Lex "RaSZi" Veldhuis Twitch Stream

How to play multiway – Deel 3: Postflop Play

How to play multiway – Deel 3: Postflop Play 0001

In dit deel van deze serie wordt ingegaan op verschillende situaties die je postflop in multiway potten tegenkomt. Zo wordt er gekeken naar donkbets als je zelf de preflop agressor bent, hoe te spelen tegen continuation bets en verder naar het psychologische voordeel dat je kunt hebben doordat de flop multiway is.

In het eerste deel van de reeks "How to play multiway" is ingegaan op preflop spel en in het tweede deel is ingegaan op postflop continuation betten. In dit derde artikel worden overige veel voorkomende situaties beschreven die je kunt tegenkomen bij postflop multiway poker. Zo kijken we naar de betekenis van donkbets in een multiway pot, hoe te spelen tegen continuation bets en het psychologisch spel dat het spelen tegen meerdere spelers met zich meebrengt. We gaan hierbij uit van 6-max No Limit Holdem cashgames met effectieve stackgroottes van ongeveer 100 big blinds. Het grootste deel van wat besproken wordt in dit artikel is ook toepasbaar op fullring cash games en toernooien, waarbij je een diepe effectieve stack hebt.

Donkbets op de flop

Over donkbets is al eerder een artikel verschenen. Echter, zal in dit artikel specifiek worden ingegaan op twee situaties met betrekking tot donkbets. De eerste beschrijft het spelen tegen donkbets als je zelf de preflop raiser was en je zit multiway op de flop. Als tweede wordt bekeken hoe je donkbets zelf kunt gebruiken in multiway potten. Een donkbet gebeurt als volgt: Er is preflop een raise situatie waarbij de (re)raise uiteindelijk door minimaal één speler gecalled. Daarna bet een speler die uit positie zit als eerste en dus tegen de preflop raiser in, die geen mogelijkheid meer heeft een continuation bet te plaatsen. We gaan er in dit artikel vanuit dat de donkbet minimaal de helft van de potgrootte heeft en laten dus de minidonkbets buiten beschouwing.

Tegen donkbets

De eerste situatie treedt op als je zelf preflop geraised hebt en er wordt tegen je in gedonkbet in een multiway pot. Hier heb je in ieder geval positie ten opzichte van de donkbetter. Er zijn echter verschillende positionele situaties die meespelen in de overweging hoe je moet reageren op donkbets.

Het is belangrijk hoe je positie is ten opzichte van de andere mensen in de pot en hoe de donkbetter zich ertoe verhoudt. Als de donkbetter de eerste is die postflop een beslissing moet maken en jij bent als laatste, dan is dat logischerwijs de beste situatie. Je weet dat de donkbetter gebet heeft en je weet de reactie daarop van alle andere spelers. Als ze allemaal folden heb je alleen nog te maken met de donkbetter. Hoe je gaat reageren, hangt erg af van het imago van deze speler, in combinatie met de textuur van het board en uiteraard van de hand die je hebt en hoe deze aansluit op het board. In mindere mate is jouw imago belangrijk, omdat deze speler immers tegen meerdere spelers inbet en niet alleen tegen jou. Voordat je gaat terugspelen is het belangrijk dat je je realiseert dat het donkbetten in een multiway pot relatief vaak met een sterke hand gebeurt. De sterkte kan natuurlijk verschillen. Dit kan bijvoorbeeld een goede draw zijn, een top paar hand, een overpaar of nog sterker. Met de wetenschap van de preflop call, de textuur van het board en de (grootte van) de donkbet tegen meerdere spelers bepaal je wat de meest waarschijnlijke handrange is van je tegenstander en vervolgens bepaal je je eigen actie. Op een drawy board is de waarschijnlijkheid van een sterke hand in een dergelijke situatie groter, dan op een erg droge flop. Dus als iemand donkbet op een {6-Hearts}{7-Hearts}{8-Diamonds} board, dan is het waarschijnlijker dat hij een sterke hand heeft, dan dat dit gebeurd op een {q-Spades}{q-Diamonds}{4-Clubs} board. De redenen waarom je op zulke boards wel of niet zou willen donkbetten komen later aan de orde.

Een tweede situatie is als de donkbetter als niet als eerste speler een beslissing neemt en de speler(s) voor hem dus gecheckt heeft. Jijzelf als preflop raiser hebt wel absolute positie ten opzichte van de overgebleven spelers. Nu heb je dus minder informatie dan in de vorige situatie, want de eerste speler kan met iedere hand gecheckt hebben. Je zou nu minder licht willen terugspelen, omdat de informatie over alle andere spelers minder is. Je hebt echter wel nog steeds het positie voordeel.

Daarnaast kan het zo zijn dat je geen absolute positie hebt, waarbij er dus nog spelers na jou zitten en er wordt tegen je gedonkbet. Nu heb je helemaal geen informatie over de handsterkte van de speler die positie op jou heeft, je zit uit positie ten opzichte van die speler en er wordt van je gevraagd nog geld in de pot te stoppen als je nog verder wilt met de hand. Je wilt hier dus nog minder licht terugspelen op een donkbet.

Zelf donkbetten

Bij donkbetten in een multiway pot zijn er ook enkele overwegingen die je mee moet nemen. Logischerwijs moet je nadenken over je eigen image, dat van al je tegenstanders (en in het bijzonder van de preflop raiser), het board en je eigen hand. Daarnaast moet je je wederom realiseren op welke positie je zit. Zitten er bijvoorbeeld spelers achter je en donkbet je alleen tegen de preflop raiser?

Als je eigen imago slecht is (heel los en agressief, of juist heel tight) dan moet je dat laten meewegen in je beslissing. Is je imago heel los en agressief dan zul je minder vaak willen bluffen en is het heel tight dan kun je juist vaker bluffen en zul je liever voor een check-raise gaan met een sterke hand. Je moet je natuurlijk wel realiseren dat je waarschijnlijk de rest van de hand uit positie zit als je besluit te donkbetten en de pot niet meteen oppakt. Dus je moet er of redelijk zeker van zijn dat je de andere spelers kunt laten folden als je (semi-)bluft of dat je hand sterk genoeg is om eventueel meerdere calls te krijgen en mee naar een showdown te gaan.

Ook moet je er rekening mee houden dat donkbets vaak agressieve reacties uitlokken van tegenstanders, en dan vooral van de preflop raiser. Dat dit vaak niet de juiste respons is doet niet ter zake. Als je tegen een agressieve speler zit zul je minder vaak willen bluffen, omdat deze je regelmatig gaat raisen. Uiteraard zal een goede agressieve tegenstander ook inzien dat een donkbet in een multiway pot meestal geen zwakke hand is en daar zijn actie op aanpassen. Bovendien moet ook deze speler zijn eigen positie ten opzichte van de donkbetter en de andere speler(s) in de hand laten meewegen in zijn beslissing.

Waarom wil je eigenlijk donkbetten? Ook hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken. Zo kun je met een bluf de pot willen oppakken. Het slagingspercentage hiervan licht veel lager dan bij heads-up flops, dus zul je hiervoor goede boards moeten uitzoeken. Op erg droge boards krijg je vaak een call, omdat je niet wordt geloofd. Op erg drawy boards krijg je vaak een call of een raise, omdat de andere preflop caller(s) en de preflop raiser dit board ook kunnen hebben geraakt. Dan zit je de rest van de hand uit positie dat een groot nadeel is. Dus als pure bluff moet de donkbet in multiway potten met mate worden gehanteerd.

Je wil meestal donkbetten voor value of als semibluf. Je wil donkbetten als je zelf een sterke hand hebt en je het niet heel waarschijnlijk acht dat de preflop raiser een continuation bet zal gaan plaatsen. Bijvoorbeeld op een {8-Hearts}{9-Diamonds}{j-Diamonds} board kan het waarschijnlijk zijn dat het grootste deel van de openingsrange van de tegenstander die preflop geraised heeft het board gemist heeft. De vraag is of hij met handen die het board min of meer geraakt hebben, zoals A9s, wel een continuation bet plaatst. Als je hier zelf met een sterke hand zit, zoals twee paar, een set, een straat, dan wil je vaak geen gratis kaart weggeven die mogelijk je tegenstanders helpt. Bovendien wil je value uit je hand halen. Als jouw donkbet geraised wordt moet je herevalueren of je wilt folden, callen of all-in wilt gaan.

Ook kun je donkbetten met een middelmatige hand. Door bijvoorbeeld een top paar met een matige kicker te betten en te beoordelen wat de reactie is van je tegenstanders. Bijvoorbeeld {10-Diamonds}{j-Diamonds} uitbetten op een {j-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts} board zul je er snel achter komen hoe sterk jouw hand is ten opzicht van de tegenstanders. Er zullen weinig handen callen die je nu verslaan. JQ, JK en mogelijk JA zullen callen, maar verder zijn er weinig handen die alleen maar zullen callen en waar je op achter ligt. Sterkere handen zullen veelal raisen. Er liggen ook weinig draws die zullen raisen. Dus kun je door te donkbetten erachter komen hoe sterk de handen van je tegenstanders zijn. Daarnaast staat het natuurlijk sterk door tegen meerdere spelers in te betten. Door te betten bespaar je waarschijnlijk geld ten opzichte van het callen van twee of drie straten. Je hand is immers te goed om meteen te folden.

Je kunt ook semibluffen op het voorbeeld board ({8-Hearts}{9-Diamonds}{j-Diamonds}). Als je hier een sterke draw hebt, moet je de waarschijnlijkheid bepalen van een continuation bet en bekijken hoe je die wetenschap wil gebruiken. Zo zul je met handen als {a-Diamonds}{10-Diamonds} of {q-Diamonds}{k-Diamonds} normaalgesproken graag all-in willen gaan. Het liefst doe je dat op de flop, zodat je all-in equity het hoogst is indien je gecalled wordt en ook je foldequity het hoogst is. Zo wil je je tegenstanders liever geen gratis kaart geven. Er zijn voor beide voorbeeldhanden voldoende turnkaarten te bedenken die jouw hand niet verbeteren, maar de tegenstander wel helpen. Als je de pot op de flop oppakt, dan is dat ook geen probleem, dus zou je hier kunnen kiezen voor een donkbet.

Tegen continuation bets

Bij het spelen tegen continuation bets is uiteraard het positiespel weer erg belangrijk. Daarnaast let je op flop textuur, jouw image, dat van je tegenstanders en natuurlijk je eigen hand. Normaalgesproken moet je continuation bets in multiway potten meer respect geven dan in heads-up potten. Het is immers waarschijnlijker dat minimaal één tegenstander iets gehit heeft als er meer tegenstanders zijn. Bovendien wordt het duurder om te bluffen tegen meerdere tegenstanders. Een multiway preflop pot betekent namelijk dat de pot op de flop bijna altijd groter is dan bij heads-up potten. Dat betekent ook weer dat het duurder wordt om licht terug te spelen op continuation bets in multiway potten.

Dat het voor de continuation better duurder wordt om te betten in een multiway pot weegt evenwel zwaarder dan het licht terugspelen. Het continuation bet percentage van een speler is in multiway potten bijna altijd lager dan in heads-up potten. Het gevolg is dat, als er een bet wordt geplaatst, dat die vaker met een sterke hand gebeurt.

Dit leidt ertoe dat je relatief minder vaak licht moet terugspelen op continuation bets in multiway potten. Met terugspelen wordt hier het raisen bedoeld. Het voordeel van multiway potten is natuurlijk dat het relatief goedkoper wordt je draws te chasen. Als er één caller is, dan wordt het voor iedere volgende caller aantrekkelijker om een draw te chasen. Er hoeft immers minder vaak gehit te worden om de call winstgevend te maken.

Multiway naar de river

Tot nu toe is bijna alleen de actie op de flop besproken. Maar waar moet je rekening mee houden als je multiway naar de river gaat, terwijl er op eerdere straten ook al gebet is? Als je op de river bent aangekomen heb je over het algemeen al een goed idee van de range van je tegenstanders. Deze is ten opzichte van de flop veel beperkter. Op de river weet je dat je hand een bepaald percentage van de keren de beste hand is, soms heb je de nuts en andere keren weet je dat je de hand niet meer zult winnen zonder te bluffen. Multiway potten hebben in sommige situaties een andere dynamiek dan heads-up potten. Dit gebeurt vooral als je uit positie zit en op de river uitbet.

Hier krijg je namelijk de situatie dat spelers een beslissing moeten maken met nog andere spelers achter zich. Deze moeten dan rekening houden met jouw bet range, maar ook met de call- of raise range van de tegenstanders die nog moeten beslissen. Waar je heads-up wellicht zou callen met een bepaalde hand is dat nu plotseling niet meer zo eenvoudig. Je weet immers dat je hand tegen de bet van die ene tegenstander wel eens goed zou kunnen zijn, maar tegen de gecombineerde range van alle tegenstanders dat wel eens niet zo zou kunnen zijn. Hier doet zich natuurlijk bij uitstek een blufmogelijkheid voor vanaf de First Bluf Position. Onderstaande hand van Phil Ivey geeft dat concept perfect weer.

Tot de volgende keer maar weer!

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen