Poker Forum

4423 leden
201328 topics
7524207 posts

Online: 82 45 geregistreerde leden + 37 gasten

ping
Procenten Verkoop High

Zaterdag 17-04 JensonV %en Sold

Laatste eerst Oudste eerst

Mis op 560 chips zn bounty van $100,-

101  

Bust Saturday KO (Wow, die reshove...)

PokerStars Hand #225942303297: Tournament #3169392940, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (2500/5000) - 2021/04/18 0:47:58 CET [2021/04/17 18:47:58 ET]
Table '3169392940 146' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: kravm65 (166651 in chips, $57.50 bounty)
Seat 2: nathilu (272813 in chips, $92.96 bounty)
Seat 3: vintra88 (348434 in chips, $33.75 bounty)
Seat 4: Deam0n18 (271192 in chips, $70.93 bounty)
Seat 5: usadang (144709 in chips, $94.37 bounty)
Seat 6: edg40 (155310 in chips, $20 bounty)
Seat 7: JensonV (46780 in chips, $55 bounty)
Seat 8: carolventura (102981 in chips, $55 bounty)
Seat 9: dom197023 (106726 in chips, $10 bounty)
kravm65: posts the ante 500
nathilu: posts the ante 500
vintra88: posts the ante 500
Deam0n18: posts the ante 500
usadang: posts the ante 500
edg40: posts the ante 500
JensonV: posts the ante 500
carolventura: posts the ante 500
dom197023: posts the ante 500
nathilu: posts small blind 2500
vintra88: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {a-Clubs}{9-Clubs}
Deam0n18: folds
usadang: folds
edg40: folds
JensonV: raises 40000 to 45000
carolventura: raises 57481 to 102481 and is all-in
dom197023: folds
kravm65: folds
nathilu: folds
vintra88: raises 245453 to 347934 and is all-in
JensonV: calls 1280 and is all-in
Uncalled bet (245453) returned to vintra88
*** FLOP *** {9-Hearts}{7-Hearts}{j-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{7-Hearts}{j-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {9-Hearts}{7-Hearts}{j-Spades}{8-Spades} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
vintra88: shows {k-Spades}{a-Hearts} (high card Ace)
carolventura: shows {j-Clubs}{10-Clubs} (a straight, Eight to Queen)
carolventura collected 112402 from side pot
JensonV: shows {a-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Nines)
carolventura collected 145840 from main pot
carolventura wins $27.50 for eliminating JensonV and their own bounty increases by $27.50 to $82.50
JensonV finished the tournament in 206th place and received $52.46.
*** SUMMARY ***
Total pot 258242 Main pot 145840. Side pot 112402. | Rake 0
Board {9-Hearts}{7-Hearts}{j-Spades}{8-Spades}{q-Diamonds}
Seat 1: kravm65 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nathilu (small blind) folded before Flop
Seat 3: vintra88 (big blind) showed {k-Spades}{a-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: Deam0n18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: usadang folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: edg40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JensonV showed {a-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 8: carolventura showed {j-Clubs}{10-Clubs} and won (258242) with a straight, Eight to Queen
Seat 9: dom197023 folded before Flop (didn't bet)

102  

Nice fcking river

PokerStars Hand #225942807858: Tournament #3171753752, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (2500/5000) - 2021/04/18 1:05:50 CET [2021/04/17 19:05:50 ET]
Table '3171753752 252' 9-max Seat #8 is the button
Seat 2: JensonV (263480 in chips, $153.26 bounty)
Seat 3: AQ im ALIN (293010 in chips, $252.40 bounty)
Seat 4: gavrilascosm (207658 in chips, $282.63 bounty)
Seat 5: @@ (205362 in chips, $109.69 bounty)
Seat 6: Michieljonker (91547 in chips, $318.47 bounty)
Seat 7: trillerGTO (252577 in chips, $253.80 bounty)
Seat 8: |gammi|€120 (265061 in chips, $154.67 bounty)
Seat 9: DanDida (379776 in chips, $352.93 bounty)
JensonV: posts the ante 800
AQ im ALIN: posts the ante 800
gavrilascosm: posts the ante 800
@@: posts the ante 800
Michieljonker: posts the ante 800
trillerGTO: posts the ante 800
|gammi|€120: posts the ante 800
DanDida: posts the ante 800
DanDida: posts small blind 2500
JensonV: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {7-Spades}{a-Hearts}
AQ im ALIN: folds
gavrilascosm: folds
@@: raises 6250 to 11250
Michieljonker: folds
trillerGTO: folds
|gammi|€120: calls 11250
DanDida: folds
JensonV: calls 6250
*** FLOP *** {q-Spades}{3-Diamonds}{7-Hearts}
JensonV: checks
@@: checks
|gammi|€120: bets 13648
JensonV: raises 26352 to 40000
@@: calls 40000
|gammi|€120: folds
*** TURN *** {q-Spades}{3-Diamonds}{7-Hearts} {2-Hearts}
JensonV: checks
@@: bets 35000
JensonV: calls 35000
*** RIVER *** {q-Spades}{3-Diamonds}{7-Hearts}{2-Hearts} {a-Spades}
JensonV: bets 176430 and is all-in
@@: calls 118312 and is all-in
Uncalled bet (58118) returned to JensonV
*** SHOW DOWN ***
JensonV: shows {7-Spades}{a-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
@@: shows {q-Diamonds}{q-Clubs} (three of a kind, Queens)
@@ collected 442922 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 442922 | Rake 0
Board {q-Spades}{3-Diamonds}{7-Hearts}{2-Hearts}{a-Spades}
Seat 2: JensonV (big blind) showed {7-Spades}{a-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 3: AQ im ALIN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gavrilascosm folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: @@ showed {q-Diamonds}{q-Clubs} and won (442922) with three of a kind, Queens
Seat 6: Michieljonker folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: trillerGTO folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: |gammi|€120 (button) folded on the Flop
Seat 9: DanDida (small blind) folded before Flop

103  

Tuurlijk Bust laatste

PokerStars Hand #225942897454: Tournament #3171753752, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (2500/5000) - 2021/04/18 1:08:42 CET [2021/04/17 19:08:42 ET]
Table '3171753752 252' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Ali-cham (173461 in chips, $161.70 bounty)
Seat 2: JensonV (54818 in chips, $153.26 bounty)
Seat 3: AQ im ALIN (360049 in chips, $252.40 bounty)
Seat 4: gavrilascosm (146319 in chips, $282.63 bounty)
Seat 5: @@ (442122 in chips, $109.69 bounty)
Seat 6: Michieljonker (89947 in chips, $318.47 bounty)
Seat 7: trillerGTO (250977 in chips, $253.80 bounty)
Seat 8: |gammi|€120 (238563 in chips, $154.67 bounty)
Seat 9: DanDida (375676 in chips, $352.93 bounty)
Ali-cham: posts the ante 800
JensonV: posts the ante 800
AQ im ALIN: posts the ante 800
gavrilascosm: posts the ante 800
@@: posts the ante 800
Michieljonker: posts the ante 800
trillerGTO: posts the ante 800
|gammi|€120: posts the ante 800
DanDida: posts the ante 800
AQ im ALIN: posts small blind 2500
gavrilascosm: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {a-Diamonds}{j-Hearts}
@@: folds
Michieljonker: folds
trillerGTO: folds
|gammi|€120: folds
DanDida: folds
Ali-cham: folds
JensonV: raises 49018 to 54018 and is all-in
AQ im ALIN: raises 305231 to 359249 and is all-in
gavrilascosm: folds
Uncalled bet (305231) returned to AQ im ALIN
*** FLOP *** {6-Clubs}{7-Spades}{4-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{7-Spades}{4-Clubs} {q-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{7-Spades}{4-Clubs}{q-Spades} {j-Spades}
*** SHOW DOWN ***
AQ im ALIN: shows {a-Spades}{3-Spades} (a flush, Ace high)
JensonV: shows {a-Diamonds}{j-Hearts} (a pair of Jacks)
AQ im ALIN collected 120236 from pot
AQ im ALIN wins $76.63 for eliminating JensonV and their own bounty increases by $76.63 to $329.03
JensonV finished the tournament in 88th place and received $63.99.
*** SUMMARY ***
Total pot 120236 | Rake 0
Board {6-Clubs}{7-Spades}{4-Clubs}{q-Spades}{j-Spades}
Seat 1: Ali-cham folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JensonV (button) showed {a-Diamonds}{j-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: AQ im ALIN (small blind) showed {a-Spades}{3-Spades} and won (120236) with a flush, Ace high
Seat 4: gavrilascosm (big blind) folded before Flop
Seat 5: @@ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Michieljonker folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: trillerGTO folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: |gammi|€120 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: DanDida folded before Flop (didn't bet)

104  

Tijd Toernooi BI Bounty Cash Totaal
14.00 Mini Kickoff 11 23,61 23,61
14.30 Bounty Builder 7,5 0
15.30 Bounty Builder 16,5 0
15.30 Mini Marathon 5,5 16,41 16,41
16.00 Big 44 72,43 72,43
16.30 SCOOP-57-L 11 0
16.30 SCOOP-57-M 109 0
16.30 Eliminator 27 6,13 6,13
17.00 Big 7,5 0
17.15 Hot 5,5 0
17.30 Bounty Builder 44 0
18.30 Bounty Builder HR 55 12,5 12,5
18.30 Bounty Builder 11 0
19.05 SCOOP-59-L 5,5 2,5 8,6 11,1
19.05 SCOOP-59-M 55 50 50
19.10 Deep stack Bounty Builder 16,5 11,1 37,35 48,45
19.15 Hot 11 0
19.30 Spider 8,88 0
20.00 Big 11 0
20.00 Bounty Builder 22 45 52,46 97,46
20.30 Bounty Builder 33 130,78 63,99 194,77
21.30 Scoop 4 max L 11 20 11,07 31,07
Totalen 528,38 278,01 285,92 563,93 35,55

105  

Staat er lekker duidelijk he.

BI: 528,38
Binnen: 563,93
10% = 56,40

QM0J0 wat is je nick op stars?

106  

Mag je houden voor de moeite 😉
Complimenten voor je spel

{9-Spades}{10-Spades}

107  

Dat is aardig q

Gg Jenson

108  

QM0J0 schreef

Mag je houden voor de moeite 😉
Complimenten voor je spel

Sure? Geen moeite hè! ThanksSmile

109  

Gg jens !

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

110  

JensonV schreef

QM0J0 schreef

Mag je houden voor de moeite 😉
Complimenten voor je spel

Sure? Geen moeite hè! ThanksSmile

Speel je vandaag nog iets?

{9-Spades}{10-Spades}

111  

QM0J0 schreef

JensonV schreef

QM0J0 schreef

Mag je houden voor de moeite 😉
Complimenten voor je spel

Sure? Geen moeite hè! ThanksSmile

Speel je vandaag nog iets?

Yes, wss wel. Maak zo even een lijstje.

112  

bij een $500 lijst graag 10% Big Grin

113  

JensonV schreef

QM0J0 schreef

JensonV schreef

QM0J0 schreef

Mag je houden voor de moeite 😉
Complimenten voor je spel

Sure? Geen moeite hè! ThanksSmile

Speel je vandaag nog iets?

Yes, wss wel. Maak zo even een lijstje.

Wil wel weer %, laat maar weten

{9-Spades}{10-Spades}

114  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic