Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet?

Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet? 0001

Dit is een artikel over het al dan niet nemen van risico's, discipline, bankrollmanagement en het omhoog gaan in de limieten. Ben jij Larry of Johnny?

Larry & Johnny

Daniel Negreanu heeft een artikel geschreven waarin hij twee verschillende typen professionele pokerspelers identificeert. Beginvraag is: Waarom spelers in the Big Game tegen elkaar willen spelen en daar hun bankroll willen riskeren. Ze zouden immers redelijk makkelijk hun geld kunnen verdienen op de lagere limieten.

Larry

Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet? 101

Negreanu identificeert twee spelers: Larry en Johnny. Larry is een goede No Limit cash game speler en verslaat met redelijk gemak 1000NL in Las Vegas. Larry is daar tevreden mee en kan er goed van rondkomen. Als hij hoger wil gaan spelen komt hij moeilijkere tegenstanders tegen en daar heeft hij weinig zin in.

Johnny

Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet? 102

Johnny speelt hetzelfde spel en is iets minder goed dan Larry. Het verschil tussen Larry en Johnny is dat Johnny méér wil verdienen, dan hij op deze limiet kan. Johnny neemt wat meer risico's en stelt hogere doelen en gaat een 2000NL cashgame spelen. Nadat een deel van zn bankroll erdoor heen is gejaagd, omdat de spelers op deze limiet beter zijn, gaat hij weer terug naar 1000NL. In de tussentijd groeit de roll van Larry gestaag en moet Johnny zn weg weer omhoog grinden. Nadat zich dit een paar keer heeft herhaald is Johnny een winnende speler op 2000NL en verdient bijna 2 keer zoveel als Larry.

Na een paar jaar speelt Johnny $100-$200 NL, terwijl Larry op $5-$10NL nog aan het doorgrinden is. Johnny is nu een veel betere speler dan Larry én verdient veel meer dan laatstgenoemde. Duidelijk is dat het twee verschillende spelers zijn, maar allebei winnend. Het verschil is dat Larry altijd aan tafel zit met spelers welke minder goed zijn, terwijl Johnny het niet erg vindt om af en toe hard onderuit te gaan.

Volgens Negreanu zijn er een hoop spelers die doen wat Larry doet en een hoop die proberen te doen wat Johnny doet, maar daar lang niet altijd succesvol in zijn. Iedere Johnny vindt op een gegeven moment een Larry-level, een soort glazen plafond. De hogere games kunnen niet meer worden verslagen. Dat besef is uitermate belangrijk en zal bepalen of iemand een succesvol pokerspeler wordt. Succesvol wordt dan gemeten aan de hand van de huidige limiet die je verslaat en de winrate die je daar haalt. Het wordt dus niet bepaald door de hoogste limiet die je verslaat. Voor de één ligt dat op 200NL en voor de ander op 20000NL. Voor de risico-nemende Johnny kan het erg gevaarlijk zijn als het besef niet snel genoeg komt dat een bepaald niveau te hoog gegrepen is.

Lonny

Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet? 103

Aan de andere kant is het zonde een Larry te zijn die hogere limieten kan verslaan. Dat kost je veel geld en dat alleen omdat je geen risico's wil nemen. Voor de meeste spelers bestaat het ideaalbeeld uit een combinatie van beiden: Lonny. Deze speler is bereidt om gecalculeerde risico's te nemen. Echter om door te dringen tot Bobby's Room zul je toch uit echt Johnny hout gesneden moeten zijn…

Bankrollmanagement

Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet? 104

Bankrollmanagement als concept is natuurlijk uitermate belangrijk. Zonder bankroll speel je playmoney of freerolls in de hoop een bankroll te beginnen. Bankrollmanagement is belangrijk omdat je immers een wilt bankroll opbouwen en deze er vervolgens niet op één avond doorheen spelen. Je wil op de lange termijn groeien en dit is vaak mogelijk door goed bankrollmanagement. Bankrollmanagement als concept is uitermate belangrijk voor spelers die van poker als inkomensbron afhankelijk zijn, een stuk minder belangrijk voor degenen die poker als hobby beoefenen en het is een non-issue voor de meer gefortuneerde spelers. Zo speelt Bill Gates in Las Vegas regelmatig $3-$6 No Limit. Hij heeft in feite geen pokerbankroll…

Pokerspelers met een goed bankrollmanagement kunnen (bijna) nooit blut gaan. Ga je blut (dan doe je dat dus op 2NL), dan is de schade waarschijnlijk niet zo heel groot.

Een belangrijk besef moet zijn dat je voor jezelf speelt. Als je op 2NL begint en er worden op het forum veel handen gepost van 25-400NL, dan kan het verleidelijk zijn hoger te gaan spelen. Je vindt jezelf wellicht onbelangrijk en nietszeggend op een dergelijk lage limiet. Niets is minder waar. Veel spelers zijn daar begonnen en hebben een route naar boven afgelegd, onder andere door doelen te stellen. Ook zijn veel spelers daar begonnen, of hoger en die zijn de baan afgestuiterd en nooit meer teruggekeerd. Anderen stuiteren eraf en kunnen na een pit-stop weer verder.

Schema's

Er zijn vele bankrollschema's. Voor Sit and Go's en toernooien wordt wel 40 buyins aangehouden. Als je dus $10+$1 speelt, dan moet je bankroll minimaal $440 zijn. Voor no limit cash games is er het klassieke schema waarbij je standaard 20 volledige buyins (of 5% van je bankroll) per tafel aanhoudt op een bepaalde limiet. Als je 20 buyins hebt verzameld voor een volgende limiet, dan ga je een niveau ophoog. Tot slot wordt voor Limitcashgames 300 Big Bets aangehouden. Chris Ferguson heeft met behulp van dit schema zn $0-$10.000 challenge voltooid. Hij gaf in een interview en ook in een artikel erover aan dat hij maximaal 5% van de totale bankroll aan een cashgame buyin wil besteden en 2% voor een buyin in een Sit and Go of MTT.

RaSZi's schema, waarbij je, naarmate je hoger gaat meer buyins nodig hebt voor een bepaalde limiet. Op 10NL heb je 15 buyins nodig en op 1000NL 100 buyins. De spelers zijn hier beter en de swings zijn er ook groter. Na een bepaalde bovengrens ga je naar de volgende limiet en na een ondergrens doe je een stap terug. Je naam is Lonny.

Het is uiteraard afhankelijk van hoe je speelt. Full Ring is in de regel iets minder onderhevig aan swings dan 6 max of heads up. Speel je erg LAG dan zijn er grotere swings dan bij erg tight spel. Speel je 8 tafels tegelijk dan is dat wellicht risicovoller dan het spelen van één tafel. Alnaargelang kun je grenzen aanpassen. Als je afhankelijk bent van poker als inkomen wil je zeker een conservatief bankrollschema hanteren.

Het spelen van meerdere tafels heeft in beginsel geen effect op je bankrollmanagement. Of je nu één tafel of acht tafels tegelijk speelt, verandert niets aan de zaak. Het enige dat mogelijk verandert is je winrate, omdat je je op één tafel meer zou moeten kunnen concentreren, dan op acht tafels en ook een hogere winrate zou moeten kunnen halen. Je kunt 1000 handen aan één tafel spelen, en daar zou je ongeveer 12 uur voor nodig kunnen hebben. Je kunt ook 1,5 uur spelen aan acht tafels. Het enige dat je goed in de gaten moet houden met multitabelen is dat je niet teveel verspeelt. Je kunt best een keer vier grote potten binnen 5 minuten verliezen en wellicht zou je dan een limietje omlaag moeten. Dit is psychologisch moeilijker. Je bent tiltgevoeliger omdat je met meer geld tegelijk speelt. Ga je over de rooie en je drukt op 9 tafels op de all-in button, dan is de schade wellicht groot. Bij één tafel valt dat wel mee. Het is dus vooral zaak jezelf in de hand te houden; de goede "mindset" te hebben.

Er zijn ook bankrollschema's waarbij je met een betrekkelijk kleine bankroll al pogingen kunt gaan doen op hogere limieten. Je zou je bijvoorbeeld op een hogere limiet voor minder kunnen inkopen (50BB), waardoor je, in absolute termen, minder risico neemt. Of je speelt één tafel met full buyin en blijft drie tafels laag spelen. Je zou dit kunnen doen als je inschatting is dat er slechte spelers op die hogere limiet zitten en dat het spel redelijk "soft" is.

In hetzelfde interview waarin Chris Ferguson z'n ideeën over bankrollmanagement kenbaar maakt, geeft ene Phil Ivey aan dat hij zich inkoopt met 10% van de totale bankroll voor "any game". Ivey zegt zelfs dat hij regelmatig speelt met "everything I got on the table". Dit is meer de extreme Johnny aanpak. Verstandig? Dat moet je voor jezelf uitmaken.

Bankrollmanagement houdt nauw verband met een aantal begrippen: Discipline, Flexibiliteit en "Comfortzone".

Discipline en flexibiliteit

Van 2NL naar Bobby's room. Snel en risicovol of helemaal niet? 105

Bankrollmanagement staat voor discipline. Vooral de discipline om één limiet omlaag te gaan als het op een hogere limiet niet lukt. Je verliest een paar buyins. De gedachte moet zijn: "Jammer, no big deal en ik begin weer opnieuw.". Dit kan psychologisch moeilijk zijn, want niemand houdt ervan om te erkennen dat je het nog niet hebt gered en je een limiet omlaag moet. Zaak is niet gaan tilten. Zie het dan ook niet als een verlies, het is meer het gevolg van een ongelukkige run, en geluk is een factor die je niet kunt controleren. Belangrijk is natuurlijk dat je nagaat of je goed hebt gespeeld. Immers, is de geluksfactor op lange termijn nihil. Analyseer je pokerdatsbase dan ook nauwkeurig. Het helpt ook om voor een sessie te bepalen wat het maximum aantal buyins verlies is, waarna je stopt. Phil Ivey heeft dat online op drie buyins staan. Hoe soft de tafel ook is, na drie buyins verlies is de sessie voorbij! Discipline dus.

Comfortzone

Nagaan of je goed hebt gespeeld heeft ook te maken met je comfortzone. In beginsel zullen bets op een hogere limiet overkomen als "veel geld". Van 50NL naar 100NL ga je van centen naar dollars. Gevolg kan zijn dat je te behoudend gaat spelen en dus niet je beste spel speelt. Ga ook niet allerlei fancy-plays maken, met de gedachte: "alle spelers zijn hier veel beter dan op een lagere limiet. Die begrijpen wel dat ze hier hun top pair moeten folden.". Wellicht zijn de spelers nog wat slimmer dan je zelf bent. Er zijn natuurlijk ook nog genoeg vissen op een limietje hoger die belachelijk spel laten zien. Zorg dat je je eigen spel speelt en het eventueel aanpast ten opzichte van typen spelers, niet ten opzichte van het aantal dollars dat in een pot kan komen. Het bedrag dat je wint of verliest moet geen issue zijn in de overweging hoe je een bepaalde hand speelt of hoe je aan een bepaalde tafel speelt. Het belangrijkste is dat je goed speelt. Wat "goed" is, dat bepaal je zelf.

Moving up

Er zijn natuurlijk ook weer verschillende manieren om een limiet hoger te gaan spelen. Stel dat je in de huidige situatie online vier tafels tegelijk speelt. Je kunt dan natuurlijk op het moment dat je de volgende limiet bereikt meteen al je tafels afsluiten en vervolgens met vier tafels op die hogere limiet met een volledige buyin beginnen.

Verschillende aanpakken: Voor mij werkt het beste om één of twee tafels te starten en die naast de huidige (lagere limiet) tafels te spelen. Als je gebruikt maakt van statistieken programma's dan kun je mooi vergelijken of je statistieken/speelstijl (onbewust) niet teveel afwijkt van je normale spel. Ook kun je langzaam en zonder veel risico wennen aan de hogere limiet. Als je ongeveer 1000 handjes gespeeld hebt, en je hebt er een goed gevoel bij kun je compleet overschakelen. Let op dat je winrate niet bepalend is. Bepalend is de manier waarop je speelt en of je goede beslissingen maakt.

Een andere aanpak is om alle tafels af te sluiten en op de hogere limiet voor 50BB in te kopen. Dit betekent meestal dat je hetzelfde bedrag kwijt bent dan je normaal kwijt zou zijn op de lagere limiet. Groot nadeel is echter dat shortstack spel per definitie anders is dan full stack spel. Je kunt dus niet je eigen spel spelen. Het risico is echter wel beperkt.

Tot slot kun je natuurlijk full stack inkopen en beginnen op die hogere limiet. Let op dat, hoe hoger je gaat spelen, hoe belangrijker zaken als tafelselectie, metagame, variatie in je spel, etc worden. Of je slaagt op een hogere limiet heeft vooral te maken met vertrouwen en kunde om een limiet te verslaan.

Verantwoording leg je af aan je zelf

Het concept bankroll management is simpel, eenvoudig uit te leggen en theoretisch makkelijk te hanteren. Je hebt echter alles zelf in de hand. Als je drie buyins binnen vijf minuten verliest doordat iemand je azen kraakt, een flush rivered tegen alle odds of een gut shot hit, dan kan er de neiging ontstaan het terug te willen winnen op hogere limieten. Dit kan het begin van het einde zijn: tilten. Als je je niet houdt aan je bankroll schema is het goed mogelijk dat je bankroll op korte termijn $0 bedraagt. Andere spelers grinden door, agressief of conservatief, worden beter en laten hun bankroll groeien, ongeacht of ze Johnny, Larry of Lenny heten. Wellicht komen ze nog een keer in Bobby's room terecht, wellicht ook niet. Zou het jou iets uitmaken?

Comments

 • [user24795] [user24795]

  Google....

  http://blogs.pokernews.com/pokergandhi/tag/Raszi/

  Zie nu dat het iemand anders zijn blog is maar dat kwam eruit bij google

 • Jeffrey Jeffrey

  die links werken niet meer naar raszi BR schema tilt schema en nog een schema. Hoe komt dat?
  Kan iemand mischien hier de links plaatsen?

 • mafkees mafkees

  ik ben toch meer een mafkees denk ik

Lees 42 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen