Slowplayen van hoge paartjes preflop

Slowplayen van hoge paartjes preflop

In de huidige agressieve no limit holdem games kan het soms goed zijn om je hoge paartjes preflop te slowplayen. In dit artikel bespreken we situaties waarbij een preflop call met een top hand goed kan zijn.

Dit artikel gaat in op het preflop slowplayen van tophanden in No Limit Holdem 6-max cash games. We kijken hierbij naar paartjes vanaf pocket boeren tot en met pocket azen. Er zijn pokerspelers die (bijna) nooit met hun tophanden een raise callen, terwijl het soms erg aantrekkelijk is om met deze handen een raise of een 3-bet te callen. Dit is, in bepaalde situaties, een mogelijkheid om je winstverwachting te verhogen. Daarnaast bevorder je dat je range van handen wat onvoorspelbaarder is.

We zullen eerste verschillende situaties in preflop enkel geraisde potten bespreken en daarna 3-bet potten bekijken.

Overcards
Alvorens in te gaan op verschillende situaties moet het natuurlijk duidelijk zijn dat de top handen (JJ – AA) onderling van elkaar verschillen. Zo is AA natuurlijk het minst kwetsbaar op de voet gevolgd door KK. Pocket vrouwen zijn al een stuk kwetsbaarder. Onderstaande tabel geeft de kans aan dat er één of meerdere overcards op de flop verschijnen.

Slowplayen van hoge paartjes preflop 101

Dit overzicht laat zien dat, als je je paar preflop wilt slowplayen, er een redelijke kans is dat er overcards op de flop komen. Uiteraard is de kans dat er overcards komen bij AA 0%. Overcards zijn natuurlijk niet het enige vervelende wat er op de flop kan komen, maar de broadway cards maken een groot deel uit van de range van een preflop raiser.

De kans op overcards is met 23% nog gering bij pocket koningen, maar in bijna de helft van de gevallen zie je al overcards bij pocket vrouwen. Dit leert meteen dat, als we een hand als QQ slowplayen, we veel beter in de gaten moeten hebben hoe en wat andere spelers spelen, omdat onze hand kwetsbaarder is. Ook leert dit dat het wat onverstandiger is om handen als JJ te slowplayen, met als doel om er postflop veel value uit te halen als single pair. Bij een hand als TT en lager is dit zeker niet aan te raden. Als je TT of lager preflop called, dan doe je dit vooral voor het hitten van een set. Daarnaast heb je zeker nog wat showdownwaarde, maar als eventueel overpair is je hand vaak niet zo sterk.

De laatste kolom geeft het percentage van de keren aan dat er één of meerdere overcards komen, zonder dat je zelf een set of quads hit. Niet alle flops met overcards zijn gevaarlijk. Een board als AA2 is voor je lagere paar niet heel vervelend. Dus let ook op de board structure.

Single-raised potten
In een single-raised pot opent iemand voor jou en dan heb je een goede hand, waarmee je callt of 3-bet. Uiteraard is 3-betten altijd een mogelijkheid. Zeker met AA en KK, tegen bijna alle spelers met QQ en tegen een groot deel van de spelers met JJ. Er zijn echter altijd factoren om rekening mee te houden. Waarom en wanneer zouden we willen callen?

Allereerst moeten we kijken naar het doel. Speel je een goede hand, dan wil je daar natuurlijk zoveel mogelijk value uit halen. Soms is 3-betten dan het enige antwoord. We gaan pas kijken naar het callen van een enkele raise als er aan één en liefst meerdere van de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Raise- en stackgrootte - De initiële raise (de openings raise) moet minimaal drie big blinds en liefst vier big blinds zijn. Je hebt geen zin om een 4- of 5-way pot te gaan spelen met je overpair, wat waarschijnlijker is als iemand kleiner raist. Als iemand naar 2BB opent of limpt, dan raisen we met ons pair.

Tighte opener - Als we een tighte speler 3-betten, dan is onze range heel erg gericht op hele sterke handen. Bijvoorbeeld een raise in midden positie van een tighte under the gun speler komt heel erg sterk over. Het gevolg is dat je, bij normale stackgroottes, bijna alleen actie krijgt de top 2,5% (QQ-AA en AK) van handen.

Zelf erg tight - Als we zelf erg tight 3-betten, dan krijgen we minder actie op onze 3-bets. We worden bijna nooit geblufft en krijgen alleen actie van top handen. Bij voorkeur vergroten we onze 3-bet range, maar we kunnen af en toe ook callen een initiële raiser callen.

Positie – Als we callen met onze top hand, dan callen we het liefst in positie. Bijvoorbeeld op de cut off of op de button. Zo houden we postflop controle over de hand, welke we regelmatig op positie winnen of omdat we bij showdown de beste hand hebben.

Shortstackers – Als de initiële raiser een normale stack heeft van ongeveer 100BB, dan kunnen we ook callen als er achter ons een shortstacker zit, die graag zijn 20BB stack all-in schuift met fold equity. We hebben het dan over de hit-and-runnende en meer dan twintig tafels spelende shortstackers die zich ook pokeraar durven te noemen. Veel van dit soort shortstackers hebben een erg hoog squeeze percentage. Dit creeërt natuurlijk een goede mogelijkheid voor ons. We hebben een top-hand, waarmee we preflop wel all-in willen. Bovendien moet er voor ons nog iemand minimaal één speler beslissen, die al in de pot heeft geïnvesteerd.

Het is dan helemaal mooi als de initiële raiser besluit te callen en daarna nog zijn hand foldt of besluit om de all-in te callen of zelfs de shortie weer te raisen.

Seat 1: Hero ($100 in chips)
Seat 2: Shortie ($20 in chips)
Seat 3: Button ($105.45 in chips)
Seat 4: SB ($107.50 in chips)
Seat 5: BB ($101.50 in chips)
Seat 6: UTG ($228.45 in chips)
SB: posts small blind $0.50
BB: posts big blind $1
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {a-Hearts}{a-Diamonds}
UTG: raises $3 to $4
Hero: calls $4
Shortie: raises $16 to $20 and is all-in
Button: folds
SB: folds
BB: folds
UTG: calls $16
Hero: raises $80 and is all-in
UTG: folds
*** FLOP *** {9-Diamonds}{j-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{j-Spades}{3-Hearts}{q-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{j-Spades}{3-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {a-Hearts}{a-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Shortie: mucks hand
Hero collected $57 from pot
*** SUMMARY ***
Seat 2: Shortie mucked {5-Clubs}{5-Diamonds}

Agressieve spelers – Als er achter ons één of meerdere spelers zitten die een hoog 3-bet percentage (>8%) hebben, dan creëert ook dat een goede mogelijkheid om een grote pot te bouwen. Anders dan het 3bet percentage wil je ook kijken naar het squeezepercentage. Voor een betrouwbaar squeezepercentage is echter een nog grotere sample nodig, dan voor het 3bet percentage. Sommige spelers kunnen bijna geen squeezemogelijkheid laten liggen en hebben een redelijk wijde range waarmee ze squeezen. Je krijgt dan eenzelfde dynamiek als bij de handen met de shortstackers.

Bovendien krijgt een dergelijke 4-bet die we maken, vaak weinig respect. Zeker als ons imago niet heel trappy is, dan kan zo’n 4-bet worden opgevat als een gefrustreerde reraise, waarbij er licht gecalled wordt of zelfs all-in wordt gepushed.

Als een dergelijke hand het tot showdown brengt, dan is dat ook een teken voor de squeezer om er niet automatisch vanuit te gaan dat een preflop call van jou, automatisch een zwakkere of middelmatige hand betekent. De range waarmee je callt zal nog steeds overwegend bestaan uit middelmatige handen, maar daar moet dan ook een percentage monsters aan toe worden gevoegd. Gevolg is dat de oplettende, agressieve speler, je minder gaat squeezen.

Als er achter je alleen passieve spelers zitten, dan is het callen met een top-hand bijna nooit goed. Als je dat doet werk je jezelf in de problemen, omdat je alleen geraised wordt met een heel beperkte range van handen. Het is veel waarschijnlijker dat we een multi-way hand gaan spelen en dat willen we niet met onze top-hand. Hoe meer spelers er in de hand zitten, hoe onwaarschijnlijker het is dat onze hand (als (over)pair) de beste hand is.

Samenvattend wil je dat er zoveel mogelijk van bovenstaande factoren van toepassing zijn als zich een situatie aandient om met een top hand te cold callen. Liefst wil je dat er twee of drie squeeze-happy spelers achter je zitten.

We worden gecalled
Als we gecalled worden, zonder dat iemand gesqueezed of geraised heeft, dan is dat vaak niet zo heel erg. Vaak genoeg winnen we een klein potje van tussen de 5 en 20 big blinds. Uiteraard laten we in sommige gevallen wat value liggen tegen een hand als AK, die het board niet raakt. Ook is het mogelijk dat we weinig actie krijgen van een hand als TT of JJ, wanneer er voor die hand een overcard op de flop komt. Dat is zonde, maar we denken natuurlijk in ranges. In een openingsraise-range zitten dit soort handen, maar ook vaak handen als AT, QK, 56s. Vaak pik je minimaal nog een continuation bet op van dit soort handen.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je hand nog steeds naar waarde weet te schatten. Je hebt vaak een één pair hand (weliswaar vaak een overpair) en als je op de flop all-in moet callen, dan kan het zijn dat je tegenstander een betere hand heeft.

In dit soort situaties is het uitermate moelijk om je overpair weg te leggen. Dat geldt vooral als je heads-up zit. Als je pocket azen hebt en je speelt de flop 4-handed en ziet een {5-Spades}{6-Hearts}{7-Hearts} flop, dan moet je wel heel voorzichtig met je azen omgaan. Bedenk ook goed wat jouw preflop call-range is, in de ogen van je tegenstander (voor zover deze erover nadenkt). Daar zit een tophand bijna nooit in.

3-bet potten
Het is goed om je 3bet-call range te variëren en je wordt een stuk gevaarlijker wanneer er in jouw 3bet-call range ook monsters als azen en koningen zitten. Het maakt jouw range een stuk minder gepolariseerd, dan wanneer je alleen 3bets called met handen als AQ, TT of met suited connectors in positie.

Het voordeel van het callen in een 3bet pot is dat de pot preflop al veel groter is, dan in een 2bet pot. Je tegenstander zal zich veel sneller committed voelen om met een top pair hand all-in te gaan of all-in te callen. Soms voelt een speler zich na een continuation bet met alleen overcards al committed.

Let goed op de postflop statistieken van je tegenstander. Wanneer deze een hoog continuation-bet percentage heeft in 3bet potten (let op sample size), dan is het flatten met een monster wat verleidelijker. Als je 4bet, dan is er vaak slechts een optie van folden of all-in. Als je tegenstander een wijde 3bet range heeft, maar weinig all-in pusht over je 4bets of je 4bets maar met een kleine range callt, dan zit er wellicht meer waarde in het callen van een 3bet. Als je dan een bijna zekere extra continuation bet in de schoot krijgt geworpen, dan is dat soms beter dan 4betten.

Let ook goed op je betsize. Vaak wil je je tegenstander nog het gevoel geven wat fold equity te hebben. Een kleine raise van een continuation-bet in een 3-bet pot heeft vaak hetzelfde resultaat als een grote raise. Bij het maken van een grote raise, word je echter minder vaak all-in geblufft.

Als we in een 3bet pot naar de flop gaan met onze goede hand, dan wordt het natuurlijk wat moeilijker om de range in te schatten van onze tegenstander. Als deze toevallig een set heeft gehit met pocket vieren of twee paartjes maakt met 56s, dan is dat een cooler en het is bijna niet mogelijk er weg van te komen. Het risico van flatcallen van een 3bet is dat zulke handen soms een goede flop hitten en je op de flop dus achterligt met je overpair. Dan verlies je een pot. Bedenk goed waarom je een 3bet wilt callen en bekijk wat op de lange termijn de meeste value geeft. Daarnaast wil je ervoor zorgen dat je call range niet uitsluitend uit goede handen bestaat, maar dat daar soms ook de top 2% handen in zit.

Succes aan de tafels!

Comments

 • [user117781] [user117781]

  Het callen van een PFR met je monsters zou ik wel beperken tot de BU vs CO PFR, EN wanneer een speler in de sb of bb een squeeze% heeft van >11%. Vergeet ook niet dat Pokerstars het mensen zeer moeilijk maakt wanneer zij hun monsters slowplayen.

  Wat het callen van 3bets met monsters betreft: je commit jezelf zonder enige info preflop als je niet 4bet. Dit is wat mij betreft not done. Het zou heeel soms een mogelijkheid kunnen zijn met een <80BB stack maar zou het nooit of te never aanraden wanneer je deeper speelt.

  Just my 2 cents,

  Bacco777.

 • [user105708] [user105708]

  Edme79 schreef

  Wortels schreef

  Ik vind de artikelen de laatste tijd niet van die aard, heb de focus niet om het artikel verder te lezen ik lees zelf de artikelen van Nederpoker vind ze daar ook niet supergoed maar de artikelen wat hier uitkomen zijn in mijn ogen niet boeiend en pakkend om het verder door te lezen.

  En vind de artikelen zich behoorlijk gericht op beginners.

  PS Ik doel op de cashgame artikelen. SNG en MTT lees ik niet of nauwelijks

  Tja. Wordt natuurlijk moeilijk om je mening te onderbouwen als je iets niet, of maar half, gelezen hebt. Raar om dan toch te reageren.

  Wat verwacht je dan van een artikel?

  Ik verwacht dat een artikel makkelijk wegleest en je stof geeft om over na te denken. Maar ik vind artikel veelal een herhaling van andere artikelen.

  PS. Zal wanneer ik tijd heb even het gehele artikel doorlezen en zal dan eventueel inhoudelijk wat over zeggen. Voor de rest zal ik wel niet meer reageren over de artikelen.

 • Edme79 Edme79

  Wortels schreef

  Ik vind de artikelen de laatste tijd niet van die aard, heb de focus niet om het artikel verder te lezen ik lees zelf de artikelen van Nederpoker vind ze daar ook niet supergoed maar de artikelen wat hier uitkomen zijn in mijn ogen niet boeiend en pakkend om het verder door te lezen.

  En vind de artikelen zich behoorlijk gericht op beginners.

  PS Ik doel op de cashgame artikelen. SNG en MTT lees ik niet of nauwelijks

  Tja. Wordt natuurlijk moeilijk om je mening te onderbouwen als je iets niet, of maar half, gelezen hebt. Raar om dan toch te reageren.

  Wat verwacht je dan van een artikel?

Lees 14 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen