Poker Forum

4411 leden
201369 topics
7525754 posts

Online: 47 16 geregistreerde leden + 31 gasten

ping
Stakeback

W8b4iJAM stakeback 23/4

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #226113111563: Tournament #3174378698, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2021/04/23 16:27:41 CET [2021/04/23 10:27:41 ET]
Table '3174378698 4' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Gunz4Hire94 (7853 in chips)
Seat 2: w8b4iJAM (10320 in chips)
Seat 3: mano2605 (23264 in chips)
Seat 4: Tddot (19908 in chips)
Seat 5: tsomis1017 (11476 in chips)
Seat 6: PhlsFgg (10014 in chips)
Seat 7: tsarik321 (15337 in chips)
Seat 8: POKERDUDEDAN (1433 in chips)
Seat 9: Balog23 (3076 in chips)
Gunz4Hire94: posts the ante 10
w8b4iJAM: posts the ante 10
mano2605: posts the ante 10
Tddot: posts the ante 10
tsomis1017: posts the ante 10
PhlsFgg: posts the ante 10
tsarik321: posts the ante 10
POKERDUDEDAN: posts the ante 10
Balog23: posts the ante 10
tsarik321: posts small blind 50
POKERDUDEDAN: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {10-Spades}{10-Clubs}
Balog23: folds
Gunz4Hire94: folds
w8b4iJAM: raises 175 to 275
mano2605: calls 275
Tddot: folds
tsomis1017: calls 275
PhlsFgg: folds
tsarik321: folds
POKERDUDEDAN: raises 1148 to 1423 and is all-in
w8b4iJAM: calls 1148
mano2605: folds
tsomis1017: folds
*** FLOP *** {4-Hearts}{j-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{j-Diamonds}{4-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{j-Diamonds}{4-Spades}{9-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
POKERDUDEDAN: shows {a-Spades}{j-Hearts} (two pair, Jacks and Fours)
w8b4iJAM: shows {10-Spades}{10-Clubs} (two pair, Tens and Fours)
POKERDUDEDAN collected 3536 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3536 | Rake 0
Board {4-Hearts}{j-Diamonds}{4-Spades}{9-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: Gunz4Hire94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: w8b4iJAM showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 3: mano2605 folded before Flop
Seat 4: Tddot folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tsomis1017 folded before Flop
Seat 6: PhlsFgg (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tsarik321 (small blind) folded before Flop
Seat 8: POKERDUDEDAN (big blind) showed {a-Spades}{j-Hearts} and won (3536) with two pair, Jacks and Fours
Seat 9: Balog23 folded before Flop (didn't bet)

41  

PokerStars Hand #226113336030: Tournament #3174378700, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2021/04/23 16:37:57 CET [2021/04/23 10:37:57 ET]
Table '3174378700 8' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Jaccooob (9970 in chips)
Seat 2: w8b4iJAM (12622 in chips)
Seat 3: mrakerone (10000 in chips)
Seat 4: GPegado (15214 in chips)
Seat 5: RAA SOCHI (18657 in chips)
Seat 6: RAIDO5229 (18196 in chips) is sitting out
Seat 7: McGyverMan (8746 in chips)
Seat 8: unbesiegter (10900 in chips)
Seat 9: Bicster17 (41946 in chips)
Jaccooob: posts the ante 10
w8b4iJAM: posts the ante 10
mrakerone: posts the ante 10
GPegado: posts the ante 10
RAA SOCHI: posts the ante 10
RAIDO5229: posts the ante 10
McGyverMan: posts the ante 10
unbesiegter: posts the ante 10
Bicster17: posts the ante 10
unbesiegter: posts small blind 50
Bicster17: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {9-Clubs}{9-Hearts}
Jaccooob: folds
w8b4iJAM: raises 112 to 212
mrakerone: raises 388 to 600
GPegado: folds
RAA SOCHI: folds
RAIDO5229: folds
McGyverMan: folds
unbesiegter: folds
Bicster17: folds
w8b4iJAM: calls 388
*** FLOP *** {a-Diamonds}{7-Clubs}{q-Diamonds}
w8b4iJAM: checks
mrakerone: bets 403
w8b4iJAM: calls 403
*** TURN *** {a-Diamonds}{7-Clubs}{q-Diamonds} {10-Hearts}
w8b4iJAM: checks
mrakerone: checks
*** RIVER *** {a-Diamonds}{7-Clubs}{q-Diamonds}{10-Hearts} {j-Diamonds}
RAIDO5229 has returned
w8b4iJAM: checks
mrakerone: checks
*** SHOW DOWN ***
w8b4iJAM: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (a pair of Nines)
mrakerone: shows {8-Spades}{a-Spades} (a pair of Aces)
mrakerone collected 2246 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2246 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{7-Clubs}{q-Diamonds}{10-Hearts}{j-Diamonds}
Seat 1: Jaccooob folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: w8b4iJAM showed {9-Clubs}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 3: mrakerone showed {8-Spades}{a-Spades} and won (2246) with a pair of Aces
Seat 4: GPegado folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RAA SOCHI folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RAIDO5229 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: McGyverMan (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: unbesiegter (small blind) folded before Flop
Seat 9: Bicster17 (big blind) folded before Flop

42  

exit

PokerStars Hand #226113430576: Tournament #3176590670, $7.20+$7.50+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level X (70/140) - 2021/04/23 16:42:19 CET [2021/04/23 10:42:19 ET]
Table '3176590670 79' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: w8b4iJAM (1809 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: cheloogl (4819 in chips, $7.50 bounty)
Seat 3: dutpotd (25894 in chips, $7.50 bounty)
Seat 4: silvia9648 (24001 in chips, $29.99 bounty)
Seat 5: bigomdloo (4685 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: killbill1963 (7438 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: sarakinosg3 (8315 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: totalnit (3487 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: warley2santo (4709 in chips, $7.50 bounty)
w8b4iJAM: posts the ante 21
cheloogl: posts the ante 21
dutpotd: posts the ante 21
silvia9648: posts the ante 21
bigomdloo: posts the ante 21
killbill1963: posts the ante 21
sarakinosg3: posts the ante 21
totalnit: posts the ante 21
warley2santo: posts the ante 21
cheloogl: posts small blind 70
dutpotd: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {j-Spades}{a-Diamonds}
silvia9648: folds
bigomdloo: folds
killbill1963: folds
sarakinosg3: raises 175 to 315
totalnit: folds
warley2santo: folds
w8b4iJAM: raises 1473 to 1788 and is all-in
cheloogl: folds
dutpotd: folds
sarakinosg3: calls 1473
*** FLOP *** {8-Diamonds}{q-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{q-Clubs}{5-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{q-Clubs}{5-Hearts}{2-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
sarakinosg3: shows {q-Diamonds}{k-Spades} (a pair of Queens)
w8b4iJAM: shows {j-Spades}{a-Diamonds} (high card Ace)
sarakinosg3 collected 3975 from pot
sarakinosg3 wins $3.75 for eliminating w8b4iJAM and their own bounty increases by $3.75 to $11.25
w8b4iJAM finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3975 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{q-Clubs}{5-Hearts}{2-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: w8b4iJAM (button) showed {j-Spades}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 2: cheloogl (small blind) folded before Flop
Seat 3: dutpotd (big blind) folded before Flop
Seat 4: silvia9648 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bigomdloo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: killbill1963 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sarakinosg3 showed {q-Diamonds}{k-Spades} and won (3975) with a pair of Queens
Seat 8: totalnit folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: warley2santo folded before Flop (didn't bet)

43  

@Fert
@ZoKanHetDusOok
@Rampie

run niet zo best vandaag en speel paar handen te geforceerd naar mijn mening

44  

13.15u 16.50$ pko 7.5$ Bounty X
13.30u 22$ BB 5$ bounty X
14.00u 11$ DK X
14.00u 27$ X
14.40u 4.4$ Hot X 7.19$ cash
14.30u 7.5$ BB X
15.30u 16.50$ X
15.30u 5.5$ DM 8.5k
15.30u 55$ DM 8.2k

cash 19.69$

45  

PokerStars Hand #226113836963: Tournament #3176589638, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2021/04/23 17:01:22 CET [2021/04/23 11:01:22 ET]
Table '3176589638 41' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: Player765897 (4981 in chips)
Seat 3: AQ im ALIN (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: Nitriclol (4966 in chips)
Seat 5: w8b4iJAM (5000 in chips)
Seat 6: Pon_Pon_Hits (5000 in chips)
Seat 7: Matabjeff (4996 in chips)
Seat 8: LeXa 1989110 (5185 in chips)
Seat 9: batswaffel (4996 in chips)
AQ im ALIN will be allowed to play after the button
Player765897: posts the ante 4
Nitriclol: posts the ante 4
w8b4iJAM: posts the ante 4
Pon_Pon_Hits: posts the ante 4
Matabjeff: posts the ante 4
LeXa 1989110: posts the ante 4
batswaffel: posts the ante 4
Nitriclol: posts small blind 15
w8b4iJAM: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {k-Clubs}{k-Spades}
Pon_Pon_Hits: folds
Matabjeff: folds
LeXa 1989110: calls 30
batswaffel: folds
Player765897: raises 133 to 163
Nitriclol: folds
w8b4iJAM: raises 257 to 420
LeXa 1989110: folds
Player765897: calls 257
*** FLOP *** {q-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs}
w8b4iJAM: bets 301
Player765897: calls 301
*** TURN *** {q-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs} {6-Clubs}
w8b4iJAM: bets 500
Player765897: calls 500
*** RIVER *** {q-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs}{6-Clubs} {q-Hearts}
w8b4iJAM: checks
Player765897: bets 930
w8b4iJAM: folds
Uncalled bet (930) returned to Player765897
Player765897 collected 2515 from pot
Player765897: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2515 | Rake 0
Board {q-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs}{6-Clubs}{q-Hearts}
Seat 2: Player765897 (button) collected (2515)
Seat 4: Nitriclol (small blind) folded before Flop
Seat 5: w8b4iJAM (big blind) folded on the River
Seat 6: Pon_Pon_Hits folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Matabjeff folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: LeXa 1989110 folded before Flop
Seat 9: batswaffel folded before Flop (didn't bet)

46  

PokerStars Hand #226113872665: Tournament #3174378698, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VI (80/160) - 2021/04/23 17:02:58 CET [2021/04/23 11:02:58 ET]
Table '3174378698 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: POKERDUDEDAN (9312 in chips) is sitting out
Seat 2: w8b4iJAM (8201 in chips)
Seat 3: mano2605 (27644 in chips)
Seat 4: Tddot (9990 in chips)
Seat 5: nazar19089 (12580 in chips)
Seat 6: xristos425 (3942 in chips)
Seat 7: tsarik321 (24361 in chips)
Seat 8: drdocs148 (21064 in chips)
Seat 9: Balog23 (11396 in chips)
POKERDUDEDAN: posts the ante 16
w8b4iJAM: posts the ante 16
mano2605: posts the ante 16
Tddot: posts the ante 16
nazar19089: posts the ante 16
xristos425: posts the ante 16
tsarik321: posts the ante 16
drdocs148: posts the ante 16
Balog23: posts the ante 16
nazar19089: posts small blind 80
xristos425: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {j-Spades}{j-Clubs}
tsarik321: folds
drdocs148: folds
Balog23: raises 160 to 320
POKERDUDEDAN: folds
w8b4iJAM: raises 640 to 960
mano2605: folds
Tddot: folds
nazar19089: folds
xristos425: folds
Balog23: calls 640
*** FLOP *** {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Hearts}
Balog23: checks
w8b4iJAM: bets 968
Balog23: calls 968
*** TURN *** {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Hearts} {3-Hearts}
Balog23: checks
w8b4iJAM: bets 1781
Balog23: folds
Uncalled bet (1781) returned to w8b4iJAM
w8b4iJAM collected 4240 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4240 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: POKERDUDEDAN folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: w8b4iJAM collected (4240)
Seat 3: mano2605 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tddot (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: nazar19089 (small blind) folded before Flop
Seat 6: xristos425 (big blind) folded before Flop
Seat 7: tsarik321 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: drdocs148 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Balog23 folded on the Turn

47  

exit

PokerStars Hand #226114441430: Tournament #3174378698, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2021/04/23 17:26:06 CET [2021/04/23 11:26:06 ET]
Table '3174378698 12' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: tsomis1017 (9213 in chips)
Seat 3: w8b4iJAM (10452 in chips)
Seat 4: Lasokki (4627 in chips)
Seat 5: Master123Bitzen (4847 in chips)
Seat 6: cJIoH1991 (21203 in chips)
Seat 7: balraj4621 (27496 in chips)
Seat 8: OzzyM91 (22520 in chips)
Seat 9: konnh4nd (12697 in chips)
tsomis1017: posts the ante 20
w8b4iJAM: posts the ante 20
Lasokki: posts the ante 20
Master123Bitzen: posts the ante 20
cJIoH1991: posts the ante 20
balraj4621: posts the ante 20
OzzyM91: posts the ante 20
konnh4nd: posts the ante 20
Master123Bitzen: posts small blind 100
cJIoH1991: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {q-Diamonds}{q-Clubs}
balraj4621: raises 200 to 400
OzzyM91: calls 400
konnh4nd: folds
tsomis1017: folds
w8b4iJAM: calls 400
Lasokki: raises 4207 to 4607 and is all-in
Master123Bitzen: folds
cJIoH1991: folds
balraj4621: calls 4207
OzzyM91: folds
w8b4iJAM: raises 5825 to 10432 and is all-in
balraj4621: calls 5825
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Hearts}{5-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Hearts}{5-Hearts}{2-Diamonds} {a-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
balraj4621: shows {10-Diamonds}{a-Clubs} (two pair, Aces and Deuces)
w8b4iJAM: shows {q-Diamonds}{q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
balraj4621 collected 11650 from side pot
Lasokki: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a flush, Ace high)
Lasokki collected 14681 from main pot
w8b4iJAM finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 26331 Main pot 14681. Side pot 11650. | Rake 0
Board {2-Hearts}{4-Hearts}{5-Hearts}{2-Diamonds}{a-Hearts}
Seat 2: tsomis1017 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: w8b4iJAM showed {q-Diamonds}{q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Deuces
Seat 4: Lasokki (button) showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (14681) with a flush, Ace high
Seat 5: Master123Bitzen (small blind) folded before Flop
Seat 6: cJIoH1991 (big blind) folded before Flop
Seat 7: balraj4621 showed {10-Diamonds}{a-Clubs} and won (11650) with two pair, Aces and Deuces
Seat 8: OzzyM91 folded before Flop
Seat 9: konnh4nd folded before Flop (didn't bet)

48  

PokerStars Hand #226114633098: Tournament #3176590691, $20+$20+$4 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2021/04/23 17:33:29 CET [2021/04/23 11:33:29 ET]
Table '3176590691 29' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: w8b4iJAM (4980 in chips, $20 bounty)
Seat 2: kykyryry (4890 in chips, $20 bounty)
Seat 3: yoshi-all (6330 in chips, $20 bounty)
Seat 4: LostGoonie (4995 in chips, $20 bounty)
Seat 5: bellos2828 (4890 in chips, $20 bounty)
Seat 6: firebirdproj (4290 in chips, $20 bounty)
Seat 7: Miaschatz (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: d5t6y7 (4750 in chips, $20 bounty)
Seat 9: Faustaaaa777 (4995 in chips, $20 bounty)
Miaschatz will be allowed to play after the button
w8b4iJAM: posts the ante 5
kykyryry: posts the ante 5
yoshi-all: posts the ante 5
LostGoonie: posts the ante 5
bellos2828: posts the ante 5
firebirdproj: posts the ante 5
d5t6y7: posts the ante 5
Faustaaaa777: posts the ante 5
d5t6y7: posts small blind 15
Faustaaaa777: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {10-Clubs}{a-Spades}
w8b4iJAM: raises 30 to 60
kykyryry: folds
yoshi-all: folds
LostGoonie: folds
bellos2828: folds
firebirdproj: calls 60
d5t6y7: folds
Faustaaaa777: folds
*** FLOP *** {8-Spades}{10-Diamonds}{j-Hearts}
w8b4iJAM: bets 68
firebirdproj: calls 68
*** TURN *** {8-Spades}{10-Diamonds}{j-Hearts} {8-Clubs}
w8b4iJAM: checks
firebirdproj: bets 171
w8b4iJAM: calls 171
*** RIVER *** {8-Spades}{10-Diamonds}{j-Hearts}{8-Clubs} {3-Hearts}
w8b4iJAM: checks
firebirdproj: bets 342
w8b4iJAM: calls 342
*** SHOW DOWN ***
firebirdproj: shows {j-Diamonds}{9-Diamonds} (two pair, Jacks and Eights)
w8b4iJAM: mucks hand
firebirdproj collected 1367 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1367 | Rake 0
Board {8-Spades}{10-Diamonds}{j-Hearts}{8-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: w8b4iJAM mucked {10-Clubs}{a-Spades}
Seat 2: kykyryry folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yoshi-all folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LostGoonie folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bellos2828 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: firebirdproj (button) showed {j-Diamonds}{9-Diamonds} and won (1367) with two pair, Jacks and Eights
Seat 8: d5t6y7 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Faustaaaa777 (big blind) folded before Flop

49  

exit

PokerStars Hand #226114767301: Tournament #3176590691, $20+$20+$4 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2021/04/23 17:38:56 CET [2021/04/23 11:38:56 ET]
Table '3176590691 29' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: w8b4iJAM (4266 in chips, $20 bounty)
Seat 2: kykyryry (4802 in chips, $20 bounty)
Seat 3: yoshi-all (6473 in chips, $20 bounty)
Seat 4: LostGoonie (5103 in chips, $20 bounty)
Seat 5: bellos2828 (4952 in chips, $20 bounty)
Seat 6: firebirdproj (4913 in chips, $20 bounty)
Seat 7: Miaschatz (4859 in chips, $20 bounty)
Seat 8: d5t6y7 (4920 in chips, $20 bounty)
Seat 9: Faustaaaa777 (4832 in chips, $20 bounty)
w8b4iJAM: posts the ante 6
kykyryry: posts the ante 6
yoshi-all: posts the ante 6
LostGoonie: posts the ante 6
bellos2828: posts the ante 6
firebirdproj: posts the ante 6
Miaschatz: posts the ante 6
d5t6y7: posts the ante 6
Faustaaaa777: posts the ante 6
Miaschatz: posts small blind 20
d5t6y7: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {a-Clubs}{j-Clubs}
Faustaaaa777: folds
w8b4iJAM: raises 70 to 110
kykyryry: folds
yoshi-all: folds
LostGoonie: folds
bellos2828: calls 110
firebirdproj: calls 110
Miaschatz: calls 90
d5t6y7: folds
*** FLOP *** {5-Clubs}{3-Clubs}{8-Hearts}
Miaschatz: checks
w8b4iJAM: bets 224
bellos2828: folds
firebirdproj: calls 224
Miaschatz: raises 490 to 714
w8b4iJAM: raises 3436 to 4150 and is all-in
firebirdproj: folds
Miaschatz: calls 3436
*** TURN *** {5-Clubs}{3-Clubs}{8-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{3-Clubs}{8-Hearts}{8-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Miaschatz: shows {8-Clubs}{4-Clubs} (three of a kind, Eights)
w8b4iJAM: shows {a-Clubs}{j-Clubs} (a pair of Eights)
Miaschatz collected 9058 from pot
Miaschatz wins $10 for eliminating w8b4iJAM and their own bounty increases by $10 to $30
w8b4iJAM finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9058 | Rake 0
Board {5-Clubs}{3-Clubs}{8-Hearts}{8-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: w8b4iJAM showed {a-Clubs}{j-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 2: kykyryry folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: yoshi-all folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LostGoonie folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: bellos2828 folded on the Flop
Seat 6: firebirdproj (button) folded on the Flop
Seat 7: Miaschatz (small blind) showed {8-Clubs}{4-Clubs} and won (9058) with three of a kind, Eights
Seat 8: d5t6y7 (big blind) folded before Flop
Seat 9: Faustaaaa777 folded before Flop (didn't bet)

50  

Nondeju waar blijft die heater!!

51  

exit

PokerStars Hand #226115048218: Tournament #3176589638, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2021/04/23 17:49:59 CET [2021/04/23 11:49:59 ET]
Table '3176589638 41' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: jammandrums (19012 in chips)
Seat 2: nickyy85 (9313 in chips)
Seat 3: Mike_McDee3 (8414 in chips)
Seat 4: peredeze (4335 in chips)
Seat 5: w8b4iJAM (2897 in chips)
Seat 6: Drag93726 (4455 in chips)
Seat 7: Matabjeff (6306 in chips)
Seat 8: tudcool (6309 in chips)
Seat 9: leonido1981 (13501 in chips)
jammandrums: posts the ante 10
nickyy85: posts the ante 10
Mike_McDee3: posts the ante 10
peredeze: posts the ante 10
w8b4iJAM: posts the ante 10
Drag93726: posts the ante 10
Matabjeff: posts the ante 10
tudcool: posts the ante 10
leonido1981: posts the ante 10
tudcool: posts small blind 40
leonido1981: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {10-Clubs}{10-Hearts}
jammandrums: folds
nickyy85: folds
Mike_McDee3: folds
peredeze: folds
w8b4iJAM: raises 140 to 220
Drag93726: folds
Matabjeff: folds
tudcool: folds
leonido1981: calls 140
*** FLOP *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Spades}
leonido1981: checks
w8b4iJAM: bets 445
leonido1981: raises 12826 to 13271 and is all-in
w8b4iJAM: calls 2222 and is all-in
Uncalled bet (10604) returned to leonido1981
*** TURN *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Spades}{4-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
leonido1981: shows {a-Clubs}{7-Clubs} (a straight, Four to Eight)
w8b4iJAM: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
leonido1981 collected 5904 from pot
w8b4iJAM finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5904 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Spades}{4-Spades}{10-Spades}
Seat 1: jammandrums folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nickyy85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mike_McDee3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peredeze folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: w8b4iJAM showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with three of a kind, Tens
Seat 6: Drag93726 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Matabjeff (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: tudcool (small blind) folded before Flop
Seat 9: leonido1981 (big blind) showed {a-Clubs}{7-Clubs} and won (5904) with a straight, Four to Eight

52  

alleen de 5.5 marathon nog 17k

19.69$ cash

18.22u 16.50$ sat naar 109bb
18.30u 11$ BB
18.30u 55$ MBB HR

53  

PokerStars Hand #226115346942: Tournament #3174378700, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2021/04/23 18:03:04 CET [2021/04/23 12:03:04 ET]
Table '3174378700 148' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Maijjot (13792 in chips)
Seat 2: (12965 in chips)
Seat 3: James Rocker (16433 in chips)
Seat 4: w8b4iJAM (17100 in chips)
Seat 5: Hitvil (25380 in chips)
Seat 6: Shoarmareepj (6058 in chips)
Seat 7: huevosrancher (4814 in chips)
Seat 8: Dekor12 (29505 in chips)
Seat 9: brauny95 (10057 in chips)
Maijjot: posts the ante 40
: posts the ante 40
James Rocker: posts the ante 40
w8b4iJAM: posts the ante 40
Hitvil: posts the ante 40
Shoarmareepj: posts the ante 40
huevosrancher: posts the ante 40
Dekor12: posts the ante 40
brauny95: posts the ante 40
James Rocker: posts small blind 200
w8b4iJAM: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {3-Hearts}{5-Diamonds}
Hitvil: folds
Shoarmareepj: folds
huevosrancher: calls 400
Dekor12: folds
brauny95: folds
Maijjot: folds
: folds
James Rocker: folds
w8b4iJAM: checks
*** FLOP *** {j-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds}
w8b4iJAM: checks
huevosrancher: bets 400
w8b4iJAM: calls 400
*** TURN *** {j-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds} {q-Clubs}
w8b4iJAM: checks
huevosrancher: checks
*** RIVER *** {j-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds}{q-Clubs} {10-Hearts}
w8b4iJAM: checks
huevosrancher: checks
*** SHOW DOWN ***
w8b4iJAM: shows {3-Hearts}{5-Diamonds} (high card Queen)
huevosrancher: shows {6-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Sixes)
huevosrancher collected 2160 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2160 | Rake 0
Board {j-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds}{q-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: Maijjot folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: James Rocker (small blind) folded before Flop
Seat 4: w8b4iJAM (big blind) showed {3-Hearts}{5-Diamonds} and lost with high card Queen
Seat 5: Hitvil folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Shoarmareepj folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: huevosrancher showed {6-Hearts}{a-Hearts} and won (2160) with a pair of Sixes
Seat 8: Dekor12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: brauny95 folded before Flop (didn't bet)

54  

PokerStars Hand #226115368660: Tournament #3174378700, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2021/04/23 18:03:56 CET [2021/04/23 12:03:56 ET]
Table '3174378700 148' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Maijjot (13752 in chips)
Seat 2: (12925 in chips)
Seat 3: James Rocker (16193 in chips)
Seat 4: w8b4iJAM (16260 in chips)
Seat 5: Hitvil (25340 in chips)
Seat 6: Shoarmareepj (6018 in chips)
Seat 7: huevosrancher (6134 in chips)
Seat 8: Dekor12 (29465 in chips)
Seat 9: brauny95 (10017 in chips)
Maijjot: posts the ante 40
: posts the ante 40
James Rocker: posts the ante 40
w8b4iJAM: posts the ante 40
Hitvil: posts the ante 40
Shoarmareepj: posts the ante 40
huevosrancher: posts the ante 40
Dekor12: posts the ante 40
brauny95: posts the ante 40
w8b4iJAM: posts small blind 200
Hitvil: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {q-Hearts}{q-Diamonds}
Shoarmareepj: raises 5578 to 5978 and is all-in
huevosrancher: folds
Dekor12: folds
brauny95: folds
Maijjot: folds
: raises 6907 to 12885 and is all-in
James Rocker: folds
w8b4iJAM: raises 3335 to 16220 and is all-in
Hitvil: folds
Uncalled bet (3335) returned to w8b4iJAM
*** FLOP *** {2-Spades}{10-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {2-Spades}{10-Hearts}{5-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{10-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
w8b4iJAM: shows {q-Hearts}{q-Diamonds} (a pair of Queens)
: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (high card Ace)
w8b4iJAM collected 13814 from side pot
Shoarmareepj: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Eights)
w8b4iJAM collected 18694 from main pot
finished the tournament
Shoarmareepj finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 32508 Main pot 18694. Side pot 13814. | Rake 0
Board {2-Spades}{10-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: Maijjot folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: showed {k-Hearts}{a-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: James Rocker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: w8b4iJAM (small blind) showed {q-Hearts}{q-Diamonds} and won (32508) with a pair of Queens
Seat 5: Hitvil (big blind) folded before Flop
Seat 6: Shoarmareepj showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 7: huevosrancher folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dekor12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: brauny95 folded before Flop (didn't bet)

55  

PokerStars Hand #226115943002: Tournament #3174378700, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XI (300/600) - 2021/04/23 18:25:43 CET [2021/04/23 12:25:43 ET]
Table '3174378700 148' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Maijjot (24174 in chips)
Seat 2: jcp10163 (19521 in chips)
Seat 3: James Rocker (15744 in chips)
Seat 4: w8b4iJAM (28083 in chips)
Seat 5: Hitvil (31273 in chips)
Seat 6: Mawerlick (28777 in chips)
Seat 7: Gabriel Tung (9260 in chips)
Seat 8: Dekor12 (15493 in chips) is sitting out
Seat 9: andreos1988 (18506 in chips)
Maijjot: posts the ante 60
jcp10163: posts the ante 60
James Rocker: posts the ante 60
w8b4iJAM: posts the ante 60
Hitvil: posts the ante 60
Mawerlick: posts the ante 60
Gabriel Tung: posts the ante 60
Dekor12: posts the ante 60
andreos1988: posts the ante 60
Gabriel Tung: posts small blind 300
Dekor12: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {k-Clubs}{a-Spades}
andreos1988: folds
Mawerlick said, "nf kk"
Maijjot: folds
jcp10163: folds
James Rocker: folds
w8b4iJAM: raises 672 to 1272
Hitvil: folds
James Rocker said, "Cryingcheers)"
Mawerlick: folds
Gabriel Tung: raises 7928 to 9200 and is all-in
Dekor12: folds
w8b4iJAM: calls 7928
*** FLOP *** {5-Hearts}{k-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{k-Hearts}{4-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{k-Hearts}{4-Spades}{4-Hearts} {j-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Gabriel Tung: shows {a-Diamonds}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
w8b4iJAM: shows {k-Clubs}{a-Spades} (two pair, Kings and Fours)
w8b4iJAM collected 19540 from pot
Gabriel Tung finished the tournament in 939th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19540 | Rake 0
Board {5-Hearts}{k-Hearts}{4-Spades}{4-Hearts}{j-Hearts}
Seat 1: Maijjot folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jcp10163 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: James Rocker folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: w8b4iJAM showed {k-Clubs}{a-Spades} and won (19540) with two pair, Kings and Fours
Seat 5: Hitvil folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Mawerlick (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Gabriel Tung (small blind) showed {a-Diamonds}{j-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 8: Dekor12 (big blind) folded before Flop
Seat 9: andreos1988 folded before Flop (didn't bet)

56  

exit sat naar 109bb nooit

PokerStars Hand #226116356155: Tournament #3176591229, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (250/500) - 2021/04/23 18:40:49 CET [2021/04/23 12:40:49 ET]
Table '3176591229 10' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 0Adas0 (11363 in chips)
Seat 2: kralburda (10185 in chips)
Seat 3: ProFishAnal (13636 in chips)
Seat 4: thatsthetits (9135 in chips)
Seat 5: Mudenia (10910 in chips)
Seat 6: w8b4iJAM (8310 in chips)
Seat 7: Mortan23 (5617 in chips)
Seat 8: alencarfu (9505 in chips)
Seat 9: ekam15 (10000 in chips)
0Adas0: posts the ante 50
kralburda: posts the ante 50
ProFishAnal: posts the ante 50
thatsthetits: posts the ante 50
Mudenia: posts the ante 50
w8b4iJAM: posts the ante 50
Mortan23: posts the ante 50
alencarfu: posts the ante 50
ekam15: posts the ante 50
thatsthetits: posts small blind 250
Mudenia: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {9-Spades}{9-Diamonds}
w8b4iJAM: raises 500 to 1000
Mortan23: folds
alencarfu: raises 8455 to 9455 and is all-in
ekam15: folds
0Adas0: folds
kralburda: folds
ProFishAnal: folds
thatsthetits: folds
Mudenia: folds
w8b4iJAM: calls 7260 and is all-in
Uncalled bet (1195) returned to alencarfu
*** FLOP *** {7-Hearts}{10-Clubs}{2-Clubs}
*** TURN *** {7-Hearts}{10-Clubs}{2-Clubs} {a-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{10-Clubs}{2-Clubs}{a-Hearts} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
w8b4iJAM: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
alencarfu: shows {k-Hearts}{a-Spades} (a pair of Aces)
alencarfu collected 17720 from pot
w8b4iJAM finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 17720 | Rake 0
Board {7-Hearts}{10-Clubs}{2-Clubs}{a-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: 0Adas0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kralburda folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ProFishAnal (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: thatsthetits (small blind) folded before Flop
Seat 5: Mudenia (big blind) folded before Flop
Seat 6: w8b4iJAM showed {9-Spades}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 7: Mortan23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: alencarfu showed {k-Hearts}{a-Spades} and won (17720) with a pair of Aces
Seat 9: ekam15 folded before Flop (didn't bet)

57  

PokerStars Hand #226116556548: Tournament #3176590705, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level III (35/70) - 2021/04/23 18:48:01 CET [2021/04/23 12:48:01 ET]
Table '3176590705 240' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: amg_zp (5950 in chips, $5 bounty)
Seat 2: w8b4iJAM (5057 in chips, $5 bounty)
Seat 3: dasman13 (4660 in chips, $5 bounty)
Seat 4: MBMB75 (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 5: andreas0014 (4900 in chips, $5 bounty)
Seat 6: warkos1990 (4995 in chips, $5 bounty)
Seat 7: Ewamp (4962 in chips, $5 bounty)
Seat 8: badmanello (5340 in chips, $5 bounty)
MBMB75 will be allowed to play after the button
amg_zp: posts the ante 11
w8b4iJAM: posts the ante 11
dasman13: posts the ante 11
andreas0014: posts the ante 11
warkos1990: posts the ante 11
Ewamp: posts the ante 11
badmanello: posts the ante 11
andreas0014: posts small blind 35
warkos1990: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {10-Clubs}{10-Hearts}
Ewamp: folds
badmanello: folds
amg_zp: folds
w8b4iJAM: raises 78 to 148
dasman13: folds
andreas0014: folds
warkos1990: calls 78
*** FLOP *** {a-Hearts}{a-Diamonds}{6-Diamonds}
warkos1990: checks
w8b4iJAM: bets 171
warkos1990: calls 171
*** TURN *** {a-Hearts}{a-Diamonds}{6-Diamonds} {3-Diamonds}
warkos1990: checks
w8b4iJAM: checks
*** RIVER *** {a-Hearts}{a-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds} {7-Hearts}
warkos1990: bets 340
w8b4iJAM: calls 340
*** SHOW DOWN ***
warkos1990: shows {6-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
w8b4iJAM: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
w8b4iJAM collected 1430 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1430 | Rake 0
Board {a-Hearts}{a-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: amg_zp folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: w8b4iJAM showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (1430) with two pair, Aces and Tens
Seat 3: dasman13 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: andreas0014 (small blind) folded before Flop
Seat 6: warkos1990 (big blind) showed {6-Hearts}{7-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 7: Ewamp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: badmanello folded before Flop (didn't bet)

58  

13.15u 16.50$ pko 7.5$ Bounty X
13.30u 22$ BB 5$ bounty X
14.00u 11$ DK X
14.00u 27$ X
14.40u 4.4$ Hot X 7.19$ cash
14.30u 7.5$ BB X
15.30u 16.50$ X
15.30u 5.5$ DM 42k
15.30u 55$ DM X

cash 25.19$

17.00u 7.5$ Big X
17.30u 44$ BB X
18.22u 11$sat naar 109bb X 5.50$ in de pot
18.30u 11$ BB 5.6k
18.30u 55$ MBB HR 24k

59  

lastige spot vind ik ,dan heb ik het over pre, is dit fold of kan een flat

PokerStars Hand #226116972457: Tournament #3174378700, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XIII (500/1000) - 2021/04/23 19:03:49 CET [2021/04/23 13:03:49 ET]
Table '3174378700 52' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: flopdead21 (21262 in chips)
Seat 2: ricophangan (10197 in chips)
Seat 3: w8b4iJAM (41936 in chips)
Seat 4: excusem9 (21807 in chips) is sitting out
Seat 5: sancb (61985 in chips)
Seat 6: lokyk (61232 in chips)
Seat 7: weaponized_funk (43919 in chips)
Seat 8: Thazul (39350 in chips)
Seat 9: TiozinZe (32344 in chips)
flopdead21: posts the ante 100
ricophangan: posts the ante 100
w8b4iJAM: posts the ante 100
excusem9: posts the ante 100
sancb: posts the ante 100
lokyk: posts the ante 100
weaponized_funk: posts the ante 100
Thazul: posts the ante 100
TiozinZe: posts the ante 100
sancb: posts small blind 500
lokyk: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {a-Hearts}{q-Spades}
weaponized_funk: raises 1250 to 2250
excusem9 has returned
Thazul: calls 2250
TiozinZe: folds
flopdead21: folds
ricophangan: folds
w8b4iJAM: calls 2250
excusem9 has timed out
excusem9: folds
excusem9 is sitting out
sancb: folds
excusem9 has returned
lokyk: folds
*** FLOP *** {3-Hearts}{2-Diamonds}{7-Spades}
weaponized_funk: bets 3500
Thazul: raises 5500 to 9000
w8b4iJAM: folds
weaponized_funk: folds
Uncalled bet (5500) returned to Thazul
Thazul collected 16150 from pot
Thazul: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 16150 | Rake 0
Board {3-Hearts}{2-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: flopdead21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ricophangan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: w8b4iJAM folded on the Flop
Seat 4: excusem9 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sancb (small blind) folded before Flop
Seat 6: lokyk (big blind) folded before Flop
Seat 7: weaponized_funk folded on the Flop
Seat 8: Thazul collected (16150)
Seat 9: TiozinZe folded before Flop (didn't bet)

60  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic