (33130) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: SiebenFünf folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: runovych folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MissSpany (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dentistchair (small blind) folded before Flop
Seat 8: Andrelino91 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Sazlõkk folded before Flop (didn't bet)

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

219  

16:30 Scoop-57-L $11 Afternoon Deep Stack 29,9k Dodelijk saai tot nog toe

With the birds I'll share
This lonely view

With the birds I'll share
This lonely view

220  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic