Poker Odds

Poker Odds 0001

Als je op een gegeven moment een tijdje online of live games aan het spelen bent zal je merken dat er steeds meer strategie bij komt kijken. Zeker met de huidige online revolutie worden statistieken van groot belang aangezien je weinig of geen tells hebt op het internet. Je leert steeds meer welke waarden bepaalde handjes hebben en ook aan welke handjes je totaal niets hebt. Soms wordt er tijdens of na het spelen ook nog wel eens gediscussieerd over onderwerpen als: waarom iemand een hand nooit had mogen callen , hoe iemand in hemelsnaam die hand neer had kunnen leggen en waarom iemand überhaupt speelt met bepaalde kaarten op bepaalde momenten etc. etc. Het zal dan ook gebeuren dat spelers tegen je aan beginnen te praten over pot odds en dergelijke. Dat is allemaal leuk, lief en aardig, en als ze dan even vluchtig uitleggen wat dit inhoudt zul je zeggen "Oh oke, ja natuurlijk..... nee ik snap het...", omdat je niet te kennen wil geven dat je eigenlijk alleen de klok hebt horen luiden, en echt geen flauw idee hebt waar die gast het nou over had, of dat je het wel snapte toen het je werd uitgelegd maar dat je even later in de knoop raakt tijdens een aantal berekeningen in een nieuwe pot. Daarom dit artikel, zodat ik daar hopelijk een handje bij kan helpen, door middel van een aantal voorbeeldsituaties en algemene theorie.

Laat ik beginnen met het uitleggen van een paar veel gebruikte termen. Want wat zijn nou outs, pot odds, bet odds etc., En hoe zit het nou met 1:5 of is het nou 5:1. Hier wil ik dus eerst even wat helderheid over scheppen, aangezien ik dit soort noteringen zal gaan gebruiken en die vaak verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, met desastreuze gevolgen voor je pot odds en dergelijke.

X to 1 odds = Je hit je hand 1 uit de ( X +1 ) keer

X to 1 odds = 1 / ( X + 1 ) = % kans die je hebt om je hand te hitten.

Voorbeeld : 3 to 1 = je wint 1 uit de 4 potjes = 1 / 4 = 25 % om je hand te hitten.

En als er staat 1 out 3 ( 1:3) dan bedoelen ze dat je 1 van de 3 handjes wint , dus 33.3 %.

Outs wat zijn dat dan? Outs zijn het aantal kaarten dat nog in het deck zit, en die je hand zullen verbeteren. "Ik had 4 harten op de turn dus ik had nog maar 9 outs om mijn flush te maken op de river". Pot Odds houdt in: de kans dat de kaarten vallen die je nodig hebt, ten opzichte van de bet die je moet callen, in relatie met de grootte van de huidige pot. " Er zit al $200 in de pot en ik moet nog $10 callen, zijn mijn pot odds dus goed om die flush te hitten?" Bet Odds zijn de odds die je krijgt na het evalueren van het aantal callers die je gaat krijgen als je raised. "met een 5:1 ( 17 %, 1 uit 6 ) kans om te hitten, wetende dat alle 6 spelers mijn bet gaan callen, zijn mijn bet odds dus goed". Verder hebben we nog de Implied Odds; dat zijn de odds die je krijgt na het incalculeren van verwachte bets en calls die je nog gaat krijgen in het verloop van de hand. " Aangezien ik denk dat deze gozers mij gaan callen op de turn en river, zijn mijn implied odds erg relaxed ".

Je zult in texas holdem vaak gebruik maken van outs en pot odds. Hier zul je dus mee moeten beginnen bij het leren begrijpen van poker odds. Ik zal voornamelijk gebruik gaan maken van breuken waarbij de teller je outs voorstellen, en de noemer het aantal kaarten in het deck die we nog niet gezien hebben. Het resultaat daarvan zal je de procentuele kans geven om 1 van die outs te hitten. De bijbehorende wiskunde zal dus vaak bestaan uit kleine getallen die je moet delen door 50 ( preflop ), 47 ( na de flop ) en 46 ( op de turn ).

Je pot odds zijn net zo makkelijk te berekenen als je outs. Je vergelijkt je outs of je kans om te winnen, met die van de grootte van de pot. Als je winkans duidelijk hoger is dan het ratio van de grootte van de pot met die van de grootte van de bet, dan heb je goede pot odds. Als die lager is dan heb je slechte pot odds. Bijvoorbeeld; je speelt een 5$/10$ hold 'em game, met J10 met 1 man in de pot op de turn. Je hebt een upper-down met op tafel 2 5 9 Q, en kan dus nog alleen maar op de river hitten. Elke 8 of een K zal je een straat geven, dus heb je 8 outs (vier achten en vier koningen zitten nog in het deck ), en zijn er nog 46 onbekende kaarten (52 kaarten min de 4 kaarten op de board en de 2 kaarten die in je hand hebt). 8/46 is bijna hetzelfde als 1 in 6 (1 keer uit de 6 potjes hitten) kans om op de river te hitten. De enige speler nog in de hand bet $10 op een pot van $200. $200/$10 is 20, dus je kunt 20 keer zoveel winnen als je called. 1/6 ( je win/hit kans ) is hoger dan 1/20 ( bet/pot ratio ), dus zullen de pot odds je vertellen dat callen misschien niet eens zo'n slecht idee is in dit geval.

Ik zal hier nog wat dieper op ingaan met een aantal voorbeelden om zo een gevarieerd beeld te kunnen schetsen over hoe poker odds worden berekent en gebruikt in verschillende situaties. Laten we beginnen met een paartje JJ in je hand en een flop die geen extra J heeft gebracht. Hoe groot is nou de kans om nog een J op de turn te hitten? Eerst moet je het aantal outs ( in dit geval 2 JJ ) gaan verdelen door het aantal kaarten nog in het deck, 47 aangezien je al 5 kaarten hebt gezien ( JJ en de 3 kaarten op de board ). Het antwoord is 2/47, of 0.0426 , dus ongeveer 4.3 %.. Stel dat de turn je geen J heeft opgeleverd hoe groot is de kans dan om op de river te hitten? Er zijn nog steeds 2 J's in het deck en er is 1 kaart minder die je nog niet hebt gezien. Dus de kans om op de river alsnog je J te hitten is 2/46 en dat is 0.0434, dus nog steeds erg dichtbij 4.3 %.

Maar wat nou als je voor die mooie 4 of a kind wilt gaan en je dus zowel op de turn als de river een J moet hitten, hoe bereken je nou weer die kans? Omdat we nu willen weten wat de kans is om een J te hitten op turn EN de river, en niet op de turn OF de river, hoeven we alleen de kans van beide gevallen te vermenigvuldigen.. We hadden net berekent hoe groot de kans is dat je een J hit op de turn en die was 0.046. Dus de kans om nog een J op de river te hitten is 1/46, omdat er nog maar 1 J in het deck overblijft. Dit is ongeveer 0.0217, of 2.2%. Nu kunnen we een antwoord krijgen op de vraag, door die 2 gegevens met elkaar te vermenigvuldigen, dus 0.0426 X 0.0217 is ongeveer 0.0009 !!!! dat is ongeveer één tiende procent, dus zeer onwaarschijnlijk.

Wat was nou eigenlijk überhaupt de kans om een paartje boeren voor de flop gedeeld te krijgen? Om dat te beantwoorden, moet je het zien alsof je 1 kaart per keer gedeeld krijgt. Dus wat de kans is dat de tweede gedeelde kaart overeenkomt met je eerst gedeelde kaart. Er zullen nog 3 dezelfde kaarten in het deck zitten als je eerste kaart en nog 51 onbekende kaarten. Dat wordt dus 3/51 is 0.059 of 5.9 %. En hoe groot is dan weer de kans dat het boertjes zijn? Simpel; er zijn 13 verschillende paartjes mogelijk dus 0.059/13 is ongeveer 0.0045, ietsjes minder dan een halve procent.

En nu als laatste wat JJ betreft, maar zeker niet het onbelangrijkste, is natuurlijk: wat is de kans om te trippen op de flop? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eigenlijk omgekeerd rekenen, dus kijken naar hoe groot de kans is om NIET te hitten als eerst. Op de eerste kaart heb je een kans van 48/50 ( 48 niet J kaarten en nog 50 kaarten in het deck ), de tweede kaart zal 47/49 zijn en de derde kaart 46/48. Dan kom je uit op 0.96, 0.959 en 0.958. Die moet je dan weer met elkaar vermenigvuldigen en kom je op 0.882, of een 88.2 % kans om niet een boer op de flop te hitten. Die moet je dan weer van 1 of 100 % aftrekken en kom je op 0.118, of 11.8 %, en dat is de kans om 1 of 2 boeren op de flop te hitten.

Zo, ik denk dat je nu wel enigszins een gevoel hebt over hoe de odds werken wat betreft pockets, en ik zal nu dan ook een ander type hand gaan gebruiken om verdere uitleg te geven. Stel je krijgt een ruiten koning Kd en een harten negen 9h gedeeld, en de flop komt Ks 9d 4d. Ziet er dus goed uit top 2 pair, alleen is die flush draw niet helemaal lekker natuurlijk. Wat is dus de kans om een fullhouse te hitten op de turn? Ten eerste om een fullhouse te hitten heb je dus een K of een nog een 9 nodig. We gaan er dus vanuit dat er nog twee 9's en twee K's in het deck zitten en dat je dus 4 outs in totaal hebt, en dat er nog 47 onbekende kaarten zijn. Dat wordt dus weer 4/47 en is 0.085, of 8.5 % kans om je fullhouse te maken op de turn. En als je dan geen fullhouse krijgt op de turn zul je nog kunnen uitrekenen wat de kans is om op de river te hitten. Die is dan 4/46 ( nog steeds 4 outs maar met 1 onbekende kaart minder in het deck vanwege de turn, dus 46 ), ongeveer 0.087, ofwel 8.7% om een fullhouse te hitten op de river. Een klein verschil van 0.2 % kans dus niet echt een noemens waardig verschil.

Om er achter te komen wat de kans was om je fullhouse te hitten op de turn OF de river, moet je weer gaan vermenigvuldigen en je bezig houden met wat de kansen zijn om niet te hitten. Op de turn heb je een kans van 43/47 om niet te hitten en op de river 42/46. 43/47 is 0.915 en 42/46 is 0.913, dat vermenigvuldig je dan weer met elkaar en kom je op 0.835, of 83.5% kans om niet te hitten op de turn of river. Vervolgens haal je 83.5 % van 100% af en blijft er 16.5% over, en dat is de kans dat je op zijn minst een full-house hit voor of op de river. Ik zeg op zijn minst omdat je ook nog een four of a kind kunt hitten. En natuurlijk kunnen we ook nog even kijken naar wat de kans is om een four of a kind te hitten. Ten eerste moet er een fullhouse komen op de turn, en zoals we net zagen was de kans dat dat gebeurde 0.085. De kans dat dezelfde kaart ook op de river valt is 1/46, ongeveer 0.022 of 2.2%.Vervolgens vermenigvuldig je die twee weer met elkaar ( 0.022 X 0.085 ) en krijg je 0.002, dus 1 vijfde van een procent. En de helft van de keren dat je, je 4 of a kind hit zal het koningen of negens zijn.

Je zult ook vaak genoeg pot odds moeten berekenen vanuit de blind posities aangezien je dan voor een relatief gezien kleiner bedrag in een pot kan komen. Stel je voor je speelt een $50/$100 NL holdem game. Je bent de grote blind en een speler raised vanuit het midden naar $200. Iedereen fold naar je, en je neemt een kijkje naar je hand en je ziet Q2 harten. Je besluit om te callen en de flop komt AhKh7s. Je checked en hij gaat all in voor zijn laatste 150. Ten eerste had je die raise überhaupt mogen callen preflop. Als je gebruik maakt van de pot odds kun je daar achter komen. Je hoefde preflop alleen maar $100 in te leggen op een pot van $350, dus je pot odds waren 3.5 tegen 1 ( rond de 22% ). En als je nagaat dat het headsup niet vaak voorkomt dat je met meer dan 22 % gebeat bent, was het een juiste call. Zelfs als hij AK harten had , is het nog steeds een correcte call. Het ergste wat hij kan hebben is pocket QQ, KK of AA en zal het als een incorrecte call kunnen worden beschouwd.

Als we weer even een kijkje nemen naar die flop zul je zien dat je de nut flush draw hebt, maar ook een backdoor straight draw. Hoe voeg je de kans van die backdoor erbij. Omdat je ook eventueel een flush kunt maken tijden het hitten van je runner-runner straat moeten we dus de harten outs uit de berekening halen. Je hebt dus een non-harten 10 en een non-harten J nodig. De kans dat je 1 van die twee op de turn hit is 6/47, en het hitten van de ander op de river is 3/46. Vermenigvuldig die 2 om de %hit kans uit te rekenen. Wat uit die berekening komt is een kleine 0.83 %. Deze kun je toevoegen aan de kans om een flush te hitten aangezien we geen harten kaarten in deze berekening hebben gebruikt.

Wat zijn nou de pot odds om te callen? Je hebt ongeveer een kans van 36% ( naar boven afgerond na het optellen van kans op runner runner en trips ) dat je hit op de turn of river. Je moet dus $150 callen om kans te maken op een pot van $600. De pot odds zijn 6:1.5, dus 4:1, oftewel 20%. Moet je nu dus callen of folden? Je hebt 36% kans om te winnen en je hebt pot odds van 20 %, 36% is hoger dan 20% dus als je called zul je op de lange duur winst maken. Je zult uiteindelijk vaker het potje verliezen dan winnen, maar om dat je er zoweinig in hoeft te leggen , en je zoveel terug krijgt als je wint dat je lange termijn verwachtingen dus in de plus zitten.

Ten slotte nog een klein voorbeeld van implied odds, wat een stuk lastiger is aangezien je voorspelling over het aantal callers en reacties etc. in betrekking neemt. Ik zal nu als voorbeeld een $5/$10 holdem game gebruiken. De flop komt en je hebt een flush draw en de pot is $50. Eerst bereken je de kans om een flush te hitten op de turn, en die blijkt 19.1% te zijn (ongeveer 1 uit 5). Je moet een $5 bet callen op een pot van $50, dat is dus 10 maal zoveel als de call. 1/5 is hoger dan 1/10, dus je odds zijn ok, maar je moet ook rekening houden dat deze persoon ook op de turn en de river kan betten. Dat houd dus in dat je $5 op de flop moet betalen en $10 op de turn en $10 op de river , in totaal $25. Dus je moet de odds opnieuw berekenen om te kijken wat de kans is dat je de flush hit op de turn of de river, en die is 35% ( beter dan 1 uit 3 nu ), maar je moet dus $25 investeren in een pot van $100. $100/$25 is 1 uit 4 , dus 25 %.. Dat ligt dus een stuk dichter bij elkaar dan 1/5 en 1/10. Maar wat nou als je niet hit op de turn, dan heb je nog maar een kans van 1 uit 5 ( 19.6% ) om je flush te hitten op de river en moet je dus 20$ investeren in een pot die eindigt in $100. $100/$20 is 1/5. Dus je kansen kunnen dramatisch veranderen. Maar wat het ook nog eens een stuk moeilijker maakt is dat als je wel hit, je op de turn ook nog eens terug kunt raisen en nog $20 of zelfs $40 extra uit de pot halen.

Het weten en uit kunnen vinden van de pot odds en dergelijke, zal 1 van de meest fundamentele dingen worden op je weg naar het worden van een solide pokerspeler. Misschien dat dit ook allemaal een beetje te veel in 1 keer is, maar leef je uit op het internet want daar kun je het beste oefenen wat odds betreft, aangezien je daar allerlei soorten limieten kunt spelen en ook nog eens tig keer zoveel handjes per uur gedeeld krijgt dan in een live game En je weet het; oefening baart kunst. Nou, ik hoop dat ik jullie weer enigszins van dienst heb kunnen zijn en als jullie op of aanmerkingen hebben hoor ik die graag. See you at the forum.

Comments

  • [user198432] [user198432]

    thnx, prima basis artikel voor de odds

  • haagel haagel

    speciaal hiervoor acc aangemaakt of wat

  • [user151869] [user151869]

    LOL

Lees 3 reactie(s) op dit artikel
Wat denk jij?

Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen