Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 0001

Na het leren van de spelregels is het constant verbeteren van je spel wellicht één van de belangrijkste zaken in poker. Dit verbeteren van je spel doe je onder andere door het bespreken van de handen die je gespeeld hebt en het analyseren van de handen in je database. Over dat laatste gaat dit artikel. Het beoordelen van de statistieken voor 6-max No Limit Holdem in je database. Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik van HoldemManager. De meeste statistieken zijn ook te vinden in PokerTracker 3 en in mindere mate in PokerTracker2 en PokerOffice.

Beoordelen van statistieken

Het software programma HoldemManager (HM) is al eerder besproken in de reeks van strategie artikelen. Met enige regelmaat verschijnen er ook artikelen van de makers van HM. Van deze artikelen gaan we het eerste artikel dat gepubliceerd is, gebruiken voor het beoordelen van onze statistieken.

HM heeft voor een groot aantal stats handen gedatamined. In totaal zijn de resultaten gebruikt van 1790 spelers met minimaal 5000 handen, die spelen van 50nl tot 1000nl. Voor iedere statistiek zijn de resultaten gegroepeerd in vijf gelijke ranges en vervolgens is per range de mediaan bepaald. De mediaan is het middelste getal van een groep. Dit is niet het gemiddelde! Hierdoor beïnvloeden uitersten de mediaan niet. Bijvoorbeeld bij een groep van tien mensen, waar negen mensen $1 hebben en eentje $1000, is de mediaan $1 en het gemiddelde is $100,90. Je deelt dus een groep in een bovenste helft en een onderste helft en pakt vervolgens het middelste getal.

Door de 5000-handen-eis zullen er binnen de sample relatief weinig spelers zijn die met erg "slechte stats" spelen en veel verliezen. Vaak spelen zulke "vissen" geen 5000 handen. Daarnaast zijn individuele statistieken gebaseerd op een minimum van 5000 handen, waardoor de speler in de database wordt opgenomen, uiteraard ook aan variantie onderhevig door dit relatief kleine aantal handen. Echter, door de grootte van de steekproef zijn de resultaten wel betrouwbaar.

In dit artikel worden de statistieken afzonderlijk bekeken. In de praktijk zullen veel statistieken niet los van elkaar kunnen worden gezien. Zo kan iemand goed 25/22 (VP$IP/ PFR%) of 19/17 spelen, maar 25/17 wordt over het algemeen als minder optimaal gezien.

De meeste spelers die Pokernews bezoeken hebben wel een idee van wat een goede waarde is van VP$IP en PFR, maar wat is een normale waarde voor bijvoorbeeld WTSD? Naast het analyseren van je eigen database is het belangrijk dat je de grote hoeveelheid aan statistieken van je tegenstander, die je via een HUD kunt bekijken, goed interpreteert. De meest veelvoorkomende statistieken worden in dit artikel behandeld, inclusief de betekenis.

Voluntarily put $ in pot (VPIP)

VPIP is het percentage van de keren dat je een hand hebt gekregen en geld in de pot hebt gestopt, zonder het posten van de blinden mee te tellen.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 101

Je ziet hier dus dat een hoge VPIP vaak verlieslatend is. Let op dat in deze vijfde groep ook nog mensen zitten met een VPIP van boven de 50. De mediane winrate van deze groep blijft echter negatief. Het wil echter niet zeggen dat een VPIP van bijvoorbeeld 27 per definitie slecht is. Met een hoge VPIP is het echter wel zaak dat je post flop spel goed op orde is. Als je een hoge VPIP hebt en nauwelijks wint of verliest is het verstandig om tighter te gaan spelen. Dit wil zeggen dat je met minder handen een raise moet callen, dan wel zelf te raisen, en dus meer te gaan folden preflop. Met die lagere VPIP ga je vervolgens werken aan je postflop spel en zorgen dat dat verbeterd wordt. Daarna kun je je VPIP weer laten oplopen.

Als je al een lage VPIP hebt, en dus in de eerste groep zit, speel je vaak wel winstgevend, maar is je winrate waarschijnlijk niet optimaal. Je zou dus langzaam kunnen proberen meer handen te raisen of te callen met meer speculatieve handen. Je kunt bijvoorbeeld met wat meer handen de blinden proberen te stelen.

Vaak zie je dat spelers die veel tafels tegelijk spelen een wat lagere bb/100 (winrate) hebben, dan iemand die zich focust op twee of vier tafels. Als je minder tafels speelt, kun je meer letten op zaken als gameflow, je image en heb je vaak betere reads. Hierdoor kan het zijn dat als je minder tafels speelt, je meer handen speelt en je bb/100 wat hoger ligt dan iemand die veel tafels speelt. Echter, veel spelers compenseren dat door een hogere winst per uur (hourly rate) te pakken door het spelen van meer tafels. Dus je kunt wel 4 bb/100 halen op 2 tafels, maar dan verdien je per uur minder dan iemand die 2 bb/100 haalt op 12 tafels. Als je meer tafels speelt is vaak het eerste wat je opgeeft het spelen van speculatieve handen. Hierdoor verlaag je je VPIP. Je moet hier dus voor je zelf bepalen wat een goede aanpak is.

Preflop raise (PFR)

Het preflop raise percentage is het percentage van de keren dat je een hand hebt gekregen en deze hebt geraised. Dit is dus inclusief handen die je 3bet, maar exclusief handen waar je een raise mee callt.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 102

Hierbij geldt dus dat agressie belangrijk is. Er geldt bijna: hoe agressiever hoe beter. Als je PFR laag is dan kun je dat op een aantal manieren opvoeren. Dit kan door niet meer te open limpen preflop, maar te raisen. Verder kun je onder andere vaker de blinden stelen, limpers raisen of 3 betten. Zoals al eerder aangegeven staan VPIP en PFR in functie van elkaar. Een groot gat tussen VPIP en PFR wordt gezien als passief. Je wilt het verschil in beide waarden beperkt houden tot ongeveer 2 tot 4 procent, waarbij het verschil kleiner moet zijn, naarmate je VPIP lager is.

Agressie postflop

De postflop agressiefactor (AF) is de ratio call : bet/raise op de straten na de flop. Dus als je evenveel callt als raist, dan is de AF 1. Als je twee maal zoveel handen raist als callt is de AF 0.5, en omgedraaid is die 2.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 103

Ook hier blijkt dat je postflop agressief moet zijn. Hoewel te agressief spel je winrate verlaagt. Als je AF te laag is kun je die beïnvloeden door, in plaats van te callen, continuation bets te raisen, bets te plaatsen op de flop, turn en/of river (dus meer 2nd en 3rd barrelen) en meer te valuebetten. Aan de andere kant kun je meer folden in plaats van callen. Als de AF te hoog is kun je meer callen of folden in plaats van raisen.

Een relatief nieuwe statistiek is postflop agressie frequentie. Dit geeft aan op hoeveel procent van de postflop straten iemand bet of raist. Dus als je naar de river gaat en je plaatst een bet op de turn en op de river, maar de flop heb je gecheckt of gecallt, dan is je AF% ongeveer 67%.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 104

Deze statistiek verhoudt zich goed met de agressie factor, hoewel de range binnen een kleinere bandbreedte ligt. Je kunt deze stat op dezelfde manier verhogen als de AF.

Showdown stats

De eerste showdown statistiek is het percentage van de handen waarin een speler naar de showdown gaat als er een flop komt, oftewel Went to Showdown (WTSD).

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 105

Een goede waarde lijkt hier rond de 25% te liggen. De winrate wordt echter vooral nadelig beïnvloedt als je WTSD groter is de 28.5%. Je callt dan waarschijnlijk te veel of zet blufs niet voldoende door. Een lage AF zal vaak gepaard gaan met een hoge WTSD. Dit zijn allebei zaken waar je aan moet werken.

De andere showdown statistiek geeft aan hoe vaak je geld verdient als er een showdown is. Dit staat bekend als Won $ at Showdown (W$SD).

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 106

Hoe vaker je wint op de showdown, hoe hoger je winrate. Dat lijkt logisch. Je kunt natuurlijk ook veel winnen zonder naar de showdown te gaan en door voor de showdown de pot op te pakken of op te geven. Echter, als je vaak naar de showdown gaat, zul je deze minder vaak winnen. Je krijgt hier logischerwijs een hogere waarde als je ervoor zorgt dat je met een goede hand naar de showdown gaat en dus minder marginale calls maakt.

Won when saw flop

Het percentage van de keren dat je de pot op pakt als je de flop hebt gezien.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 107

Een lage waarde geeft waarschijnlijk aan dat je te veel handen preflop speelt. Vaak zul je je hand dan moeten opgeven. Daarnaast speel je niet agressief genoeg postflop. Je laat je uit de pot bluffen of speelt te passief als je wel een goede hand hebt op een gevaarlijk board. Idealiter wil je hier dus rond de 44% zitten. De meningen zijn hier nog enigszins over verdeeld, gezien de discussie over deze statistiek op het forum. Als de waarde te hoog is verlies je weer wat van je winrate. Dit zou erop kunnen duiden dat je te tight speelt preflop. Immers als je alleen je premium handen speelt, dan zal je WWSF heel hoog zijn, maar word je voor de rest gewoon afgeblind.

Continuation bets

Er zijn verschillende stats over de continuation bet. De eerste is het continuation bet percentage. Dit is het percentage van de keren dat een speler op de flop bet, in plaats van checkt, nadat hij de laatste speler is die preflop geraised heeft.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 108

Rond 72% lijkt het gemiddelde c-bet percentage. Als je percentage (veel) lager ligt, dan geef je waarschijnlijk te snel op en speel je niet agresssief genoeg. Hierdoor wordt je winrate zelfs negatief. Oplossing is meer flops continuation betten. Dit staat ook weer in verhouding tot je PFR. Hoe hoger je PFR, hoe minder vaak je zult kunnen c-betten, omdat je minder vaak de flop hebt gehit. Als je c-bet% boven de 80% ligt is dat ook weer nadelig voor je winrate. Er zal dan, door goede, oplettende spelers, sneller op je worden teruggespeeld.

Het turn continuation bet percentage is het aantal keren dat een speler op de flop een c-bet plaatst, en deze opvolgt met een turn bet. Dit wordt ook wel een 2nd barrel genoemd.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 109

Hier zie je dat een hoog turn cbet% wordt afgestraft met een negatieve winrate. Je zult dan vaak getrapped worden door spelers die tegen jou een passieve lijn kiezen en waarna je alsnog de pot verliest. Een turn cbet opgeven is natuurlijk erg duur, vanwege het geld dat je al in de pot hebt gestopt. Als je een turn cbet plaatst heb je vaak al minimaal 20BB in de pot zitten. Als je dan regelmatig de pot nog verliest, dan heeft dat meteen een grote impact op je winrate.

Naast het c-betten zelf is belangrijk hoeveel je foldt tegen continuation bets van je tegenstanders.

Analyseer je eigen spel tijdens cashgames - deel 1 110

Er is geen eenduidige conclusie te maken op basis van de getallen. Veel zal hier afhangen van de tegenstander. Je zult moeten bepalen of deze veel 2nd barrels vuurt of standaard de flop opgeeft als hij gecbet heeft en vervolgens gecalled wordt, zonder de nuts in zijn bezit te hebben. Er is hiervoor geen duidelijkheid over een "goed" percentage.

Conclusie

Niet alle stats zijn hier beschreven. Dat is bijna ondoenlijk. Kurt heeft in zijn artikel over 4bet bluffs van twee weken geleden uitgebreid geschreven over zaken omtrent de 3bet en 4bet.

Zorg er wel voor dat je regelmatig je database analyseert. Dit doe je bij voorkeur iedere 40-50K handen. Als je het regelmatiger doet, dan kunnen statistieken door variance afwijken. Het kan dus wel, maar dan moet je hier rekening mee houden als je je statistieken interpreteert. Het handigste is om in een document bij te houden wat je stats zijn voor een bepaalde periode. Vergelijk deze vervolgens met je doelstelling(en). Als je een aantal maal een analyse hebt gedaan, zul je hopelijk een patroon zien waarbij je statistieken "verbeteren" en daardoor ook je winrate verbetert. Dit laatste is natuurlijk het overkoepelende doel van het analyseren van je eigen spel.

Een handig hulpmiddel is na iedere analyse in een document te typen wat je verbetert en waar je op moet letten. Denk hier bijvoorbeeld aan: "ik moet meer 2nd barrels vuren" of "ik moet minder 3bets flatcallen". Lees dit vervolgens voordat je gaat spelen door.

Let op dat, als je de statistieken van je tegenstander interpreteert, je de statistiek op de juiste waarde schat door te kijken op basis van hoeveel handen een statistiek gebaseerd is. Zo zul je voor sommige statistieken veel handen nodig hebben (zoals WTSD) en voor andere wat minder (VPIP, PFR). Let erop dat veel statistieken met elkaar te maken hebben. Als het ene getal hoog is, dan zou automatisch een ander getal laag moeten zijn. Een statistiek op zich geeft vaak maar een globale indicatie van een speelstijl en/of de kwaliteit van een speler. Het maken van beslissingen baseer je niet alleen op de statistieken, maar ook op zaken als gameflow, je eigen image, gezamenlijke historie en eventuele notes die je gemaakt hebt. De ene 22/20 is de andere niet.

Tot slot nog een link naar een document waarin de meeste statistieken worden uitgelegd: http://www.pokertracker.com/products/PT3/docs/PokerTracker3_Statistical_Reference_Guide.pdf

Groeten,

Edmé

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen