Raisen van continuation bets (cbet)

Raisen van continuation bets (cbet) 0001

Één van de manieren om je non-showdown winnings te verhogen is door continuation bets te raisen. Wanneer deze raises op het juiste moment plaatsvinden kunnen ze een positieve invloed op je winrate hebben. Het raisen van een continuation bet (cbet) vereist dat we preflop niet de agressor zijn. Er zijn dus twee situaties mogelijk. Er is een raiser en wij callen in positie (IP), of minder voorkomend: er is een raiser en we callen uit positie (OOP). De reden waarom deze laatste situatie minder vaak voorkomt is, omdat het OOP vaak moeilijk is om met vele handen winstgevend te callen, terwijl het IP veel makkelijker is om een situatie winstgevend te spelen.

Het cbet% uit Hold'em Manager is ongetwijfeld de allerbelangrijkste factor die je moet bekijken bij het raisen van een cbet. Vanaf hoeveel % kunnen we een cbet gaan raisen? Om dit te beantwoorden gaan we eens kijken hoe vaak een range van handen iets kan hitten op de flop. Met iets hitten bedoel ik iets waartegen het raisen van een cbet geen goed idee is. Dit doe ik met het programma Pokerazor, waarin een custom condition gebruikt wordt. Deze conditie is: top pair of beter, een open end straight draw, een flushdraw met twee holecards of een nutflushdraw met één holecard.

Een gemiddelde UTG raise range is 22+, AJ+, ATs, KQ, KJs. Sommige mensen zijn tighter, sommige mensen wat losser. Deze range hit onze conditie zo'n 35.2% van de tijd. Voegen we daar wat handen aan toe, dan krijgen we deze range: 22+, AJ+, ATs, A9s, KQ, KJs, QJs, JTs. Die range hit de flop 35.4% van de tijd. Weinig verschil dus. Een bredere range zoals 22+, A5+, A2s+, K9+, K7s+, QT+, Q9s+, J8s+, 76s+, 97s+ hit onze conditie zo'n 31.4% van de tijd. Zelfs een speler die 40% van alle handen raiset op de BTN bijvoorbeeld, zal nog 29.3% van de tijd een flop hitten. We kunnen dus stellen dat een goed gemiddelde zo'n 1 op 3 keer of 33% is. Opvallend is wel dat bredere ranges het niet veel slechter doen dan smalle tighte ranges. Dit is belangrijk om te onthouden, want dit ontkracht de stelling dat je tegen raises met brede ranges vaker een cbet kunt raisen. Pas vanaf ranges van 40% van alle mogelijke handen begint het percentage van de conditie te zakken naar tot 27%, wat nog vrij dichtbij 33% ligt.

Nu we dit weten kunnen we al een relatie leggen met het cbet%. Iemand met een cbet% van ongeveer 40% of lager zal dus bijna nooit van plan zijn om te folden als je zijn cbet gaat raisen. Hij zal namelijk altijd een vrij sterke hand hebben. Iemand met een cbet% van tussen de 40% en de 65% zal ook vaak een goede hand hebben, maar er beginnen nu ook meer bluffs tussen te zitten. Iemand met een cbet% tussen 65% en 100% cbet vrij veel, vooral de mensen die boven de 75 à 80% zitten.

Uiteraard is hier een grote sample ook weer van belang. Cbet% wordt pas betrouwbaar vanaf een groot aantal handen. Als iemand 18/15/3 speelt en je hebt 500 handen van hem wilt dat zeggen dat hij 0.15 x 500 = 75 keer geraised heeft preflop en dus een mogelijkheid krijgt tot het plaatsen van een cbet. Als hij dan 50 keer een cbet maakt, zal zijn cbet% gelijk zijn aan 50/75 of 66%. Samples zijn echter onderhevig aan variance. Met statistische methoden kun je berekenen tussen welke twee extremen het werkelijke cbet% met 95% zekerheid zal liggen. Bij een sample van 100 handen ligt zijn werkelijk cbet% dan tussen 43% en 90%. Bij 200 handen tussen 50% en 83%. Bij 500 handen tussen 56% en 77% en bij 2000 handen tussen 61% en 72%. Je ziet dus dat bij een sample van 2000 handen het goed mogelijk is dat iemand die maar 61% van de tijd cbet op lange termijn, in je database een percentage van 66% krijgt. Dit zijn allemaal variance effecten. Je ziet dus dat je een grote sample nodig hebt voordat het cbet% betrouwbaar wordt.

Toen hierboven berekend werd hoe vaak een hand de flop zal hitten, hadden we minder informatie dan wanneer onze tegenstander een cbet plaatst. Deze informatie is de flop zelf. Laten we een voorbeeld gebruiken. Stel dat iemand 22+, AJ+, ATs, KQ, KJs heeft. Deze speler zal zoals hierboven berekend 35.2% van de tijd een flop hitten. Maar dat is voordat we een flop hebben gezien. Nadat we een flop hebben gezien kan er veel veranderen. We bekijken zes flops en berekenen hoe vaak deze range top pair of beter, een flushdraw met twee kaarten, de nutflushdraw met één kaart of een OESD hit.

Flop 1: {a-Clubs}{k-Diamonds}{q-Hearts}, range van tegenstander hit conditie 44.7% van de tijd.

Flop 2: {a-Clubs}{k-Diamonds}{j-Hearts}, range van tegenstander hit conditie 37.9% van de tijd.

Flop 3: {k-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Spades}, range van tegenstander hit conditie 34.4% van de tijd.

Flop 4: {5-Spades}{6-Clubs}{7-Clubs}, range van tegenstander hit conditie 44.7% van de tijd.

Flop 5: {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}, range van tegenstander hit conditie 27.7% van de tijd.

Flop 6: {2-Clubs}{5-Diamonds}{10-Spades}, range van tegenstander hit conditie 25.7% van de tijd.

Flop 7: {a-Clubs}{5-Hearts}{5-Diamonds}, range van tegenstander hit conditie 33.3% van de tijd.

Flop 8: {9-Clubs}{5-Hearts}{5-Diamonds}, range van tegenstander hit conditie 23.9% van de tijd.

Laten we nu even de bredere range nemen: 22+, A5+, A2s+, K9+, K7s+, QT+, Q9s+, J8s+, 76s+, 97s+. We bekijken hoe vaak deze range de flop zal hitten.

Flop 1: {a-Clubs}{k-Diamonds}{q-Hearts}, range van tegenstander hit conditie 45.2% van de tijd.

Flop 2: {a-Clubs}{k-Diamonds}{j-Hearts}, range van tegenstander hit conditie 49.0% van de tijd.

Flop 3: {k-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Spades}, range van tegenstander hit conditie 35.0% van de tijd.

Flop 4: {5-Spades}{6-Clubs}{7-Clubs}, range van tegenstander hit conditie 38.2% van de tijd.

Flop 5: {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Spades}, range van tegenstander hit conditie 22.2% van de tijd.

Flop 6: {2-Clubs}{5-Diamonds}{10-Spades}, range van tegenstander hit conditie 22.3% van de tijd.

Flop 7: {a-Clubs}{5-Hearts}{5-Diamonds}, range van tegenstander hit conditie 35.4% van de tijd.

Flop 8: {9-Clubs}{5-Hearts}{5-Diamonds}, range van tegenstander hit conditie 23.2% van de tijd.

Hieruit blijkt dat, vooral tegen tightere ranges, het niet bepaald slim is om op flops met hoge kaarten (flop 1, 2 en 7) of drawy flops (flop 3 en 4) te gaan raisen. Op deze flops zal onze tegenstander namelijk vaker hitten. Andere flops, zoals flop 5, 6 en 8, zijn veel beter om te raisen omdat onze tegenstander hier een minimaal percentage van de tijd een hand zal hebben waarmee hij kan doorgaan. Het raisen van een cbet is dus altijd beter op droge boards. Dit is niet enkel waar, omdat onze tegenstander hier minder vaak zal hitten, maar ook omdat onze tegenstander zelfs betere handen zal folden op drogere boards. Stel dat hij 99 heeft op een {8-Clubs}{4-Diamonds}{2-Spades} flop. Als je dan raiset kan hij je moeilijk op een sterke draw zetten want die ligt er niet. Hij zal dus wel moeten denken aan TT+ of misschien zelfs een setje. Als er echter een drawy flop kwam, dan kan hij je op veel meer draws zetten en dus makkelijker terugspelen.

Stel dat we in een 100NL game zitten op de BTN. Iedereen foldt naar de CO, een 20/18/4 speler met een cbet% van 76% over 800 handen. Hij opent naar 3.5$ en wij callen met {k-Spades}{j-Hearts}. De blinds folden en dat maakt de pot 8.5$. De flop is {2-Clubs}{7-Diamonds}{5-Spades}. Hij bet 6$ en dat maakt de pot 14.5$. Wij kunnen hier kiezen om een raise te maken. Stel dat zijn raising range op de CO ongeveer 28.5% van alle handen zou zijn. Deze range hit top pair of beter, een sterke flushdraw of een open ended straight draw maar 21.1% van de tijd. Dus is het waarschijnlijk dat hij nu blufft. We raisen naar 17$ en hij foldt.

Hoe groter we raisen, hoe vaker een cbet raise moet lukken om +EV te zijn. We weten namelijk dat de EV van zo'n raise gelijk is aan:

EV = (fold%)(potsize) – (nietfold%)(raisesize)

En omdat nietfold% gelijk is aan 1 – foldt% krijgen we:

EV = (fold%)(potsize) – (1 - fold%)(raisesize)

Om de raise breakeven te maken vullen we bij EV 0 in. Zo kunnen we kijken vanaf welk fold% onze raise de omslag maakt van –EV naar +EV. De potsize is 14.5$ en onze raise size was 17$. Dit alles vullen we in:

0 = (fold%)(14.5$) – (1 - fold%)(17$)

En nu werken we uit naar fold%:

0 = (fold%)(14.5$) – (1 - fold%)(17$)

0 = (fold%)(14.5$) – (17$ - (17$)(fold%))

0 = (fold%)(14.5$) – 17$ + (17$)(fold%)

17$ = (fold%)(14.5$) + (17$)(fold%)

17$ / fold% = 14.5$ + 17$

fold% = 17$ / (14.5$ + 17$)

fold% = 0.5397

Als onze tegenstander dus meer dan 53.97% van de tijd zal folden is onze raise in dit geval +EV. Gegeven het feit dat zijn preflop raise range de 275r flop maar 21.1% van de tijd hit lijkt het dus dat het een goed idee is om hier zijn Cbet te raisen.

De algemene formule die je kunt gebruiken om uit te rekenen hoe vaak iemand moet folden om je raise +EV te maken is:

Raisen van continuation bets (cbet) 101

Sommigen zouden kunnen interpreteren dat als je tegenstander 6$ bet en je vervolgens raiset naar 17$, dat de raisesize dan gelijk is aan 11$. Om alle misverstanden te voorkomen: dit bedoel ik NIET met raisesize. Met raisesize bedoel ik het bedrag dat je uit je stack haalt en op tafel legt om je tegenstander te raisen, in ons voorbeeld dus 17$.

Om het jullie gemakkelijk te maken zal kun je onderstaande tabel gebruiken. De grootte van je raise zal altijd een bepaalde ratio voorstellen tegenover de huidige potgrootte. In ons voorbeeld is de pot gelijk aan 14.5$. Wij plaatsen 17$ in de pot om te raisen. 17$ is 1.17 keer groter dan 14.5$ en dus 1.17 keer groter dan de huidige pot. Aan de hand van deze ratio is de volgende tabel opgesteld:

Raisen van continuation bets (cbet) 102

Je ziet dus dat hoe groter je raise wordt, hoe vaker je tegenstander zal moeten folden. Te groot raisen is nergens goed voor, want tegenstanders zullen vaak ook al folden bij een minder grote raise. Te klein raisen is nadelig want veel tegenstanders durven nog wel eens te callen met niets als je bijvoorbeeld een minraise maakt. Let wel op, 1x pot betten uit de tabel is niet gelijk aan op de "bet pot" knop drukken in je pokersoftware. Als je aan de tafel de pot raist, dan call je eerst een vorige bet, en raise je vervolgens met al het geld dat al in de pot zit, dus ook je call. Dit is afwijkend van 1x pot betten uit de tabel, omdat je call hierin niet zit meegerekend. Mijn advies is dat je de pot telt voordat je een cbet wilt raisen. Vervolgens bepaal je hoeveel je wilt raisen en hoe dit in verhouding staat tot de pot zoals die op tafel ligt.

Stel bijvoorbeeld dat de pot op de flop gelijk is aan 30$. Je tegenstander cbet 20$ en dit maakt de pot dus 50$. Een degelijk raise zou bijvoorbeeld een raise naar 60$ zijn. 60$ is 1.2 keer groter dan 50$ (de pot) en dus zie je in de tabel dat je tegenstander ongeveer 56% van de tijd (of meer) zal moeten folden om je raise +EV te maken.

De methode die jij kiest om te bekijken hoe vaak je tegenstander moet folden om +EV zijn cbet te kunnen raisen hangt van je eigen voorkeur af. Je kunt een rekenmachine bij de hand houden en de formule gebruiken om te berekenen hoe vaak hij moet folden, of je bekijkt snel even de tabel en haalt daar het percentage uit. Beide methodes zijn vrij snel en makkelijk toe te passen aan tafel. Voor live games is de tabel het makkelijkst, maar goede hoofdrekenaars kunnen ook de formule gebruiken. Mensen die liever op gevoel spelen kunnen op voorhand enkele situaties uitdenken en berekenen of hun move de juiste is om zo de ervaring of "intuïtie" op te doen die ze gebruiken aan tafel.

Wat je ook doet, zorg dat het +EV is. Pas je raisesize aan zodat je jezelf niet in het nadeel brengt: raise niet te klein maar ook niet te groot. Zorg ook dat je op de juiste boards raiset. Je wil niet dat hij denkt dat je op een draw zit en aan het semibluffen bent. Je wil ook niet dat zijn range de flop vaak hit. Droge boards met 3 of misschien 2 lage kaarten zijn hiervoor perfect.

Alle vragen, reacties, opmerkingen, kritiek en dergelijke zijn welkom op het forum of per PM. Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd en tot de volgende keer!

Kurt Verstegen (Riverdale27)

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen