Poker Forum

4416 leden
201346 topics
7524899 posts

Online: 90 42 geregistreerde leden + 48 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

Hh 14 mtts $175 @ stars 11-04

Laatste eerst Oudste eerst

Oranje schreef

berendsgijs schreef

reg de $5.50 pko niet ivm tafelcount
komt later iets anders voor maybe

reenter satt mini millie ?

kon niet geloof ik..
zal zo kijken of er een andere loopt, maar heb zo 8 tafels open dus ff focus

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

21  

itm $5.50 hotter

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

22  

hop

PokerStars Hand #225735715281: Tournament #3166681732, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXI (900/1800) - 2021/04/11 19:10:08 CET [2021/04/11 13:10:08 ET]
Table '3166681732 42' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Mattizzza (13095 in chips)
Seat 2: g-icebluf (27744 in chips)
Seat 3: RckNog (17748 in chips)
Seat 4: LloydBanksss (25226 in chips)
Seat 5: 88_Franko_88 (12358 in chips)
Seat 6: fael534 (27299 in chips)
Seat 7: superhero_18 (57858 in chips)
Seat 8: vAAnucci (12906 in chips)
Seat 9: jasonc7 (9773 in chips)
Mattizzza: posts the ante 225
g-icebluf: posts the ante 225
RckNog: posts the ante 225
LloydBanksss: posts the ante 225
88_Franko_88: posts the ante 225
fael534: posts the ante 225
superhero_18: posts the ante 225
vAAnucci: posts the ante 225
jasonc7: posts the ante 225
Mattizzza: posts small blind 900
g-icebluf: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {10-Clubs}{9-Clubs}
RckNog: folds
LloydBanksss has timed out
LloydBanksss: folds
LloydBanksss is sitting out
88_Franko_88: folds
fael534: folds
superhero_18: folds
vAAnucci: folds
jasonc7: raises 7748 to 9548 and is all-in
Mattizzza: folds
g-icebluf: calls 7748
*** FLOP *** {9-Spades}{6-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {9-Spades}{6-Hearts}{4-Hearts} {2-Spades}
LloydBanksss has returned
*** RIVER *** {9-Spades}{6-Hearts}{4-Hearts}{2-Spades} {q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {10-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Nines)
jasonc7: shows {7-Clubs}{a-Hearts} (high card Ace)
g-icebluf collected 22021 from pot
jasonc7 finished the tournament in 640th place and received $8.64.
*** SUMMARY ***
Total pot 22021 | Rake 0
Board {9-Spades}{6-Hearts}{4-Hearts}{2-Spades}{q-Spades}
Seat 1: Mattizzza (small blind) folded before Flop
Seat 2: g-icebluf (big blind) showed {10-Clubs}{9-Clubs} and won (22021) with a pair of Nines
Seat 3: RckNog folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LloydBanksss folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 88_Franko_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: fael534 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: superhero_18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vAAnucci folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jasonc7 (button) showed {7-Clubs}{a-Hearts} and lost with high card Ace

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

23  

en hop

PokerStars Hand #225735680031: Tournament #3166676596, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (40/80) - 2021/04/11 19:09:18 CET [2021/04/11 13:09:18 ET]
Table '3166676596 706' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: SeregaYdacha (5097 in chips, $5 bounty)
Seat 2: DoubleZaTrouble (3521 in chips, $5 bounty)
Seat 3: Voca94 (3937 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Remytj4 (9380 in chips, $7.50 bounty)
Seat 5: modestaa (21254 in chips, $10 bounty)
Seat 6: g-icebluf (8621 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: Geedz (3348 in chips, $5 bounty)
Seat 8: DanSf82 (8274 in chips, $5 bounty)
Seat 9: Gerrardo1979 (5568 in chips, $5 bounty)
SeregaYdacha: posts the ante 12
DoubleZaTrouble: posts the ante 12
Voca94: posts the ante 12
Remytj4: posts the ante 12
modestaa: posts the ante 12
g-icebluf: posts the ante 12
Geedz: posts the ante 12
DanSf82: posts the ante 12
Gerrardo1979: posts the ante 12
Geedz: posts small blind 40
DanSf82: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {10-Diamonds}{8-Diamonds}
Gerrardo1979: folds
SeregaYdacha: folds
DoubleZaTrouble: raises 108 to 188
Voca94: folds
Remytj4: calls 188
modestaa: folds
g-icebluf: calls 188
Geedz: folds
DanSf82: calls 108
*** FLOP *** {8-Spades}{4-Spades}{10-Clubs}
DanSf82: checks
DoubleZaTrouble: checks
Remytj4: bets 666
g-icebluf: raises 1706 to 2372
DanSf82: folds
DoubleZaTrouble: folds
Remytj4: calls 1706
*** TURN *** {8-Spades}{4-Spades}{10-Clubs} {2-Clubs}
Remytj4: bets 1411
g-icebluf: raises 4638 to 6049 and is all-in
Remytj4: calls 4638
*** RIVER *** {8-Spades}{4-Spades}{10-Clubs}{2-Clubs} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Remytj4: shows {q-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Tens)
g-icebluf: shows {10-Diamonds}{8-Diamonds} (two pair, Tens and Eights)
g-icebluf collected 17742 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17742 | Rake 0
Board {8-Spades}{4-Spades}{10-Clubs}{2-Clubs}{j-Diamonds}
Seat 1: SeregaYdacha folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DoubleZaTrouble folded on the Flop
Seat 3: Voca94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Remytj4 showed {q-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 5: modestaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: g-icebluf (button) showed {10-Diamonds}{8-Diamonds} and won (17742) with two pair, Tens and Eights
Seat 7: Geedz (small blind) folded before Flop
Seat 8: DanSf82 (big blind) folded on the Flop
Seat 9: Gerrardo1979 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

24  

iso gone bad, maar pakt toch goed uit Smile

$8.75

PokerStars Hand #225735838033: Tournament #3166676596, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (45/90) - 2021/04/11 19:13:03 CET [2021/04/11 13:13:03 ET]
Table '3166676596 706' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: SeregaYdacha (4908 in chips, $5 bounty)
Seat 2: DoubleZaTrouble (3189 in chips, $5 bounty)
Seat 3: Voca94 (3883 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Remytj4 (717 in chips, $7.50 bounty)
Seat 5: modestaa (21461 in chips, $10 bounty)
Seat 6: g-icebluf (17700 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: Geedz (3515 in chips, $5 bounty)
Seat 8: DanSf82 (7987 in chips, $5 bounty)
Seat 9: Gerrardo1979 (5640 in chips, $5 bounty)
SeregaYdacha: posts the ante 14
DoubleZaTrouble: posts the ante 14
Voca94: posts the ante 14
Remytj4: posts the ante 14
modestaa: posts the ante 14
g-icebluf: posts the ante 14
Geedz: posts the ante 14
DanSf82: posts the ante 14
Gerrardo1979: posts the ante 14
DoubleZaTrouble: posts small blind 45
Voca94: posts big blind 90
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {9-Diamonds}{j-Diamonds}
Remytj4: raises 613 to 703 and is all-in
modestaa: folds
g-icebluf: raises 917 to 1620
Geedz: folds
DanSf82: folds
Gerrardo1979: calls 1620
SeregaYdacha: raises 3274 to 4894 and is all-in
DoubleZaTrouble: folds
Voca94: folds
g-icebluf: calls 3274
Gerrardo1979: raises 732 to 5626 and is all-in
g-icebluf: calls 732
*** FLOP *** {10-Diamonds}{q-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{q-Hearts}{3-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{q-Hearts}{3-Spades}{8-Diamonds} {k-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {9-Diamonds}{j-Diamonds} (a straight, Nine to King)
Gerrardo1979: shows {6-Spades}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
g-icebluf collected 1464 from side pot-2
SeregaYdacha: shows {5-Diamonds}{a-Diamonds} (high card Ace)
g-icebluf collected 12573 from side pot-1
Remytj4: shows {a-Hearts}{k-Hearts} (a pair of Kings)
g-icebluf collected 3073 from main pot
g-icebluf wins $2.50 for eliminating SeregaYdacha and their own bounty increases by $2.50 to $10
g-icebluf wins $3.75 for eliminating Remytj4 and their own bounty increases by $3.75 to $13.75
g-icebluf wins $2.50 for eliminating Gerrardo1979 and their own bounty increases by $2.50 to $16.25
Gerrardo1979 finished the tournament
SeregaYdacha finished the tournament
Remytj4 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 17110 Main pot 3073. Side pot-1 12573. Side pot-2 1464. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{q-Hearts}{3-Spades}{8-Diamonds}{k-Clubs}
Seat 1: SeregaYdacha (button) showed {5-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: DoubleZaTrouble (small blind) folded before Flop
Seat 3: Voca94 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Remytj4 showed {a-Hearts}{k-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: modestaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: g-icebluf showed {9-Diamonds}{j-Diamonds} and won (17110) with a straight, Nine to King
Seat 7: Geedz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DanSf82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gerrardo1979 showed {6-Spades}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

25  

zou mooi zijn als de flips in zon toernooi goed vallen maar helaas
bust $44bb

PokerStars Hand #225736044399: Tournament #3166676574, $20+$20+$4 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2021/04/11 19:17:42 CET [2021/04/11 13:17:42 ET]
Table '3166676574 315' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: AdiTzU96 (7166 in chips, $20 bounty)
Seat 2: Alyssonspfc (3203 in chips, $30 bounty)
Seat 3: jkru005 (5431 in chips, $20 bounty)
Seat 4: g-icebluf (3954 in chips, $20 bounty)
Seat 5: vlaviusz (4076 in chips, $30 bounty)
Seat 6: .duvernaschi (6846 in chips, $30 bounty)
Seat 7: BRMigotto (25365 in chips, $40 bounty)
Seat 8: Aloysius P57 (11295 in chips, $20 bounty)
Seat 9: obra1919 (7417 in chips, $30 bounty)
AdiTzU96: posts the ante 38
Alyssonspfc: posts the ante 38
jkru005: posts the ante 38
g-icebluf: posts the ante 38
vlaviusz: posts the ante 38
.duvernaschi: posts the ante 38
BRMigotto: posts the ante 38
Aloysius P57: posts the ante 38
obra1919: posts the ante 38
.duvernaschi: posts small blind 125
BRMigotto: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {9-Hearts}{9-Diamonds}
Aloysius P57: folds
obra1919: folds
AdiTzU96: raises 250 to 500
Alyssonspfc: folds
jkru005: folds
g-icebluf: raises 3416 to 3916 and is all-in
vlaviusz: folds
.duvernaschi: folds
BRMigotto: folds
AdiTzU96: calls 3416
*** FLOP *** {10-Spades}{a-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{a-Clubs}{7-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{a-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
AdiTzU96: shows {a-Hearts}{k-Spades} (a pair of Aces)
g-icebluf: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
AdiTzU96 collected 8549 from pot
AdiTzU96 wins $10 for eliminating g-icebluf and their own bounty increases by $10 to $30
g-icebluf finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8549 | Rake 0
Board {10-Spades}{a-Clubs}{7-Hearts}{6-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: AdiTzU96 showed {a-Hearts}{k-Spades} and won (8549) with a pair of Aces
Seat 2: Alyssonspfc folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jkru005 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: g-icebluf showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 5: vlaviusz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: .duvernaschi (small blind) folded before Flop
Seat 7: BRMigotto (big blind) folded before Flop
Seat 8: Aloysius P57 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: obra1919 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

26  

reg de $7.50 hyper pko ook niet

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

27  

$3.75

PokerStars Hand #225736337682: Tournament #3166676596, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2021/04/11 19:24:12 CET [2021/04/11 13:24:12 ET]
Table '3166676596 706' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: peitorama (4690 in chips, $5 bounty)
Seat 2: DoubleZaTrouble (6877 in chips, $5 bounty)
Seat 3: Bluf_To_Much (3085 in chips, $5 bounty)
Seat 4: corvoflores (13782 in chips, $7.50 bounty)
Seat 5: modestaa (21722 in chips, $10 bounty)
Seat 6: g-icebluf (28567 in chips, $16.25 bounty)
Seat 7: Geedz (3728 in chips, $5 bounty)
Seat 8: DanSf82 (8093 in chips, $5 bounty)
Seat 9: Mimi3007375 (8218 in chips, $7.50 bounty)
peitorama: posts the ante 15
DoubleZaTrouble: posts the ante 15
Bluf_To_Much: posts the ante 15
corvoflores: posts the ante 15
modestaa: posts the ante 15
g-icebluf: posts the ante 15
Geedz: posts the ante 15
DanSf82: posts the ante 15
Mimi3007375: posts the ante 15
modestaa: posts small blind 50
g-icebluf: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {k-Hearts}{a-Hearts}
Geedz: raises 120 to 220
DanSf82: calls 220
Mimi3007375: calls 220
peitorama: folds
DoubleZaTrouble: folds
Bluf_To_Much: folds
corvoflores: folds
modestaa: folds
g-icebluf: raises 380 to 600
Geedz: folds
DanSf82: calls 380
Mimi3007375: calls 380
*** FLOP *** {a-Spades}{8-Diamonds}{2-Hearts}
g-icebluf: bets 992
DanSf82: calls 992
Mimi3007375: raises 6611 to 7603 and is all-in
g-icebluf: raises 20349 to 27952 and is all-in
DanSf82: folds
Uncalled bet (20349) returned to g-icebluf
*** TURN *** {a-Spades}{8-Diamonds}{2-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {a-Spades}{8-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts} {k-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
Mimi3007375: shows {a-Diamonds}{q-Spades} (two pair, Aces and Eights)
g-icebluf collected 18403 from pot
g-icebluf wins $3.75 for eliminating Mimi3007375 and their own bounty increases by $3.75 to $20
Mimi3007375 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 18403 | Rake 0
Board {a-Spades}{8-Diamonds}{2-Hearts}{8-Hearts}{k-Diamonds}
Seat 1: peitorama folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DoubleZaTrouble folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Bluf_To_Much folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: corvoflores (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: modestaa (small blind) folded before Flop
Seat 6: g-icebluf (big blind) showed {k-Hearts}{a-Hearts} and won (18403) with two pair, Aces and Kings
Seat 7: Geedz folded before Flop
Seat 8: DanSf82 folded on the Flop
Seat 9: Mimi3007375 showed {a-Diamonds}{q-Spades} and lost with two pair, Aces and Eights

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

28  

flips in de "dure"vallen verkeerd steeds

out $22 dd

PokerStars Hand #225736627694: Tournament #3164461097, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (600/1200) - 2021/04/11 19:30:52 CET [2021/04/11 13:30:52 ET]
Table '3164461097 130' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: donaldcox (60881 in chips)
Seat 2: AlbertSkum (89089 in chips)
Seat 3: OlgaBOY (42534 in chips)
Seat 4: tubatalevski (21580 in chips)
Seat 5: g-icebluf (11325 in chips)
Seat 6: dyb1984 (19205 in chips)
Seat 7: Tomass1958 (25043 in chips)
Seat 8: YourBoyFrost (34528 in chips)
Seat 9: Pumuking (34008 in chips)
donaldcox: posts the ante 120
AlbertSkum: posts the ante 120
OlgaBOY: posts the ante 120
tubatalevski: posts the ante 120
g-icebluf: posts the ante 120
dyb1984: posts the ante 120
Tomass1958: posts the ante 120
YourBoyFrost: posts the ante 120
Pumuking: posts the ante 120
donaldcox: posts small blind 600
AlbertSkum: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {8-Clubs}{8-Hearts}
OlgaBOY: raises 1608 to 2808
tubatalevski: folds
g-icebluf: raises 8397 to 11205 and is all-in
dyb1984: folds
Tomass1958: folds
YourBoyFrost: folds
Pumuking: folds
donaldcox: folds
AlbertSkum: raises 77764 to 88969 and is all-in
OlgaBOY: folds
Uncalled bet (77764) returned to AlbertSkum
*** FLOP *** {q-Clubs}{7-Clubs}{k-Hearts}
*** TURN *** {q-Clubs}{7-Clubs}{k-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {q-Clubs}{7-Clubs}{k-Hearts}{5-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
AlbertSkum: shows {a-Diamonds}{k-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
g-icebluf: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sevens)
AlbertSkum collected 26898 from pot
g-icebluf finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 26898 | Rake 0
Board {q-Clubs}{7-Clubs}{k-Hearts}{5-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: donaldcox (small blind) folded before Flop
Seat 2: AlbertSkum (big blind) showed {a-Diamonds}{k-Diamonds} and won (26898) with two pair, Kings and Sevens
Seat 3: OlgaBOY folded before Flop
Seat 4: tubatalevski folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: g-icebluf showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 6: dyb1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Tomass1958 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: YourBoyFrost folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Pumuking (button) folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

29  

PokerStars Hand #225736669327: Tournament #3166681732, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXV (1750/3500) - 2021/04/11 19:31:49 CET [2021/04/11 13:31:49 ET]
Table '3166681732 84' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jubikarox (102112 in chips)
Seat 2: kielu/slu (7655 in chips)
Seat 3: yviesman67 (19584 in chips)
Seat 4: g-icebluf (76494 in chips)
Seat 5: Rubens.ll (122671 in chips)
Seat 6: bobbydr (77989 in chips)
Seat 7: E.Shandler (156465 in chips)
Seat 8: Amazing Fold (109670 in chips)
Seat 9: chongerz07 (56903 in chips)
jubikarox: posts the ante 425
kielu/slu: posts the ante 425
yviesman67: posts the ante 425
g-icebluf: posts the ante 425
Rubens.ll: posts the ante 425
bobbydr: posts the ante 425
E.Shandler: posts the ante 425
Amazing Fold: posts the ante 425
chongerz07: posts the ante 425
yviesman67: posts small blind 1750
g-icebluf: posts big blind 3500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {j-Hearts}{j-Spades}
Rubens.ll: raises 7000 to 10500
bobbydr: folds
E.Shandler: folds
Amazing Fold: folds
chongerz07: folds
jubikarox: folds
kielu/slu: calls 7230 and is all-in
yviesman67: folds
g-icebluf: calls 7000
*** FLOP *** {10-Diamonds}{9-Clubs}{5-Clubs}
g-icebluf: checks
Rubens.ll: bets 16903
g-icebluf: raises 48666 to 65569 and is all-in
Rubens.ll: calls 48666
*** TURN *** {10-Diamonds}{9-Clubs}{5-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{9-Clubs}{5-Clubs}{10-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {j-Hearts}{j-Spades} (two pair, Jacks and Tens)
Rubens.ll: shows {k-Hearts}{a-Spades} (a pair of Tens)
g-icebluf collected 137678 from side pot
kielu/slu: shows {6-Spades}{6-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
g-icebluf collected 27265 from main pot
kielu/slu finished the tournament in 295th place and received $16.79.
*** SUMMARY ***
Total pot 164943 Main pot 27265. Side pot 137678. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{9-Clubs}{5-Clubs}{10-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: jubikarox folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kielu/slu (button) showed {6-Spades}{6-Clubs} and lost with two pair, Tens and Sixes
Seat 3: yviesman67 (small blind) folded before Flop
Seat 4: g-icebluf (big blind) showed {j-Hearts}{j-Spades} and won (164943) with two pair, Jacks and Tens
Seat 5: Rubens.ll showed {k-Hearts}{a-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 6: bobbydr folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: E.Shandler folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Amazing Fold folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: chongerz07 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

30  

PokerStars Hand #225737135605: Tournament #3166675516, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2021/04/11 19:42:29 CET [2021/04/11 13:42:29 ET]
Table '3166675516 54' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: YouThickoo (20165 in chips)
Seat 2: g-icebluf (35957 in chips)
Seat 3: indiok11 (40442 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: negreanuNya (57095 in chips)
Seat 5: Pumuking (45298 in chips)
Seat 6: donperinion77 (8463 in chips)
Seat 7: MarceliShpack (13238 in chips)
Seat 8: lmiotto88 (29389 in chips)
Seat 9: Nano ARS (1376 in chips)
indiok11 will be allowed to play after the button
YouThickoo: posts the ante 90
g-icebluf: posts the ante 90
negreanuNya: posts the ante 90
Pumuking: posts the ante 90
donperinion77: posts the ante 90
MarceliShpack: posts the ante 90
lmiotto88: posts the ante 90
Nano ARS: posts the ante 90
negreanuNya: posts small blind 350
Pumuking: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {a-Spades}{a-Diamonds}
donperinion77: raises 7673 to 8373 and is all-in
MarceliShpack: folds
lmiotto88: folds
Nano ARS: folds
YouThickoo: folds
g-icebluf: raises 27494 to 35867 and is all-in
negreanuNya: folds
Pumuking: folds
Uncalled bet (27494) returned to g-icebluf
*** FLOP *** {9-Clubs}{a-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{a-Clubs}{9-Hearts} {k-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{a-Clubs}{9-Hearts}{k-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
donperinion77: shows {a-Hearts}{k-Spades} (two pair, Aces and Kings)
g-icebluf: shows {a-Spades}{a-Diamonds} (a full house, Aces full of Nines)
g-icebluf collected 18516 from pot
donperinion77 finished the tournament in 1041st place
*** SUMMARY ***
Total pot 18516 | Rake 0
Board {9-Clubs}{a-Clubs}{9-Hearts}{k-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: YouThickoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: g-icebluf (button) showed {a-Spades}{a-Diamonds} and won (18516) with a full house, Aces full of Nines
Seat 4: negreanuNya (small blind) folded before Flop
Seat 5: Pumuking (big blind) folded before Flop
Seat 6: donperinion77 showed {a-Hearts}{k-Spades} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 7: MarceliShpack folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lmiotto88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Nano ARS folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

31  

1tje was ook prima hoor
daily kwats

$2.50

PokerStars Hand #225737338754: Tournament #3166676596, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (80/160) - 2021/04/11 19:46:52 CET [2021/04/11 13:46:52 ET]
Table '3166676596 706' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: peitorama (2771 in chips, $5 bounty)
Seat 2: DoubleZaTrouble (5431 in chips, $5 bounty)
Seat 3: Bluf_To_Much (7147 in chips, $5 bounty)
Seat 4: corvoflores (14983 in chips, $7.50 bounty)
Seat 5: modestaa (20870 in chips, $10 bounty)
Seat 6: g-icebluf (39912 in chips, $20 bounty)
Seat 7: Geedz (1996 in chips, $5 bounty)
Seat 8: DanSf82 (7868 in chips, $5 bounty)
Seat 9: addicted9806 (2784 in chips, $5 bounty)
peitorama: posts the ante 24
DoubleZaTrouble: posts the ante 24
Bluf_To_Much: posts the ante 24
corvoflores: posts the ante 24
modestaa: posts the ante 24
g-icebluf: posts the ante 24
Geedz: posts the ante 24
DanSf82: posts the ante 24
addicted9806: posts the ante 24
modestaa: posts small blind 80
g-icebluf: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {j-Spades}{j-Hearts}
Geedz: folds
DanSf82: folds
addicted9806: raises 2600 to 2760 and is all-in
peitorama: folds
DoubleZaTrouble: folds
Bluf_To_Much: folds
corvoflores: folds
modestaa: folds
g-icebluf: calls 2600
*** FLOP *** {j-Diamonds}{10-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {j-Diamonds}{10-Spades}{4-Diamonds} {q-Clubs}
*** RIVER *** {j-Diamonds}{10-Spades}{4-Diamonds}{q-Clubs} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {j-Spades}{j-Hearts} (four of a kind, Jacks)
addicted9806: shows {8-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Jacks)
g-icebluf collected 5816 from pot
g-icebluf wins $2.50 for eliminating addicted9806 and their own bounty increases by $2.50 to $22.50
addicted9806 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5816 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{10-Spades}{4-Diamonds}{q-Clubs}{j-Clubs}
Seat 1: peitorama folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DoubleZaTrouble folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Bluf_To_Much folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: corvoflores (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: modestaa (small blind) folded before Flop
Seat 6: g-icebluf (big blind) showed {j-Spades}{j-Hearts} and won (5816) with four of a kind, Jacks
Seat 7: Geedz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DanSf82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: addicted9806 showed {8-Diamonds}{a-Spades} and lost with a pair of Jacks

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

32  

PokerStars Hand #225737435856: Tournament #3166681732, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (3500/7000) - 2021/04/11 19:49:05 CET [2021/04/11 13:49:05 ET]
Table '3166681732 84' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: jubikarox (178817 in chips)
Seat 2: GabrielBamm (111092 in chips)
Seat 3: dokter geys (102497 in chips)
Seat 4: g-icebluf (115843 in chips)
Seat 5: Mitsakos179 (35874 in chips)
Seat 6: jaxes1 (225922 in chips)
Seat 7: E.Shandler (48938 in chips)
Seat 8: Amazing Fold (143397 in chips)
Seat 9: lolOMGg55 (105420 in chips)
jubikarox: posts the ante 875
GabrielBamm: posts the ante 875
dokter geys: posts the ante 875
g-icebluf: posts the ante 875
Mitsakos179: posts the ante 875
jaxes1: posts the ante 875
E.Shandler: posts the ante 875
Amazing Fold: posts the ante 875
lolOMGg55: posts the ante 875
E.Shandler: posts small blind 3500
Amazing Fold: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {k-Clubs}{k-Spades}
lolOMGg55: calls 7000
jubikarox: folds
GabrielBamm: folds
dokter geys: folds
g-icebluf: raises 107968 to 114968 and is all-in
Mitsakos179: folds
jaxes1: folds
E.Shandler: folds
Amazing Fold: calls 107968
lolOMGg55: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{4-Diamonds}{k-Diamonds}
*** TURN *** {6-Hearts}{4-Diamonds}{k-Diamonds} {a-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{4-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Amazing Fold: shows {q-Clubs}{q-Spades} (two pair, Queens and Fours)
g-icebluf: shows {k-Clubs}{k-Spades} (a full house, Kings full of Fours)
g-icebluf collected 248311 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 248311 | Rake 0
Board {6-Hearts}{4-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: jubikarox folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GabrielBamm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dokter geys folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: g-icebluf showed {k-Clubs}{k-Spades} and won (248311) with a full house, Kings full of Fours
Seat 5: Mitsakos179 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jaxes1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: E.Shandler (small blind) folded before Flop
Seat 8: Amazing Fold (big blind) showed {q-Clubs}{q-Spades} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 9: lolOMGg55 folded before Flop

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

33  

zo ziek, loopt zo lekker, en dan dit soort grappen obvious weer als ik semi-diep kom voor top 3 stack hotter 5

PokerStars Hand #225737557322: Tournament #3166681732, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (3500/7000) - 2021/04/11 19:51:53 CET [2021/04/11 13:51:53 ET]
Table '3166681732 84' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: jubikarox (170942 in chips)
Seat 2: GabrielBamm (96217 in chips)
Seat 3: dokter geys (87622 in chips)
Seat 4: g-icebluf (237811 in chips)
Seat 6: jaxes1 (270546 in chips)
Seat 7: E.Shandler (58563 in chips)
Seat 9: lolOMGg55 (146099 in chips)
jubikarox: posts the ante 875
GabrielBamm: posts the ante 875
dokter geys: posts the ante 875
g-icebluf: posts the ante 875
jaxes1: posts the ante 875
E.Shandler: posts the ante 875
lolOMGg55: posts the ante 875
g-icebluf: posts small blind 3500
jaxes1: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {q-Clubs}{q-Hearts}
E.Shandler: folds
lolOMGg55: folds
jubikarox: folds
GabrielBamm: folds
dokter geys: raises 79747 to 86747 and is all-in
g-icebluf: raises 150189 to 236936 and is all-in
jaxes1: folds
Uncalled bet (150189) returned to g-icebluf
*** FLOP *** {4-Spades}{3-Clubs}{j-Spades}
*** TURN *** {4-Spades}{3-Clubs}{j-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {4-Spades}{3-Clubs}{j-Spades}{4-Clubs} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {q-Clubs}{q-Hearts} (two pair, Queens and Fours)
dokter geys: shows {9-Diamonds}{a-Spades} (two pair, Aces and Fours)
dokter geys collected 186619 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 186619 | Rake 0
Board {4-Spades}{3-Clubs}{j-Spades}{4-Clubs}{a-Clubs}
Seat 1: jubikarox folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GabrielBamm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dokter geys (button) showed {9-Diamonds}{a-Spades} and won (186619) with two pair, Aces and Fours
Seat 4: g-icebluf (small blind) showed {q-Clubs}{q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 6: jaxes1 (big blind) folded before Flop
Seat 7: E.Shandler folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lolOMGg55 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

34  

$7.50 big51182
$5.50 hot145439
$11 bb 40700
$16.50 pko 10365
$5.50 sat 9760
$11 hotter 4242

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

35  

lol

PokerStars Hand #225737681980: Tournament #3166675516, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2021/04/11 19:54:48 CET [2021/04/11 13:54:48 ET]
Table '3166675516 54' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: YouThickoo (15077 in chips)
Seat 2: g-icebluf (50232 in chips)
Seat 3: indiok11 (36092 in chips)
Seat 4: negreanuNya (52695 in chips)
Seat 5: Pumuking (61117 in chips)
Seat 6: BIELXXT96 (15662 in chips)
Seat 7: MarceliShpack (21256 in chips)
Seat 8: lmiotto88 (20884 in chips)
Seat 9: timo1722 (10803 in chips) is sitting out
YouThickoo: posts the ante 100
g-icebluf: posts the ante 100
indiok11: posts the ante 100
negreanuNya: posts the ante 100
Pumuking: posts the ante 100
BIELXXT96: posts the ante 100
MarceliShpack: posts the ante 100
lmiotto88: posts the ante 100
timo1722: posts the ante 100
indiok11: posts small blind 400
negreanuNya: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {10-Spades}{a-Clubs}
Pumuking: folds
BIELXXT96: raises 800 to 1600
MarceliShpack: folds
lmiotto88: folds
timo1722: folds
YouThickoo: folds
g-icebluf: calls 1600
indiok11: folds
negreanuNya: folds
*** FLOP *** {7-Hearts}{j-Diamonds}{q-Diamonds}
BIELXXT96: checks
g-icebluf: checks
*** TURN *** {7-Hearts}{j-Diamonds}{q-Diamonds} {k-Spades}
BIELXXT96: checks
g-icebluf: bets 2385
BIELXXT96: raises 11577 to 13962 and is all-in
g-icebluf: calls 11577
*** RIVER *** {7-Hearts}{j-Diamonds}{q-Diamonds}{k-Spades} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
BIELXXT96: shows {9-Hearts}{10-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
g-icebluf: shows {10-Spades}{a-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
BIELXXT96 collected 16612 from pot
g-icebluf collected 16612 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33224 | Rake 0
Board {7-Hearts}{j-Diamonds}{q-Diamonds}{k-Spades}{a-Spades}
Seat 1: YouThickoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: g-icebluf (button) showed {10-Spades}{a-Clubs} and won (16612) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: indiok11 (small blind) folded before Flop
Seat 4: negreanuNya (big blind) folded before Flop
Seat 5: Pumuking folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BIELXXT96 showed {9-Hearts}{10-Hearts} and won (16612) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: MarceliShpack folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lmiotto88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: timo1722 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

36  

gadver,std flip maar alle belangrijke spots vallen zo wel verkeerd Sad

PokerStars Hand #225737910017: Tournament #3166681732, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXX (4000/8000) - 2021/04/11 20:02:21 CET [2021/04/11 14:02:21 ET]
Table '3166681732 84' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: jubikarox (152317 in chips)
Seat 2: GabrielBamm (77592 in chips)
Seat 3: dokter geys (172869 in chips)
Seat 4: g-icebluf (144439 in chips)
Seat 5: Dutch_Znix (110759 in chips)
Seat 6: jaxes1 (274421 in chips) is sitting out
Seat 7: E.Shandler (115751 in chips)
Seat 8: Kreayshawn (57727 in chips)
Seat 9: lolOMGg55 (133661 in chips)
jubikarox: posts the ante 1000
GabrielBamm: posts the ante 1000
dokter geys: posts the ante 1000
g-icebluf: posts the ante 1000
Dutch_Znix: posts the ante 1000
jaxes1: posts the ante 1000
E.Shandler: posts the ante 1000
Kreayshawn: posts the ante 1000
lolOMGg55: posts the ante 1000
dokter geys: posts small blind 4000
g-icebluf: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {10-Spades}{10-Clubs}
Dutch_Znix: folds
jaxes1: folds
E.Shandler: folds
jaxes1 has returned
Kreayshawn: raises 48727 to 56727 and is all-in
lolOMGg55: folds
jubikarox: folds
GabrielBamm: folds
dokter geys: folds
g-icebluf: calls 48727
*** FLOP *** {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Clubs} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Kreayshawn: shows {q-Spades}{a-Spades} (a pair of Aces)
Kreayshawn collected 126454 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 126454 | Rake 0
Board {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Clubs}{a-Clubs}
Seat 1: jubikarox folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GabrielBamm (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dokter geys (small blind) folded before Flop
Seat 4: g-icebluf (big blind) showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Dutch_Znix folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jaxes1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: E.Shandler folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kreayshawn showed {q-Spades}{a-Spades} and won (126454) with a pair of Aces
Seat 9: lolOMGg55 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

37  

$27.92

PokerStars Hand #225738098918: Tournament #3166681732, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (5000/10000) - 2021/04/11 20:06:32 CET [2021/04/11 14:06:32 ET]
Table '3166681732 84' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: jubikarox (155817 in chips)
Seat 2: GabrielBamm (70092 in chips)
Seat 3: dokter geys (187619 in chips)
Seat 4: g-icebluf (76212 in chips)
Seat 5: Dutch_Znix (91259 in chips)
Seat 6: jaxes1 (312921 in chips)
Seat 7: E.Shandler (129501 in chips)
Seat 8: Kreayshawn (101954 in chips)
Seat 9: lolOMGg55 (114161 in chips)
jubikarox: posts the ante 1250
GabrielBamm: posts the ante 1250
dokter geys: posts the ante 1250
g-icebluf: posts the ante 1250
Dutch_Znix: posts the ante 1250
jaxes1: posts the ante 1250
E.Shandler: posts the ante 1250
Kreayshawn: posts the ante 1250
lolOMGg55: posts the ante 1250
jubikarox: posts small blind 5000
GabrielBamm: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {a-Clubs}{10-Hearts}
dokter geys: folds
g-icebluf: raises 64962 to 74962 and is all-in
Dutch_Znix: folds
jaxes1: folds
E.Shandler: folds
Kreayshawn: folds
lolOMGg55: folds
jubikarox: raises 79605 to 154567 and is all-in
GabrielBamm: folds
Uncalled bet (79605) returned to jubikarox
*** FLOP *** {8-Clubs}{7-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {8-Clubs}{7-Clubs}{3-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{7-Clubs}{3-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
jubikarox: shows {q-Clubs}{q-Diamonds} (two pair, Queens and Eights)
g-icebluf: shows {a-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Eights)
jubikarox collected 171174 from pot
g-icebluf finished the tournament in 111th place and received $27.92.
*** SUMMARY ***
Total pot 171174 | Rake 0
Board {8-Clubs}{7-Clubs}{3-Spades}{4-Spades}{8-Spades}
Seat 1: jubikarox (small blind) showed {q-Clubs}{q-Diamonds} and won (171174) with two pair, Queens and Eights
Seat 2: GabrielBamm (big blind) folded before Flop
Seat 3: dokter geys folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: g-icebluf showed {a-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 5: Dutch_Znix folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jaxes1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: E.Shandler folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kreayshawn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lolOMGg55 (button) folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

38  

haha, tuurlijk!
bust sat

PokerStars Hand #225738086321: Tournament #3166682295, $5.05+$0.45 USD Hold'em No Limit - Level VIII (400/800) - 2021/04/11 20:06:16 CET [2021/04/11 14:06:16 ET]
Table '3166682295 5' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Szabas (23835 in chips)
Seat 2: g-icebluf (7100 in chips)
Seat 3: broseph101 (10040 in chips)
Seat 4: taxmans82 (5740 in chips)
Seat 5: Jikkawza (28719 in chips)
Seat 6: damo_maino (9860 in chips)
Seat 7: KusmetkO (9695 in chips)
Seat 8: TheSlang08 (7212 in chips)
Seat 9: Scot Sherrit (3830 in chips)
Szabas: posts the ante 160
g-icebluf: posts the ante 160
broseph101: posts the ante 160
taxmans82: posts the ante 160
Jikkawza: posts the ante 160
damo_maino: posts the ante 160
KusmetkO: posts the ante 160
TheSlang08: posts the ante 160
Scot Sherrit: posts the ante 160
damo_maino: posts small blind 400
KusmetkO: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {k-Hearts}{a-Spades}
TheSlang08: folds
Scot Sherrit: folds
Szabas: folds
g-icebluf: raises 6140 to 6940 and is all-in
broseph101: folds
taxmans82: calls 5580 and is all-in
Jikkawza: raises 21619 to 28559 and is all-in
damo_maino: folds
KusmetkO: folds
Uncalled bet (21619) returned to Jikkawza
*** FLOP *** {8-Clubs}{7-Spades}{10-Clubs}
*** TURN *** {8-Clubs}{7-Spades}{10-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{7-Spades}{10-Clubs}{9-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {k-Hearts}{a-Spades} (high card Ace)
Jikkawza: shows {a-Diamonds}{6-Diamonds} (a straight, Six to Ten)
Jikkawza collected 2720 from side pot
taxmans82: shows {10-Spades}{a-Hearts} (a pair of Tens)
Jikkawza collected 19380 from main pot
g-icebluf finished the tournament
taxmans82 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 22100 Main pot 19380. Side pot 2720. | Rake 0
Board {8-Clubs}{7-Spades}{10-Clubs}{9-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: Szabas folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: g-icebluf showed {k-Hearts}{a-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: broseph101 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: taxmans82 showed {10-Spades}{a-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Jikkawza (button) showed {a-Diamonds}{6-Diamonds} and won (22100) with a straight, Six to Ten
Seat 6: damo_maino (small blind) folded before Flop
Seat 7: KusmetkO (big blind) folded before Flop
Seat 8: TheSlang08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Scot Sherrit folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

39  

itm $7.50 bigger

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic