6-Max Limit Hold'em: Preflop Strategie

6-Max Limit Hold'em: Preflop Strategie 0001

Limit Hold'em (LHE) wordt vaak als het lelijke eendje gezien naast No-Limit Hold'em. Nu brengt Limit niet de kick van No-Limit, waar je in één hand je hele stack kunt verliezen of verdubbelen. Maar daar staat tegenover dat je de hele hand door kunt blijven betten en raisen, hierdoor is Limit eigenlijk meer een action game. De actie is alleen minder intens vergeleken met No-Limit. In LHE ligt de nadruk ook veel meer op spelen na de de flop. Op elke straat moet je beslissingen nemen. En bij elke beslissing moet je nadenken over hoe sterk je eigen hand is, hoe sterk je denkt dat de handen van je tegenstanders zijn, etc. Daarna moet je uiteraard de actie nemen waarvan jij denkt dat die het meeste oplevert. Zelfs als LHE niet je ambitie is, zul je veel leren door het af aan toe te spelen.

Het allerbelangrijkste concept in LHE is agressie. Je moet altijd agressief zijn als je denkt de beste hand te hebben. Als je een goede hand hebt, dan blijf je net zo lang betten en raisen totdat je denkt dat één van je tegenstanders een betere hand heeft. Veel tegenstander callen naar de showdown met elk paartje en dus is het heel belangrijk om te blijven valuebetten. Wat betreft slowplayen in LHE, doe het gewoon niet. Niet voor de flop en niet na de flop. Je gaat waarschijnlijk meer value missen met slowplayen dan je wint door je deceptie. Zeker als je twee of meer tegenstanders hebt, dan moet je altijd betten/raisen als je denkt de beste hand te hebben.

Ook moet je agressief zijn met je draws. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste heb je door je draw agressief te spelen twee mogelijkheden om de pot te winnen. Je kunt nu winnen door je draw te hitten. Maar als iedereen fold win je ook, zonder dat je je draw hoeft te hitten. Een tweede belangrijke reden om te semi-bluffen is voor balans. Stel dat je tegen een tegenstander speelt die nooit bluft. Als hij nu bet kun je behoorlijk veel handen folden. Maar als hij ook bluft word je gedwongen met een hoop handen te callen. Dus om te zorgen dat je voldoende wordt afbetaald als je een echte hand hebt, moet je ook voldoende bluffen. Het is wel zo dat bluffen voor balans nauwelijks nodig is op $5/$10 en lager.

Draws agressief spelen wordt ook wel semi-bluffen genoemd. Overigens is semi-bluffen tegen meerdere tegenstanders eigenlijk altijd een slecht idee. Stel je hebt één enkele tegenstander en je besluit te semi-bluffen. Stel dat deze tegenstander 1/3 van de tijd fold. Nu win je de pot 33% van de tijd door te bluffen. Neem nu twee tegenstanders die allebei 1/3 van de tijd folden. Om de bluf succesvol te maken moeten nu beide tegenstanders folden, wat ze afzonderlijk 1/3 van de tijd doen. De kans dat beide tegenstanders folden is nu 1/3 x 1/3 = 1/9, wat ongeveer 11% is. Neem dus als vuistregel dat je alleen mag semi-bluffen tegen één enkele tegenstander.

In dit artikel wordt ingegaan op de basis preflop strategie voor 6max Limit Hold'em. In latere artikelen wordt verder uitgewijd over het spelen na de flop. In dit artikel over de preflop strategie wordt stilgestaan bij de situatie als iedereen gefold heeft, als er een raise is en hoe je speelt als je op de button zit. Daarnaast wordt relatieve positie en het verdedigen van je blinden behandeld.

Op een 6-max tafel heb je vier posities als je de blinds niet meetelt. De speler die als eerste moet beslissen is UTG (Under The Gun), daarna MP (Middle Position), gevolgde door de CO (Cut Off) en tenslotte de BTN (de speler op de Button). SB en BB zijn de small blind en big blind. In Limit Hold'em kun je alleen vooraf vastgestelde hoeveelheden betten en/of raisen. Voor de flop en op de flop wordt er gewerkt met zogenaamde small bets. Deze small bets zijn even groot als de big blind. Op de turn en river wordt er dan met big bets gewerkt. De big bet is altijd twee maal zo groot als de small bets. Een $5/$10 tafel heeft een small bet van $5 en een big bet van $10. Op de meeste poker sites is er altijd een limiet aan het aantal raises dat je per straat kun maken. Dit wordt ook wel een cap genoemd. Deze cap is nagenoeg altijd 4 bets.

Als iedereen voor je gefold heeft

In het geval dat iedereen voor je gefold heeft (of je UTG zit), is het belangrijk om altijd met een raise te openen. Wees niet bang dat iedereen fold, je krijgt meestal genoeg actie. En zelfs als iedereen fold dan pak je 0.75 big bets op zonder risico, wat gewoon een goed resultaat is. Alleen handen als AA-QQ en AK leveren gemiddeld meer op dan 0.75 big bets. Wat nu volgt is een globale richtlijn betreft welke handen je kunt raisen als iedereen voor je gefold heeft. Bedenk dat dit richtlijnen zijn. Het is prima om er van af te wijken als daar een goede reden voor is.

UTG: 55+, A5s+, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, 98s, 87s, A8o+, KTo+, QJo

MP: 44+, A4s+, K7s+, Q8s+, J8s+, T8s+, 98s, 87s, 76s, A6o+, K9o+, QTo+, JTo

CO: 33+, A2s+, K4s+, Q5s+, J7s+, T7s+, 97s+, 86s+, 75s+, 65s, A4o+, K6o+, Q8o+, J9o+, T9o

BTN: 22+, A2s+, K2s+, Q3s+, J4s+, T5s+, 95s+, 85s+, 74s+, 64s+, 54s, A2o+, K2o+, Q6o+, J7o+, T7o+, 97o+, 86o+

Als je tegenstanders erg loose zijn op de flop en je vaak drie of vier tegenstanders op de flop hebt, dan moet je iets tighter worden en meer handen folden. Handen als A6o spelen slecht tegen meerdere tegenstanders. En suited connectors zoals 76s wil je eigenlijk ook niet voor 2 bets tegen vier tegenstanders spelen, ondanks dat deze hand het wel goed doet tegen meerdere tegenstanders. Het beste is dan om dit soort handen te folden (niet callen) op tafels met veel spelers die erg loose zijn.

Als er nu maar vijf spelers aan de tafel zitten (inclusief jezelf), dan is er effectief geen UTG positie. Als je nu als eerste moet beslissen zit je in principe in MP.

Als er al een raise is

Als iemand voor je raist en iedereen verder fold, dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel je fold, omdat je denkt dat je hand niet goed genoeg is, of je 3-bet om hem/haar te isoleren. Callen is hier veruit de slechtste optie. Allereerst moet je gewoon re-raisen als je denkt een betere hand te hebben. Ten tweede wil je de big blind geen goede odds geven om te callen met handen als JTo, 76s of 53s. Als de blinds allebei folden laten ze 0.75 big bets aan dead money achter in de pot. Dit betekent dat je de pot minder dan 50% van de tijd hoeft te winnen om toch nog winst te maken. Een voorbeeld: Jij zit op de button en CO heeft geraist. Jij 3-bet, iedereen fold (ook de blinds) en CO callt. Nu zitten er 7.5 small bets in de pot terwijl jij maar 3 bets in de pot gestopt hebt. Als je nu de pot 40% van de tijd wint dan win je ook 7.5 x 0.4 = 3 bets. Met andere woorden, je maakt ook winst als je een iets slechtere hand hebt dan CO.

Welke handen je kunt 3-betten hangt af van welke range van handen je denkt dat de raiser heeft. Het dode geld zorgt dat je een iets slechtere hand kunt re-raisen. Aan de andere kant kan de oorspronkelijke raiser ook weer verder re-raisen, zodat je meer verliest als hij echt een monster heeft. Het klopt niet helemaal, maar als vuistregel kun je ongeveer de helft van de handen re-raisen die de oorspronkelijke raiser heeft. Als hij bijvoorbeeld de top 30% van zijn handen raist, kun jij re-raisen met de top 15%. Om te beslissen welke handen je kunt re-raisen moet je dus nadenken over welke range je tegenstander heeft. Als je wilt 4-betten moet je weer nadenken over welke handen je tegenstander re-raist, en dan alleen de handen 4-betten die voorliggen op zijn range.

Veel tegenstanders zullen makkelijk opgeven na de flop als je ze re-raist voor de flop. Ze zullen nu vaak kijken of ze de flop hitten. Hitten ze niet, dan folden ze. Een klein rekensommetje: Neem de situatie zoals eerder beschreven waar je op de button zit en de CO ge-reraist hebt. Er zitten nu 7.5 small bets in de pot. Als jij een continuation bet maakt dan riskeer je één bet om 7.5 bets te winnen. Als CO nu 12% van de tijd fold maak je automatisch winst hier. Als je tegenstanders dus te vaak folden op de flop kun je nog ietsje meer handen re-raisen.

Als je op de button zit en er zijn een aantal callers

Het komt niet vaak voor op short-handed tafels, maar soms heb je de situatie waar je op de button zit en er een aantal callers voor je zijn. In dit geval kun je waarschijnlijk goedkoop een flop zien terwijl je de rest van de hand perfecte positie hebt. Je weet ook dat het een multiway pot zal worden, dus je moet geen handen raisen die niet goed spelen tegen het aantal tegenstanders dat je verwacht. Een hand als A9o is prima speelbaar hier maar je moet er niet mee raisen, maar een hand als QJs is daarentegen wel een makkelijke raise. Handen die je kunt limpen hier zijn bijvoorbeeld 66, A8o, K9o, 76s, 33. Maar voer dit concept niet te ver door, handen als J6o, 42o en 35s blijven ook hier onspeelbaar.

Relatieve positie

Positie is erg belangrijk, omdat je na de flop veel beslissingen moet nemen. Preflop worden de posities voor na de flop bepaald. Als je positie hebt kun je betere beslissingen nemen, omdat je eerst kan zien wat de andere spelers doen. Iedereen kent absolute positie. Dit is de positie die je hebt ten opzichte van de dealer button. Naast absolute positie bestaat ook relatieve positie. Dit is de positie die je hebt ten opzichte van de speler dit het initiatief heeft (de preflop raiser). Als je deze speler direct rechts van je hebt in een multiway pot (meerdere spelers), dan is je relatieve positie erg slecht. Als er naar de speler wordt toe gecheckt die preflop geraised heeft, dan zal de hij betten en moet jij beslissen wat je gaat doen. Jij moet beslissen of je geld in de pot gaat stoppen zonder dat je weet wat de andere tegenstanders gaan doen. Maar als je de preflop raiser direct links van je hebt, dan kun je de flop naar hem toe checken, waarna hij bet en eerst alle andere spelers aan de beurt zijn voordat jij moet beslissen wat te doen. Om dit concept te te illustreren zijn twee voorbeelden uitgewerkt. Allereerst een situatie waar je verwacht perfecte relatieve positie te hebben:

Situatie 1: (6 players) Hero is BB with {j-Spades}{5-Spades}

2 folds, CO raises, Button calls, SB folds, Hero calls.

Hier is J5s een makkelijke call. Je kunt nu checken op de flop, CO gaat dan betten en je hoeft pas een beslissing te maken, nadat je ziet wat CO én BTN gedaan hebben. Het feit dat je hier relatieve positie hebt geeft je informatie zonder dat het iets kost. Als BTN nu callt, dan kun je ook callen zonder dat je het risico loop dat iemand raist. Je weet nu zeker dat je naar de turn kunt voor één bet. Als BTN fold, dan kun je ook gaan bluffen als je denkt dat CO de flop gemist heeft. En als je een hele sterke hand hebt en BTN callt, dan kun je beide spelers check-raisen. Nu betalen beide spelers twee bets. Vergelijk dit nu met deze situatie:

Situatie 2: (6 players) Hero is BB with {j-Spades}{5-Spades}

2 folds, CO calls, Button raises, SB folds, Hero folds, CO calls.

Als je nu de flop checkt, dan gaat CO ook checken waarna Button zijn continuation bet maakt. Nu moet jij beslissen wat je gaat doen terwijl je geen informatie hebt over CO's hand. Je kunt niet zomaar callen om goedkoop de turn te zien omdat CO nog achter je zit en kan raisen. Ook kun je hier niet gaan bluffen omdat je nu twee spelers uit de pot moet bluffen (wat te weinig lukt). En als je een monster hand hebt bestaat de kans dat, door te raisen (we slowplayen niet), de CO nu fold. Terwijl hij wel zou callen als hij elke keer maar één bet had hoeven callen. Al met al is deze situatie een behoorlijke verslechtering ten opzichte van de eerste situatie. Het is hier beter om J5s te folden.

Het concept van relatieve positie speelt pas als je de flop gaat spelen, maar je moet er wel al rekening mee houden bij je preflop beslissingen. In situatie 1 kun je veel losser zijn met callen, omdat je de flop veel beter kunt spelen. In situatie 2 kun je de flop veel minder goed spelen. Daarom moet je veel tighter zijn in situatie 2.

Ook is het zo dat je in situatie 2 veel meer geneigd moet zijn om te 3-betten om de preflop raiser te isoleren. Als je bijvoorbeeld 99 zou hebben kun je in situatie 1 gewoon callen preflop. Maar in situatie 2 ben je beter af door te 3-betten om te proberen heads-up te komen. In situatie 1 heb je nagenoeg geen kans om het heads-up te krijgen.

Verdedigen van je Blinds

Het stelen en verdedigen van je blinds is een belangrijk onderdeel van het spelen op short-handed tafels. Op een 6-max tafel zit je immers 33% van de tijd in de blinds.

In de Small Blind

Indien je in de small blind zit en er is een raiser en iedereen heeft verder gefold, dan moet je altijd 3-betten of folden. Als je hier callt dan geef je de big blind 1:5 odds om te callen, wat hij waarschijnlijk ook zal doen met veel handen (hij heeft immers perfecte relatieve positie). Als je 3-bet dan moet hij 2 bets callen en zal hij waarschijnlijk folden tenzij hij echt een goede hand heeft. En als hij fold dan laat hij dead money achter in de pot, wat weer betekent dat je de pot minder dan 50% van de tijd hoeft te winnen.

Je kunt hier weer de vuistregel aanhouden en alleen handen 3-betten die een favoriet zijn tegen de raises' range. Als het bijvoorbeeld de button is die raist, en jij denk dat hij dat met de top 40% doet. Dan kun jij de top 20% re-raisen. Maar is het UTG die raist (met de top 20%), dan kun je maar de beste 10% van je handen re-raisen.

In de Big Blind

Als je in de big blind zit tegen een raise, dan hoef je niet te re-raisen omdat het toch al heads-up is. Je krijgt nu 1 : 3.5 odds om te callen. Doordat je goede odds krijgt kun je dus met veel handen callen. Als richtlijn kun je callen met de top 60%. Dit is de volgende range (volgens PokerStove):

22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J2s+, T2s+, 95s+, 85s+, 74s+, 64s+, 54s, A2o+, K2o+, Q4o+, J7o+, T7o+, 97o+, 86o+, 75o+, 65o

Je moet uiteraard wel rekening houden met waar de raise vandaan komt. Als het bijvoorbeeld UTG is die de raiser is, dan is het verstandig om iets tighter te worden en wat meer handen te folden.

Als alternatief kun je ook nooit 3-betten uit de big blind (als het heads-up wordt). Nu kun je elke flop check-raisen en evenveel value halen. Alleen geef je nu geen enkele informatie weg betreffende de sterkte van je hand. Als de flop bijvoorbeeld K76 is en je check-raist, dan kun je net zo makkelijk 98 hebben als AA. Dit maakt het voor je tegenstander moeilijker om je hand te lezen. Wat tot gevolg heeft dat hij vaker een verkeerde beslissing neemt.

Deze strategie is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt immers niet elke flop folden als je mist en je tegenstander zijn onvermijdelijke continuation bet maakt. Ook laat je wat value liggen preflop door een hand als AA niet te re-raisen. Deze gemiste value zul je wel moeten terugwinnen na de flop.

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen