Sit en Go's: Het Independent Chip Model

Sit en Go's: Het Independent Chip Model 0001

In dit artikel zal de reeks over Sit en Go's vervolgd worden met de onderwerpen: uitgebreide uitleg Independent Chip Model, gameplans voor diverse stacksizes opstellen en het ICM-gehalte per spelsoort bepalen...

In deze serie zal Quadchrazs concepten van Sit en Go (SNG) poker gaan behandelen. In dit tweede artikel zal de reeks vervolgd worden met de onderwerpen: uitgebreide uitleg Independent Chip Model (ICM), gameplans voor diverse stacksizes opstellen en het ICM-gehalte per spelsoort bepalen.

Lees ook het artikel over Sit en Go's: Variantie, bankrollmanagement en meer.

Independent Chip model

Het Independent Chip Model (ICM) is een veelgenoemde pokerterm, echter wordt deze vaak verkeerd gebruikt. Het is relatief gemakkelijk om de basis te snappen maar het kan snel misgaan in de toepassing.

Laten we eerst eens gaan kijken waarom we ICM nodig hebben in poker:

Stel je voor dat je een turbo STT van $15,-+$1,- op Pokerstars gaat spelen. Je SNG equity is jouw rechtmatige aandeel van de SNG. In deze SNG is de prizepool $135,- en als iedereen precies even goed zou zijn, is de SNG equity van iedereen gelijk aan $15,-. Dit zal echter niet waar zijn omdat een SNG altijd een mix is van betere en slechtere spelers.

Elke actie die je maakt beïnvloedt je SNG equity. Stel de volgende hand voor. Een unknown villian shoved de allereerste hand en laten we aannemen dat jij met 100% zekerheid weet dat hij {a-Diamonds}{k-Spades} heeft. Iedereen foldt en jij zit in de BB met {2-Diamonds}{2-Hearts}. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand achter je een betere hand heeft(wat je EV zou laten dalen). Vervolgens bereken je met Pokerstove dat je 52,648 equity hebt:

Sit en Go's: Het Independent Chip Model 101

Ship it, fistpump, easy CALL? Nee, dit is een foute redenering want hier komt het ICM concept bij kijken. Een verdubbeling van je chips staat niet gelijk aan een verdubbeling van je SNG equity. Of anders gezegd de chips die je wint zijn van mindere waarde dan de chips die je verliest.

Dit kunnen we redelijk makkelijk verklaren. Als je in een cashgame je buyin verliest maakt het niet uit of je dat als eerste of als achtste doet van de tafel. In een SNG ligt dit anders. Als je al je chips verliest in de eerste hand in een 53/47 situatie is je netprofit -$16,-, als je echter pas een 53/47 verliest als je nog met drie man over bent is je netprofit +$24,50. Geduldigheid wordt beloond, ongeduldigheid bestraft.

De SNG equity van hero en villian in dit voorbeeld zullen dus allebei dalen. De verloren equity van deze spelers zal dus verdeeld worden over de mensen die deze hand gefold hebben. Een fundamenteel principe in SNGs waar ICM een grote rol speelt is dus: Je wint equity bij elke tegenstander die uitgeschakeld wordt, ongeacht of jij degene bent die hem bust of dat je gefold hebt.

ICM is het wiskundige model dat de SNG equity($EV) van een bepaalde move uitrekent. Een gedetailleerde beschrijving van het wiskunde model is beschreven in het artikel van Kurt Verstegen in het magazine van oktober 2008. De berekeningen van $EV zoals in het artikel van Riverdale27 beschreven, zijn meestal langdradige en tijdrovende praktijken die je beter door computerprogramma's kan laten uitvoeren. Echter, het is altijd goed om het een aantal keer zelf gedaan te hebben om een ruimer begrip van ICM te hebben.

Voorbeeld Handmatige ICM berekening

Voor het gemak en een breder begrip zullen we eerst de Chip EV(cEV) uitrekenen van de voorbeeldhand alvorens te beginnen aan de $EV. Chip EV is de EV die iedereen al kent, bij cashgames zijn je chips geld waard en is je cEV = $EV. Bij SNGs is dit zoals zometeen zal blijken niet altijd het geval. In dit geval is het vrij eenvoudig omdat je niet met ranges hoeft te werken en niemand achter je zit. In de bijlage onderaan het artikel zie je een iets moeilijkere berekening van de cEV.

CEVcall = P(Hero wint) * POT – JAM

P(Hero wint): equity via Pokerstove

P(Hero wint) = 0.52648 (zie Pokerstove)

POT: totale potsize na de allin en de call

POT = 1500+1500+10 = 3010

JAM: totale grootte van de allin nadat de blinds en antes gepost zijn

JAM = 1480

CEVcall = 0.52648 * 3010 – 148 = + 104,7 cEV

Op lange termijn is een call met {2-Diamonds}{2-Hearts} dus +104,7 cEV. Dit is natuurlijk niet helemaal realistisch omdat je altijd tegen een range speelt in plaats van weten wat je tegenstander heeft.

Het berekenen van de $EV is iets ingewikkelder en vooral meer werk:

 Payouts = 1st = $67.50, 2nd = $40.50 , 3rd = $27

 P(persoon X wordt xth) = P(X = x)

waarbij X = {A, B, C, D, E, F, G, H} en waar H = Hero en A de villian met stack = 1490

 EQcall: SNG equity als Hero called

 EQfold: SNG equity als Hero foldt

 $EV = EQcall – EQfold

 P(X = x | Y = y) : kans dat persoon X xth wordt als gegeven is dat persoon Y yth wordt.

Vervolgens stellen we de volgende 2 formules op:

1. EQ(H) = P(H=1)($67.50) + P(H=2)($40.50) + P(H=3)($27) + P(H=4)($0) + … + P(H=9)($0)

= 67.50*P(H=1) + 40.50*P(H=2) + 27*P(H=3)

2. EQcall = P(Hero wint hand) * (EQ na winnen van hand) + P(Hero verliest hand) * (EQ na verliezen van hand)

P(Hero wint hand) = 0.52648 (Pokerstove)

P(Hero verliest hand) = 0.47352 (Pokerstove)

EQna verliezen van hand = 0 (P(H=1), P(H=2), P(H=3) zijn 0 omdat je geen chips meer over hebt)

EQna winnen hand = ?

Deze is niet zomaar te berekenen. Voor deze variabele zullen we eerst formule 1 gebruiken en voor formule 1 hebben we P(H=1), P(H=2) en P(H=3) nodig. Dit is dan ook de moeilijkheid van de berekening. We hebben het geluk dat als Hero wint er nog 6 gelijke stacks van 1500 zijn en slechts 2 andere stacks van 3010 en 1490 zodat we grote delen van de kansen kunnen gaan sommeren. Alsnog zullen het lange berekeningen worden en kun je dus nagaan hoelang ICM berekeningen zijn als je veel meer verschillende stacks hebt. Om deze reden kan je dus veel beter computerprogramma's het laten uitrekenen.

Eigenlijk kunnen we onszelf nog meer moeite besparen door Hero's stack 3000 te maken en alle stacks van de villians 1500 te maken. De berekening zal dan een stuk gemakkelijker gaan en het maakt (bijna) niets uit voor je equity. Voor de volledigheid zullen we dit niet doen.

P(H=1) = chipstack Hero / total chips in play

= 3010/13500 = 0.233

P(H=2) = P(H=2| A=1)*P(A=1) + P(H=2| B=1)*P(B=1) + … + P(H=2| G=1)*P(G=1)

= P(H=2| A=1)*P(A=1) + 6*P(H=2| B=1)*P(B=1)

We kunnen dit zo sommeren omdat de laatste 6 kansen van de formule identiek zijn. We hebben nu P(H=2) gesommeerd over alle mogelijke distributies van villians die eerste worden, oftewel gewoon de kans dat P(H=2)

P(H=2| X=1) geeft de kans aan dat Hero tweede wordt als een villian eerste wordt. Of met andere woorden dat Hero nummer 1 van de rest wordt.

P(H=2| X=1) = chipstack Hero / (total chips in play – chipstack villian X)

P(H=2) = 3010/(13500-1490)*(1490/13500) + 6*(3010/13500-1500)*(1500/13500) = 0.195

P(H=3) = P(H=3| A=1, B=2)*P(A=1)*P(B=2) + P(H=3| A=1, C=2)*P(A=1)*(P(C=2) + … +

P(H=3|A=1, G=2)*P(A=1)*P(G=2) + P(H=3| B=1, A=2)*P(B=1)*P(A=2) +

P(H=3|B=1,C=2)*P(B=1)*P(C=2) + … + P(H=3| B=1, G=2)*P(B=1)*P(G=2)

+ … + P(H=3| G=1, A=2)*P(G=1)*P(A=2) + … + P(H=3| G=1, F=2)

= 6*P(H=3|A=1, B=2)*P(A=1)*P(B=2) + 6*P(H=3|B=1, A=2)*P(B=1)*P(A=2)

+30*P(H=3|B=1,C=2)*P(B=1)*P(C=2)

= 6*P(H=3|A=1, B=2)*P(A=1)*P(B=2) + P(H=3|B=1, A=2)*P(B=1)*P(A=2)

+ 5*P(H=3|B=1,C=2)*P(B=1)*P(C=2)]

We kunnen dit op dezelfde manier vereenvoudigen als bij P(H=2) door een veelvoud van dezelfde kansen te sommeren waardoor de berekening iets gemakkelijker te begrijpen is.

P(H=3) = (6* (1490/13500)*(1500/12010)*(3010/10510)) + 6*((1500/13500)*(1490/12000) * (3010/10510) + (5*(1500/13500)*(1500/12000)*(3010/10500)) = 0.1668

Nu kunnen we formule 1 invullen:

EQna winnen hand = 67.5*P(H=1) + 40.5*P(H=2) + 27*P(H=3)

= 67.5*0.223 + 40.5*0.1672 + 27*0.1668

= $27,45

Nu kunnen we formule 2 invullen:

EQcall = P(Hero wint hand) * (EQ na winnen v hand) + P(Hero verliest hand) * (EQ na lost hand)

EQcall = 0.52648*27,4475 + 0.47352*0 = [I]$14,45[/I]

Als je de EQ van folden en call vergelijkt, respectievelijk $15 en $14,55 zie je dus dat je ongeveer 50 cent $EV in deze hand verspeeld. Als je in elke SNG die je speelt minstens één zo'n move maakt verlies je hier dus al $500 per 1000 games! Stel je dan eens voor hoeveel geld je laat liggen of zelfs verliest als je op regelmatige basis niet (genoeg) met het Independent Chip Model in je beslissingen verwerkt.

Het is goed om één of een aantal keer een ICM berekening gezien te hebben, maar daarna is het eigenlijk tijdverspilling en zal je het met een ICM-calculator, zoals SNGwizard gaan uitvoeren.

Algemene spelaanpassingen door ICM

Als algemene vuistregel om te bepalen in welke mate ICM een rol speelt in het begin van een SNG of MTT kan je kijken naar het ITM/Entrants Ratio. Hoe hoger dit is, hoe meer rekening je moet houden met ICM en dus hoe vaker een +cEV spot -$EV kan zijn.

Onze spelaanpassing bij een hoog ITM/Entrants Ratio is om veel close spots te vermijden. Dit houdt dus bijvoorbeeld in het wel of niet afstacken met Jacks preflop, 2nd barrelen of niet etc. Alle spots waar je verwacht een kleine edge te hebben, zal je moeten laten gaan omdat het je uiteindelijk $EV gaat kosten. Het effectieve gevolg van deze aanpassing is dat je een erg tighte preflop range zal hebben. Dit resulteert in het welbekende TIGHT= RIGHT.

Eenmaal aangekomen bij de bubble of op de moneybubble zal in bijna elke game je strategie hetzelfde zijn. Omdat je zo dicht bij het geld zit speelt ICM een grote rol in de beslissingen van iedereen aan tafel. Mensen kunnen niet vaak +$EV grote delen van hun stack afcallen. Regulars weten dit en passen hun callranges daarop aan. Ook vis zal tighter gaan spelen omdat ze bang zijn net uit het geld te eindigen. Naar gelang mogelijk willen we dit exploiten door als grote stack veel druk te zetten, omdat men verplicht is passief terug te spelen.

Gameplans op bubble

Zoals net genoemd is willen we ,als de situatie het toelaat, zoveel mogelijk druk zetten op een bubble. Laten we dit eens nader bekijken door de gameplans van alle stacksizes in twee fictieve games te analyseren:

Game 1

 $X Full Table(9) SNG

 Payouts: 50%, 30%, 20%

 Informatie die je tijdens de SNG hebt verkegen is dat de shortstack een goede speler die een

setup heeft gehad tegen jou en dat de andere spelers redelijk kunnen pokeren en snappen wat ze aan het doen zijn.

Sit en Go's: Het Independent Chip Model 102

Strategie speler A: A is de ruime chipleader aan tafel. Zijn situatie is momenteel heel goed in de SNG en wordt misschien nog wel beter als de bubble nog even blijft bestaan en de blinds nog hoger worden. Zijn doel is om de bubble erg hard te exploiten. Doordat de shortstack D UTG uit de blinds zit behoren zowel de SB en de BB een zeer tighte callingrange te hebben. Ze zullen waarschijnlijk wel iets lichter dan optimaal callen, maar alsnog kan A superwijd gaan shoven en ook veel any2 spots tegen komen.

Strategie speler B: Het feit dat speler B positie heeft op speler A is een groot voordeel. Als A de bubble niet goed exploit door over de tafel heen te lopen kan B simpelweg zijn rol overnemen. Als A echter goed een bubble kan exploiten en veel gaat shoven behoor je als speler B een tighte callrange te hebben. Als de seats van A en B waren omgekeerd zal B in een stuk minder goede positie zitten.

Strategie speler C: Speler C is erg shortstacked met 5 big blinds. Hij kan het opzich niet permitteren zichzelf dood te laten bloeden alleen zit speler D met 1,5BB. Deze BB zal hij erg tight moeten afstacken en als de volgende hand A of B pushed idem dito. Mocht het speler D lukken om te dubbelen dan zal C een redelijk wijde pushrange moeten hebben. Met 3/4BB moet hij all in gaan voordat de blinds hem weer passeren en zal hij dus op zijn laatst UTG any2 all-in gaan.

Strategie speler D: Speler D heeft verreweg de slechtste uitgangspositie van de vier. Ideaal zou zijn als stack A en D omgekeerd waren zodat speler D een grote kans heeft het erin te krijgen met 3:1 odds. Speler A zal dan vaak UTG shoven en speler D kan dan met een zeer wijde range allin. C en B zullen hier heel vaak folden waardoor je de BB en SB als doodgeld krijgt. Dit is nu niet het geval en speler D heeft ook geen FE als hij pusht Hij heeft nu de keuze om of UTG all-in te gaan of geforceerd in de BB. Mocht speler D zo'n 2,5 á 3BB+ hebben dan was dit een any2 spot UTG geweest omdat je dan nog (enige) FE hebt.

Game 2

 $X Full Table(9) SNG

 Payouts: 50%, 30%, 20%

 Informatie die je tijdens de SNG hebt verkegen is dat de meeste spelers wel redelijk spelen. Twee spelers hebben op meerdere van je tafels gezeten. De shortstack had tot kort geleden ook nog gewoon 4000 chips, maar speelt sinds er nog 5 man over zijn heel weaktight en lijkt graag ITM te willen komen.

Sit en Go's: Het Independent Chip Model 103

In deze game hebben alle stacks ongeveer dezelfde grootte en dus ook gameplan. Uit je reads blijkt dat D tot nu toe een redelijk makkelijk doelwit gebleken is. De button in de volgende hand zal dus voor speler B en C allebei een any2 push zijn. Daarnaast is met deze stacksizes elke SB voor iedere speler een any2 push. Buttons en Cutoffs zullen ook met wijde ranges geshoved worden(denk aan 25/30%+)

De stacksizes houden elkaar hier in een greep. Callranges kunnen voor geen enkele speler erg licht zijn. Als je in zo'n situatie terecht komt en je merkt dat je tafel redelijk nitty callranges heeft kun je ervoor kiezen om veel (soms zelfs any2) handen te openpushen. Eerst zal je een aantal (lichte) -$EV spots kunnen aannemen met een all-in maar de futureEV van de bigstack zijn op een bubble zal zoiets ruimschoots goed maken.

ICM-gehalte

Laten we het ICM-gehalte definiëren als de mate dat het Independent Chip Model een rol speelt in je beslissingen in een bepaalde game. Hoe hoger ICM-gehalte hoe vaker je een +cEV spot moet laten gaan omdat hij -$EV is.

Op basis van deze definitie kunnen we nu duidelijk een tabel maken waarin je kan zien hoe hoog het ICM-gehalte per game is.

Sit en Go's: Het Independent Chip Model 104

Toelichting:

Cashgames: De chips waarmee je in een cashgame speelt zijn hun waarde in dollars en dus is cEV = $EV. Anders gezegd, ICM heeft nul invloed op je beslissingen.

HU SNGs: Er is geen beloning om close spots te vermijden. De payouts zijn nou eenmaal alles voor nummer 1 en niks voor nummer 2. Zodra je een spot hebt waar je de rake beat, fold je in het algemeen niet meer. Ook hier is cEV = $EV en is het ICM-gehalte nul.

6-max SNGs: Het ITM/Entrants Ratio(ITMER) is bij 6-max SNGs zeer hoog, namelijk 1/3. ICM zal in de beginfase een grote factor spelen in je spel. Correct beginfases spelen en goed bubbles exploiten zal een groot deel van je winrate gaan uitmaken. Eenmaal in het geld gekomen zit je bij 6-max SNGs gelijk HU, ICM vervalt dan weer door de redenen genoemd bij de HU SNGs.

9-man SNGs: Het ITMER bij 9-max is eveneens 1/3. Ook hier zal je goed rekening moeten houden met ICM zowel in de beginfase als op de bubble. Als je in het geld bent zal cEV vaak gelijk zijn aan $EV. Er kunnen spots voorkomen waar 2 spelers zeer grote stacks hebben en dat je daar dus tight tegen moet shoven en tight pushes tegen moet callen.

Double-or-Nothing SNGs: DON=ICM! Bij Double-or-Nothing SNGs zal vijftig procent van de deelnemers zal in het geld komen. Daarbij komt ook nog eens het feit dat elke spot evenveel betaald krijgt. DON is de ultieme chipconserving game. Je zult op de bubble wel wat losser gaan shoven, maar je doel zal niet zo zeer zijn om chips te winnen maar eerder je chipstack op peil te houden. Vaak mondt het uit in een ultieme shove/fold game waarin je handen zult moeten folden waarvan je vroeger had gezworen dit nooit te zullen doen.

18(27)-man: Het ITMER neemt al drastisch af als je het vergelijkt met de 9-man SNGs. In de beginfase zal je niet doelbewust willen gaan flippen maar edges die hoger zijn dan 55% zul je nooit meer afstaan. Nadat je de FT gehaald hebt en er nog maar 6/7 over zijn kan je weer goed bubbles gaan exploiten. Eenmaal in het geld gekomen zullen er redelijk vaak nog één/twee kleine stacks zijn en dus zal ICM nog een rol spelen in je beslissingen.

 [I]45-man en andere MTT SNGS

Comments

  • Brammaretto Brammaretto

    Ben ook geen fan om in marginale spots om stacks te spelen en hangt er verder ook heel erg vanaf of er ergens minder risicovolle spots zijn om mijn stack uit te bereiden. Wellicht is dit een leak, maar denk niet dat ik die voorlopig ga aanpakken. Drunk Wel is het natuurlijk ook zo dat als je dubbelt meer mogelijkheden hebt om nog meer spot/fishes aan te pakken om nog meer chips te vergaren.

  • [user140728] [user140728]

    payouts zijn veel verder weg dus ChipEV is een betere estimator voor spots in MTTs

  • [user125184] [user125184]

    Waarom is het ICM gehalte bij grotere MTT's zo klein? Theoretisch gezien is het een megagrote regular SNG. Ik begrijp niet zo goed waarom je edges van <55% altijd maar moet pakken. Een eventuele dubbel betekent namelijk net als SNG's dat je niet per see ITM zult komen, sterker nog, je zult meerdere malen moeten dubbelen om ITM te komen. 4x.55-.70 gaat vast wel een keer verkeerd..

Lees 3 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen