Poker Forum

4413 leden
201361 topics
7525322 posts

Online: 91 49 geregistreerde leden + 42 gasten

ping
Procenten Verkoop High

Zondag 18-04 JensonV %% Sold

Laatste eerst Oudste eerst

JensonV schreef

Bust $215 Wat een slechte grap

PokerStars Hand #225961241749: Tournament #3157020999, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level V (300/600) - 2021/04/18 17:39:07 CET [2021/04/18 11:39:07 ET]
Table '3157020999 129' 8-max Seat #2 is the button
Seat 1: JensonV (43237 in chips)
Seat 2: bacooo (49005 in chips)
Seat 3: $aymon9 (51910 in chips)
Seat 4: WorDn (42544 in chips)
Seat 5: crazybombs (37237 in chips)
Seat 6: SHIR-1968 (53653 in chips)
Seat 7: rado8vanovic (31458 in chips)
Seat 8: CaspiDavy (63710 in chips)
JensonV: posts the ante 75
bacooo: posts the ante 75
$aymon9: posts the ante 75
WorDn: posts the ante 75
crazybombs: posts the ante 75
SHIR-1968: posts the ante 75
rado8vanovic: posts the ante 75
CaspiDavy: posts the ante 75
$aymon9: posts small blind 300
WorDn: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {k-Diamonds}{k-Spades}
crazybombs: folds
SHIR-1968: raises 600 to 1200
rado8vanovic: folds
CaspiDavy: folds
JensonV: raises 3000 to 4200
bacooo: folds
$aymon9: folds
WorDn: folds
SHIR-1968: calls 3000
*** FLOP *** {2-Hearts}{8-Clubs}{q-Hearts}
SHIR-1968: checks
JensonV: bets 6534
SHIR-1968: calls 6534
*** TURN *** {2-Hearts}{8-Clubs}{q-Hearts} {10-Spades}
SHIR-1968: checks
JensonV: bets 22200
SHIR-1968: calls 22200
*** RIVER *** {2-Hearts}{8-Clubs}{q-Hearts}{10-Spades} {9-Clubs}
SHIR-1968: bets 20644 and is all-in
JensonV: calls 10228 and is all-in
Uncalled bet (10416) returned to SHIR-1968
*** SHOW DOWN ***
SHIR-1968: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
JensonV: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (a pair of Kings)
SHIR-1968 collected 87824 from pot
JensonV finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 87824 | Rake 0
Board {2-Hearts}{8-Clubs}{q-Hearts}{10-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: JensonV showed {k-Diamonds}{k-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 2: bacooo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $aymon9 (small blind) folded before Flop
Seat 4: WorDn (big blind) folded before Flop
Seat 5: crazybombs folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SHIR-1968 showed {10-Hearts}{9-Hearts} and won (87824) with two pair, Tens and Nines
Seat 7: rado8vanovic folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CaspiDavy folded before Flop (didn't bet)

Iemand thoughts trouwens? Doe ik hier iets fout? Het is ook een freeze-out. T is niet dat ie zich hierna nog een keer kan inkopen ofzo...

21  

Behalve fold River dan ook al heb ik dan nog 14 bbs left

22  

PokerStars Hand #225962249351: Tournament #3157020994, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (350/700) - 2021/04/18 18:09:55 CET [2021/04/18 12:09:55 ET]
Table '3157020994 57' 8-max Seat #2 is the button
Seat 1: m0nster1989_ (63684 in chips)
Seat 2: chillmaster1 (37940 in chips)
Seat 3: VictorLsouza (40602 in chips)
Seat 4: el_armino (22685 in chips) is sitting out
Seat 5: JensonV (38375 in chips)
Seat 6: Lowlander_PL (32591 in chips)
Seat 7: ATROPELA-BR (23575 in chips)
Seat 8: Rianlolo (7914 in chips)
m0nster1989_: posts the ante 90
chillmaster1: posts the ante 90
VictorLsouza: posts the ante 90
el_armino: posts the ante 90
JensonV: posts the ante 90
Lowlander_PL: posts the ante 90
ATROPELA-BR: posts the ante 90
Rianlolo: posts the ante 90
VictorLsouza: posts small blind 350
el_armino: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {k-Hearts}{a-Hearts}
JensonV: raises 840 to 1540
Lowlander_PL: folds
ATROPELA-BR: folds
Rianlolo: raises 6284 to 7824 and is all-in
m0nster1989_: folds
chillmaster1: folds
VictorLsouza: folds
el_armino: folds
JensonV: calls 6284
*** FLOP *** {8-Diamonds}{10-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{10-Hearts}{9-Hearts} {k-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{10-Hearts}{9-Hearts}{k-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
JensonV: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Kings)
Rianlolo: shows {4-Spades}{4-Hearts} (three of a kind, Fours)
Rianlolo collected 17418 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17418 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{10-Hearts}{9-Hearts}{k-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: m0nster1989_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chillmaster1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VictorLsouza (small blind) folded before Flop
Seat 4: el_armino (big blind) folded before Flop
Seat 5: JensonV showed {k-Hearts}{a-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: Lowlander_PL folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ATROPELA-BR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Rianlolo showed {4-Spades}{4-Hearts} and won (17418) with three of a kind, Fours

23  

PokerStars Hand #225962329849: Tournament #3157020994, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (350/700) - 2021/04/18 18:12:12 CET [2021/04/18 12:12:12 ET]
Table '3157020994 57' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: m0nster1989_ (63414 in chips)
Seat 2: chillmaster1 (37670 in chips)
Seat 3: VictorLsouza (39982 in chips)
Seat 4: el_armino (21365 in chips) is sitting out
Seat 5: JensonV (31001 in chips)
Seat 6: Lowlander_PL (30921 in chips)
Seat 7: ATROPELA-BR (23305 in chips)
Seat 8: Rianlolo (19708 in chips)
m0nster1989_: posts the ante 90
chillmaster1: posts the ante 90
VictorLsouza: posts the ante 90
el_armino: posts the ante 90
JensonV: posts the ante 90
Lowlander_PL: posts the ante 90
ATROPELA-BR: posts the ante 90
Rianlolo: posts the ante 90
Lowlander_PL: posts small blind 350
ATROPELA-BR: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {a-Diamonds}{k-Diamonds}
Rianlolo: raises 700 to 1400
m0nster1989_: folds
chillmaster1: folds
VictorLsouza: folds
el_armino: folds
JensonV: raises 2800 to 4200
Lowlander_PL: folds
ATROPELA-BR: folds
Rianlolo: raises 15418 to 19618 and is all-in
JensonV: calls 15418
*** FLOP *** {5-Diamonds}{j-Clubs}{a-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{j-Clubs}{a-Spades} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{j-Clubs}{a-Spades}{j-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Rianlolo: shows {k-Spades}{q-Clubs} (a pair of Jacks)
JensonV: shows {a-Diamonds}{k-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
JensonV collected 41006 from pot
Rianlolo finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 41006 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{j-Clubs}{a-Spades}{j-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: m0nster1989_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chillmaster1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VictorLsouza folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: el_armino folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JensonV (button) showed {a-Diamonds}{k-Diamonds} and won (41006) with two pair, Aces and Jacks
Seat 6: Lowlander_PL (small blind) folded before Flop
Seat 7: ATROPELA-BR (big blind) folded before Flop
Seat 8: Rianlolo showed {k-Spades}{q-Clubs} and lost with a pair of Jacks

24  

JensonV schreef

Behalve fold River dan ook al heb ik dan nog 14 bbs left

Sizing turn lijkt wel potbet? Die lijkt me niet optimaal.
Verder gewoon doorgaan met je game, die is dikke prima

{9-Spades}{10-Spades}

25  

Bust $5,5 Scoop misclick minraise maar same result.

PokerStars Hand #225962754821: Tournament #3157020987, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2021/04/18 18:24:01 CET [2021/04/18 12:24:01 ET]
Table '3157020987 76' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Estelar_1 (645007 in chips, $13.58 bounty)
Seat 2: hernandez021 (52955 in chips, $10.30 bounty)
Seat 3: Chappa24rus (374940 in chips, $19.99 bounty)
Seat 4: Oscar Karako (26225 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: Aristoteles (72900 in chips, $3.75 bounty)
Seat 6: JensonV (43496 in chips, $3.75 bounty)
Seat 7: skylar86 (218756 in chips, $11.24 bounty)
Seat 8: pokermind000 (196791 in chips, $10.30 bounty)
Seat 9: 2red2666 (63255 in chips, $6.25 bounty)
Estelar_1: posts the ante 500
hernandez021: posts the ante 500
Chappa24rus: posts the ante 500
Oscar Karako: posts the ante 500
Aristoteles: posts the ante 500
JensonV: posts the ante 500
skylar86: posts the ante 500
pokermind000: posts the ante 500
2red2666: posts the ante 500
Estelar_1: posts small blind 2000
hernandez021: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {j-Diamonds}{k-Diamonds}
Chappa24rus: folds
Oscar Karako: folds
Aristoteles: folds
JensonV: raises 4800 to 8800
skylar86: folds
pokermind000: folds
2red2666: folds
Estelar_1: calls 6800
hernandez021: raises 43655 to 52455 and is all-in
JensonV: calls 34196 and is all-in
Estelar_1: calls 43655
*** FLOP *** {q-Clubs}{10-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {q-Clubs}{10-Clubs}{7-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {q-Clubs}{10-Clubs}{7-Clubs}{3-Hearts} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Estelar_1: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a flush, Ace high)
hernandez021: shows {k-Spades}{q-Spades} (a pair of Queens)
Estelar_1 collected 18918 from side pot
JensonV: shows {j-Diamonds}{k-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Estelar_1 collected 133488 from main pot
Estelar_1 wins $5.15 for eliminating hernandez021 and their own bounty increases by $5.15 to $18.73
Estelar_1 wins $1.88 for eliminating JensonV and their own bounty increases by $1.87 to $20.60
hernandez021 finished the tournament in 1651st place and received $5.22.
JensonV finished the tournament in 1652nd place and received $5.22.
*** SUMMARY ***
Total pot 152406 Main pot 133488. Side pot 18918. | Rake 0
Board {q-Clubs}{10-Clubs}{7-Clubs}{3-Hearts}{a-Clubs}
Seat 1: Estelar_1 (small blind) showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (152406) with a flush, Ace high
Seat 2: hernandez021 (big blind) showed {k-Spades}{q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 3: Chappa24rus folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Oscar Karako folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Aristoteles folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JensonV showed {j-Diamonds}{k-Diamonds} and lost with a straight, Ten to Ace
Seat 7: skylar86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pokermind000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 2red2666 (button) folded before Flop (didn't bet)

26  

QM0J0 schreef

JensonV schreef

Behalve fold River dan ook al heb ik dan nog 14 bbs left

Sizing turn lijkt wel potbet? Die lijkt me niet optimaal.
Verder gewoon doorgaan met je game, die is dikke prima

Maar ik wil m juist geen odds geven om een fd daar turn te callen of ben ik mezelf nou aan t levellen?

27  

$2,50

PokerStars Hand #225963286504: Tournament #3171753725, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level I (25/50) - 2021/04/18 18:37:49 CET [2021/04/18 12:37:49 ET]
Table '3171753725 404' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: doz110 (7222 in chips, $5 bounty)
Seat 2: chokdee1980 (4603 in chips, $5 bounty)
Seat 3: ruffrydalath (3616 in chips, $5 bounty)
Seat 4: DkGomes (3237 in chips, $5 bounty)
Seat 5: toni123217 (4968 in chips, $5 bounty)
Seat 6: JensonV (6155 in chips, $5 bounty)
Seat 7: Ermakoff1981 (4780 in chips, $5 bounty)
Seat 8: CAMISA1088 (5221 in chips, $5 bounty)
Seat 9: lowskillfish (4869 in chips, $5 bounty)
doz110: posts the ante 8
chokdee1980: posts the ante 8
ruffrydalath: posts the ante 8
DkGomes: posts the ante 8
toni123217: posts the ante 8
JensonV: posts the ante 8
Ermakoff1981: posts the ante 8
CAMISA1088: posts the ante 8
lowskillfish: posts the ante 8
chokdee1980: posts small blind 25
ruffrydalath: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {a-Hearts}{k-Hearts}
DkGomes: raises 60 to 110
toni123217: folds
JensonV: raises 165 to 275
Ermakoff1981: folds
CAMISA1088: folds
lowskillfish: folds
doz110: calls 275
chokdee1980: folds
ruffrydalath: raises 3333 to 3608 and is all-in
DkGomes: folds
JensonV: raises 2539 to 6147 and is all-in
doz110: folds
Uncalled bet (2539) returned to JensonV
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Spades}{a-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Spades}{a-Diamonds} {k-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Spades}{a-Diamonds}{k-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ruffrydalath: shows {q-Diamonds}{7-Clubs} (high card Ace)
JensonV: shows {a-Hearts}{k-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
JensonV collected 7698 from pot
JensonV wins $2.50 for eliminating ruffrydalath and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
ruffrydalath finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7698 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Spades}{a-Diamonds}{k-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: doz110 (button) folded before Flop
Seat 2: chokdee1980 (small blind) folded before Flop
Seat 3: ruffrydalath (big blind) showed {q-Diamonds}{7-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: DkGomes folded before Flop
Seat 5: toni123217 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JensonV showed {a-Hearts}{k-Hearts} and won (7698) with two pair, Aces and Kings
Seat 7: Ermakoff1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CAMISA1088 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lowskillfish folded before Flop (didn't bet)

28  

JensonV schreef

QM0J0 schreef

JensonV schreef

Behalve fold River dan ook al heb ik dan nog 14 bbs left

Sizing turn lijkt wel potbet? Die lijkt me niet optimaal.
Verder gewoon doorgaan met je game, die is dikke prima

Maar ik wil m juist geen odds geven om een fd daar turn te callen of ben ik mezelf nou aan t levellen?

Nee zeker niet, maar dan is de call op de river niet logisch 😉
Vergeten en doorgaan

{9-Spades}{10-Spades}

29  

PokerStars Hand #225963451316: Tournament #3169392969, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level II (150/300) - 2021/04/18 18:42:12 CET [2021/04/18 12:42:12 ET]
Table '3169392969 101' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: EqualizeSTAR (31751 in chips, $25 bounty)
Seat 2: jazzfareva (26592 in chips, $25 bounty)
Seat 3: dasilvajacul (25000 in chips, $25 bounty)
Seat 4: JensonV (22963 in chips, $25 bounty)
Seat 5: chelin202020 (28928 in chips, $25 bounty)
Seat 6: FreshlyBurnt (18350 in chips, $25 bounty)
Seat 7: tarkan813 (26246 in chips, $25 bounty)
Seat 8: milkytravis (24315 in chips, $25 bounty)
Seat 9: jakup147 (27460 in chips, $25 bounty)
EqualizeSTAR: posts the ante 40
jazzfareva: posts the ante 40
dasilvajacul: posts the ante 40
JensonV: posts the ante 40
chelin202020: posts the ante 40
FreshlyBurnt: posts the ante 40
tarkan813: posts the ante 40
milkytravis: posts the ante 40
jakup147: posts the ante 40
chelin202020: posts small blind 150
FreshlyBurnt: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {8-Hearts}{8-Spades}
tarkan813: folds
milkytravis: folds
jakup147: folds
EqualizeSTAR: folds
jazzfareva: folds
dasilvajacul: folds
JensonV: raises 390 to 690
chelin202020: folds
FreshlyBurnt: raises 1710 to 2400
JensonV: calls 1710
*** FLOP *** {q-Diamonds}{q-Hearts}{7-Clubs}
FreshlyBurnt: bets 450
JensonV: calls 450
*** TURN *** {q-Diamonds}{q-Hearts}{7-Clubs} {q-Clubs}
FreshlyBurnt: bets 4161
JensonV: calls 4161
*** RIVER *** {q-Diamonds}{q-Hearts}{7-Clubs}{q-Clubs} {5-Hearts}
FreshlyBurnt: bets 11299 and is all-in
JensonV: calls 11299
*** SHOW DOWN ***
FreshlyBurnt: shows {a-Diamonds}{a-Clubs} (a full house, Queens full of Aces)
JensonV: shows {8-Hearts}{8-Spades} (a full house, Queens full of Eights)
FreshlyBurnt collected 37130 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 37130 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{q-Hearts}{7-Clubs}{q-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: EqualizeSTAR folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jazzfareva folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dasilvajacul folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JensonV (button) showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with a full house, Queens full of Eights
Seat 5: chelin202020 (small blind) folded before Flop
Seat 6: FreshlyBurnt (big blind) showed {a-Diamonds}{a-Clubs} and won (37130) with a full house, Queens full of Aces
Seat 7: tarkan813 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: milkytravis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jakup147 folded before Flop (didn't bet)

30  

Oke

PokerStars Hand #225963566250: Tournament #3157020994, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (600/1200) - 2021/04/18 18:45:14 CET [2021/04/18 12:45:14 ET]
Table '3157020994 57' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: m0nster1989_ (52799 in chips)
Seat 2: chillmaster1 (11785 in chips)
Seat 3: suitcasepimp (20260 in chips)
Seat 4: el_armino (26658 in chips)
Seat 5: JensonV (51009 in chips)
Seat 6: detovisk (33645 in chips)
Seat 7: ATROPELA-BR (34845 in chips)
Seat 8: L1mpPIMP (111365 in chips)
m0nster1989_: posts the ante 150
chillmaster1: posts the ante 150
suitcasepimp: posts the ante 150
el_armino: posts the ante 150
JensonV: posts the ante 150
detovisk: posts the ante 150
ATROPELA-BR: posts the ante 150
L1mpPIMP: posts the ante 150
ATROPELA-BR: posts small blind 600
L1mpPIMP: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {k-Diamonds}{k-Clubs}
m0nster1989_: folds
chillmaster1: folds
suitcasepimp: folds
el_armino: calls 1200
JensonV: raises 4200 to 5400
detovisk: folds
ATROPELA-BR: folds
L1mpPIMP: folds
el_armino: calls 4200
*** FLOP *** {a-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts}
el_armino: checks
JensonV: bets 4416
el_armino: raises 4416 to 8832
JensonV: folds
Uncalled bet (4416) returned to el_armino
el_armino collected 22632 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22632 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: m0nster1989_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chillmaster1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: suitcasepimp folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: el_armino collected (22632)
Seat 5: JensonV folded on the Flop
Seat 6: detovisk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ATROPELA-BR (small blind) folded before Flop
Seat 8: L1mpPIMP (big blind) folded before Flop

31  

PokerStars Hand #225963577825: Tournament #3171763609, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2021/04/18 18:45:33 CET [2021/04/18 12:45:33 ET]
Table '3171763609 24' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: SuassunaMc (26525 in chips)
Seat 2: dakotacooooool (6093 in chips)
Seat 3: patres89 (8477 in chips)
Seat 4: ZLKKZ_GYN (19728 in chips)
Seat 5: JensonV (13139 in chips)
Seat 6: amur777288 (25120 in chips)
Seat 7: pauloj247 (7856 in chips)
Seat 8: Alee Souzaa (9952 in chips)
Seat 9: duduplayer (24364 in chips)
SuassunaMc: posts the ante 125
dakotacooooool: posts the ante 125
patres89: posts the ante 125
ZLKKZ_GYN: posts the ante 125
JensonV: posts the ante 125
amur777288: posts the ante 125
pauloj247: posts the ante 125
Alee Souzaa: posts the ante 125
duduplayer: posts the ante 125
ZLKKZ_GYN: posts small blind 500
JensonV: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {j-Hearts}{a-Hearts}
amur777288: folds
pauloj247: folds
Alee Souzaa: folds
duduplayer: folds
SuassunaMc: folds
dakotacooooool: folds
patres89: raises 7352 to 8352 and is all-in
ZLKKZ_GYN: folds
JensonV: calls 7352
*** FLOP *** {7-Spades}{4-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{4-Clubs}{8-Spades} {k-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{4-Clubs}{8-Spades}{k-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
JensonV: shows {j-Hearts}{a-Hearts} (high card Ace)
patres89: shows {9-Hearts}{9-Spades} (a pair of Nines)
patres89 collected 18329 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18329 | Rake 0
Board {7-Spades}{4-Clubs}{8-Spades}{k-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: SuassunaMc folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: dakotacooooool folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: patres89 (button) showed {9-Hearts}{9-Spades} and won (18329) with a pair of Nines
Seat 4: ZLKKZ_GYN (small blind) folded before Flop
Seat 5: JensonV (big blind) showed {j-Hearts}{a-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: amur777288 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pauloj247 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Alee Souzaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: duduplayer folded before Flop (didn't bet)

32  

Beetje terug

PokerStars Hand #225963625415: Tournament #3169392969, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level II (150/300) - 2021/04/18 18:46:48 CET [2021/04/18 12:46:48 ET]
Table '3169392969 101' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: EqualizeSTAR (35313 in chips, $25 bounty)
Seat 2: jazzfareva (25792 in chips, $25 bounty)
Seat 3: dasilvajacul (26810 in chips, $25 bounty)
Seat 4: JensonV (4453 in chips, $25 bounty)
Seat 5: chelin202020 (27978 in chips, $25 bounty)
Seat 6: FreshlyBurnt (36820 in chips, $25 bounty)
Seat 7: tarkan813 (22344 in chips, $25 bounty)
Seat 8: milkytravis (23665 in chips, $25 bounty)
Seat 9: jakup147 (28430 in chips, $25 bounty)
EqualizeSTAR: posts the ante 40
jazzfareva: posts the ante 40
dasilvajacul: posts the ante 40
JensonV: posts the ante 40
chelin202020: posts the ante 40
FreshlyBurnt: posts the ante 40
tarkan813: posts the ante 40
milkytravis: posts the ante 40
jakup147: posts the ante 40
EqualizeSTAR: posts small blind 150
jazzfareva: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {q-Spades}{a-Diamonds}
dasilvajacul: folds
JensonV: raises 4113 to 4413 and is all-in
chelin202020: folds
FreshlyBurnt: calls 4413
tarkan813: folds
milkytravis: folds
jakup147: folds
EqualizeSTAR: folds
jazzfareva: folds
*** FLOP *** {k-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {k-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades} {8-Spades}
*** RIVER *** {k-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades}{8-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
JensonV: shows {q-Spades}{a-Diamonds} (a pair of Eights)
FreshlyBurnt: shows {a-Spades}{4-Spades} (a pair of Eights - lower kicker)
JensonV collected 9636 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9636 | Rake 0
Board {k-Hearts}{8-Diamonds}{5-Spades}{8-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: EqualizeSTAR (small blind) folded before Flop
Seat 2: jazzfareva (big blind) folded before Flop
Seat 3: dasilvajacul folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JensonV showed {q-Spades}{a-Diamonds} and won (9636) with a pair of Eights
Seat 5: chelin202020 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: FreshlyBurnt showed {a-Spades}{4-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 7: tarkan813 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: milkytravis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jakup147 (button) folded before Flop (didn't bet)

33  

QM0J0 schreef

JensonV schreef

QM0J0 schreef

JensonV schreef

Behalve fold River dan ook al heb ik dan nog 14 bbs left

Sizing turn lijkt wel potbet? Die lijkt me niet optimaal.
Verder gewoon doorgaan met je game, die is dikke prima

Maar ik wil m juist geen odds geven om een fd daar turn te callen of ben ik mezelf nou aan t levellen?

Nee zeker niet, maar dan is de call op de river niet logisch 😉
Vergeten en doorgaan

Ja river is absoluut een fold

34  

Bust Hot 5,5$

PokerStars Hand #225963767112: Tournament #3171763609, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2021/04/18 18:50:33 CET [2021/04/18 12:50:33 ET]
Table '3171763609 24' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SuassunaMc (28825 in chips)
Seat 2: dakotacooooool (17042 in chips)
Seat 3: patres89 (17604 in chips)
Seat 4: ZLKKZ_GYN (18378 in chips)
Seat 5: JensonV (3437 in chips)
Seat 6: amur777288 (53609 in chips)
Seat 8: Alee Souzaa (4426 in chips)
Seat 9: LIONGOL (2159 in chips)
SuassunaMc: posts the ante 150
dakotacooooool: posts the ante 150
patres89: posts the ante 150
ZLKKZ_GYN: posts the ante 150
JensonV: posts the ante 150
amur777288: posts the ante 150
Alee Souzaa: posts the ante 150
LIONGOL: posts the ante 150
SuassunaMc: posts small blind 600
dakotacooooool: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {q-Spades}{q-Clubs}
patres89: folds
ZLKKZ_GYN: folds
JensonV: raises 2087 to 3287 and is all-in
amur777288: folds
Alee Souzaa: folds
LIONGOL: folds
SuassunaMc: calls 2687
dakotacooooool: folds
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Hearts} {k-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Hearts}{k-Hearts} {k-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
SuassunaMc: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (two pair, Aces and Kings)
JensonV: shows {q-Spades}{q-Clubs} (two pair, Kings and Queens)
SuassunaMc collected 8974 from pot
JensonV finished the tournament in 787th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8974 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Hearts}{k-Hearts}{k-Diamonds}
Seat 1: SuassunaMc (small blind) showed {a-Diamonds}{a-Spades} and won (8974) with two pair, Aces and Kings
Seat 2: dakotacooooool (big blind) folded before Flop
Seat 3: patres89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ZLKKZ_GYN folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JensonV showed {q-Spades}{q-Clubs} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 6: amur777288 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Alee Souzaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: LIONGOL (button) folded before Flop (didn't bet)

35  

JJ<AK Re-enter de 55HR op eigen kosten

36  

PokerStars Hand #225964274721: Tournament #3169392969, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level III (175/350) - 2021/04/18 19:05:58 CET [2021/04/18 13:05:58 ET]
Table '3169392969 101' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: EqualizeSTAR (34078 in chips, $25 bounty)
Seat 2: jazzfareva (22157 in chips, $25 bounty)
Seat 3: pantro82 (24325 in chips, $25 bounty)
Seat 4: JensonV (7266 in chips, $25 bounty)
Seat 5: rodloiola (25000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: FreshlyBurnt (33852 in chips, $25 bounty)
Seat 7: tarkan813 (19509 in chips, $25 bounty)
Seat 8: milkytravis (26880 in chips, $25 bounty)
Seat 9: RHEESEN99 (30250 in chips, $25 bounty)
rodloiola will be allowed to play after the button
EqualizeSTAR: posts the ante 50
jazzfareva: posts the ante 50
pantro82: posts the ante 50
JensonV: posts the ante 50
FreshlyBurnt: posts the ante 50
tarkan813: posts the ante 50
milkytravis: posts the ante 50
RHEESEN99: posts the ante 50
FreshlyBurnt: posts small blind 175
tarkan813: posts big blind 350
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {j-Spades}{j-Diamonds}
milkytravis: folds
RHEESEN99: raises 350 to 700
EqualizeSTAR: raises 1750 to 2450
jazzfareva: folds
pantro82: folds
JensonV: raises 4766 to 7216 and is all-in
FreshlyBurnt: folds
tarkan813: folds
RHEESEN99: folds
EqualizeSTAR: calls 4766
*** FLOP *** {8-Spades}{a-Spades}{7-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{a-Spades}{7-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {8-Spades}{a-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
EqualizeSTAR: shows {k-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Aces)
JensonV: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (a pair of Jacks)
EqualizeSTAR collected 16057 from pot
EqualizeSTAR wins $12.50 for eliminating JensonV and their own bounty increases by $12.50 to $37.50
JensonV finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 16057 | Rake 0
Board {8-Spades}{a-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: EqualizeSTAR showed {k-Clubs}{a-Hearts} and won (16057) with a pair of Aces
Seat 2: jazzfareva folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: pantro82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JensonV (button) showed {j-Spades}{j-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: FreshlyBurnt (small blind) folded before Flop
Seat 7: tarkan813 (big blind) folded before Flop
Seat 8: milkytravis folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: RHEESEN99 folded before Flop

37  

PokerStars Hand #225964379254: Tournament #3157020994, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (700/1400) - 2021/04/18 19:08:20 CET [2021/04/18 13:08:20 ET]
Table '3157020994 57' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: m0nster1989_ (98848 in chips)
Seat 2: chillmaster1 (44060 in chips)
Seat 3: suitcasepimp (42950 in chips)
Seat 4: el_armino (46524 in chips) is sitting out
Seat 5: JensonV (31503 in chips)
Seat 6: detovisk (33935 in chips)
Seat 7: ATROPELA-BR (20355 in chips)
Seat 8: L1mpPIMP (24191 in chips)
m0nster1989_: posts the ante 175
chillmaster1: posts the ante 175
suitcasepimp: posts the ante 175
el_armino: posts the ante 175
JensonV: posts the ante 175
detovisk: posts the ante 175
ATROPELA-BR: posts the ante 175
L1mpPIMP: posts the ante 175
detovisk: posts small blind 700
ATROPELA-BR: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {q-Hearts}{a-Hearts}
suitcasepimp said, "7x1"
L1mpPIMP: folds
m0nster1989_: folds
chillmaster1: folds
suitcasepimp: raises 4200 to 5600
el_armino: folds
JensonV: raises 25728 to 31328 and is all-in
el_armino is disconnected
detovisk: folds
ATROPELA-BR: folds
suitcasepimp: calls 25728
*** FLOP *** {q-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {q-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs}{6-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
suitcasepimp: shows {a-Diamonds}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
JensonV: shows {q-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Queens)
JensonV collected 66156 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 66156 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs}{6-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: m0nster1989_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: chillmaster1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: suitcasepimp showed {a-Diamonds}{8-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 4: el_armino folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JensonV (button) showed {q-Hearts}{a-Hearts} and won (66156) with a pair of Queens
Seat 6: detovisk (small blind) folded before Flop
Seat 7: ATROPELA-BR (big blind) folded before Flop
Seat 8: L1mpPIMP folded before Flop (didn't bet)

38  

PokerStars Hand #225964550704: Tournament #3169392964, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2021/04/18 19:12:27 CET [2021/04/18 13:12:27 ET]
Table '3169392964 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: nicusordej (31536 in chips)
Seat 2: slatters2015 (6252 in chips)
Seat 3: dMoray€€l (4582 in chips)
Seat 4: JensonV (10980 in chips)
Seat 5: Bump&Flex (44172 in chips)
Seat 6: Xforks (61315 in chips)
Seat 7: PedroTilt (7586 in chips)
Seat 8: Vigilanty (21483 in chips)
Seat 9: dstoev13 (18694 in chips)
nicusordej: posts the ante 80
slatters2015: posts the ante 80
dMoray€€l: posts the ante 80
JensonV: posts the ante 80
Bump&Flex: posts the ante 80
Xforks: posts the ante 80
PedroTilt: posts the ante 80
Vigilanty: posts the ante 80
dstoev13: posts the ante 80
Vigilanty: posts small blind 400
dstoev13: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {10-Hearts}{a-Hearts}
nicusordej: folds
slatters2015: folds
dMoray€€l: raises 3702 to 4502 and is all-in
JensonV: raises 6398 to 10900 and is all-in
Bump&Flex: folds
Xforks: folds
PedroTilt: folds
Vigilanty: folds
dstoev13: folds
Uncalled bet (6398) returned to JensonV
*** FLOP *** {6-Clubs}{2-Clubs}{k-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{2-Clubs}{k-Spades} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{2-Clubs}{k-Spades}{q-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
dMoray€€l: shows {a-Spades}{9-Clubs} (a pair of Deuces)
JensonV: shows {10-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Deuces)
dMoray€€l collected 5462 from pot
JensonV collected 5462 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10924 | Rake 0
Board {6-Clubs}{2-Clubs}{k-Spades}{q-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: nicusordej folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: slatters2015 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dMoray€€l showed {a-Spades}{9-Clubs} and won (5462) with a pair of Deuces
Seat 4: JensonV showed {10-Hearts}{a-Hearts} and won (5462) with a pair of Deuces
Seat 5: Bump&Flex folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Xforks folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PedroTilt (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Vigilanty (small blind) folded before Flop
Seat 9: dstoev13 (big blind) folded before Flop

39  

Bust $7,50

PokerStars Hand #225964627559: Tournament #3171752616, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2021/04/18 19:14:19 CET [2021/04/18 13:14:19 ET]
Table '3171752616 100' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Levin D (7270 in chips)
Seat 2: JensonV (6366 in chips)
Seat 3: L4UCH (6577 in chips)
Seat 4: SinkedShrimp (11339 in chips)
Seat 5: (8114 in chips)
Seat 6: Vini gauchoo (11535 in chips)
Seat 7: Daveygravy60 (7431 in chips)
Seat 8: sabinho777 (21869 in chips)
Seat 9: Vassliy (41852 in chips)
Levin D: posts the ante 50
JensonV: posts the ante 50
L4UCH: posts the ante 50
SinkedShrimp: posts the ante 50
: posts the ante 50
Vini gauchoo: posts the ante 50
Daveygravy60: posts the ante 50
sabinho777: posts the ante 50
Vassliy: posts the ante 50
SinkedShrimp: posts small blind 200
: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JensonV {q-Spades}{k-Spades}
Vini gauchoo: folds
Daveygravy60: folds
sabinho777: folds
Vassliy: folds
Levin D: raises 400 to 800
JensonV: raises 5516 to 6316 and is all-in
L4UCH: folds
SinkedShrimp: folds
: raises 1748 to 8064 and is all-in
Levin D: folds
Uncalled bet (1748) returned to
*** FLOP *** {a-Hearts}{j-Spades}{q-Clubs}
*** TURN *** {a-Hearts}{j-Spades}{q-Clubs} {k-Clubs}
*** RIVER *** {a-Hearts}{j-Spades}{q-Clubs}{k-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
: shows {10-Spades}{a-Spades} (a straight, Ten to Ace)
JensonV: shows {q-Spades}{k-Spades} (two pair, Kings and Queens)
collected 14082 from pot
JensonV finished the tournament in 1607th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14082 | Rake 0
Board {a-Hearts}{j-Spades}{q-Clubs}{k-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: Levin D folded before Flop
Seat 2: JensonV showed {q-Spades}{k-Spades} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 3: L4UCH (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SinkedShrimp (small blind) folded before Flop
Seat 5: (big blind) showed {10-Spades}{a-Spades} and won (14082) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: Vini gauchoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Daveygravy60 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sabinho777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Vassliy folded before Flop (didn't bet)

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic