Poker Forum

4413 leden
201360 topics
7525313 posts

Online: 92 52 geregistreerde leden + 40 gasten

ping
Stakeback

W8b4iJAM stakeback 23/4

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #226117118706: Tournament #3174378701, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level IV (200/400) - 2021/04/23 19:08:55 CET [2021/04/23 13:08:55 ET]
Table '3174378701 28' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Mammut1965 (24940 in chips, $25 bounty)
Seat 2: NotGoodButOK (18905 in chips, $25 bounty)
Seat 3: kejsi 14 (23740 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Ursinho31 (22760 in chips, $25 bounty)
Seat 5: w8b4iJAM (23850 in chips, $25 bounty)
Seat 6: arnstoll (27874 in chips, $25 bounty)
Seat 7: BFairhurst (30370 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: TheDanishDre (46502 in chips, $37.50 bounty)
Seat 9: $$$CAMEL.T86 (17909 in chips, $25 bounty)
Mammut1965: posts the ante 60
NotGoodButOK: posts the ante 60
kejsi 14: posts the ante 60
Ursinho31: posts the ante 60
w8b4iJAM: posts the ante 60
arnstoll: posts the ante 60
BFairhurst: posts the ante 60
TheDanishDre: posts the ante 60
$$$CAMEL.T86: posts the ante 60
Ursinho31: posts small blind 200
w8b4iJAM: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {q-Diamonds}{k-Diamonds}
arnstoll: folds
BFairhurst: calls 400
TheDanishDre: folds
$$$CAMEL.T86: raises 1080 to 1480
Mammut1965: folds
NotGoodButOK: folds
kejsi 14: calls 1480
Ursinho31: folds
w8b4iJAM: calls 1080
BFairhurst: calls 1080
*** FLOP *** {4-Clubs}{q-Spades}{4-Hearts}
w8b4iJAM: checks
BFairhurst: checks
$$$CAMEL.T86: checks
kejsi 14: bets 3330
w8b4iJAM: calls 3330
BFairhurst: folds
$$$CAMEL.T86: folds
*** TURN *** {4-Clubs}{q-Spades}{4-Hearts} {10-Diamonds}
w8b4iJAM: checks
kejsi 14: checks
*** RIVER *** {4-Clubs}{q-Spades}{4-Hearts}{10-Diamonds} {9-Diamonds}
w8b4iJAM: bets 4396
kejsi 14: folds
Uncalled bet (4396) returned to w8b4iJAM
w8b4iJAM collected 13320 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13320 | Rake 0
Board {4-Clubs}{q-Spades}{4-Hearts}{10-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: Mammut1965 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NotGoodButOK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kejsi 14 (button) folded on the River
Seat 4: Ursinho31 (small blind) folded before Flop
Seat 5: w8b4iJAM (big blind) collected (13320)
Seat 6: arnstoll folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BFairhurst folded on the Flop
Seat 8: TheDanishDre folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: $$$CAMEL.T86 folded on the Flop

61  

PokerStars Hand #226117125186: Tournament #3176590705, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (40/80) - 2021/04/23 19:09:08 CET [2021/04/23 13:09:08 ET]
Table '3176590705 240' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: amg_zp (7208 in chips, $5 bounty)
Seat 2: w8b4iJAM (5574 in chips, $5 bounty)
Seat 3: dasman13 (3276 in chips, $5 bounty)
Seat 4: MBMB75 (5342 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Mildoen (5805 in chips, $5 bounty)
Seat 6: 89811559326 (5969 in chips, $5 bounty)
Seat 7: Ewamp (3788 in chips, $5 bounty)
Seat 8: badmanello (4958 in chips, $5 bounty)
Seat 9: dolphinDoris (9589 in chips, $7.50 bounty)
amg_zp: posts the ante 12
w8b4iJAM: posts the ante 12
dasman13: posts the ante 12
MBMB75: posts the ante 12
Mildoen: posts the ante 12
89811559326: posts the ante 12
Ewamp: posts the ante 12
badmanello: posts the ante 12
dolphinDoris: posts the ante 12
dolphinDoris: posts small blind 40
amg_zp: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {j-Clubs}{j-Diamonds}
w8b4iJAM: raises 140 to 220
dasman13: folds
MBMB75: calls 220
Mildoen: raises 580 to 800
89811559326: folds
Ewamp: folds
badmanello: folds
dolphinDoris: folds
amg_zp: folds
w8b4iJAM: calls 580
MBMB75: calls 580
*** FLOP *** {a-Clubs}{7-Spades}{a-Hearts}
w8b4iJAM: checks
MBMB75: bets 80
Mildoen: calls 80
w8b4iJAM: calls 80
*** TURN *** {a-Clubs}{7-Spades}{a-Hearts} {7-Diamonds}
w8b4iJAM: checks
MBMB75: bets 860
Mildoen: folds
w8b4iJAM: folds
Uncalled bet (860) returned to MBMB75
MBMB75 collected 2868 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2868 | Rake 0
Board {a-Clubs}{7-Spades}{a-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: amg_zp (big blind) folded before Flop
Seat 2: w8b4iJAM folded on the Turn
Seat 3: dasman13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MBMB75 collected (2868)
Seat 5: Mildoen folded on the Turn
Seat 6: 89811559326 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ewamp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: badmanello (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dolphinDoris (small blind) folded before Flop

62  

nooit

PokerStars Hand #226117229104: Tournament #3174378701, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level IV (200/400) - 2021/04/23 19:12:26 CET [2021/04/23 13:12:26 ET]
Table '3174378701 28' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Mammut1965 (24760 in chips, $25 bounty)
Seat 2: NotGoodButOK (18725 in chips, $25 bounty)
Seat 3: kejsi 14 (18750 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Ursinho31 (22380 in chips, $25 bounty)
Seat 5: w8b4iJAM (31980 in chips, $25 bounty)
Seat 6: jamiec2003 (25000 in chips, $25 bounty)
Seat 7: BFairhurst (56004 in chips, $50 bounty)
Seat 8: TheDanishDre (48002 in chips, $37.50 bounty)
Seat 9: $$$CAMEL.T86 (16249 in chips, $25 bounty)
Mammut1965: posts the ante 60
NotGoodButOK: posts the ante 60
kejsi 14: posts the ante 60
Ursinho31: posts the ante 60
w8b4iJAM: posts the ante 60
jamiec2003: posts the ante 60
BFairhurst: posts the ante 60
TheDanishDre: posts the ante 60
$$$CAMEL.T86: posts the ante 60
TheDanishDre: posts small blind 200
$$$CAMEL.T86: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {k-Diamonds}{a-Spades}
Mammut1965: calls 400
NotGoodButOK: folds
kejsi 14: calls 400
Ursinho31: folds
w8b4iJAM: raises 1200 to 1600
jamiec2003: folds
BFairhurst: calls 1600
TheDanishDre: folds
$$$CAMEL.T86: folds
Mammut1965: calls 1200
kejsi 14: calls 1200
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Diamonds}{q-Diamonds}
Mammut1965: checks
kejsi 14: checks
w8b4iJAM: bets 2488
BFairhurst: folds
Mammut1965: raises 2488 to 4976
kejsi 14: folds
w8b4iJAM: raises 25344 to 30320 and is all-in
Mammut1965: calls 18124 and is all-in
Uncalled bet (7220) returned to w8b4iJAM
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Diamonds}{q-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Diamonds}{q-Diamonds}{6-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Mammut1965: shows {j-Diamonds}{q-Spades} (a pair of Queens)
w8b4iJAM: shows {k-Diamonds}{a-Spades} (high card Ace)
Mammut1965 collected 53740 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 53740 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{4-Diamonds}{q-Diamonds}{6-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Mammut1965 showed {j-Diamonds}{q-Spades} and won (53740) with a pair of Queens
Seat 2: NotGoodButOK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kejsi 14 folded on the Flop
Seat 4: Ursinho31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: w8b4iJAM showed {k-Diamonds}{a-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: jamiec2003 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BFairhurst (button) folded on the Flop
Seat 8: TheDanishDre (small blind) folded before Flop
Seat 9: $$$CAMEL.T86 (big blind) folded before Flop

63  

dit ook niet exit

PokerStars Hand #226117491604: Tournament #3174378701, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level V (250/500) - 2021/04/23 19:21:13 CET [2021/04/23 13:21:13 ET]
Table '3174378701 28' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 8partacus (24740 in chips, $25 bounty)
Seat 2: NotGoodButOK (17855 in chips, $25 bounty)
Seat 3: kejsi 14 (25447 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Ursinho31 (13653 in chips, $25 bounty)
Seat 5: w8b4iJAM (6190 in chips, $25 bounty)
Seat 6: jamiec2003 (27140 in chips, $25 bounty)
Seat 7: BFairhurst (52034 in chips, $50 bounty)
Seat 8: TheDanishDre (47362 in chips, $37.50 bounty)
Seat 9: $$$CAMEL.T86 (18689 in chips, $25 bounty)
8partacus: posts the ante 70
NotGoodButOK: posts the ante 70
kejsi 14: posts the ante 70
Ursinho31: posts the ante 70
w8b4iJAM: posts the ante 70
jamiec2003: posts the ante 70
BFairhurst: posts the ante 70
TheDanishDre: posts the ante 70
$$$CAMEL.T86: posts the ante 70
BFairhurst: posts small blind 250
TheDanishDre: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {10-Diamonds}{j-Hearts}
$$$CAMEL.T86: folds
8partacus: folds
NotGoodButOK: folds
kejsi 14: folds
Ursinho31: folds
w8b4iJAM: raises 5620 to 6120 and is all-in
jamiec2003: folds
BFairhurst: calls 5870
TheDanishDre: folds
*** FLOP *** {q-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {q-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {q-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}{7-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
BFairhurst: shows {4-Hearts}{4-Clubs} (two pair, Nines and Fours)
w8b4iJAM: shows {10-Diamonds}{j-Hearts} (a pair of Nines)
BFairhurst collected 13370 from pot
BFairhurst wins $12.50 for eliminating w8b4iJAM and their own bounty increases by $12.50 to $62.50
w8b4iJAM finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13370 | Rake 0
Board {q-Clubs}{9-Clubs}{9-Spades}{7-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: 8partacus folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NotGoodButOK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kejsi 14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ursinho31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: w8b4iJAM showed {10-Diamonds}{j-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 6: jamiec2003 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: BFairhurst (small blind) showed {4-Hearts}{4-Clubs} and won (13370) with two pair, Nines and Fours
Seat 8: TheDanishDre (big blind) folded before Flop
Seat 9: $$$CAMEL.T86 folded before Flop (didn't bet)

64  

Sterkte nog

"Kan nog geen pair spelen"

65  

skoierd schreef

Sterkte nog

haha lul

66  

als je een beetje tempo maakt red je gtst nog...

[19:52:02] sebverb: als ik een miljoen zou krijgen per badbeat, zou ik nu een paar miljoen hebben

67  

FoldyMcMcukey schreef

als je een beetje tempo maakt red je gtst nog...

ik doe me best thx

68  

Geen zin meer 😜

69  

4 van de 6 x sb profit is nog goed hoor, maak je geen zorgen.

70  

User_ schreef

4 van de 6 x sb profit is nog goed hoor, maak je geen zorgen.

ow gelukkig

71  

User_ schreef

4 van de 6 x sb profit is nog goed hoor, maak je geen zorgen.

chuck bass > At some point I had a huge didgeridoo and every time I was all-in as a favourite I blew in it as hard as I could to make the bad beats go away.

72  

Fert schreef

Geen zin meer 😜

still in geef niet op

73  

PokerStars Hand #226118327553: Tournament #3176590705, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (80/160) - 2021/04/23 19:48:56 CET [2021/04/23 13:48:56 ET]
Table '3176590705 240' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: amg_zp (12775 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: w8b4iJAM (3218 in chips, $5 bounty)
Seat 3: dasman13 (10656 in chips, $5 bounty)
Seat 4: MBMB75 (6002 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Mildoen (16783 in chips, $11.25 bounty)
Seat 6: bochkinn (6380 in chips, $5 bounty)
Seat 7: Ewamp (808 in chips, $5 bounty)
Seat 8: bounty 955 (5726 in chips, $5 bounty)
Seat 9: Vladimir_B7k (4064 in chips, $5 bounty)
amg_zp: posts the ante 24
w8b4iJAM: posts the ante 24
dasman13: posts the ante 24
MBMB75: posts the ante 24
Mildoen: posts the ante 24
bochkinn: posts the ante 24
Ewamp: posts the ante 24
bounty 955: posts the ante 24
Vladimir_B7k: posts the ante 24
amg_zp: posts small blind 80
w8b4iJAM: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {k-Hearts}{a-Hearts}
dasman13: folds
MBMB75: raises 240 to 400
Mildoen: folds
bochkinn: folds
Ewamp: folds
bounty 955: folds
Vladimir_B7k: folds
amg_zp: folds
w8b4iJAM: raises 2794 to 3194 and is all-in
MBMB75: calls 2794
*** FLOP *** {3-Spades}{j-Clubs}{7-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{j-Clubs}{7-Hearts} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{j-Clubs}{7-Hearts}{j-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
w8b4iJAM: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Jacks)
MBMB75: shows {a-Clubs}{10-Spades} (a pair of Jacks - lower kicker)
w8b4iJAM collected 6684 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6684 | Rake 0
Board {3-Spades}{j-Clubs}{7-Hearts}{j-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: amg_zp (small blind) folded before Flop
Seat 2: w8b4iJAM (big blind) showed {k-Hearts}{a-Hearts} and won (6684) with a pair of Jacks
Seat 3: dasman13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MBMB75 showed {a-Clubs}{10-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: Mildoen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bochkinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ewamp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bounty 955 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Vladimir_B7k (button) folded before Flop (didn't bet)

74  

5$

PokerStars Hand #226118385123: Tournament #3176590705, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level X (90/180) - 2021/04/23 19:50:40 CET [2021/04/23 13:50:40 ET]
Table '3176590705 240' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: amg_zp (13515 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: w8b4iJAM (7528 in chips, $5 bounty)
Seat 3: dasman13 (9088 in chips, $5 bounty)
Seat 4: MBMB75 (2760 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Mildoen (16735 in chips, $11.25 bounty)
Seat 6: bochkinn (6332 in chips, $5 bounty)
Seat 7: Ewamp (760 in chips, $5 bounty)
Seat 8: bounty 955 (5678 in chips, $5 bounty)
Seat 9: Vladimir_B7k (4016 in chips, $5 bounty)
amg_zp: posts the ante 27
w8b4iJAM: posts the ante 27
dasman13: posts the ante 27
MBMB75: posts the ante 27
Mildoen: posts the ante 27
bochkinn: posts the ante 27
Ewamp: posts the ante 27
bounty 955: posts the ante 27
Vladimir_B7k: posts the ante 27
dasman13: posts small blind 90
MBMB75: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {7-Clubs}{a-Clubs}
Mildoen: folds
bochkinn: folds
Ewamp: raises 553 to 733 and is all-in
bounty 955: folds
Vladimir_B7k: calls 733
amg_zp: folds
w8b4iJAM: raises 6768 to 7501 and is all-in
dasman13: folds
MBMB75: folds
Vladimir_B7k: calls 3256 and is all-in
Uncalled bet (3512) returned to w8b4iJAM
*** FLOP *** {10-Spades}{4-Clubs}{5-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{4-Clubs}{5-Clubs} {j-Clubs}
*** RIVER *** {10-Spades}{4-Clubs}{5-Clubs}{j-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Vladimir_B7k: shows {a-Diamonds}{3-Diamonds} (a pair of Fours)
w8b4iJAM: shows {7-Clubs}{a-Clubs} (a flush, Ace high)
w8b4iJAM collected 6512 from side pot
Ewamp: shows {q-Spades}{q-Clubs} (two pair, Queens and Fours)
w8b4iJAM collected 2712 from main pot
w8b4iJAM wins $2.50 for eliminating Ewamp and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
w8b4iJAM wins $2.50 for eliminating Vladimir_B7k and their own bounty increases by $2.50 to $10
Vladimir_B7k finished the tournament
Ewamp finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9224 Main pot 2712. Side pot 6512. | Rake 0
Board {10-Spades}{4-Clubs}{5-Clubs}{j-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: amg_zp folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: w8b4iJAM (button) showed {7-Clubs}{a-Clubs} and won (9224) with a flush, Ace high
Seat 3: dasman13 (small blind) folded before Flop
Seat 4: MBMB75 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Mildoen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bochkinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ewamp showed {q-Spades}{q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Fours
Seat 8: bounty 955 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Vladimir_B7k showed {a-Diamonds}{3-Diamonds} and lost with a pair of Fours

75  

13.15u 16.50$ pko 7.5$ Bounty X
13.30u 22$ BB 5$ bounty X
14.00u 11$ DK X
14.00u 27$ X
14.40u 4.4$ Hot X 7.19$ cash
14.30u 7.5$ BB X
15.30u 16.50$ X
15.30u 5.5$ DM 36k itm
15.30u 55$ DM X

cash 30.19$

17.00u 7.5$ Big X
17.30u 44$ BB X
18.22u 11$sat naar 109bb X 5.50$ in de pot
18.30u 11$ BB 5$ 12.6k
18.30u 55$ MBB HR X

76  

Easy!

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

77  

PokerStars Hand #226118962160: Tournament #3176590705, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (100/200) - 2021/04/23 20:10:33 CET [2021/04/23 14:10:33 ET]
Table '3176590705 240' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: amg_zp (10987 in chips, $10 bounty)
Seat 2: w8b4iJAM (14148 in chips, $10 bounty)
Seat 3: dasman13 (9781 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Svensken28 (8167 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Mildoen (14461 in chips, $11.25 bounty)
Seat 6: bochkinn (6572 in chips, $5 bounty)
Seat 7: kingpin69901 (11120 in chips, $5 bounty)
Seat 8: bounty 955 (581 in chips, $5 bounty)
Seat 9: ruslanmd (4411 in chips, $5 bounty)
amg_zp: posts the ante 30
w8b4iJAM: posts the ante 30
dasman13: posts the ante 30
Svensken28: posts the ante 30
Mildoen: posts the ante 30
bochkinn: posts the ante 30
kingpin69901: posts the ante 30
bounty 955: posts the ante 30
ruslanmd: posts the ante 30
kingpin69901: posts small blind 100
bounty 955: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {j-Spades}{a-Spades}
ruslanmd: folds
amg_zp: raises 300 to 500
w8b4iJAM: calls 500
dasman13: folds
Svensken28: folds
Mildoen: folds
bochkinn: folds
kingpin69901: folds
bounty 955: folds
*** FLOP *** {9-Clubs}{j-Hearts}{9-Hearts}
amg_zp: bets 600
w8b4iJAM: calls 600
*** TURN *** {9-Clubs}{j-Hearts}{9-Hearts} {8-Clubs}
amg_zp: checks
w8b4iJAM: bets 914
amg_zp: calls 914
*** RIVER *** {9-Clubs}{j-Hearts}{9-Hearts}{8-Clubs} {a-Diamonds}
amg_zp: checks
w8b4iJAM: bets 1931
amg_zp: calls 1931
*** SHOW DOWN ***
w8b4iJAM: shows {j-Spades}{a-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
amg_zp: mucks hand
w8b4iJAM collected 8460 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8460 | Rake 0
Board {9-Clubs}{j-Hearts}{9-Hearts}{8-Clubs}{a-Diamonds}
Seat 1: amg_zp mucked {k-Hearts}{a-Hearts}
Seat 2: w8b4iJAM showed {j-Spades}{a-Spades} and won (8460) with two pair, Aces and Jacks
Seat 3: dasman13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Svensken28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mildoen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bochkinn (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kingpin69901 (small blind) folded before Flop
Seat 8: bounty 955 (big blind) folded before Flop
Seat 9: ruslanmd folded before Flop (didn't bet)

78  

extra reg side event 11$ scoop

79  

mm

PokerStars Hand #226119074592: Tournament #3176590705, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (100/200) - 2021/04/23 20:13:49 CET [2021/04/23 14:13:49 ET]
Table '3176590705 240' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: amg_zp (7622 in chips, $10 bounty)
Seat 2: w8b4iJAM (18573 in chips, $10 bounty)
Seat 3: dasman13 (9691 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Svensken28 (8035 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Mildoen (14371 in chips, $11.25 bounty)
Seat 6: bochkinn (6482 in chips, $5 bounty)
Seat 7: kingpin69901 (10930 in chips, $5 bounty)
Seat 8: bounty 955 (1003 in chips, $5 bounty)
Seat 9: ruslanmd (3521 in chips, $5 bounty)
amg_zp: posts the ante 30
w8b4iJAM: posts the ante 30
dasman13: posts the ante 30
Svensken28: posts the ante 30
Mildoen: posts the ante 30
bochkinn: posts the ante 30
kingpin69901: posts the ante 30
bounty 955: posts the ante 30
ruslanmd: posts the ante 30
amg_zp: posts small blind 100
w8b4iJAM: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to w8b4iJAM {3-Spades}{2-Hearts}
dasman13: folds
Svensken28: calls 200
Mildoen: folds
bochkinn: folds
kingpin69901: folds
bounty 955: folds
ruslanmd: folds
amg_zp: folds
w8b4iJAM: checks
*** FLOP *** {5-Hearts}{4-Clubs}{3-Hearts}
w8b4iJAM: bets 254
Svensken28: raises 254 to 508
w8b4iJAM: calls 254
*** TURN *** {5-Hearts}{4-Clubs}{3-Hearts} {6-Spades}
w8b4iJAM: checks
Svensken28: bets 1786
w8b4iJAM: calls 1786
*** RIVER *** {5-Hearts}{4-Clubs}{3-Hearts}{6-Spades} {k-Hearts}
w8b4iJAM: checks
Svensken28: bets 5358
w8b4iJAM: folds {2-Hearts}
Uncalled bet (5358) returned to Svensken28
Svensken28 collected 5358 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5358 | Rake 0
Board {5-Hearts}{4-Clubs}{3-Hearts}{6-Spades}{k-Hearts}
Seat 1: amg_zp (small blind) folded before Flop
Seat 2: w8b4iJAM (big blind) folded on the River
Seat 3: dasman13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Svensken28 collected (5358)
Seat 5: Mildoen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bochkinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kingpin69901 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bounty 955 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ruslanmd (button) folded before Flop (didn't bet)

80  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic