How to play multiway – Deel 1: Pre-flop

How to play multiway – Deel 1: Pre-flop 0001

In poker zul je vaak in situaties komen waarbij je tegen meerdere tegenstanders potten speelt. Bij het spelen van dit soort multiway potten, zul je je spel moeten aanpassen ten opzichte van de handen die je heads-up speelt. Wat in dit artikel wordt beschreven gaat uit van multiway potten op No Limit Hold'em 6-max cash game tafels. De meeste situaties zijn echter ook van toepassing op full ring cash games en toernooien. Indien nodig wordt hiernaar gerefereerd.

Pre-flop zijn er een aantal situaties waarmee je rekening moet houden als je multiway potten gaat spelen of denkt te gaan spelen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met je handselectie, nadenken over squeezes en ook nog rekening houden met stackgroottes.

Handselectie

Sommige handen spelen beter in multiway potten, dan andere handen. Zo is het behoorlijk vervelend om een multiway pot te gaan spelen met een hand als pocket boeren, omdat er vaak overcards vallen. Hoge paartjes zijn dan ook vaak het meest vervelend om een multiway pot mee te spelen. Het liefst wil je daarmee heads-up naar de flop en de pot pre-flop al zo groot mogelijk maken en dus ga je geen raise (en callers) flatcallen. Uiteraard zijn daar weer uitzonderingen op te bedenken, waarvan we later nog één zullen bespreken.

Maar er zijn natuurlijk ook veel handen waarmee je wel een multiway pot wil spelen. Handen als lage suited connectors (zoals 56s, 67s en 78s), suited azen en koningen en kleine paartjes (22-88) spelen goed in multiway pots. Het zijn vaak handen waarmee je of een sterke gemaakte hand hit op de flop, of waarmee je een sterke draw flopt. Aan de andere kant zul je vaak niets hitten, zonder substantiële verbetermogelijkheid, waarna je je hand gemakkelijk kunt folden. Als je met 67s top paar hit, dan moet je bereidt zijn je hand redelijk snel weg te leggen als je tegenstand krijgt. De kans is in een multiway pot erg groot dat iemand een betere hand heeft. In een multiway pot is de waarde van een één paar hand vaak gering en licht de waarde vooral in flushes, straten en trips/sets.

Met de genoemde handen zul je dus vaker een multiway pot willen spelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een raiser en een caller flatcallt. Een andere mogelijkheid is dat je één raiser callt, omdat je ervan uit gaat dat er nog meer spelers zullen callen. Hoe meer spelers in een pot zitten hoe groter je range van handen is, waarmee je de raise kunt callen. Je kunt natuurlijk ook een gelimpte multiway pot spelen. Speelbare handen, zoals suited connectors en kleine paartjes, wil je echter vaker raisen dan callen. Je hand is te goed om zomaar een klein potje mee te spelen.

Squeezeplay

Een squeezeplay gebeurt per definitie in een multiway pot. Iemand opent met een bet en krijgt een caller, of meerdere callers, waarna één speler raist. Je hand is hier minder van belang. Zeker in toernooien zul je vaker een squeeze allin maken. In cash games zit je vaak 100 big blinds diep, waardoor je in deze variant vaak een raise van in totaal (ongeveer) vier keer de bet maakt. Typisch ziet een squeezeplay er als volgt uit:

Seat 1: Kapol ( $102.20 USD )

Seat 2: nitececil ( $104.65 USD )

Seat 3: Edme79 ( $179.85 USD )

Seat 5: valueraiseme ( $94.50 USD )

Seat 6: blazingsmile ( $19.50 USD )

nitececil posts small blind [$0.50 USD].

Edme79 posts big blind [$1.00 USD].

** Dealing down cards **

Dealt to Edme79 {k-Spades}{5-Spades}

valueraiseme folds

blazingsmile folds

Kapol raises [$4.00 USD]

nitececil calls [$3.50 USD]

Edme79 raises [$13.00 USD]

Kapol folds

nitececil folds

Wat je hier vaak ziet is dat de initiële raiser een agressieve speler is. De caller weet dat de raiser een grote range aan handen opent, waardoor zijn calling range ook weer groter wordt. Bij elkaar is het erg onwaarschijnlijk dat de caller een goede hand heeft en zijn daarnaast sterke handen van de raiser maar een heel klein deel van zijn range. Dit stelt ons in staat om een squeeze play uit te voeren.

Er zijn natuurlijk een aantal factoren waarmee je rekening moet houden. Je moet bijvoorbeeld kijken naar de initiële raiser. Als deze speler erg tight is, zal je squeeze vaak mislukken. Zijn range bestaat dan immers voor een groot deel uit handen die je kunnen callen of zelfs gaan vier-betten. Daarnaast kijk je naar de grootte van je squeeze. Waar je bij een normale raise zo'n drie tot vier keer de bet raist, zul je bij een squeeze iets groter moeten raisen om vaak genoeg succesvol te zijn. De precieze grootte hangt onder andere af van het aantal callers van de raise. Als er bijvoorbeeld twee callers zijn, dan maak je de raise nog iets groter. Zo zul je minimaal 3,5 keer de originele bet willen raisen en voor iedere extra caller een halve keer de originele bet extra. Dus bij twee callers maak je het dan vier keer de originele bet. Je kunt dit iets naar boven aanpassen als de tafel erg los is.

Voor het succes van je squeezeplays is ook je eigen image aan de tafel van groot belang. Als je image erg loose is zal er vaak op je teruggespeeld worden en zul je licht gecalled worden. Als je squeezes hebt gemaakt waarbij het tot een showdown kwam en daarbij liet je een relatief zwakke starthand zien, dan is dat niet goed voor je image. Wees je daarvan bewust. Squeezeplays werken dan ook het beste als je een tight image hebt.

Tot slot is het belangrijk om te weten wat spelers die nog een beslissing moeten maken, kunnen doen. Hoe minder spelers er nog achter je zitten, hoe groter de kans op succes. Bij 6-max valt dat meestal wel mee, maar in full ring games of toernooien kan het gebeuren dat nog vier of vijf spelers een beslissing moeten maken. De kans is dan natuurlijk groter dat iemand een goede hand heeft en, in een toernooi, een allin callt. In cash games kan je squeeze weer geraised worden.

Anticiperen op squeezes

Er zijn natuurlijk situaties waarin je tegenstander squeezed. Er zijn een aantal manieren hoe je hiermee om kunt gaan. Echter, je moet je wel beseffen dat als je op squeezes gaat reageren dit altijd een groot aantal blinds zal kosten. Als je met een squeeze te maken krijgt zijn er in feite drie uitgangspunten. Het eerste is dat je de initiële raiser bent, het tweede uitgangspunt is dat je een caller bent en het derde is dat er voor je gesqueezed is, maar je zit nog niet in de pot.

Stel dat je de initiële raiser bent dan kun je natuurlijk de squeezer gaan callen. Afhankelijk van de squeezegrootte is dit vaak de minst aantrekkelijke optie. Zeker als je uit positie zit ten opzicht van de squeezer. Je gaat dan een hele grote, vaak multiway, pot spelen uit positie. Dat is met geen enkele hand echt fijn. Dus zul je tegen een squeeze vaak gaan folden, of vier-betten natuurlijk. Uiteraard kun je je monsters vier-betten, maar het kan ook een vier-bet bluf zijn. Belangrijk hierbij is wederom je eigen image, maar ook dat van je tegenstander. Je moet ook heel goed bedenken hoe de gameflow is. Een tiltende tegenstander schuift makkelijker allin en dan kun je moeilijk callen met JKo. Over vier-bet blufs is onlangs een uitgebreid artikel verschenen: https://nl.pokernews.com/poker-strategy/poker-odds-wiskunde/spelen-tegen-3bets.htm.

Een andere situatie waarbij je kunt anticiperen op een squeeze is wanneer je één of meerdere agressieve tegenstanders achter je hebt, die graag squeezen. Iemand bet en je kunt raisen, maar je kunt ook callen. Als er dan iemand achter je zit die veel squeezed, dan reraise je hem. Sommige spelers grijpen bijna iedere mogelijkheid aan om te squeezen. Als je daar op deze manier op gaat terug spelen dan heeft dat als voordeel dat je vaak een grotere pot wint, dan als je de initiële bet simpelweg had geraised. Daarnaast is het psychologisch belangrijk. Je geeft een signaal af dat een call van jou niet altijd zwakte is. Hierdoor zul je later met mindere handen wel kunnen callen, zonder dat je iedere keer uit de pot wordt gesqueezed. Uiteraard kun je het raisen van de squeeze als bluf doen, maar vooral ook met premium handen. Veel spelers geloven je niet en je zult zien dat er nogal licht wordt afgecalled. Dus bluf hier met mate!

De laatste situatie treedt op als er voor je gesqueezed wordt, en je moet nog een beslissing maken. Uiteraard geldt hier ook weer dat je dit als bluf kunt doen en met een goede hand. Wil je dit als bluf doen dan zijn het image van de initiële raiser en de squeezer van enorm belang. Als beide spelers erg agressief zijn en jouw image is goed, en dus tight, dan zal de kleine vier-bet hier erg goed werken. Je zult zien dat alleen de top van de ranges nog over je heen allin pushen. Je wordt in deze situatie zelden of nooit meer van je hand af gebluffed. Maar wees je er wel van bewust dat je met vier-bets een groot deel van je stack in de pot stopt en je vaak niet meer kunt folden bij ondiepe stacks.

Rekening houden met effectieve stackgrootte

In multiway pots is het ook belangrijk stackgrootte in de gaten te houden. Dat geldt voor zowel kleine stacks als grote stacks. Kleine stacks, of shortstacks, beperken je bewegingsvrijheid. Het gevolg in multiway potten is mogelijk nog groter.

Je moet namelijk rekening houden met een allin squeeze van de shortstacker. Als er iemand raist en jij callt, dan kijk je welke spelers er nog achter je zitten. Je let op de zaken die het gedeelte over "anticiperen op squeezes" besproken zijn. Je let echter ook op de stackgrootte van de spelers achter je. Het is namelijk erg winstgevend voor een shortstacker om allin te gaan na een raiser en één of meerdere callers, zeker als de initiële raiser een agressieve speler is die een brede range aan handen opent.

Dit is te illustreren met behulp van een gemakkelijk voorbeeld. De initiële raiser opent naar 4BB. Er is één caller. De small blind fold en de speler in de big blind gaat allin voor 20BB. Er zit op dit moment 9BB in de pot en de shortstacker investeert 20BB. Hij hoeft dus niet zo vaak een fold te krijgen om dit winstgevend te doen. Daarnaast zal hij, als hij gecalled wordt, ook nog regelmatig een pot winnen. En dat is het geval als er maar één caller is. Als er meerdere callers zijn, dan daalt het benodigde succesrate. Zijn er twee callers, dan is de pot minimaal al 12BB, als er naar 4BB wordt geraised.

Je moet je dus aanpassen aan shortstackers. Dit kan door bijvoorbeeld kleinere raises te callen. Ook kun je weer anticiperen op shortstackers door een raise te callen in de wetenschap dat de shortstacker vaak allin zal gaan. Hierbij call je de allin van de shortstacker met een sterke range handen, zoals ATs+, AJo+ en 77+. Dit is het scenario waarbij er niemand meer achter je nog een beslissing hoeft te maken en de initiële raiser dus gefold heeft.

Daarnaast kun je ook de initiële raiser flatcallen met erg sterke handen, waarna je ervan uit gaat dat de shortstacker achter je nog allin gaat. Hierbij hoop je dat ook de initiële raiser verdedigt ten opzichte van de shortstacker door te callen of de shortstacker te isoleren. Ten opzichte van de shortstacker gebeurt dit meestal met een redelijk brede range aan handen. Dus je kunt terugspelen met (bij benadering) de volgende range: JJ+ en AQo+.

Poker Stars $1/$2 No Limit Hold'em - 5 players

dumbo2000 (BB): $23.45

acix (UTG): $193.50

gongle21 (CO): $198.00

Hero (BTN): $112.25

Kangoosaure (SB): $124.70

Pre-flop: Hero is BTN with {k-Hearts}{k-Diamonds}

1 folds, gongle21 raises to $4, Hero calls $4.00, 1 folds, dumbo2000 raises to $23.45 all in, gongle21 calls $19.45, Hero raises to $54.00, 1 folds

Bovenstaande is de situatie met betrekking tot shortstackers besproken, echter, er zijn ook situaties waarin diepere stacks een rol spleen. Een diepere stack betekent dat de effectieve stackgrootte groter is dan 130BB. Bij toernooien komen zulke diepe effectieve stacks bijna nooit voor, hooguit in de beginfase. Het is dan bijna altijd zinloos om veel risico te nemen. Bij cash games daarentegen voegen diepe stacks een andere dynamiek toe. Spelers kunnen plotseling meer geld verliezen. Hierdoor zul je vaker kunnen vier-bet bluffen. Veel spelers zijn toch ietwat angstiger om voor een diepe stack te spelen en zullen, afhankelijk van onder andere jouw eigen image, niet vaak vijf-bet allin bluffen. Bij 100BB stacks zal dit nog regelmatig gebeuren. Gevolg is dat je slechts actie krijgt van een klein deel van de squeeze range van je tegenstander, namelijk de top AA, KK en al minder van QQ en AK. Wat je wel vaker zult zien is dat je vier-bet wordt geflatcalled. Dit is zelden een goede play, echter het gebeurt steeds vaker en niet alleen met pocket azen. Hierdoor is het belangrijk dat je rekening houdt met een goede positie ten opzichte van de mogelijke squeezer.

Conclusie

In dit artikel zijn we dieper ingegaan op het spelen van multiway potten en de situaties waar je pre-flop rekening mee moet houden. Let op je handselectie in multiway potten. Er zijn handen die goed spelen multiway, maar ook handen waarbij je het liefst heads-up naar de flop gaat. Daarnaast is het pre-flop vooral belangrijk rekening te houden met de mogelijkheid van een squeezeplay. Dit artikel behandelde pre-flop multiway situaties. In een volgend artikel worden multiway post-flop situaties besproken.

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen