Check-raisen in Texas Holdem Cash Games

Check-raisen in Texas Holdem Cash Games 0001

In dit artikel wordt ingegaan op de check-raise in No Limit Hold'em. Er wordt, per straat, bekeken wanneer en waarom je kunt check-raisen.

In dit artikel wordt een bekende move besproken: de check-raise. Hoewel er in veel artikelen wel gerefereerd wordt naar bepaalde check-raise situaties, wordt dat zelden heel uitgebreid gedaan. Per straat wordt besproken wanneer en waarom je zou kunnen check-raisen. Op het einde van het artikel wordt nog ingegaan op een zeer onorthodoxe lijn met meerdere check-raises binnen één hand.

Om te kunnen check-raisen moet je uit positie zitten ten opzichte van minimaal één tegenstander, die dan ook nog een bet plaatst. Dit is natuurlijk logisch, maar wel in zoverre een probleem dat wij, willen wij check-raisen, moeten kunnen voorspellen dat villain in onze hand zal gaan betten. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Vooral bij de check-raise op de laatste twee straten is het moeilijk in te schatten of villain wel gaat betten. Daarnaast moet bepaalt worden of het de beste zet is om zijn bet te raisen.

Check-raise de flop

Als er ergens veel gecheck-raiset wordt, is het wel op de flop. In één keer gaat 60% van het board open en beide spelers (tenzij anders vermeld wordt er in dit artikel vanuit gegaan dat we altijd heads-up zitten) willen vaak laten zien dat ze gehit hebben door te betten. Toch is het niet heel lastig om jezelf staande te houden en je niet omver gebluft te laten worden. Dit kan door zelf te bluffen, te valuebetten of te valueraisen als je wel hebt gehit natuurlijk. Want in principe kun je met van alles dat equity heeft (van flush draws tot setjes en overcards met een gutshot) check-raisen als je geen initiële raiser bent. Voorbeelden van handen die je kunt check-raisen zijn 44 op een QT4 board, KQ op J92, KTss op Q85ss, etc. Let wel, je kunt hier check-raisen. Dat betekent dat je het niet altijd moet doen. Het check-raisen zonder outs is minder aan te raden. Zo kun je 44 op KQ7ss beter gewoon mucken op de flop, omdat je weinig outs hebt, je uit positie zit en je tegenstander dit board vaak geraakt heeft.

Verder kun je, zoals gezegd, vrij veel handen met enige equity check-raisen als semibluf of voor value. Belangrijk is om in veel van die gevallen ook gewoon door te beuken op de turn als villain de flop bet-callt. Tot en met de medium stakes houden veel spelers een 'call one street-policy' aan. Dit wil zeggen dat ze de flop nog wel willen callen, maar tegen een turnbet toch echt folden als ze niet verbeteren. Tenzij je natuurlijk tegen een huge calling station speelt; dan wordt aangeraden om je draws gewoon te check-callen en om keihard te gaan valuebetten als je hit. Maar tegen de wat betere spelers speel je liefst zelf wat agressiever, omdat zij beter in staat zijn om handen te folden. Je check-raiset met een brede range om je hand minder leesbaar te maken. Als jij de flop check-raiset en de turn bet op QJ76ss, dan weet villain niet of jij nou bijvoorbeeld een draw hebt of een sterke made hand. Hierdoor zul je óf je tegenstander van een betere hand kunnen zetten, óf je krijgt beter afbetaald op je monsters; dit is dus een duidelijke win-win situatie.

Natuurlijk zijn veel situaties ook van de speelstijl van je tegenstander afhankelijk. Zoals eerder aangegeven is het plaatsen van een check-raise bluf tegen een calling station niet aan te raden. Echter, als een tegenstander over een groot sample (bijna) 100% van zijn handen c-bet, dan zou je eerder geneigd zijn om met 44 op KQ7 te check-raisen. Als leidraad kun je nemen dat je prima op de flop kunt check-raisen voor value als je een degelijke hand hebt (TPTK en beter) en je kunt check-raise(semi)bluffen op de flop zolang je maar wat outs hebt en villain een foldknop heeft.

Bovenstaand stukje ging ervan uit dat wij niet de IR waren, maar preflop hadden gecalled. Check-raisen als je zelf IR bent is erg vreemd en kan normaalgesproken alleen met een gemaakte hand of sterke draw in een multiway pot of tegen een overagressieve villain. Normaal gesproken kun je gewoon c-betten en je niet heel druk maken om te check-raisen als IR. Daarnaast moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat je alles met mate doet. Als je volcontinue handen gaat check-raisen, dan zullen villains zich daarop aanpassen door lichter terug te gaan spelen of minder gaan c-betten.

Check-raise de turn

De turn lijkt soms wel het ondergeschoven kindje in pokerstrategie. En dat blijkt ook weer hier uit, want van de drie mogelijkheden (flop/turn/river), check-raise ik zelf het minst graag op de turn, omdat het gewoon erg lastig is. En als er dan gecheck-raised wordt op de turn, dan is dat niet zo vaak voor value, maar vaker als bluf. Dit heeft te maken met het zogenaamde 'Beluga Theorem'. Dit theorem wil zeggen dat als je bet en je wordt geraised op de turn, terwijl je top pair (of minder) hebt, dan is je hand doorgaans niet goed genoeg. Omdat de meesten dat (wellicht onbewust) wel weten, kun je bijna nooit puur voor value check-raisen op de turn. Mindere handen zullen immers vaak folden, waardoor je daaruit geen value haalt. Bekijk bijvoorbeeld het volgende voorbeeld waar Hero in de small blind zit.

Hero posts the small blind [$0.5].

BB posts the big blind [$1].

Dealt to Hero {k-Spades}{q-Clubs}

** Dealing down cards **

UTG folds

MP folds

CO raises [$3.5] Pot = [$5]

BTN folds

Hero calls [$3] Pot = [$8]

BB folds

** Dealing Flop ** {k-Clubs} {9-Spades} {3-Hearts}

Hero checks

CO bets [$6] Pot = [$14]

Hero calls [$6] Pot = [$20]

** Dealing turn** {q-Diamonds}

Hero checks

CO bets [$14] Pot = [$34]

Hero raises [$44] Pot = [$78]

CO ..

Stel dat CO, welke een goede speler is, hier een hand als KJ vasthoudt; kan hij dan ooit callen? Nee! Dit betekent dat het voor Hero zeer moeilijk is om de turn voor value te check-raisen. Dit komt doordat er maar een beperkt aantal handen is dat slechter is dan de holding van Hero, maar wel deze check-raise kan callen. In het algemeen geldt dat als je de turn voor value check-raiset, je villain minimaal op 2 pair moet kunnen zetten. De volgende hand is daar een goed voorbeeld van:

Effectieve stack size: 100BB

SB posts the small blind [$0.5].

BB posts the big blind [$1].

Dealt to Hero {7-Spades}{7-Clubs}

** Dealing down cards **

Hero raises [$3.5] Pot = [$5]

MP folds

CO folds

BTN calls [$3] Pot = [$8]

SB folds

BB folds

** Dealing Flop ** {a-Diamonds} {q-Clubs} {7-Hearts}

Hero bets [$6] Pot = [$14]

BTN raises [$19] Pot = [$33]

Hero calls [$13] Pot = [$46]

** Dealing Turn ** {5-Spades}

Hero checks Pot = [$46]

BTN bets [$32] Pot = [$78]

Hero shoves [$77.5] Pot = [$155.5]

Op de flop wordt onze bet geraised. Men kan verwachten dat deze villain dat met air of AQ, dan wel A7, kan doen. Met een hand als AJ zou hij bijvoorbeeld veel eerder geneigd zijn af te callen. Vervolgens kunnen wij de turn checken, omdat hij zijn AQ wel zal betten en wellicht zijn blufs ook, waarop wij makkelijk all-in kunnen gaan. Deze bet-call, check-shove line is volgens mij de enige line, waarbij je de turn check-raiset en tegelijkertijd maximale waarde uit zowel blufs als made hands van villain haalt.

Deze line kun je echter ook aannemen als bluf. Wij zijn IR en maken een c-bet. Villain foldt echter bijna nooit bij een c-bet en ook deze keer niet. We verwachten dus dat villain met veel handen de flop float, die hij zal betten als we de turn checken. Wij checken de turn, villain bet inderdaad, en wij check-raisen als bluf, omdat we ervan uitgaan dat villain veel handen zal moeten opgeven.

Een andere moment om de turn te check-raisen is als je weet dat villain vaak delayed c-bets maakt. Wij callen preflop en checken de flop, waarna villain behind checkt. Op de turn checken we weer en nu bet villain uit. Dit is de zogenaamde delayed c-bet. Als we weten dat villain vaker de c-bet verplaatst naar de turn, kunnen we ook hier vaak met succes check-raisen. Dit kun je in principe zowel met air als met een made hand doen, maar let wel: bovenstaande opties kun je beter achterwege laten als je tegen een onbekende speelt. Het is aan te raden om, voordat je dit soort dingen onderneemt, eerst wat geschiedenis op te bouwen met de villain.

Er is trouwens nog een derde mogelijkheid waarbij check-raisen als bluf een mogelijkheid is op de turn, maar dat is een meer gecompliceerde move, die vooral op de hogere stakes wordt toegepast. Als wij weten dat villain postflop erg agressief is, vaak van zwakte gebruikmaakt en dus ook veel 2nd barrelt, dan kunnen wij op de flop check-callen (doe het wel met iets als een gutshot, overs, openenders, dus iets wat tussen floaten en draws chasen inzit). Je callt de flop om op de turn naar villain toe te checken, die vervolgens weer zwakte ruikt en uitbet, waarop wij check-raise bluffen.

Maar, zoals gezegd, doe dit alleen tegen villains die bijvoorbeeld zeer maniakaal zijn, maar ook nog een hand kunnen folden. En dan nog het liefst als semibluf waarbij je nog wel outs naar een leuke draw hebt. De volgende hand is een mooi voorbeeld:

Effectieve stack size: 100BB

Hero posts the small blind [$0.5].

BB posts the big blind [$1].

Dealt to Hero {q-Spades}{j-Spades}

** Dealing down cards **

UTG folds

MP folds

CO raises [$3.5] Pot = [$5]

BTN folds

Hero calls [$3] Pot = [$8]

BB folds

** Dealing Flop ** {10-Clubs} {8-Spades} {3-Hearts}

Hero checks

CO bets [$6] Pot = [$14]

Hero calls [$6] Pot = [$20]

** Dealing turn** {k-Spades}

Hero checks

CO bets [$14] Pot = [$34]

Hero raises [$44] Pot = [$78]

Buiten het feit dat het preflop misschien niet briljant is, check-callen wij een gutshot met twee overcards, om op de turn een OESD en een FD te hitten. We weten ook dat de turnkaart voor de villain een perfecte 2ndbarrel-kaart is, dus we besluiten hier op de turn gewoon te check-raise bluffen. Als we hier echter gecalled worden, dan hebben we nog ontzettend veel outs.

Als valueraise komt het check-raisen op de turn gewoon (te) sterk over en als blufraise is het een vrij gecompliceerde move die moeilijk +EV te spelen is met 100bb effectieve stacks. Op bepaalde momenten zullen er wel spots zijn waar de turn check-raisen maxEV is, maar maak er geen gewoonte van; check-call of zelf uitbetten zijn regelmatig betere alternatieven als je geld in de pot wilt stoppen op de turn.

Check-raise de river

De beste line voor een check-raise op de turn (bet/call de flop en check-raise de turn), is gelijk aan die voor de river: of je bet/callt de flop, de turn wordt rondgecheckt, waarna je de river check-raiset. Of (iets minder voorkomend): de flop wordt rondgecheckt, je bet/callt de turn, waarop je de river check-raiset. Beide manieren worden met behulp van twee voorbeeldhandjes uitgelegd.

Voorbeeld 1; Bet flop, turn wordt rondgecheckt, check-raise river

Effectieve stack size (postflop): 53BB

SB posts the small blind [$0.5].

BB posts the big blind [$1].

Dealt to Hero {k-Spades} {k-Hearts}

** Dealing down cards **

Hero raises [$3.5] Pot = [$5]

MP folds

CO calls [$3.5] Pot = [$8.5]

BTN calls [$3.5] Pot = [$12]

SB folds

BB calls [$2.5] Pot = [$14.5]

** Dealing Flop ** {j-Clubs} {8-Spades} {3-Diamonds}

BB checks

Hero bets [$10] Pot = [$24.5]

CO calls [$10] Pot = [$34.5]

BTN folds

BB folds

** Dealing Turn ** {6-Spades}

Hero checks

CO checks

** Dealing River ** {2-Hearts}

Hero checks

CO bets [$11] Pot = [$45.5]

Hero raises [$39.50] Pot = [$85]

CO calls [$28.5] Pot = [$113.5]

Hero shows {k-Spades} {k-Hearts}

CO shows {q-Clubs} {j-Spades}

Hero wins

Preflop wordt KK geraised en er wordt door drie spelers gecalled. De flop is J-hoog en behoorlijk droog. Vervolgens wordt er in deze multiway pot een c-bet geplaatst, welke de CO callt. Deze speler speelt met slechts $53. Doordat de flop zo droog is, is zijn callrange redelijk beperkt (dit betreft eigenlijk Jx en misschien T9 zetten). Omdat verwacht wordt dat hij Jx, bijna zijn gehele range dus, uitbet op de turn als de hero checkt, is het wellicht beter om hem daar committed te check-raisen. Hij checkt echter behind. De river blankt uit en nu verwachten we zeker dat hij Jx zal valuebetten (en misschien zelfs zijn gemiste T9 zal bluffen), als de hero checkt. Als hero vervolgens check-raised representeert deze eigenlijk maar heel weinig. Doordat de hero zo weinig lijkt te representeren en het gegeven dat de CO zich waarschijnlijk committed voelt, zal deze shortstacker sneller geneigd zijn te callen.

Als de hero echter uitbet op de river, dan zal de villain vrijwel altijd downcallen met Jx, met als resultaat dat je maar zijn halve stack pakt. Dus besluiten we de river te check-raisen. Zo geven we hem de kans om te bluffen, waarop hij zal folden na een push. Aan de andere kant zal hij zich committed voelen met top pair en zo winnen we zijn hele stack.

Voorbeeld 2: Rondgecheckt op flop, bet turn, check-raise river.

Effectieve stack size: 100BB

SB posts the small blind [$0.5].

Hero posts the big blind [$1].

Dealt to Hero {2-Diamonds} {q-Spades}

** Dealing down cards **

UTG calls [$1] Pot = [$2.5]

MP folds

CO folds

BTN calls [$1] Pot = [$3.5]

SB calls [$0.5] Pot = [$4]

Hero checks

** Dealing Flop ** {q-Diamonds} {2-Spades} {2-Hearts}

SB checks

Hero checks

UTG checks

BTN checks

** Dealing Turn ** {3-Diamonds}

SB checks

Hero bets [$3.2] Pot = [$7.2]

UTG calls [$3.2] Pot = [$10.4]

BTN calls [$3.2] Pot = [$13.6]

SB folds

** Dealing River ** {6-Diamonds}

Hero checks

UTG checks

BTN bets [$13.6] Pot = [$27.2]

Hero raises [54.4] Pot = [$81.6]

UTG folds

BTN calls [$40.8] Pot = [$122.4]

Hero shows {2-Diamonds} {q-Spades}

BTN shows {5-Diamonds} {4-Hearts}

Hero wins

Hero flopt hier een full house en alhoewel je ook uit kunt betten, wordt ervoor gekozen om te checken. Het board is immers gortdroog en we hebben de nuts. Er is geen reden om hier spelers weg te jagen. Op de turn komt er een straight- en flushdraw bij en de hero bet uit, waarna twee spelers callen. De river is waarschijnlijk de mooiste kaart in het deck, omdat het alle draws complete. Hier kan hero dus veilig zijn boot voor value check-raisen, omdat elke gehitte draw wel zal betten, wat ook gebeurt. Vervolgens bet hero ter grootte van de pot. Er is hier echter ook iets voor te zeggen om villain all-in te zetten, omdat we niet verwachten dat villain hier een flush kan folden. We komen echter goed weg, omdat villain hier een straat had en die niet kan folden.

Kortom; op de river kun je voor value check-raisen als je je hand underrept door twee keer te checken. Een andere mogelijkheid is als een draw hit op de river, terwijl jij een betere made hand hebt. Let wel, dit doe je alleen als de boardtexture dat toelaat. Als in voorbeeld 1 de flop bijvoorbeeld: JT8ss is, dan moet de turn gewoon doorgebet worden, om draws te laten betalen om te hitten. Omdat het vaak gebeurt dat de flop of de turn wordt gecheckt als de river gecheck-raiset wordt, mag het niet zo zijn dat je villains gratis naar een betere hand laat drawen. De check-raise op de river voor value moet je dus eigenlijk altijd al plannen zodra je actie onderneemt op de flop of turn.

De river check-raisen als bluf gaat eigenlijk op dezelfde manier, maar dat zou ik pas toepassen als je high stakes speelt. Op de low en medium stakes wordt veel te vaak erg licht gecalled, waardoor check-raisen voor value veel winstgevender is.

Voorbeeld 1 is bijvoorbeeld een mooie hand om te check-raisen als bluf als villain met 100BB zat en een goede speler was. Als hij een sterke hand had gehad, had hij waarschijnlijk de turn wel gebet. Als hij dat niet doet, dan kunnen wij concluderen dat villain waarschijnlijk een weak made hand heeft die op river thin value probeert te halen en eigenlijk altijd moet folden op een check-raise. Daarmee hebben we twee voorwaarden die een check-raisebluf op de river mogelijk maken: Villain moet kunnen folden en we moeten weten dat villain op de river thin value probeert te halen. In tegenstelling tot de check-raise voor value op de river, hoef je de check-raise als bluf niet al vroeg in de hand te plannen. Als je bijvoorbeeld 78 hebt en de volgende situatie doet zich voor: Je c-bet op JT5 wordt gecalled, waarna de turn blankt en wordt doorgecheckt en er op de river opnieuw een blank komt, waarop jij checkt en villain bet. Op dat moment kunnen we er ook voor kiezen om te check-raisen, in plaats van te folden, wat je normaal misschien had gedaan. Villain rept namelijk een hand als QJ of gemiste draw, die beiden geen check-raise kunnen callen, omdat jij in principe dezelfde line met 55 aan had kunnen nemen. Maar, zoals gezegd: doe dit alleen tegen spelers die daar ook echt QJ weg kunnen leggen. Want vaak genoeg zul je zien dat spelers wel met hun weak made hand callen, omdat ze niet geloven dat jij ooit een goede hand twee maal zou kunnen checken.

El Sicko-line: Check-raise flop, check/shove turn of check/shove river

Dit is een zeer eigenaardige line, maar in het volgende geval kun je deze wel gebruiken. Je flopt een sterke hand op een droge flop en je check-raiset de c-bet van villain, welke je bet callt. Vervolgens check je de turn en de river naar hem toe, wat overkomt als 'ik heb mijn bluf opgegeven'. Hierdoor zal een agressieve villain vaak op de river nog wel gaat betten met een hand als top pair, waarna jij all-in kunt gaan en hij al committed is. Soms bet villain trouwens de turn al uit, omdat jij zo raar naar hem toe checkt (omdat eigenlijk verwacht wordt dat je gewoon door zult betten), en dan kun je hem op de turn al all-in check-raisen. Bij deze line is het wel van belang dat het board erg weinig tot geen drawmogelijkheden heeft, omdat je, zoals de meeste lines waarbij je de river check-raiset, een straat hebt die rondgecheckt wordt (vaak de turn).

Een voorbeeldhandje om het af te sluiten:

Effectieve stack size: 100BB

Hero posts the small blind [$0.5].

BB posts the big blind [$1].

Dealt to Hero {3-Spades}{3-Clubs}

** Dealing down cards **

UTG folds

MP raises [$3.5] Pot = [$5]

CO folds

BTN folds

Hero calls [$3] Pot = [$8]

BB folds

** Dealing Flop ** {a-Diamonds} {9-Clubs} {3-Hearts}

Hero checks Pot = [$8]

MP bets [$6] Pot = [$14]

Hero raises [$19] Pot = [$33]

MP calls [$13] Pot = [$46]

** Dealing Turn ** {5-Spades}

Hero checks Pot = [$46]

MP checks Pot = [$46]

** Dealing River ** {7-Hearts}

Hero checks Pot = [$46]

MP bets [$32] Pot = [$78]

Hero raises [$77.5] Pot = [$155.5]

MP calls [$45.5] Pot = [$201]

Hero shows {3-Spades} {3-Clubs}

MP shows {a-Clubs} {q-Clubs}

Hero wins

Villain denkt: Hij check-raiset me op de flop, wat hij met air/sets kan doen. Ik besluit te callen om de turn te herevalueren. Op de turn checkt hij naar me toe, en ik check behind voor pot controle en om op de river waarschijnlijk te betten als hij weer naar me toe checkt. Hij checkt inderdaad naar me toe, wat betekent dat ik de beste hand heb, dus ik besluit te valuebetten. Hij check-raiset me echter all-in. Hij representeert hier niks en ik krijg zeer goede odds; dus ik call. Hero denkt: Hehe, trapped!

Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben, en mocht je vragen, commentaar, kritiek of lof hebben; schroom niet: Gebruik het forum!

Groeten,

Wouter

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen