Poker Forum

4416 leden
201352 topics
7525070 posts

Online: 110 54 geregistreerde leden + 56 gasten

ping
Stakeback

HH Rampie 07-04

Laatste eerst Oudste eerst

deze is lekker

PokerStars Hand #225606008244: Tournament #3157018481, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIV (1000/2000) - 2021/04/07 22:25:35 CET [2021/04/07 16:25:35 ET]
Table '3157018481 189' 7-max Seat #3 is the button
Seat 1: Rampie112 (151110 in chips)
Seat 2: goldfish2018 (63123 in chips)
Seat 3: brick20 (72794 in chips)
Seat 4: Turok11-S (97516 in chips)
Seat 5: tochetto885 (98152 in chips)
Seat 6: dpsd05 (92112 in chips)
Seat 7: Croatia ceed (79605 in chips)
Rampie112: posts the ante 250
goldfish2018: posts the ante 250
brick20: posts the ante 250
Turok11-S: posts the ante 250
tochetto885: posts the ante 250
dpsd05: posts the ante 250
Croatia ceed: posts the ante 250
Turok11-S: posts small blind 1000
tochetto885: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {q-Clubs}{q-Spades}
dpsd05: folds
Croatia ceed: raises 2220 to 4220
Rampie112: raises 13190 to 17410
goldfish2018: folds
brick20: folds
Turok11-S: folds
tochetto885: folds
Croatia ceed: raises 61945 to 79355 and is all-in
Rampie112: calls 61945
*** FLOP *** {j-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {j-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {j-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Croatia ceed: shows {a-Clubs}{k-Clubs} (a pair of Deuces)
Rampie112: shows {q-Clubs}{q-Spades} (two pair, Queens and Deuces)
Rampie112 collected 163460 from pot
Croatia ceed finished the tournament in 1549th place
*** SUMMARY ***
Total pot 163460 | Rake 0
Board {j-Clubs}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: Rampie112 showed {q-Clubs}{q-Spades} and won (163460) with two pair, Queens and Deuces
Seat 2: goldfish2018 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brick20 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Turok11-S (small blind) folded before Flop
Seat 5: tochetto885 (big blind) folded before Flop
Seat 6: dpsd05 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Croatia ceed showed {a-Clubs}{k-Clubs} and lost with a pair of Deuces

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

21  

Lekkere idd

22  

lelijk

PokerStars Hand #225606289947: Tournament #3157018481, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XV (1250/2500) - 2021/04/07 22:32:21 CET [2021/04/07 16:32:21 ET]
Table '3157018481 189' 7-max Seat #6 is the button
Seat 1: Rampie112 (228440 in chips)
Seat 2: goldfish2018 (70898 in chips)
Seat 3: brick20 (77594 in chips)
Seat 4: Turok11-S (98016 in chips)
Seat 5: tochetto885 (63913 in chips)
Seat 6: dpsd05 (90837 in chips)
Seat 7: dzyniu88 (49803 in chips)
Rampie112: posts the ante 325
goldfish2018: posts the ante 325
brick20: posts the ante 325
Turok11-S: posts the ante 325
tochetto885: posts the ante 325
dpsd05: posts the ante 325
dzyniu88: posts the ante 325
dzyniu88: posts small blind 1250
Rampie112: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {8-Spades}{8-Diamonds}
goldfish2018: folds
brick20: folds
Turok11-S: folds
tochetto885: raises 2875 to 5375
dpsd05: folds
dzyniu88: folds
Rampie112: raises 222740 to 228115 and is all-in
tochetto885: calls 58213 and is all-in
Uncalled bet (164527) returned to Rampie112
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Hearts}{5-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}{6-Clubs} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
tochetto885: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (three of a kind, Sixes)
tochetto885 collected 130701 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 130701 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}{6-Clubs}{j-Diamonds}
Seat 1: Rampie112 (big blind) showed {8-Spades}{8-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: goldfish2018 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brick20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Turok11-S folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tochetto885 showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and won (130701) with three of a kind, Sixes
Seat 6: dpsd05 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dzyniu88 (small blind) folded before Flop

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

23  

PokerStars Hand #225606442873: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (350/700) - 2021/04/07 22:36:11 CET [2021/04/07 16:36:11 ET]
Table '3157018497 483' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: zeburina12345 (61147 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: MitchRobbe! (79415 in chips, $12.50 bounty)
Seat 3: pires31 (43814 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Rampie112 (33370 in chips, $5 bounty)
Seat 5: PunciokRataj (7669 in chips, $5 bounty)
Seat 6: qUzUp (36207 in chips, $5 bounty)
Seat 7: yenmanuel20 (31860 in chips, $5 bounty)
Seat 8: Frantic33 (20225 in chips, $5 bounty)
zeburina12345: posts the ante 90
MitchRobbe!: posts the ante 90
pires31: posts the ante 90
Rampie112: posts the ante 90
PunciokRataj: posts the ante 90
qUzUp: posts the ante 90
yenmanuel20: posts the ante 90
Frantic33: posts the ante 90
MitchRobbe!: posts small blind 350
pires31: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {10-Diamonds}{10-Spades}
Rampie112: raises 770 to 1470
PunciokRataj: folds
qUzUp: raises 4710 to 6180
yenmanuel20: folds
Frantic33: folds
zeburina12345: folds
MitchRobbe!: folds
pires31: folds
Rampie112: calls 4710
*** FLOP *** {5-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}
Rampie112: checks
qUzUp: bets 7065
Rampie112: calls 7065
*** TURN *** {5-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts} {q-Hearts}
Rampie112: checks
qUzUp: bets 22872 and is all-in
Rampie112: calls 20035 and is all-in
Uncalled bet (2837) returned to qUzUp
*** RIVER *** {5-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}{q-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (a full house, Tens full of Sixes)
qUzUp: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (two pair, Aces and Sixes)
Rampie112 collected 68330 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 68330 | Rake 0
Board {5-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}{q-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: zeburina12345 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MitchRobbe! (small blind) folded before Flop
Seat 3: pires31 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Rampie112 showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (68330) with a full house, Tens full of Sixes
Seat 5: PunciokRataj folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: qUzUp showed {a-Diamonds}{a-Spades} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 7: yenmanuel20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Frantic33 folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

24  

2.50

PokerStars Hand #225606537574: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (400/800) - 2021/04/07 22:38:32 CET [2021/04/07 16:38:32 ET]
Table '3157018497 483' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: zeburina12345 (58120 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: MitchRobbe! (78695 in chips, $12.50 bounty)
Seat 3: pires31 (42394 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Rampie112 (67000 in chips, $5 bounty)
Seat 5: PunciokRataj (6199 in chips, $5 bounty)
Seat 6: qUzUp (18708 in chips, $5 bounty)
Seat 7: yenmanuel20 (22736 in chips, $5 bounty)
Seat 8: Frantic33 (19855 in chips, $5 bounty)
zeburina12345: posts the ante 100
MitchRobbe!: posts the ante 100
pires31: posts the ante 100
Rampie112: posts the ante 100
PunciokRataj: posts the ante 100
qUzUp: posts the ante 100
yenmanuel20: posts the ante 100
Frantic33: posts the ante 100
qUzUp: posts small blind 400
yenmanuel20: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {9-Clubs}{a-Clubs}
Frantic33: folds
zeburina12345: folds
MitchRobbe!: folds
pires31: raises 800 to 1600
Rampie112: calls 1600
PunciokRataj: raises 4499 to 6099 and is all-in
qUzUp: folds
yenmanuel20: folds
pires31: calls 4499
Rampie112: calls 4499
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{4-Spades}
pires31: bets 6089
Rampie112: raises 54712 to 60801 and is all-in
pires31: folds
Uncalled bet (54712) returned to Rampie112
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{4-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{4-Spades}{5-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {9-Clubs}{a-Clubs} (two pair, Nines and Fours)
Rampie112 collected 12178 from side pot
PunciokRataj: shows {a-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Fours)
Rampie112 collected 20297 from main pot
Rampie112 wins $2.50 for eliminating PunciokRataj and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
PunciokRataj finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 32475 Main pot 20297. Side pot 12178. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{9-Hearts}{4-Spades}{5-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: zeburina12345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MitchRobbe! folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pires31 folded on the Flop
Seat 4: Rampie112 showed {9-Clubs}{a-Clubs} and won (32475) with two pair, Nines and Fours
Seat 5: PunciokRataj (button) showed {a-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 6: qUzUp (small blind) folded before Flop
Seat 7: yenmanuel20 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Frantic33 folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

25  

break

11 80.742 80BB 2.50KO
55 217.385 72BB

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

26  

itm 55 ! profitzzzzz

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

27  

ik ga slapen. Ik zie morgen wel met hoeveel chippies je dag 2 hebt gehaald Wink

28  

Nou moeten we nu wel gaan dubbelen haha

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

29  

out 55 Sad

PokerStars Hand #225608874487: Tournament #3157018481, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2021/04/07 23:40:16 CET [2021/04/07 17:40:16 ET]
Table '3157018481 45' 7-max Seat #2 is the button
Seat 1: OMGACEACEACE (60587 in chips)
Seat 2: D3ck677 (244989 in chips)
Seat 3: XxLimao99xX (886819 in chips)
Seat 4: Peja01 (318161 in chips)
Seat 5: Rampie112 (136346 in chips)
Seat 6: uttaBG (274995 in chips)
Seat 7: 54kgPozitiva (136778 in chips)
OMGACEACEACE: posts the ante 625
D3ck677: posts the ante 625
XxLimao99xX: posts the ante 625
Peja01: posts the ante 625
Rampie112: posts the ante 625
uttaBG: posts the ante 625
54kgPozitiva: posts the ante 625
XxLimao99xX: posts small blind 2500
Peja01: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {k-Spades}{a-Hearts}
Rampie112: raises 5500 to 10500
uttaBG: calls 10500
54kgPozitiva: folds
OMGACEACEACE: folds
D3ck677: folds
XxLimao99xX: folds
Peja01: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{2-Hearts}{7-Spades}
Rampie112: bets 11506
uttaBG: calls 11506
*** TURN *** {9-Diamonds}{2-Hearts}{7-Spades} {q-Clubs}
Rampie112: bets 19560
uttaBG: calls 19560
*** RIVER *** {9-Diamonds}{2-Hearts}{7-Spades}{q-Clubs} {k-Clubs}
Rampie112: bets 94155 and is all-in
uttaBG: calls 94155
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {k-Spades}{a-Hearts} (a pair of Kings)
uttaBG: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
uttaBG collected 283317 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 283317 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{2-Hearts}{7-Spades}{q-Clubs}{k-Clubs}
Seat 1: OMGACEACEACE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: D3ck677 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: XxLimao99xX (small blind) folded before Flop
Seat 4: Peja01 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Rampie112 showed {k-Spades}{a-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: uttaBG showed {7-Hearts}{7-Clubs} and won (283317) with three of a kind, Sevens
Seat 7: 54kgPozitiva folded before Flop (didn't bet)

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

30  

7.50

PokerStars Hand #225609305788: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (1250/2500) - 2021/04/07 23:52:13 CET [2021/04/07 17:52:13 ET]
Table '3157018497 223' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: berekin (275437 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: NovakUB05 (107700 in chips, $5 bounty)
Seat 3: gate13 //181 (49198 in chips, $10 bounty)
Seat 4: kronosica (64924 in chips, $15 bounty)
Seat 5: iatagalo (30008 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: Mr sellout (100060 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: Rstgaz (49158 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Rampie112 (117336 in chips, $7.50 bounty)
berekin: posts the ante 325
NovakUB05: posts the ante 325
gate13 //181: posts the ante 325
kronosica: posts the ante 325
iatagalo: posts the ante 325
Mr sellout: posts the ante 325
Rstgaz: posts the ante 325
Rampie112: posts the ante 325
Rstgaz: posts small blind 1250
Rampie112: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {10-Hearts}{10-Clubs}
berekin: raises 2500 to 5000
NovakUB05: folds
gate13 //181: calls 5000
kronosica: folds
iatagalo: folds
Mr sellout: folds
Rstgaz: raises 43833 to 48833 and is all-in
Rampie112: raises 68178 to 117011 and is all-in
berekin: folds
gate13 //181: folds
Uncalled bet (68178) returned to Rampie112
*** FLOP *** {k-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {k-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Rstgaz: shows {j-Spades}{a-Spades} (a pair of Eights)
Rampie112: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
Rampie112 collected 110266 from pot
Rampie112 wins $7.50 for eliminating Rstgaz and their own bounty increases by $7.50 to $15
Rstgaz finished the tournament in 3335th place
*** SUMMARY ***
Total pot 110266 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Spades}{8-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: berekin folded before Flop
Seat 2: NovakUB05 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gate13 //181 folded before Flop
Seat 4: kronosica folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iatagalo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mr sellout (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Rstgaz (small blind) showed {j-Spades}{a-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 8: Rampie112 (big blind) showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (110266) with two pair, Tens and Eights

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

31  

Wat een boef lekker in de bb alle vis opwachten.

32  

Ga weg engerd

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

33  

3.75

PokerStars Hand #225610080030: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (1750/3500) - 2021/04/08 0:16:44 CET [2021/04/07 18:16:44 ET]
Table '3157018497 223' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: berekin (159413 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: NovakUB05 (93775 in chips, $5 bounty)
Seat 3: XiYeZo (111771 in chips, $16.87 bounty)
Seat 4: kronosica (321054 in chips, $23.75 bounty)
Seat 5: catKokos1\100 (106548 in chips, $5 bounty)
Seat 6: Mr sellout (72835 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: fatakos (50578 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Rampie112 (167294 in chips, $15 bounty)
berekin: posts the ante 450
NovakUB05: posts the ante 450
XiYeZo: posts the ante 450
kronosica: posts the ante 450
catKokos1\100: posts the ante 450
Mr sellout: posts the ante 450
fatakos: posts the ante 450
Rampie112: posts the ante 450
fatakos: posts small blind 1750
Rampie112: posts big blind 3500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {q-Spades}{10-Diamonds}
berekin: folds
NovakUB05: folds
XiYeZo: folds
kronosica: raises 3500 to 7000
catKokos1\100: calls 7000
Mr sellout: calls 7000
fatakos: folds
Rampie112: calls 3500
*** FLOP *** {q-Hearts}{7-Spades}{8-Clubs}
Rampie112: checks
kronosica: checks
catKokos1\100: checks
Mr sellout: bets 18343
Rampie112: calls 18343
kronosica: folds
catKokos1\100: folds
*** TURN *** {q-Hearts}{7-Spades}{8-Clubs} {4-Hearts}
Rampie112: checks
Mr sellout: bets 23112
Rampie112: raises 23112 to 46224
Mr sellout: calls 23112
*** RIVER *** {q-Hearts}{7-Spades}{8-Clubs}{4-Hearts} {q-Clubs}
Rampie112: bets 3500
Mr sellout: calls 818 and is all-in
Uncalled bet (2682) returned to Rampie112
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {q-Spades}{10-Diamonds} (three of a kind, Queens)
Mr sellout: shows {q-Diamonds}{3-Diamonds} (three of a kind, Queens - lower kicker)
Rampie112 collected 164120 from pot
Rampie112 wins $3.75 for eliminating Mr sellout and their own bounty increases by $3.75 to $18.75
Mr sellout finished the tournament in 2533rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 164120 | Rake 0
Board {q-Hearts}{7-Spades}{8-Clubs}{4-Hearts}{q-Clubs}
Seat 1: berekin folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NovakUB05 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: XiYeZo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kronosica folded on the Flop
Seat 5: catKokos1\100 folded on the Flop
Seat 6: Mr sellout (button) showed {q-Diamonds}{3-Diamonds} and lost with three of a kind, Queens
Seat 7: fatakos (small blind) folded before Flop
Seat 8: Rampie112 (big blind) showed {q-Spades}{10-Diamonds} and won (164120) with three of a kind, Queens

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

34  

ITM 11 scoop

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

35  

hups

PokerStars Hand #225610544874: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (2000/4000) - 2021/04/08 0:31:25 CET [2021/04/07 18:31:25 ET]
Table '3157018497 223' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: berekin (163413 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: kingtuck26 (125206 in chips, $10 bounty)
Seat 3: XiYeZo (301402 in chips, $19.37 bounty)
Seat 4: kronosica (317829 in chips, $23.75 bounty)
Seat 5: catKokos1\100 (59440 in chips, $5 bounty)
Seat 6: IExPlayI (164308 in chips, $19.37 bounty)
Seat 7: fatakos (81881 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Rampie112 (246519 in chips, $18.75 bounty)
berekin: posts the ante 500
kingtuck26: posts the ante 500
XiYeZo: posts the ante 500
kronosica: posts the ante 500
catKokos1\100: posts the ante 500
IExPlayI: posts the ante 500
fatakos: posts the ante 500
Rampie112: posts the ante 500
kingtuck26: posts small blind 2000
XiYeZo: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {a-Hearts}{a-Clubs}
kronosica: folds
catKokos1\100: folds
IExPlayI: folds
fatakos: folds
Rampie112: raises 4400 to 8400
berekin: folds
kingtuck26: folds
XiYeZo: raises 16800 to 25200
Rampie112: calls 16800
*** FLOP *** {j-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}
XiYeZo: bets 36000
Rampie112: raises 44940 to 80940
XiYeZo: raises 194762 to 275702 and is all-in
Rampie112: calls 139879 and is all-in
Uncalled bet (54883) returned to XiYeZo
*** TURN *** {j-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
XiYeZo: shows {a-Spades}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
Rampie112: shows {a-Hearts}{a-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
Rampie112 collected 498038 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 498038 | Rake 0
Board {j-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: berekin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kingtuck26 (small blind) folded before Flop
Seat 3: XiYeZo (big blind) showed {a-Spades}{j-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 4: kronosica folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: catKokos1\100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: IExPlayI folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fatakos folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Rampie112 showed {a-Hearts}{a-Clubs} and won (498038) with two pair, Aces and Nines

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

36  

en weer weg, geen bountys voor mij Sad

PokerStars Hand #225610597404: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (2000/4000) - 2021/04/08 0:33:09 CET [2021/04/07 18:33:09 ET]
Table '3157018497 223' 8-max Seat #4 is the button
Seat 1: berekin (161913 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: kingtuck26 (121706 in chips, $10 bounty)
Seat 3: XiYeZo (51883 in chips, $19.37 bounty)
Seat 4: kronosica (330329 in chips, $23.75 bounty)
Seat 5: catKokos1\100 (53940 in chips, $5 bounty)
Seat 6: IExPlayI (162808 in chips, $19.37 bounty)
Seat 7: fatakos (80381 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Rampie112 (497038 in chips, $18.75 bounty)
berekin: posts the ante 500
kingtuck26: posts the ante 500
XiYeZo: posts the ante 500
kronosica: posts the ante 500
catKokos1\100: posts the ante 500
IExPlayI: posts the ante 500
fatakos: posts the ante 500
Rampie112: posts the ante 500
catKokos1\100: posts small blind 2000
IExPlayI: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {q-Diamonds}{10-Spades}
fatakos: folds
Rampie112: raises 4400 to 8400
berekin: folds
kingtuck26: folds
XiYeZo: raises 42983 to 51383 and is all-in
kronosica: folds
catKokos1\100: folds
IExPlayI: folds
Rampie112: calls 42983
*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Hearts}{k-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{8-Hearts}{k-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {5-Clubs}{8-Hearts}{k-Hearts}{9-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {q-Diamonds}{10-Spades} (high card King)
XiYeZo: shows {a-Hearts}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
XiYeZo collected 112766 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 112766 | Rake 0
Board {5-Clubs}{8-Hearts}{k-Hearts}{9-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: berekin folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kingtuck26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: XiYeZo showed {a-Hearts}{8-Diamonds} and won (112766) with a pair of Eights
Seat 4: kronosica (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: catKokos1\100 (small blind) folded before Flop
Seat 6: IExPlayI (big blind) folded before Flop
Seat 7: fatakos folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Rampie112 showed {q-Diamonds}{10-Spades} and lost with high card King

PokerStars Hand #225610620825: Tournament #3157018497, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2021/04/08 0:33:55 CET [2021/04/07 18:33:55 ET]
Table '3157018497 223' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: berekin (161413 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: kingtuck26 (121206 in chips, $10 bounty)
Seat 3: XiYeZo (112766 in chips, $19.37 bounty)
Seat 4: kronosica (329829 in chips, $23.75 bounty)
Seat 5: catKokos1\100 (51440 in chips, $5 bounty)
Seat 6: IExPlayI (158308 in chips, $19.37 bounty)
Seat 7: fatakos (79881 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Rampie112 (445155 in chips, $18.75 bounty)
berekin: posts the ante 625
kingtuck26: posts the ante 625
XiYeZo: posts the ante 625
kronosica: posts the ante 625
catKokos1\100: posts the ante 625
IExPlayI: posts the ante 625
fatakos: posts the ante 625
Rampie112: posts the ante 625
IExPlayI: posts small blind 2500
fatakos: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Rampie112 {4-Spades}{4-Hearts}
Rampie112: raises 5500 to 10500
berekin: raises 45500 to 56000
kingtuck26: folds
XiYeZo: folds
kronosica: folds
catKokos1\100: calls 50815 and is all-in
IExPlayI: folds
fatakos: folds
Rampie112: raises 388530 to 444530 and is all-in
berekin: calls 104788 and is all-in
Uncalled bet (283742) returned to Rampie112
*** FLOP *** {k-Clubs}{3-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {k-Clubs}{3-Hearts}{8-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {k-Clubs}{3-Hearts}{8-Diamonds}{9-Clubs} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Rampie112: shows {4-Spades}{4-Hearts} (two pair, Kings and Fours)
berekin: shows {k-Diamonds}{a-Spades} (three of a kind, Kings)
berekin collected 219946 from side pot
catKokos1\100: shows {j-Diamonds}{j-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
berekin collected 164945 from main pot
berekin wins $2.50 for eliminating catKokos1\100 and their own bounty increases by $2.50 to $25
catKokos1\100 finished the tournament in 1922nd place and received $8.56.
*** SUMMARY ***
Total pot 384891 Main pot 164945. Side pot 219946. | Rake 0
Board {k-Clubs}{3-Hearts}{8-Diamonds}{9-Clubs}{k-Hearts}
Seat 1: berekin showed {k-Diamonds}{a-Spades} and won (384891) with three of a kind, Kings
Seat 2: kingtuck26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: XiYeZo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kronosica folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: catKokos1\100 (button) showed {j-Diamonds}{j-Spades} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 6: IExPlayI (small blind) folded before Flop
Seat 7: fatakos (big blind) folded before Flop
Seat 8: Rampie112 showed {4-Spades}{4-Hearts} and lost with two pair, Kings and Fours

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

37  

40bb 13,75 ko

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

38  

Out AK <- 1010

Reken morgen even uit

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

39  

Gg!

Thanks

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic