Poker Forum

4419 leden
201358 topics
7525226 posts

Online: 22 11 geregistreerde leden + 11 gasten

ping
Stakeback

SOLD: TURBO SB Phoenix0000 vanavond 20 april (de software runt weer, nu ik nog)

Laatste eerst Oudste eerst

Break Update:

Ik was dus gewoon SCOOP 75-M vergeten in de lijst en daarvoor een sat teveel gespeeld naar de 75-H.
Uiteraard speel ik de 75-M ook gewoon, mijn fout,

De lijst:

20.15 HOT 55$ (PKO) --> OUT
20.35 HYPER 27$ --> OUT
21.15 HOT 22$ (PKO) --> OUT
21.15 HOT 109$ --> OUT
21.35 HYPER 55$ --> OUT
21.50 TPKO 33$ --> 9/10
22.05 HYPER 27$ --> OUT
22.05 SAT --> SCOOP-75-H 55$ --> OUT
22.15 HOT 33$ OUT
22.30 TPKO 44$ --> OUT
23.00 COOLDOWN 109$ 424/610
23.05 SCOOP-75-M 55$ 1968/3544
23.15 SAT --> SCOOP-75-H 109$ --> OUT
23.21 SCOOP-75-H SAT 55$ 20/26
00.00 SUPERSONIC 55$

Pot: 126,43$

61  

OUT TPKO 33$ --> 128,29$

PokerStars Hand #226037153024: Tournament #3174375038, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1200/2400) - 2021/04/21 0:03:02 CET [2021/04/20 18:03:02 ET]
Table '3174375038 19' 6-max Seat #6 is the button
Seat 2: mekshras (89080 in chips, $180.92 bounty)
Seat 3: Phoenix0000 (40310 in chips, $91.87 bounty)
Seat 5: Sticker1994 (160196 in chips, $181.40 bounty)
Seat 6: Molesboy (158744 in chips, $129.59 bounty)
mekshras: posts the ante 300
Phoenix0000: posts the ante 300
Sticker1994: posts the ante 300
Molesboy: posts the ante 300
mekshras: posts small blind 1200
Phoenix0000: posts big blind 2400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {5-Diamonds}{5-Hearts}
Sticker1994: folds
Molesboy: folds
mekshras: raises 86380 to 88780 and is all-in
Phoenix0000: calls 37610 and is all-in
Uncalled bet (48770) returned to mekshras
*** FLOP *** {10-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades} {j-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades}{j-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mekshras: shows {a-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
Phoenix0000: shows {5-Diamonds}{5-Hearts} (a pair of Fives)
mekshras collected 81220 from pot
mekshras wins $45.94 for eliminating Phoenix0000 and their own bounty increases by $45.93 to $226.85
Phoenix0000 finished the tournament in 9th place and received $128.29.
*** SUMMARY ***
Total pot 81220 | Rake 0
Board {10-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades}{j-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 2: mekshras (small blind) showed {a-Clubs}{10-Diamonds} and won (81220) with a pair of Tens
Seat 3: Phoenix0000 (big blind) showed {5-Diamonds}{5-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 5: Sticker1994 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Molesboy (button) folded before Flop (didn't bet)

62  

OUT SCOOP H SAT ... erg zure dit. Mooi kans op ticket High anders

PokerStars Hand #226037155005: Tournament #3176816997, $52.38+$2.62 USD Hold'em No Limit - Level XIII (1500/3000) - 2021/04/21 0:03:06 CET [2021/04/20 18:03:06 ET]
Table '3176816997 2' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: michooo82 (91854 in chips)
Seat 3: Misha_Panama (29710 in chips)
Seat 4: Secreed (25576 in chips)
Seat 5: luckydo68 (61240 in chips)
Seat 6: Phoenix0000 (15036 in chips)
michooo82: posts the ante 300
Misha_Panama: posts the ante 300
Secreed: posts the ante 300
luckydo68: posts the ante 300
Phoenix0000: posts the ante 300
Misha_Panama: posts small blind 1500
Secreed: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {a-Spades}{10-Spades}
luckydo68: folds
Phoenix0000: raises 11736 to 14736 and is all-in
michooo82: folds
Misha_Panama: folds
Secreed: calls 11736
*** FLOP *** {8-Clubs}{j-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{j-Hearts}{3-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{j-Hearts}{3-Diamonds}{3-Spades} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Secreed: shows {j-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Jacks and Threes)
Phoenix0000: shows {a-Spades}{10-Spades} (a pair of Threes)
Secreed collected 32472 from pot
Phoenix0000 finished the tournament in 17th place
*** SUMMARY ***
Total pot 32472 | Rake 0
Board {8-Clubs}{j-Hearts}{3-Diamonds}{3-Spades}{q-Clubs}
Seat 1: michooo82 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Misha_Panama (small blind) folded before Flop
Seat 4: Secreed (big blind) showed {j-Clubs}{10-Clubs} and won (32472) with two pair, Jacks and Threes
Seat 5: luckydo68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Phoenix0000 showed {a-Spades}{10-Spades} and lost with a pair of Threes

63  

12,50$

PokerStars Hand #226037292963: Tournament #3157021070, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (800/1600) - 2021/04/21 0:07:26 CET [2021/04/20 18:07:26 ET]
Table '3157021070 284' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: kijwryj (165210 in chips, $50 bounty)
Seat 2: heitorqueiro (82960 in chips, $25 bounty)
Seat 3: jwolter (25187 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Phoenix0000 (49459 in chips, $25 bounty)
Seat 5: iklaina (44350 in chips, $25 bounty)
Seat 6: HaucourTT (80955 in chips, $37.50 bounty)
kijwryj: posts the ante 200
heitorqueiro: posts the ante 200
jwolter: posts the ante 200
Phoenix0000: posts the ante 200
iklaina: posts the ante 200
HaucourTT: posts the ante 200
Phoenix0000: posts small blind 800
iklaina: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {7-Hearts}{7-Clubs}
HaucourTT: folds
kijwryj: raises 3200 to 4800
heitorqueiro: folds
jwolter: raises 20187 to 24987 and is all-in
Phoenix0000: raises 24272 to 49259 and is all-in
iklaina: folds
kijwryj: calls 44459
*** FLOP *** {k-Hearts}{k-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {k-Hearts}{k-Spades}{4-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Hearts}{k-Spades}{4-Diamonds}{6-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Phoenix0000: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Kings and Sevens)
kijwryj: shows {a-Hearts}{j-Hearts} (a pair of Kings)
Phoenix0000 collected 48544 from side pot
jwolter: shows {a-Spades}{j-Spades} (a pair of Kings)
Phoenix0000 collected 77761 from main pot
Phoenix0000 wins $12.50 for eliminating jwolter and their own bounty increases by $12.50 to $37.50
jwolter finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 126305 Main pot 77761. Side pot 48544. | Rake 0
Board {k-Hearts}{k-Spades}{4-Diamonds}{6-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: kijwryj showed {a-Hearts}{j-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 2: heitorqueiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jwolter (button) showed {a-Spades}{j-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 4: Phoenix0000 (small blind) showed {7-Hearts}{7-Clubs} and won (126305) with two pair, Kings and Sevens
Seat 5: iklaina (big blind) folded before Flop
Seat 6: HaucourTT folded before Flop (didn't bet)

64  

68,75$

PokerStars Hand #226037837768: Tournament #3174378635, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2021/04/21 0:25:28 CET [2021/04/20 18:25:28 ET]
Table '3174378635 13' 8-max Seat #3 is the button
Seat 1: heerbvgg (16378 in chips, $87.50 bounty)
Seat 3: blackjk84 (16066 in chips, $50 bounty)
Seat 4: Nxt1pls (54329 in chips, $187.50 bounty)
Seat 5: Socre (47808 in chips, $50 bounty)
Seat 6: getpuzzled (14247 in chips, $50 bounty)
Seat 7: gabsdrogba (18426 in chips, $75 bounty)
Seat 8: Phoenix0000 (35396 in chips, $50 bounty)
heerbvgg: posts the ante 100
blackjk84: posts the ante 100
Nxt1pls: posts the ante 100
Socre: posts the ante 100
getpuzzled: posts the ante 100
gabsdrogba: posts the ante 100
Phoenix0000: posts the ante 100
Nxt1pls: posts small blind 500
Socre: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {8-Spades}{9-Spades}
getpuzzled: folds
gabsdrogba: folds
Phoenix0000: raises 1150 to 2150
heerbvgg: raises 14128 to 16278 and is all-in
blackjk84: calls 15966 and is all-in
Nxt1pls: folds
Socre: folds
Phoenix0000: calls 14128
*** FLOP *** {q-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {q-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {q-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Phoenix0000: shows {8-Spades}{9-Spades} (two pair, Nines and Eights)
heerbvgg: shows {3-Spades}{3-Diamonds} (a pair of Threes)
Phoenix0000 collected 624 from side pot
blackjk84: shows {a-Clubs}{q-Diamonds} (a pair of Queens)
Phoenix0000 collected 50098 from main pot
Phoenix0000 wins $43.75 for eliminating heerbvgg and their own bounty increases by $43.75 to $93.75
Phoenix0000 wins $25 for eliminating blackjk84 and their own bounty increases by $25 to $118.75
heerbvgg finished the tournament
blackjk84 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 50722 Main pot 50098. Side pot 624. | Rake 0
Board {q-Clubs}{7-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: heerbvgg showed {3-Spades}{3-Diamonds} and lost with a pair of Threes
Seat 3: blackjk84 (button) showed {a-Clubs}{q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 4: Nxt1pls (small blind) folded before Flop
Seat 5: Socre (big blind) folded before Flop
Seat 6: getpuzzled folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gabsdrogba folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Phoenix0000 showed {8-Spades}{9-Spades} and won (50722) with two pair, Nines and Eights

65  

12.50$

PokerStars Hand #226038035423: Tournament #3157021070, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIV (1750/3500) - 2021/04/21 0:32:28 CET [2021/04/20 18:32:28 ET]
Table '3157021070 284' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: kijwryj (71516 in chips, $50 bounty)
Seat 2: IceStream (91467 in chips, $25 bounty)
Seat 3: bukz69 (20860 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Phoenix0000 (89548 in chips, $37.50 bounty)
Seat 5: iklaina (74426 in chips, $25 bounty)
Seat 6: HaucourTT (205928 in chips, $50 bounty)
kijwryj: posts the ante 450
IceStream: posts the ante 450
bukz69: posts the ante 450
Phoenix0000: posts the ante 450
iklaina: posts the ante 450
HaucourTT: posts the ante 450
iklaina: posts small blind 1750
HaucourTT: posts big blind 3500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {q-Hearts}{q-Spades}
kijwryj: folds
IceStream: folds
bukz69: raises 16910 to 20410 and is all-in
Phoenix0000: raises 68688 to 89098 and is all-in
iklaina: folds
HaucourTT: folds
Uncalled bet (68688) returned to Phoenix0000
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}{8-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bukz69: shows {10-Hearts}{q-Diamonds} (a pair of Nines)
Phoenix0000: shows {q-Hearts}{q-Spades} (two pair, Queens and Nines)
Phoenix0000 collected 48770 from pot
Phoenix0000 wins $12.50 for eliminating bukz69 and their own bounty increases by $12.50 to $50
bukz69 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 48770 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: kijwryj folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: IceStream folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bukz69 showed {10-Hearts}{q-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 4: Phoenix0000 (button) showed {q-Hearts}{q-Spades} and won (48770) with two pair, Queens and Nines
Seat 5: iklaina (small blind) folded before Flop
Seat 6: HaucourTT (big blind) folded before Flop

66  

25$

PokerStars Hand #226038227416: Tournament #3157021070, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XV (2000/4000) - 2021/04/21 0:39:21 CET [2021/04/20 18:39:21 ET]
Table '3157021070 284' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: kijwryj (40616 in chips, $50 bounty)
Seat 2: IceStream (114747 in chips, $25 bounty)
Seat 3: Vesselman (108433 in chips, $50 bounty)
Seat 4: Phoenix0000 (226316 in chips, $50 bounty)
Seat 5: iklaina (53512 in chips, $25 bounty)
Seat 6: HaucourTT (80614 in chips, $50 bounty)
kijwryj: posts the ante 500
IceStream: posts the ante 500
Vesselman: posts the ante 500
Phoenix0000: posts the ante 500
iklaina: posts the ante 500
HaucourTT: posts the ante 500
iklaina: posts small blind 2000
HaucourTT: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {q-Clubs}{q-Spades}
kijwryj: raises 36116 to 40116 and is all-in
IceStream: folds
Vesselman: folds
Phoenix0000: raises 185700 to 225816 and is all-in
iklaina: folds
HaucourTT: folds
Uncalled bet (185700) returned to Phoenix0000
*** FLOP *** {4-Diamonds}{q-Hearts}{j-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{q-Hearts}{j-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{q-Hearts}{j-Spades}{5-Hearts} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
kijwryj: shows {j-Hearts}{a-Clubs} (a pair of Jacks)
Phoenix0000: shows {q-Clubs}{q-Spades} (three of a kind, Queens)
Phoenix0000 collected 89232 from pot
Phoenix0000 wins $25 for eliminating kijwryj and their own bounty increases by $25 to $75
kijwryj finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 89232 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{q-Hearts}{j-Spades}{5-Hearts}{7-Hearts}
Seat 1: kijwryj showed {j-Hearts}{a-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 2: IceStream folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Vesselman folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Phoenix0000 (button) showed {q-Clubs}{q-Spades} and won (89232) with three of a kind, Queens
Seat 5: iklaina (small blind) folded before Flop
Seat 6: HaucourTT (big blind) folded before Flop

67  

OUT COOLDOWN --> hele nare

PokerStars Hand #226038307025: Tournament #3174378635, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level XVI (800/1600) - 2021/04/21 0:42:15 CET [2021/04/20 18:42:15 ET]
Table '3174378635 29' 8-max Seat #2 is the button
Seat 1: chickensssss (36228 in chips, $125 bounty)
Seat 2: Stunts25 (46731 in chips, $125 bounty)
Seat 3: Tcheleee (26639 in chips, $112.50 bounty)
Seat 4: DontMesswithM11 (109087 in chips, $218.75 bounty)
Seat 5: Tankanza (38843 in chips, $100 bounty)
Seat 6: Spotzilla666 (57222 in chips, $50 bounty)
Seat 7: Phoenix0000 (27671 in chips, $118.75 bounty)
Seat 8: julebrus69 (39143 in chips, $87.50 bounty)
chickensssss: posts the ante 160
Stunts25: posts the ante 160
Tcheleee: posts the ante 160
DontMesswithM11: posts the ante 160
Tankanza: posts the ante 160
Spotzilla666: posts the ante 160
Phoenix0000: posts the ante 160
julebrus69: posts the ante 160
Tcheleee: posts small blind 800
DontMesswithM11: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {k-Hearts}{a-Spades}
Tankanza: folds
Spotzilla666: raises 1600 to 3200
Phoenix0000: raises 24311 to 27511 and is all-in
julebrus69: folds
chickensssss: raises 8557 to 36068 and is all-in
Stunts25: folds
Tcheleee: folds
DontMesswithM11: folds
Spotzilla666: folds
Uncalled bet (8557) returned to chickensssss
*** FLOP *** {q-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {q-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}{7-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Phoenix0000: shows {k-Hearts}{a-Spades} (a pair of Sevens)
chickensssss: shows {q-Clubs}{a-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
chickensssss collected 61902 from pot
chickensssss wins $59.38 for eliminating Phoenix0000 and their own bounty increases by $59.37 to $184.37
Phoenix0000 finished the tournament in 210th place
*** SUMMARY ***
Total pot 61902 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{7-Diamonds}{5-Hearts}{7-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: chickensssss showed {q-Clubs}{a-Clubs} and won (61902) with two pair, Queens and Sevens
Seat 2: Stunts25 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tcheleee (small blind) folded before Flop
Seat 4: DontMesswithM11 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Tankanza folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Spotzilla666 folded before Flop
Seat 7: Phoenix0000 showed {k-Hearts}{a-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 8: julebrus69 folded before Flop (didn't bet)

68  

OUT SUPERSONIC

PokerStars Hand #226038480929: Tournament #3174378636, $52.38+$2.62 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 2021/04/21 0:48:32 CET [2021/04/20 18:48:32 ET]
Table '3174378636 61' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: tgrigoletti (37253 in chips)
Seat 2: robbalaaaaax (24600 in chips)
Seat 3: Phoenix0000 (11361 in chips)
Seat 4: keis 888 (52104 in chips)
Seat 5: jiskliar (44209 in chips)
Seat 6: mahmuttt88 (20808 in chips)
tgrigoletti: posts the ante 500
robbalaaaaax: posts the ante 500
Phoenix0000: posts the ante 500
keis 888: posts the ante 500
jiskliar: posts the ante 500
mahmuttt88: posts the ante 500
tgrigoletti: posts small blind 1000
robbalaaaaax: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {q-Diamonds}{9-Diamonds}
Phoenix0000: raises 8861 to 10861 and is all-in
keis 888: folds
jiskliar: calls 10861
mahmuttt88: raises 9447 to 20308 and is all-in
tgrigoletti: folds
robbalaaaaax: folds
jiskliar: calls 9447
*** FLOP *** {2-Spades}{k-Spades}{9-Clubs}
*** TURN *** {2-Spades}{k-Spades}{9-Clubs} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{k-Spades}{9-Clubs}{j-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jiskliar: shows {a-Clubs}{4-Diamonds} (a pair of Deuces)
mahmuttt88: shows {a-Spades}{a-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
mahmuttt88 collected 18894 from side pot
Phoenix0000: shows {q-Diamonds}{9-Diamonds} (two pair, Nines and Deuces)
mahmuttt88 collected 38583 from main pot
Phoenix0000 finished the tournament in 222nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 57477 Main pot 38583. Side pot 18894. | Rake 0
Board {2-Spades}{k-Spades}{9-Clubs}{j-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: tgrigoletti (small blind) folded before Flop
Seat 2: robbalaaaaax (big blind) folded before Flop
Seat 3: Phoenix0000 showed {q-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Deuces
Seat 4: keis 888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jiskliar showed {a-Clubs}{4-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: mahmuttt88 (button) showed {a-Spades}{a-Hearts} and won (57477) with two pair, Aces and Deuces

69  

Break Update:

Ik was dus gewoon SCOOP 75-M vergeten in de lijst en daarvoor een sat teveel gespeeld naar de 75-H.
Uiteraard speel ik de 75-M ook gewoon, mijn fout,

De lijst:

20.15 HOT 55$ (PKO) --> OUT
20.35 HYPER 27$ --> OUT
21.15 HOT 22$ (PKO) --> OUT
21.15 HOT 109$ --> OUT
21.35 HYPER 55$ --> OUT
21.50 TPKO 33$ --> OUT
22.05 HYPER 27$ --> OUT
22.05 SAT --> SCOOP-75-H 55$ --> OUT
22.15 HOT 33$ OUT
22.30 TPKO 44$ --> OUT
23.00 COOLDOWN 109$ OUT
23.05 SCOOP-75-M 55$ 545/1326
23.15 SAT --> SCOOP-75-H 109$ --> OUT
23.21 SCOOP-75-H SAT 55$ --> OUT
00.00 SUPERSONIC 55$ --> OUT

Pot: 373,47$

70  

18,75$

PokerStars Hand #226038970195: Tournament #3157021070, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIX (4000/8000) - 2021/04/21 1:08:52 CET [2021/04/20 19:08:52 ET]
Table '3157021070 285' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: jshuttles14 (136498 in chips, $25 bounty)
Seat 2: Bergmannen (227871 in chips, $75 bounty)
Seat 3: brent6574 (394675 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Phoenix0000 (168367 in chips, $75 bounty)
Seat 5: necgaidziai (62932 in chips, $37.50 bounty)
Seat 6: millerchick (682988 in chips, $106.25 bounty)
jshuttles14: posts the ante 1000
Bergmannen: posts the ante 1000
brent6574: posts the ante 1000
Phoenix0000: posts the ante 1000
necgaidziai: posts the ante 1000
millerchick: posts the ante 1000
millerchick: posts small blind 4000
jshuttles14: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {2-Hearts}{2-Clubs}
Bergmannen: folds
brent6574: raises 8000 to 16000
Phoenix0000: calls 16000
necgaidziai: raises 45932 to 61932 and is all-in
millerchick: folds
jshuttles14: folds
brent6574: calls 45932
Phoenix0000: calls 45932
*** FLOP *** {2-Spades}{j-Clubs}{5-Diamonds}
brent6574: checks
Phoenix0000: checks
*** TURN *** {2-Spades}{j-Clubs}{5-Diamonds} {5-Clubs}
brent6574: bets 24000
Phoenix0000: calls 24000
*** RIVER *** {2-Spades}{j-Clubs}{5-Diamonds}{5-Clubs} {j-Diamonds}
brent6574: checks
Phoenix0000: bets 81435 and is all-in
brent6574: calls 81435
*** SHOW DOWN ***
Phoenix0000: shows {2-Hearts}{2-Clubs} (a full house, Deuces full of Jacks)
brent6574: shows {a-Hearts}{q-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
Phoenix0000 collected 210870 from side pot
necgaidziai: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
Phoenix0000 collected 203796 from main pot
Phoenix0000 wins $18.75 for eliminating necgaidziai and their own bounty increases by $18.75 to $93.75
necgaidziai finished the tournament in 1097th place
*** SUMMARY ***
Total pot 414666 Main pot 203796. Side pot 210870. | Rake 0
Board {2-Spades}{j-Clubs}{5-Diamonds}{5-Clubs}{j-Diamonds}
Seat 1: jshuttles14 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Bergmannen folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brent6574 showed {a-Hearts}{q-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fives
Seat 4: Phoenix0000 showed {2-Hearts}{2-Clubs} and won (414666) with a full house, Deuces full of Jacks
Seat 5: necgaidziai (button) showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 6: millerchick (small blind) folded before Flop

71  

OUT SCOOP 75 M....de laatste. Net ITM en beetje aan forceren om chips te verzamelen bij deze exit.
Maargoed... $47,74

PokerStars Hand #226039241269: Tournament #3157021070, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XXI (6000/12000) - 2021/04/21 1:20:03 CET [2021/04/20 19:20:03 ET]
Table '3157021070 285' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: jshuttles14 (225996 in chips, $25 bounty)
Seat 2: Bergmannen (100621 in chips, $75 bounty)
Seat 3: brent6574 (340558 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Phoenix0000 (301168 in chips, $93.75 bounty)
Seat 5: D.japaa (522739 in chips, $156.24 bounty)
Seat 6: millerchick (712238 in chips, $106.25 bounty)
jshuttles14: posts the ante 1500
Bergmannen: posts the ante 1500
brent6574: posts the ante 1500
Phoenix0000: posts the ante 1500
D.japaa: posts the ante 1500
millerchick: posts the ante 1500
Phoenix0000: posts small blind 6000
D.japaa: posts big blind 12000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Phoenix0000 {4-Spades}{4-Clubs}
millerchick: folds
jshuttles14: folds
Bergmannen: folds
brent6574: raises 24000 to 36000
Phoenix0000: raises 60000 to 96000
D.japaa: folds
brent6574: raises 243058 to 339058 and is all-in
Phoenix0000: calls 203668 and is all-in
Uncalled bet (39390) returned to brent6574
*** FLOP *** {3-Hearts}{10-Diamonds}{k-Clubs}
*** TURN *** {3-Hearts}{10-Diamonds}{k-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{10-Diamonds}{k-Clubs}{9-Clubs} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Phoenix0000: shows {4-Spades}{4-Clubs} (a pair of Fours)
brent6574: shows {a-Diamonds}{k-Hearts} (a pair of Kings)
brent6574 collected 620336 from pot
brent6574 wins $46.88 for eliminating Phoenix0000 and their own bounty increases by $46.87 to $71.87
Phoenix0000 finished the tournament in 858th place and received $47.74.
*** SUMMARY ***
Total pot 620336 | Rake 0
Board {3-Hearts}{10-Diamonds}{k-Clubs}{9-Clubs}{j-Clubs}
Seat 1: jshuttles14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bergmannen folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brent6574 (button) showed {a-Diamonds}{k-Hearts} and won (620336) with a pair of Kings
Seat 4: Phoenix0000 (small blind) showed {4-Spades}{4-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 5: D.japaa (big blind) folded before Flop
Seat 6: millerchick folded before Flop (didn't bet)

72  

Eindafrekening:

Pot: 439,96 --> afronden naar 440$ = 365 euro

Utreg23 30% (kan mij tikkie sturen van 109,50 euro)
PapaLove: 10% (kan mij tikkie sturen van 36,50 euro)
Sjrooje 10% (80$ - 44$= 36$ via PS naar mij sturen)
Rampie: 5% (kań mij tikkie sturen voor 18,25 euro)
Granero_92: 5% (18,25 euro teruggestuurd op PS)
Hasler 5% (18,25 euro teruggestuurd op PS)
DaBruns 5% (18,25 euro teruggestuurd op PS)
Sassert 5% (18,25 euro teruggestuurd op PS)

Veel mincashes, 1 bijna FT en veel kleine bounties.
Lekker gekaart, tot de volgende!

73  

Zou die 22(een na laatste hand) nog eens terugkijken. Beide flats zijn echt heel erg matig. Geloof dat je ergens gezegd hebt dat turbo’s vooral je ding is, als je dan 22 gaat flatten 20bb effectief en ook nog eens callt op een 3bet dan mis je de push/fold basis toch wel behoorlijk. Zeker als je dan aan het einde zegt dat je lekker gespeeld hebt(ook je laatste hand is echt niet goed maar dat zeg je zelf al)

Je kan beide handen ws prima 3b jammen als de de IR’s wijd genoeg openen

74  

GG 👍

{a-Hearts}{a-Hearts}{a-Hearts}{a-Hearts}

75  

Stuur maar naar Rampie112

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

76  

basajax schreef

Zou die 22(een na laatste hand) nog eens terugkijken. Beide flats zijn echt heel erg matig. Geloof dat je ergens gezegd hebt dat turbo’s vooral je ding is, als je dan 22 gaat flatten 20bb effectief en ook nog eens callt op een 3bet dan mis je de push/fold basis toch wel behoorlijk. Zeker als je dan aan het einde zegt dat je lekker gespeeld hebt(ook je laatste hand is echt niet goed maar dat zeg je zelf al)

Je kan beide handen ws prima 3b jammen als de de IR’s wijd genoeg openen

Helemaal met je eens. Vooral de tweede flat met die 2-en is heel slecht. Verlies hand ervoor tegen IR een nare hand en heb dat mee laten spelen bij die beslissing. Wilde wat forceren, net als in die laatste hand.

Ik had er verder plezier in deze avond na ruim week gezeur met PS software en niet kunnen spelen, dus vandaar lekker gespeeld. Ook wel goed vond ik voor mijn doen, maar zeker niet foutloos natuurlijk.

77  

In ieder iemand die opbouwende kritiek accepteert.

GG op Naar de volgende

http://officialpokerrankings.com/pokerstars/player/poker/statistics/028A180EBF944DC58F6BE73B0166A102.html?t=9

78  

Phoenix0000 schreef

basajax schreef

Zou die 22(een na laatste hand) nog eens terugkijken. Beide flats zijn echt heel erg matig. Geloof dat je ergens gezegd hebt dat turbo’s vooral je ding is, als je dan 22 gaat flatten 20bb effectief en ook nog eens callt op een 3bet dan mis je de push/fold basis toch wel behoorlijk. Zeker als je dan aan het einde zegt dat je lekker gespeeld hebt(ook je laatste hand is echt niet goed maar dat zeg je zelf al)

Je kan beide handen ws prima 3b jammen als de de IR’s wijd genoeg openen

Helemaal met je eens. Vooral de tweede flat met die 2-en is heel slecht. Verlies hand ervoor tegen IR een nare hand en heb dat mee laten spelen bij die beslissing. Wilde wat forceren, net als in die laatste hand.

Ik had er verder plezier in deze avond na ruim week gezeur met PS software en niet kunnen spelen, dus vandaar lekker gespeeld. Ook wel goed vond ik voor mijn doen, maar zeker niet foutloos natuurlijk.

Haha topper! Dat laatste herken ik ja, ben nu ook al weekje bezig dus hopen dat ik je dit weekend achterna kan qua speelplezier! Succes de rest van scoop!

79  

hasler38 schreef

In ieder iemand die opbouwende kritiek accepteert.

GG op Naar de volgende

Dit. Gg Phoenix.

80  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic