Een stapje verder....dan de Micro stakes

Een stapje verder....dan de Micro stakes 0001

Aangezien we al redelijk wat "standaard" artikelonderwerpen hebben gehad, zal ik deze keer een artikel schrijven voor de meer gevorderde spelers. Het onderwerp van dit artikel is (preflop) deceptie van de meest-voorkomende tegenstander op de hogere micro-stakes (nader beschreven in volgende alinea). Zoals jullie misschien wel gezien hebben in verschillende topics met daarin handen van mij, is mijn preflop spel zeker niet standaard ABC-poker. Hoe en waarom ik zo speel, zal ik hieronder uitwerken.

De belangrijkste voorwaarde aan deze vorm van pokeren, is dat je tegenstander een bepaald denkniveau moet hebben. Zoals jullie hebben kunnen lezen in het artikel van Riverdale over Multiple Level Thinking, zijn er verschillende denkniveaus waar je tegenstanders op kunnen zitten. Om de vorm van pokeren te kunnen verantwoorden die ik af en toe gebruik, zal je tegenstander minimaal op level 1 moeten zitten; "Welke hand heeft mijn tegenstander?". Aangezien deze eis vooral op de allerlaagste stakes nogal problematisch is, zal dit artikel vooral gericht zijn op mensen die 25NL+ spelen, waarbij meestal minimaal op level 1 gedacht zal worden.

Zoals Riverdale in zijn artikel goed verwoord is het belangrijk, bij het spelen tegen mensen die op level 1 denken, zelf op level 2 te zitten; "Welke hand denkt mijn tegenstander dat ik heb?". Op dit denkniveau bevind ik me dus vaak tijdens het spelen op de wat hogere micro-stakes zoals 25NL.

Maar hoe komen we er nu precies achter op welk denkniveau onze tegenstanders zitten? Daar zijn verschillende manieren voor:

- Stats bekijken: over het algemeen zal iemand die speelt met de stats 80/20/2 niet heel erg bezig zijn met de hand die een tegenstander vast kan houden. Tegen mensen met uitzonderlijk losse stats is het dus niet erg waarschijnlijk dat er een denkniveau 1 bereikt is. De mensen die je wel zoekt, zijn mensen met tight-aggressive stats. Vooral tegen mensen die een normaal VPIP% combineren met een redelijk hoog PFR% van 15%+, is het goed spelen op de manier die ik uit ga leggen. Mensen die je zoekt zijn dus mensen met stats als 23/20/2 of iets dergelijks.

- Chatsessions: chatten is iets dat ik redelijk vaak gebruik voor mijn reads. Als iemand zegt op een {a-Spades}{8-Diamonds}{3-Hearts}-board op een shove van zijn tegenstander {a-Diamonds}{q-Spades} te folden, zal hij (minimaal) op level 1 bezig zijn. Hierbij is het niet relevant of je tegenstander liegt of niet. Als iemand in de chat weet te melden dat het neerleggen van {a-Diamonds}{q-Spades} hier goed mogelijk is, zal hij op level 1 bezig zin, of hij nu {7-Hearts}{2-Spades} fold of echt {a-Diamonds}{q-Spades}, hij zal immers aan het nadenken zijn over welke handen een tegenstander vast zou kunnen houden.

- Showdowns: Als ik zie dat iemand met {a-Spades}{k-Spades} een riverbet callt op een {a-Diamonds}{q-Clubs}{j-Clubs}{7-Spades}{8-Spades}-board, zal dit een redelijke speler zijn die minimaal op level 1 zit. (Immers; hij heeft hier een redelijke hand voor een drawy board, maar zijn tegenstander zal hier nagenoeg nooit een raise callen met een slechtere hand.)

We hebben nu dus bepaald bij wie we gebruik kunnen maken van de speelstrategie die ik uit ga leggen, maar er zijn nog meer belangrijke factoren waaraan een bepaalde voorwaarde verbonden is, waaronder bijvoorbeeld jouw image. Als jij als een totale idioot wordt gezien (even overdreven gezegd) en je dus niet erg veel FE zal hebben, is het niet slim om moves te gaan maken. Bedenk dus goed wat jouw eigen imago is, voor je plays gaat maken.

Een derde belangrijke factor, is je positie. Uit positie zijn plays heel moeilijk een goed vervolg te geven, dus zorg dat je meestal in positie zit als je plays gaat maken. Aan de andere kant zal een move uit positie er vaak sterker uitzien dan één in positie, dus het is van belang een goede afweging te maken wanneer je in positie en wanneer je uit positie een play wilt maken. Als je verwacht vaak de pot preflop op te pakken, is er geen probleem aan het uitvoeren van de play uit positie. Verwacht je echter dat je vaak de flop/turn gaat zien, dan is het beter om in positie te zitten.

Verder van belang met betrekking tot je positie is het besef van de mensen die na je nog een beslissing moeten maken. Zit er een agressieve shorty naast je; leave the moves home. Zit er een calling station ergens na je; same story.

Al met al zijn er dus behoorlijk wat factoren die optimaal moeten zijn, voordat je winstgevend moves kan gaan maken. Wordt aan één van de voorwaarden niet voldaan, wees dan zeer voorzichtig en laat meestal de moves maar achterwege. Mede om deze reden is table selection van groot belang in mijn spel. Maar vooruit, we gaan er nu vanuit dat aan alle voorwaarden voldaan is! Er zijn dan meerdere onderdelen uit te buiten van een speler die op level 1 zit, en een aantal daarvan zal ik hier uitleggen.

Een tegenstander die op level 1 zit, is redelijk makkelijk te verwarren door bepaalde lines die je aanneemt. Je tegenstander zal bijvoorbeeld niet verwachten dat je een set op een drawgevoelig board twee keer passief callt, en dan opeens op de river (als de draw niet gevallen is) openshoved, waardoor je enorm veel value pakt. Dit omdat hij je simpelweg niet op een sterke hand zal zetten, maar vaker op een gemiste draw. Dit is maar één van de vele voorbeelden die te verzinnen zijn, alhoewel dit wel een gevaarlijke line is om uit te voeren in de praktijk.

Een ander voorbeeld dat ik wil noemen, is de preflop 3bet. Hoe vaak gebeurt het niet dat je {k-Spades}{k-Diamonds} preflop 3bet, en er of meteen gefold wordt, of preflop nog gecallt wordt en er op de flop gefold wordt? Heel vaak. Dus waarom zouden wij dit niet doen met mindere handen, als de situatie zich voordoet? Vooral het 3betten vanaf de UTG+1 of Cut-Off spot van een raise van UTG of UTG+1 blijkt erg goed te werken. Je isoleert je tegenstander ermee, en hij zit postflop uit positie en zal dus veel moeite hebben om je 3bet te callen met marginale holdings.

Hetzelfde en misschien nog wel beter werkt het met een squeeze, aangezien je een grotere raise "mag" maken en je dus nog meer FE hebt. Hierbij is het vooral van belang dat de speler die de initial raise maakt aan de voorwaarden voldoet. Zolang de caller(s) immers geen totale donks en calling stations zijn, zullen zij heel veel handen neerleggen tegen een 3bet squeeze. Een squeeze in positie is dan ook iets dat ik met regelmaat gebruik.

Ik maak de preflop 3bet en squeeze dus ook vaak met troep. Niet omdat ik lijd aan het Fancy Play Syndrome (alhoewel ik dat misschien alsnog wel doe ), maar simpelweg omdat het winstgevend is om te doen onder de juiste omstandigheden! Hier is een voorbeeld van een move die ik maak, hier op Daboytim :

PokerStars Game #12550449762: Holdem No Limit ($0.05/$0.10) - 2007/10/10 - 15:52:22 (ET)

Table Terentia II 6-max Seat #1 is the button

Seat 1: JdK87 ($17.80 in chips)

Seat 2: Propje_BE ($16.10 in chips)

Seat 3: Otto_1983 ($14 in chips)

Seat 4: Ruud_1988 ($9.90 in chips)

Seat 5: bluetechnic ($8.30 in chips)

Seat 6: weza38 ($12.45 in chips)

Propje_BE: posts small blind $0.05

Otto_1983: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {6-Clubs}{8-Hearts}

Ruud_1988: raises $0.30 to $0.40

bluetechnic: folds

weza38: folds

JdK87: raises $0.80 to $1.20

Propje_BE: folds

Otto_1983: folds

Ruud_1988: calls $0.80

*** FLOP *** {7-Clubs}{8-Spades}{j-Spades}

Ruud_1988: checks

JdK87: bets $2

Ruud_1988: folds

JdK87 collected $2.45 from pot

Ik representeer hier een mooie hand tegen een goede speler die minimaal op level 1 bezig is. Ik verwacht hier dat Tim veel van zijn opening range (22+/AJ+ roughly) zal neerleggen tegen een goede 3bet waardoor hij geen setmining odds krijgt. Dit is het perfecte voorbeeld van hoe je dit soort spelers kunt gebruiken om je bb/100 net die extra bb's te geven, die het verschil maken tussen een "standard grinder" en een "goede speler".

Het laatste voorbeeld dat ik zal geven is het spelen op droge flops tegen een IR. Stel; we callen een preflop raise met {6-Diamonds}{7-Diamonds} en de flop is {10-Spades}{2-Diamonds}{5-Clubs}. We hebben hier compleet gemist, en de flop is kurkdroog (al hebben we een aantal runner-runner draws). Als hier de IR een C-bet plaatst, zal hij het meerendeel van de keren gewoon gemist hebben, of misschien op zijn best een overpair vasthouden. Als jij nu deze flop heel hard speelt, dus C/R danwel raise flop, betout turn, zal villain een enorm percentage van zijn range folden. Immers; er liggen geen draws, dus een semi-bluff kan het niet zijn van ons, en op een pure bluff zal je maar weinig gezet worden. Zeker als je image TAG is, zal villain heel snel afleggen als je blijft vuren. Dit is ook een plek voor een eventuele third barrel bluff, aangezien villain een flopraise en turnbet misschien nog wel callt met een overpair, maar om dan op de river een (over)shove ook nog eens te callen wordt erg lastig. Zeker als hij jou ziet als een regular TAG die goed verzorgd poker speelt…

Hopelijk begrijpen jullie dat ik deze plays niet altijd maak als de situatie zich voordoet. Het is niet zozeer een regel als de 5-10 regel voor pocket pairs. Het is gewoon af en toe die pot extra oppakken. Als je deze situaties namelijk te vaak aangrijpt, zullen je stats meer naar LAG uit gaan slaan, en zul je dus stukken minder FE hebben, waardoor je veel minder goed deze plays winstgevend kan maken.

Een eventueel voordeel dat te behalen valt als je move jammerlijk mislukt is dat je image op die manier naar de ***** gaat. Als je hand immers tot showdown komt, en mensen zien dat jij 67o preflop hebt ge3bet, zullen ze je de komende handen zeker geen respect geven bij je 3bets. Dit is dus nog een bijkomend voordeel; de gevolgen van een eventuele mislukte move zijn meestal zeer gunstig, mits je er goed op reageert (valuebetting FTW, leave the bluffs home).

Een laatste tip is dat je het beste moves kan maken met handen die niet helemaal bagger zijn. Dit omdat je eventueel als je gesnapt wordt en calls krijgt, toch nog iets moois kan floppen. Handen als {j-Clubs}{3-Spades} zijn dus niet het soort handen die je wilt vasthouden als je een move maakt, zorg voor enige vorm van connectie, zoals {5-Diamonds}{7-Hearts}.

Al met al kunnen we dus concluderen dat je als gevorderde speler af en toe moves kan en misschien zelfs moet maken, als je optimaal wilt pokeren. Simpelweg alleen AK/TT+ 3betten is te doorzichtig op het moment dat je tegenstanders na gaan denken over jouw handrange, en dit artikel kunnen jullie dus gebruiken als uitgangspunt om dat te verslaan.

Good luck at the tables!

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen