Odds en het foutief inschatten van implied odds met kleine paartjes in NL Holdem

Odds en het foutief inschatten van implied odds met kleine paartjes in NL Holdem 0001

Dit artikel bekijkt de odds in poker. We kijken kort naar de verschillende soorten odds, zoals pot odds en implied odds, en bespreken veel gemaakte fouten bij het inschatten van de implied odds bij het setminen met kleine paartjes.

Odds is een quotiënt van waarschijnlijkheden: de kans dat iets plaatsvindt gedeeld door de kans dat het niet plaatsvindt. Odds wordt op twee manieren uitgedrukt. De eerste wordt meer in Europa gebruikt; namelijk in procenten. Bijvoorbeeld "Je hebt 10% kans om de hand te winnen". De tweede manier is in een verhouding. Bijvoorbeeld "Je odds zijn 9 : 1 om de hand te winnen". Deze laatste notatie wordt vaker in Amerika gehanteerd en is hetzelfde als 10% kans om de hand te winnen. We zullen in dit artikel de notatie in procenten hanteren.

Pot odds

Er zijn verschillende soorten odds. De eerste is het meest simpele: De directe pot odds dat je een draw (straat, flush, set, pair, etc) hit. We zullen dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld:

Je hebt {8-Clubs}{9-Clubs} en het board is {6-Spades}{7-Clubs}{a-Clubs}{2-Hearts}. Je denkt dat je de hand zult winnen als je een flush of een straat hit. Als je kijkt naar het aantal outs is dat dus iedere klaveren, iedere 5 en iedere 10. Er zitten 52 kaarten in het deck, waarvan er 6 bekend zijn. Je hebt dus 9 klaveren outs voor je flush en nog 6 outs voor je straat. Dat zijn in totaal 15 kaarten. De kans dat je hit is dus 15 gedeeld door 46 en dat is ongeveer 32,6%. Uiteraard speel je tegen een opponent en die heeft een range aan handen. Als in die range één van je outs zit, dan gaat je kans om te hitten omlaag.

Je wilt je odds weten om te berekenen of je een call kunt maken. Stel de pot is $76,- na de flop en je tegenstander bet $60,- op de turn en is daarmee allin. Jij hebt een grotere stack en kunt ervoor kiezen om te callen of te folden. We gaan ervan uit dat al je outs goed zijn. We kunnen in dit scenario $136,- winnen ($76,- in de pot + $60,- waarmee je tegenstander all-in gaat) en moeten daarvoor $60,- callen. We krijgen de odds van 136 : 60 (of 2,27 : 1). Dus riskeer je $60,- om een totale pot van $196,- te winnen. Dit is 60/ 196 ≈ 30,6%.

Nu je de percentages weet, vergelijk je de kans op het winnen van de hand (32,6%) met de verhouding van je bet tot de pot (30,6%). Als het percentage dat je wint hoger is dan het percentage van de pot, dan is een call gerechtvaardigd. Als het percentage dat je wint lager is, zou je moeten folden. Hierbij gaan we er vanuit dat we all-in zijn. Als er nog meer betrondes volgen, dan zul je die ook moeten meenemen in je beslissing.

Het voorbeeld is erg eenvoudig en je hebt een heel goed idee van de hand van je tegenstander. Gewoonlijk speel je tegen een bredere range. Als je tegen zo'n range speelt zijn er wat zaken waar je rekening mee moet houden.

• Er zitten soms ook blockers (kaarten die outs voor jou zijn) in zijn range. Hierdoor is de kans dat je hit kleiner.

• Je speelt wel eens tegen een hand waar je gewoon op voor ligt (bijvoorbeeld {4-Spades}{5-Clubs} in het voorbeeld of een complete bluff)

• Je split de pot wel eens tegen een vergelijkbare hand (bijvoorbeeld {8-Spades}{9-Spades}).

Stack odds

Soms wordt er wel eens gesproken over stack odds. Dit begrip komt niet zo heel vaak voor, maar het geeft de verhouding tussen de bet en de effectieve stackgrootte (het mogelijke bedrag dat je kunt winnen) aan. Als je een $12,- bet moet callen om een $100,- stack te winnen, dan zijn je stack odds 100/12 of 8,33 : 1 stack odds.

Implied odds

Implied odds zijn gebaseerd op de verwachting om méér geld te winnen later in de hand. Ze bekijken situaties op basis van welke kaarten nog gedeeld gaan worden en verklaren of de winstverwachting beter of slechter is dan deze door de directe pot odds lijken. Je kijkt naar het gemiddelde bedrag dat je zult winnen gedeeld door het geld dat je moet betalen om te callen. Implied odds is dus niet het totale bedrag dat je kunt winnen, gedeeld door de prijs van de call.

Als je het voorbeeld bekijkt en ervan uitgaat dat je de hand zult winnen als je één van je outs hit. Ook heeft de speler, in plaats van all-in te zijn, nog $80,- behind, waarvan je weet dat deze op de river altijd in het midden belanden. Op de turn call je de $60,- bet, in de wetenschap dat je in feite $216,- kunt winnen (dit is de grootte van de pot op de flop, plus het geld dat villain op de turn en river nog zal investeren). Je pot odds worden 216 : 60 (3,6 : 1) of ongeveer 21,7%. Nu zijn je odds voor het winnen van de pot door het hitten van je draw (de eerder berekende 32,6%) plotseling veel beter en is het nog eenvoudiger de call te maken.

In de praktijk is de berekening wat complexer, omdat je nooit zeker weet of je tegenstander gaat betalen en dat moet je ook incalculeren. Dit is uitermate belangrijk om rekening mee te houden en de belangrijkste reden dat mensen hun implied odds verkeerd inschatten.

Reverse Implied Odds

Met Reverse Implied Odds (RIO) bekijk je hoeveel je gaat verliezen als je je draw hit en toch de hand verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zwakke flush draw of een straat draw waarbij je niet naar de nuts drawt. In het voorbeeld is er ook sprake van reverse implied odds voor onze hand. We hebben een zwakke flushdraw en als we deze hitten bestaat de kans dat de tegenstander een betere flushdraw heeft of een full house hit op de river. Hoe zwakker onze draw is, hoe groter de reverse implied odds. Dat wil je voorkomen door zwakke draws te chasen.

Foutief inschatten van implied odds bij setminen

De belangrijkste redenen dat mensen hun implied odds verkeerd inschatten is dat ze ervan uitgaan dat ze de hele stack van iemand kunnen winnen als hun draw hit, dat ze onwaarschijnlijk vaak een groot gedeelte van de stack van iemand zullen winnen of dat ze directe odds verwarren met implied odds.

Een veelgemaakte fout bij die inschatting wordt gemaakt bij het setminen. Setminen houdt in dat je met een klein of medium pocket pair een bet called met de intentie om een set te hitten op de flop en vervolgens veel geld te winnen. Setminen tegen shortstackers, in 3bet pots of uit positie tegen tight-aggressive spelers, wordt nog veel gedaan. Dit is vaak een fout als dat gedaan wordt om alleen de set te hitten. We zullen deze drie gemaakte fouten verder uitwerken.

Setminen tegen shortstackers

De waarschijnlijkheid om een set te hitten op de flop als je een pocket pair hebt is 11,75%. Als je tegen een overpair zit heb je ongeveer 82% kans om de hand te winnen. Immers, je tegenstander kan ook een set geflopt hebben, of je gaat all-in en hij hit een set op de turn of de river.

Echter, is het al lang niet meer zo dat je altijd maar all-in komt als jij je set hebt geflopt. We bekijken eens het geval dat je tegenstander pocket azen speelt en jij bijvoorbeeld 66. Je wilt hier je 66 spelen voor setvalue en afstacken als je een set hit (en alleen als je een set hit). Je tegenstander raist naar 3bb en je gaat er vanuit dat je tegenstander altijd all-in zal gaan, want je hebt een tell en je weet dat hij AA of KK speelt. Je wilt weten hoe groot de stack van je tegenstander moet zijn om winstgevend te kunnen setminen. We kunnen daarom de volgende tabel samenstellen voor 100 situaties.

Odds en het foutief inschatten van implied odds met kleine paartjes in NL Holdem 101

Door de volgende berekening uit te voeren bepalen we het breakeven punt:

0 = (verlies bij folden geen set) + (set hitten en winst*effectieve stackgrootte)+(set hitten en verlies*effectieve stackgrootte)

0 = -264,75 + 9,64x – 2,12x

x ≈ 35,21

Dit betekent dat de tegenstander een stack van minimaal 35,21bb moet hebben om succesvol te kunnen setminen tegen AA of KK. We zijn er hierbij vanuit gegaan dat hij naar 3bb opent. Rake en geld van de blinden is buiten beschouwing gelaten.

35bb stack en dan weet je dat je tegenstander AA of KK speelt en altijd zal afstacken! Je tegenstander zal echter niet altijd afstacken. In de range van je tegenstander zitten ook handen als 99-QQ en die stacken ook niet altijd af als er overcards op de flop komen. Ook een hand als AK of AQ zal niet afstacken als er geen pair gehit is en zal veel vaker alleen een continuation bet vuren en opgeven als er verder niets gehit is.

Dit alles zal er toe leiden dat je pas kunt gaan setminen tegen shortstackers bij een stackgrootte van tussen de 60 en 70bb. Daarmee ga je er nog vanuit dat ze een relatief tighte openingsrange hanteren.

Setminen in 3bet pots

Het setminen in 3bet pots is ook af te raden. Je krijgt bijna nooit voldoende odds om met je lage paar voor een set te gaan bij normale stackgroottes van ongeveer 100bb. De 3bet ranges van de meeste tegenstanders zijn er ruim en zullen lang niet altijd afstacken. Neem eens een gemiddelde range van ongeveer 7% en zie dat daarin paartjes zitten (99-AA), AQ, AK en wat medium suited connectors (56s – JTs). Vraag je dan hoe vaak deze range all-in gaat. Dat is helemaal niet zo vaak.

Je gaat vaak opgeven op continuation bets en het wordt heel erg verlieslatend als je alleen gaat setminen. Als je wilt gaan setminen in 3bet pots wil je dat in veel gevallen niet doen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen:

• Je speelt de pot multiway

• Je zit erg diep

Er zijn nog wel andere redenen om de 3bet te callen, zoals een zwakke tegenstander die niet bet als die niet heeft gehit. Echter, deze hebben niets te maken met setminen, maar met de gedachte dat je vaak van je tegenstander kunt winnen omdat je postflop veel beter bent.

Setminen uit positie tegen agressieve tegenstanders

Het callen van raises met kleine paartjes, vooral uit positie, is moeilijk winstgevend te spelen. Dit geldt zeker als je het plan hebt om een set te hitten en op te geven als dat niet gebeurd. Dit komt door de openingsranges de meeste agressieve tegenstanders. Een openingsrange vanaf de button van 40% is eerder regel dan uitzondering.

Odds en het foutief inschatten van implied odds met kleine paartjes in NL Holdem 102

Als je tegen deze range gaat setminen met je pocket paartje, dan krijg je van de meeste tegenstanders hooguit een continuation bet en een 2nd barrel als je je set hit. Dit is allerminst winstgevend, en veel vaker zul je de flop check-folden. Je zult daarom je paartje al niet puur voor setvalue kunnen spelen, maar ook regelmatig de flop check-callen of check-raisen.

Het probleem met check-callen is dat je regelmatig op een 2e of 3e barrel alsnog zult gaan folden. Goede agressieve tegenstanders gaan het jou, terwijl je uit positie zit, heel erg moeilijk maken om je kleine paartjes winstgevend te spelen. Probeer zelf agressief te zijn als je in positie zit en beperk je call range uit positie. 3betten met kleine paartjes uit positie kan soms zelfs beter zijn dan het callen uit positie. Zeker als je tegenstander veel foldt tegen 3bets.

Samenvatting

Let op de verschillende notaties van odds. Bedenk tegen wat voor een range handen je speelt. Het is erg moeilijk om je tegenstander op één specifieke hand te zetten en het loont om na te denken over een range van handen die je tegenstander kan hebben.

Het is ook ondoenlijk om de precieze percentages tijdens het spelen te berekenen. Het loont om standaardsituaties zelf uit te werken en te bepalen wat je odds zijn. Bekijk wat je odds zijn om een flush te hitten, een set of een straat. Bekijk hoe je overpair het doet tegen een flushdraw en je top pair top kicker tegen twee overcards met een draw.

Setminen tegen shortstackers is moeilijk om winstgevend te spelen. Hoe breder de range, hoe moeilijker het is om postflop het geld erin te krijgen en dus je set afbetaald te krijgen. Als je tegenstander 60bb of meer heeft, dan begint het de moeite te worden om met je kleine pocket pair voor set value ene raise te callen.

In 3bet potten wil je ook zeer voorzichtig zijn met het callen voor setvalue. Je implied odds zijn bijna nooit groot genoeg om voor setvalue te callen en dus wil je er voorzichtig mee zijn om preflop meer geld in de pot te investeren na je openingsbet. Tot slot wil je het callen met paartjes uit positie beperken tegen goede, agressieve tegenstanders die een brede range openen. Je krijgt hoogst zelden afbetaald en zult vaak moeten folden als je je set niet hit.

LEES MEER

Comments

  • nielsishier nielsishier

    een 5 en een 10 maken je flush en aangezien flush >>> straat tel je wel 9 flushouts maar maar 6 straat outs,

  • Martino Martino

    nja ik heb hem nog niet helemaal gelezen maar je zegt op het begin al van, je hebt 9 outs voor je flusch en elke 5 en 10 voor je straat dus daar komen nog is 6 outs bij. als het goed is bedoel je 8 aangezien er nog geen 5 en of 10 en uit zijn.

Lees 2 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook