Regular Ranges op de droge flop in No Limit Holdem

Regular Ranges op de droge flop in No Limit Holdem

In dit artikel gaan we in op het bepalen van ranges en hoe je jouw hand speelt naar aanleiding van de range die je tegenstander hebt. We kijken hierbij naar ranges van regulars op een droge flop, waarbij continutation bets een rol spelen.

Dit artikel bespreekt het bepalen van ranges van regulars op de flop in 6-max No Limit Holdem cash games. In een eerder artikel hebben we gekeken naar de preflop ranges. Dit artikel sluit daarbij aan. Als je het eerste artikel niet gelezen hebt, dan kan ik je aanraden dat eerst te doen.

We gaan kijken naar regulars en gaan er vanuit dat jij ook een regular bent. Een regular hebben we in het vorige deel getypeerd als een speler een VPIP heeft van tussen de 18 en 26 en een PFR van tussen de 15 en 23, waarbij beide getallen niet teveel (max 4%) van elkaar verschillen.

In dit artikel kijken we specifiek naar ranges op een droge flop en bekijken we continuation bets en ranges die daarmee samenhangen. Daarbij kan het ook belangrijk zijn om het aantal combinaties van een hand te tellen. Ook daaraan wordt in dit artikel aandacht besteed.

Als voorbeeld kijken we naar de tegenstander in de blinden tegen hero in positie. Dit zijn de moeilijkste situaties, voor je tegenstander, om te spelen.

Continuation betten op een droge flop tegen regulars
De meeste regulars hebben een continuation bet percentage van tussen de 64 en 77 procent. Op sommige tafels kun je met een hoger percentage wegkomen en tegen sommige tegenstanders wil je alleen c-betten met gemaakte handen. Maar dit is een gemiddelde dat kan worden aangehouden.

Voorbeeld 1
Een situatie die nog wel eens vreemde taferelen oplevert gebeurd op droge flops. Je hebt op de cut-off geopend en de big blind callt je bet en vervolgens komt de flop {a-Clubs}{4-Diamonds}{9-Spades}. De cut-off checkt. Wat ga je doen als je weet dat je tegenstander een redelijke tot goede TAG speler is (22/20/2.5)? Hij ziet jou als een vergelijkbare speler met een cbet percentage van rond de 70%.

Een eerste gedachte is vaak: ik bet, want het is een droog board en dit is een goed board om te c-betten. En de tegenstander callt en de turn is een {2-Hearts} en je tegenstander checkt...wat doe je nu? Je kijkt waarschijnlijk eens naar je kaarten...

Als je even terugkijkt naar je eerste redenering, dan zul je zien dat veel regulars niet altijd betten. Als je nog verder teruggaat dan ga je een range bepalen van, ten eerste jouw cut-off open range, en daarna eventueel van de big blind. We zullen de hand en ranges uitgebreid analyseren.

Een open range van de cut-off ligt vaak tussen de 19 en 30% (dit is niet het steal percentage!!). Het steal percentage ligt vaak tussen de 25 en 32%. Stel dat je hier in deze situatie 28% van alle handen opent. Er zijn verder geen bijzondere factoren waardoor je aanneemt dat villain kan denken dat dit afwijkt.

28% van de handen is bijvoorbeeld (22+,A2s+,KTs+,75s+,54s+,A9o+,KTo+,QTo+,76o+). Hier zitten nogal wat Aas-X handen in, maar ook veel paartjes, suited (one gap) connectors en alle broadway kaarten. Wat ga je op het board ({a-Clubs}{4-Diamonds}{9-Spades}) doen met de verschillende handen uit deze range? Bedenk eerst eens met welke handen je hier bet, welke handen bet je soms en welke handen bet je zelfden tegen een goede tegenstander? Hierbij is het ook belangrijk combinaties van handen te tellen.

Value handen
Er zijn een aantal handen die je gaat betten voor value. Dit zijn in ieder geval AT-AK. Je hoopt hier op floats, op calls van mindere azen en calls met 2nd pair. Daarnaast zul je vaak ook 44, 99, A9o, A9s, A4s, en AA betten. Je zult deze ook wel eens behind checken om je monster hand te slowplayen. Behind checken wekt wellicht argwaan bij je tegenstander op een dergelijk board, dus zul je ook deze handen regelmatig (bijv. 70% van de keren) tegen een regular c-betten.

Zoals in het vorige artikel al besproken, zijn er van off suit handen steeds 12 combinaties mogelijk en van suited handen zijn er 4 combinaties mogelijk. We verwachten dat hij AT-AK voor value bet. In totaal zijn er 16 combinaties van bijvoorbeeld AK. Omdat er één aas op het board ligt, zijn er nog maar 12 combinaties van iedere hand mogelijk. Villain verwacht dus dat we 4 handen x 12 combinaties voor value te betten. Dat zijn 48 combinaties, waarbij we ervan uit gaan dat deze altijd gebet worden.

Daarnaast zijn er drie handen waarmee we een set maken. Dit zijn 44, 99 en AA. Van ieder paar zijn in totaal 6 combinaties mogelijk. Omdat er van ieder mogelijk paar, ook al een kaart op het board ligt, zijn er nog maar 3 combinaties mogelijk. Omdat {4-Diamonds} op het board ligt, zijn alleen nog {4-Hearts}{4-Clubs}, {4-Spades}{4-Clubs} en {4-Spades}{4-Hearts} mogelijk als combinatie in onze hand. In totaal zijn dit dus 3 handen x 3 combianties. Dat zijn 9 combinaties. We denken echter dat deze handen soms geslowplayed worden.

Tot slot zul je ook A9s, A9o en A4s betten. Omdat er van deze handen al twee (niet suited) kaarten op het board liggen, zijn van ieder van A9 nog 9 combinaties mogelijk en van A4s nog maar 2 combinaties. Dit zijn in totaal 11 combinaties, welke ook niet altijd meteen gebet zullen worden.

In totaal zullen we dus maximaal 68 combinaties van dit deel van onze range voor value betten.

Air handen
Andere handen die je cbet zijn (88-55, 33-22, KTs+, QTs+, JTs, T8s, 86s+, 75s+, 65s, 54s, KTo+, QTo+, JTo, 87o, 76o). Dit zijn alle handen die gemist hebben uit je preflop open range. Dit zijn 13 suited handen, 8 offsuit handen en 6 pocket pairs. Dit zijn in totaal 184 combinaties. Dit voor bijna iedere regular een logische continuation bet.

Thin value
De overige handen zullen regelmatig checken en soms betten. Deze kunnen we onderverdelen in drie categorieën. Dat zijn 6 handen die middle pair hebben gemaakt met een 9 (J9s, T9s, 97s, 98s, T9o, 98o). Dat zijn 30 combinaties. Daarnaast hebben we vier medium pocket pairs (TT-KK) die een second pair hebben gemaakt op de aas-hoge flop. Dit zijn 24 combinaties.

Tot slot hebben we nog 6 suited azen (A8s-A5s,A3s-A2s) die top pair hebben gemaakt met een zwakke kicker. Hoe lager die aas, hoe minder waarschijnlijk het is dat de meeste regulars een continuation bet plaatsen. Dit zijn in totaal 18 combinaties. Dus voor thin value checken we regelmatig 72 combinaties.

What to do?
Samenvattend betten we 68 combinaties bijna altijd voor value en 72 combinaties checken we vaker, dan we betten. Daarnaast betten we 184 combinaties die air zijn en het board hebben gemist.

Even helemaal terug naar het board waarop we willen cbetten ({a-Clubs}{4-Diamonds}{9-Spades}). Stel nu dat we bijna altijd voor value betten en de medium handen ongeveer 50% van de keren betten (wat meer is, dan de meeste regulars doen), dan zie je dat onze air range veel groter is, dan de value range. De air range is bijna twee keer zo groot dan de (thin) value range.

Je tegenstander weet dat uiteraard ook en kan je op de flop check-raisen of hij float de flop uit positie en bet de river als je de flop behind checkt. Als hij jou callt op de flop, dan representeert hij een aas of wellicht een second pair. Check-raisen is wel vreemd op een dergelijk droog board en zal vaak een bluff zijn.

Even als uitstapje in dit artikel...maak niet de fout om hier zijn check-raise te reraisen met air tegen een regular. Reraisen op een droog board is bijna altijd een bluff. Dit staat bekend als het Yeti theorem. Je kunt dan verwachten dat er licht over je heen geshoved wordt.

Als oplossing kun je gaan double barrelen op een droog board met air. Dat kan natuurlijk, maar dan maakt villain (als die oplet) een simpele aanpassing door veel azen preflop te callen en op iedere aas-hoog flop in check-call modus te gaan. Hij weet dan dat jij toch altijd minimaal twee barrels vuurt. Bedenk dat hij ver voor ligt op jouw range.

Een andere oplossing is om je check-behind range wijder te maken. Naast de handen waarmee je een medium-sterke hand hebt op de flop, wil je soms ook hele sterke handen behind checken en ook wil je totale air toevoegen aan je check-behind range. Zo wordt de range die je bet beter gebalanceerd (je gaat immers relatief minder air-handen c-betten) en ook wordt je check-behind range wat breder.

Als je op een dergelijke (of iedere) droge flop behind checkt, dan is de redenatie van je tegenstander vaak dat je een hand hebt die medium sterk is en waarmee je wellicht twee straten, en in ieder geval één straat, called. Als hij de turn naar je toecheckt, dan is dat bijna altijd een hele eerlijke check. Het betekent namelijk dat hij niks heeft.

Samenvattend zullen we een hand als {5-Clubs}{6-Diamonds} op een {a-Clubs}{4-Diamonds}{9-Spades} board, wel eens behind willen checken. Als villain vervolgens de turn naar ons toe checkt, kunnen we met een bet bijna altijd de pot oppakken.

Voorbeeld 2
Een andere veelvoorkomende situatie is een check-raise op een droog, paired board. We openen nog steeds ongeveer 28% vanaf de cut-off en de small blind called. De tegenstander speelt ongeveer 18% van zijn handen vanuit de small blind. Deze range bestaat bijvoorbeeld uit 22+, A7s+, KJs+, QTs+, J9s+, T8s+, 98s, 87s, 76s, 65s, ATo+ ,KJo+ en QJo. Dit zijn 13 pairs, 7 off suit handen, en 19 suited handen, die samen goed zijn voor 238 combinaties. Soms zal hij de kleine paartjes folden (tot 66), omdat hij weinig setvalue krijgt. Dus zeg in totaal 232 combinaties. Hij foldt dan ongeveer 20% van zijn kleine paartjes.

We openen de cut-off met {q-Spades}{k-Spades} en de flop komt {5-Hearts}{5-Spades}{2-Hearts}. We maken een cbet op de flop en we worden gecheckraised. Vaak is de gedachte...”sht, hij heeft vaak niks, maar ik ook niet en dus fold maar. Bleh...”. Maar klopt dat ook?

Allereerst kijken we naar zijn range. Die bestaat uit de 232 combinaties. Er vallen er een paar af vanwege de flop. 56s heeft twee combo’s minder vanwege de 5-en op het board, van 55 is nog één combo mogelijk en van pocket tweeën zijn er nog drie mogelijk. We nemen er eentje weg, omdat hij preflop wat lage paartjes foldt. Dus blijven er 227 combinaties over.

Van die 227 zal een gedeelte preflop 3betten. Dit zullen in ieder geval zijn JJ-AA en AK. Dat zijn 40 combinaties. Daarnaast zal hij geregeld TT, 99, AQ, wat (suited) connectors en wellicht ook kleine paartjes 3betten. Laten we aannemen dat hij in de helft van de gevallen 3bet. Dat zijn grofweg 25 combinaties. In totaal blijven 162 combinaties over, waarmee hij preflop called.

Nu kijken we naar de flop en zien we 552. Welk deel van zijn range heeft gehit. In ieder geval 22, en 55 en 5X. We namen aan dat hij 22 en 55 soms preflop zal folden en soms zal 3betten. Alles bij elkaar genomen zijn er vijf combinaties mogelijk van handen die deze flop gehit hebben. Dat zijn vijf combinaties van de 162 in zijn totale range. Dat is ongeveer 3%. Dus zijn harde valuerange is superklein. Daarnaast rijst de vraag...waarom zou hij zijn nuts hand check-raisen tegen onze range? We zullen vaak folden, soms callen en heel, heel soms reraisen. Dus zoals je, bewust of onbewust, al concludeerde...zijn check-raise slaat vaak nergens op.

Maar hij kan natuurlijk ook een overpair check-raisen. Als we naar zijn preflop range kijken, dan zien we dat zijn overpairs zich beperken tot 66-TT, waarvan hij 99 en TT soms 3bet. De praktijk wijst uit, dat dit soort handen heel vaak check-callen in plaats van check-raisen. Als hij check-raised, dan is dit vaak met totale air of broadway handen zoals AJ.

We weten dus dat zijn check-raise range bijna altijd bestaat uit zwakke handen. Dus we kunnen we verder met onze {q-Spades}{k-Spades} op het {5-Hearts}{5-Spades}{2-Hearts} board. Willen we dus callen (/floaten) of reraisen? Als we reraisen, dan de tegenstander een hand als TJ, 78 of AJ fold. Hij kan ook besluiten te shoven met air. Wij representeren immers ook niets.

We willen ook naar onze range, van 28% van de handen die we vanaf de cut-off spelen, kijken. Villain is immers een regular en denkt ook na over de handen die wij spelen. 28% vertegenwoordigt 22+,A2s+,KTs+,75s+,54s+,A9o+,KTo+,QTo+,76o+. Hieruit kunnen we zien dat het deel van onze range van handen ddat gehit heeft wel iets groter is. 22, 55, A5, 45, 56 en 57 hebben een (semi-) nuts hand gemaakt. Dit is nog steeds een klein deel van onze totale range, maar het is een groter deel van de range dan bij villain het geval is.

Maar ook voor ons geldt; we zullen hier een gemaakt trips, full house of quads nooit reraisen. Als we hier reraisen is dat bijna altijd een bluff. Zie hiervoor het eerder uitgelegd Yeti-tehorem. Dus door hier, logischerwijs, te flatcallen met trips of beter en goede overpairs kunnen we in feite verder met onze hele range. Want we zullen hier nooit reraisen met onze sterke handen. Een call is hier duidelijk de juiste play.

Op de turn kan villain twee dingen doen. Hij kan checken en nog een keer betten. Als hij checkt, dan kunnen we betten met onze sterke handen en ook de air handen. Met dezelfde range kunnen we een turn bet van hem raisen. Let op dat je niet met je KQ naar de showdown wilt gaan, want hij heeft nog wel redelijk veel lage paartje of aas-hoog in zijn range.

We willen meer downcallen met medium paartjes. Tegen deze handen heeft villain maximaal 6 outs. We hadden eerder al gededuceerd dat zijn range voornamelijk uit overcards bestaat en lage paartjes (als 33).

Hem de turn en de river laten betten is winstgevender dan zijn turn raisen. Als je zijn 3-barrel bluff doorziet, dan levert dat logischerwijs meer op dan twee barrels. Omdat hij maar 6 outs heeft, zit er veel meer waarde in het oppikken van een riverbluff, dan in het verdedigen van onze hand op de turn. Let wel op de stackgroottes. Soms heb je nog zo weinig behind, dat het beter is om all-in te gaan op de turn.

Dus bedenk goed hoe om te gaan met een droog board, waar de meest logische oplossing zeker niet de enige juiste is.

Volgende artikel gaat weer verder met regular ranges.

Comments

 • [user89715] [user89715]

  Alivecard schreef

  Als we reraisen, dan de tegenstander een hand als TJ, 78 of AJ fold. Hij kan ook besluiten te shoven met air. Wij representeren immers ook niets.

  Ik begrijp niet goed dat wij hier niets representen. We openen vanuit cutoff en maken een c-bet gevolgd door een raise? Hoezo is dat zwak? Ik begrijp dat het board droog is, maar dan nog kun je dat toch ook doen met medium of hoog pp o.i.d.?

  waarom zou je met een hoog PP pair doen? zijn range bevat veel air die op die turn kan doorbarrelen en je hoeft je niet te protecten. + tegen zijn afstackrange doe je het niet echt superhappy

 • Alivecard Alivecard

  Als we reraisen, dan de tegenstander een hand als TJ, 78 of AJ fold. Hij kan ook besluiten te shoven met air. Wij representeren immers ook niets.

  Ik begrijp niet goed dat wij hier niets representen. We openen vanuit cutoff en maken een c-bet gevolgd door een raise? Hoezo is dat zwak? Ik begrijp dat het board droog is, maar dan nog kun je dat toch ook doen met medium of hoog pp o.i.d.?

 • [user89715] [user89715]

  Het stuk was redelijk standaard, maar voor veel spelers wel bruikbaar dus GG.
  Ik vond het alleen wel slordig geschreven met een paar kleine foutjes erin.

  Je hebt op de cut-off geopend en de big blind callt je bet en vervolgens komt de flop . De cut-off checkt

  .

  BB checkt hier denk ik.

  Als oplossing kun je gaan double barrelen op een droog board met air. Dat kan natuurlijk, maar dan maakt villain (als die oplet) een simpele aanpassing door veel azen preflop te callen en op iedere aas-hoog flop in check-call modus te gaan. Hij weet dan dat jij toch altijd minimaal twee barrels vuurt. Bedenk dat hij ver voor ligt op jouw range.

  Ik denk niet dat villains EV+ preflop kunnen callen met alle weak Ax pre, omdat jij soms een Axx second barrelt.

  Even als uitstapje in dit artikel...maak niet de fout om hier zijn check-raise te reraisen met air tegen een regular. Reraisen op een droog board is bijna altijd een bluff. Dit staat bekend als het Yeti theorem. Je kunt dan verwachten dat er licht over je heen geshoved wordt.

  Ten eerste zullen veel regs 200NL- dit niet zo opvatten. Ze zullen eerder denken in de trant van: 'oei, ik CR w/ air en wordt ge3bet, ik moet folden'. Daarnaast zullen veel regs als ze al weten dat we een vrij grote 3bet range bestaande uit air hebben, niet vaak durven shoven. En ten derde kunnen wij daar gewoon op terugspelen door Ax te 3betten en afstacken op de flop.
  Het lijkt me dus niet dat zijn CR 3betten, als hij veel bluf CR, heel fout is hier.

  Samenvattend zullen we een hand als op een board, wel eens behind willen checken. Als villain vervolgens de turn naar ons toe checkt, kunnen we met een bet bijna altijd de pot oppakken.

  Willen we niet liever met GS of BDSD + BDFD of overs (niet op dit board obv) checken en pure air betten?

  Ik vind echt goed dat je deze dingen schrijft en het is geen persoonlijke aanval, maar kritiek zodat de stukjes in het vervolg alleen meer beter worden.
  (en ik heb er op deze manier waarschijnlijk meer van geleerd, dan als ik het overal mee eens was dus GG for that Wink)

Lees 10 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen