Spelen vs 3bets – de 4bet bluff

Spelen vs 3bets – de 4bet bluff 0001

Onze raise range op de CO en de BTN is bijzonder breed in vergelijking met bijvoorbeeld onze UTG raise range. Vele tegenstanders op de micro en low stakes letten daar niet eens op. Toch is het 3betten tegenwoordig een echte trend aan het worden. Je zult vaak ge3bet worden en vooral out of position (OOP) is het moeilijk om hierop te reageren. Je wordt als het ware geëxploiteerd door sommige spelers die je vaak 3betten. We hebben een arsenaal aan mogelijkheden tot onze beschikking waarop we de exploiterende speler kunnen herexploiteren: kleiner 3betten, minder vaak 3betten, vaker shoven, meer flops shoven, enzovoorts. In dit artikel bespreken we nog een andere play die, indien hij goed wordt uitgevoerd, preflop al zijn vruchten afwerpt: de 4bet bluff.

Wanneer 4bet bluffen?

Laten we eerst eens bekijken wat het doel kan zijn van een 4bet. Het grote overkoepelende doel is altijd: maximum EV. Dit kan op verschillende manieren en het hangt af van de situatie. Ten eerste hebben we de 4bet voor value. Dit doen we met handen zoals AA, KK, AK en dergelijke. Bij deze handen zijn we bijna altijd zeker dat we de beste hand hebben en willen het geld erin omdat onze equity vaak groter is dan die van de range van onze tegenstander. We halen dus rechtstreeks een positieve EV binnen. Let wel op, want een 4bet voor value kan een positieve EV hebben, maar misschien is het callen van een 3bet nog winstgevender. Met andere woorden: EV call > EV 4bet. Dat kan voorkomen en je zult daar in de situatie zelf rekening mee moeten houden.

Ten tweede kunnen we 4bet bluffen. Dit gebeurt met handen die we bijna nooit +EV kunnen callen maar waarbij een 4bet bluff +EV is door als het ware een value hand te representeren. Hier halen we dus ook rechtstreeks een positieve EV binnen, niet door de waarde van onze sterke hand, maar door de fold equity die we denken te hebben tegen de brede 3bet range van onze tegenstander. Een 4bet bluf is dus een hand waarmee je de bet van je tegenstander reraist, waarna je moet folden tegen een shove.

Om succesvol te 4bet bluffen moet er aan een paar voorwaarden voldaan worden:

- Fold equity: we achten het waarschijnlijk dat onze tegenstander betere handen zal folden;

- Max EV: een 4bet bluff is de beste optie in de gegeven situatie, dit wil zeggen dat de EV van een 4bet bluff hoger is dan de EV van bijvoorbeeld een call of een fold;

- Light 3bettor: we spelen tegen iemand die 3bet met een vrij brede range, zodat hij met veel handen niet op zal kunnen tegen een 4bet, hoger dan 8% 3bet% is een goede algemene richtlijn;

- Stacksizes: we doen dit het liefst met grote effectieve stacks (>100bb bij voorkeur), zo zetten we extra druk en hebben we minder last van pot-commited zijn, zowel vanuit zijn standpunt (niet meer kunnen folden na een 3bet) of vanuit ons standpunt (niet meer kunnen folden na een 4bet);

- 3bet grootte (mede in verhouding tot stacksizes): Als de 3bet grootte klein is (in absolute BB en in verhouding tot de stackgrootte) zal er sneller een 4bet gemaakt kunnen worden. Er staat minder geld op het spel en je bent minder snel committed.

Verschillende strategische keuzes

Als je nooit 4bet bluft krijg je het probleem dat je tegenstanders je na een tijdje gaan doorzien en je automatisch op bijvoorbeeld AK en KK+ zetten en je bijna nooit je monsters afbetaald krijgt. De vraag is maar of dit al van belang is op 100NL en lager, waar spelers vaak niet zo erg goed opletten. Maar goed, we nemen aan dat we spelen tegen een goede, oplettende speler. Dit type speler willen we immers exploiteren in dit hele verhaal. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden die we nu zullen evalueren.

De eerste oplossing is nooit 4betten. Als jij hun 3bets altijd callt hebben ze er geen idee van of je dit doet met een goede, excellente of speculatieve hand. De voordelen hiervan zijn dat je erg onvoorspelbaar bent geen fouten kunt maken die je met een 4bet of fold-strategie wel kunt maken. Aan deze strategie zijn echter ook nadelen gekoppeld:

- We falen erin om preflop maximale value te halen met onze monsters

- Moeite met het lezen van wijde range van de lichte 3bettor

- Vaak grote potten OOP spelen tegen een lichte 3bettor

- Niet het initiatief in eigen handen hebben

- Licht 3betten niet afstraffen

Bovendien is het te vaak callen van 3bets een erg verlieslatende bezigheid! Volgens een studie van de makers van Hold'em Manager bleek het volgende:

Spelen vs 3bets – de 4bet bluff 101

De mediaan staat voor het midden van een rij gegevens. Binnen elke groep van call 3bet%'s zitten bepaalde spelers en die hebben allemaal een bepaalde winrate. Zet die winrates van laag naar hoog op een rij en neem het middelste getal. Nu heb je de mediaan. Voor de eerste groep met een call 3bet% < 23.7 kunnen we dus stellen dat 50% een winrate heeft die lager dan 3.65 is en 50% een winrate heeft die hoger is dan 3.65. Deze tabel toont dat de meest winstgevende spelers minder dan 23.7% van de tijd een 3bet callen. Vaak 3bets callen is dus niet zo optimaal. Maar natuurlijk heeft elke situatie een specifieke voorkeur. Zit je met AA tegen een light 3bettor die graag over 4bets heen shoved… 4bet dan gewoon lekker. Gaat hij daarentegen vaak folden voor een 4bet, maar bij een call op veel flops nog betten, dan is een call waarschijnlijk beter. Het ligt aan veel factoren en met logisch nadenken en de beslissingsboom van je tegenstander voor ogen te houden kom je normaal wel tot een goede beslissing.

Een tweede oplossing voor het probleem dat we te voorspelbaar worden als we altijd 3bets gaan callen, is 4betten voor value en af en toe een paar bluffs toevoegen aan je range. Op deze manier zal het voor tegenstanders ook erg moeilijk zijn om in te schatten of je werkelijk een monster hebt of dat je bluft. Het voordeel is dat we nu initiatief behouden en meer value uit onze goede handen krijgen.

Of je nu een 3bet callt of gaat 4betten hangt af van het soort postflop spel dat je verwacht van je tegenstander. Zal hij vrij vaak folden, call dan en shove veel redelijke tot goede flops. Zal hij postflop niet gemakkelijk zijn hand neerleggen, geef dan preflop al op. Denk logisch na over het mogelijke verloop van de hand en maak een beslissing. Ik houd ervan om soms 3bets te callen en soms te 4betten met goede value handen en af en toe een bluff, afhangende van zijn postflop tendencies. In dit artikel gaat het over 4bet bluffen en we gaan dus logischerwijs verder met de tweede strategie: 4betten voor value en soms ook als bluff.

Voorbeeld

Stel we spelen in een 100NL game en de effectieve stacks zijn 120$. We openen naar 3.5$ op de CO met een hand als {q-Spades}{10-Spades}. In de BB zit er een speler die 22/20/3.5 speelt en een 3bet vs steal percentage heeft van 10% over een sample van 720 handen. Hij 3bet naar 13.5$ en dat maakt de pot 17.5$. Onze hand kan niet op tegen een 3bet want we kunnen niet callen. In de meeste gevallen moeten we kiezen tussen folden of 4betten. Folden heeft een EV van 0$. Callen heeft een negatieve EV. Wat is de EV van een 4bet bluff hier? Indien deze groter dan 0$ is kunnen we deze move uitvoeren om zo de optimale beslissing te nemen.

De 3bet range van onze tegenstander is 10% van alle handen. Welke handen dit precies zijn maakt eigenlijk niet zoveel uit voor ons. Wat belangrijker is, is zijn fold-play combinatie. Daarmee wordt bedoeld: hoeveel procent van zijn handen gaat hij niet opgeven en hoeveel procent wel? Stel dat hij JJ+ en AK gaat shoven en al de rest gaat folden. Even uitrekenen hoeveel combinaties er bestaan: er zijn 2 kaarten bekend en dit maakt dat er (50*49)/2 = 1225 combinaties overblijven (we delen door 2 omdat {q-Spades}{9-Diamonds} dezelfde hand is als {9-Diamonds}{q-Spades}). Van deze 1225 combinaties raiset hij 10% of 123 combinaties (afgerond). We weten ook dat hij JJ+ en AK gaat shoven, dit zijn 37 combinaties (6 JJ, 3 QQ, 6 KK, 6 AA, 16 AK). Dat wil zeggen dat hij met 37 van de 123 combinaties zal shoven en de overblijvende 86 combinaties zal folden. Hij foldt dus 86/123 = 70% van de tijd en hij shoved bijgevolg 30% van de tijd.

Stel dat we 4betten naar 28$. Dit maakt de pot 42$. Als hij nu zijn resterende 106.5$ shoved krijgen we 1.6 to 1 pot odds met maar zo'n 2.3 to 1 om te winnen tegen zijn range, dus dan moeten we zeker folden. Hierdoor zijn we dus al zeker niet pot commited na onze 4bet en dat was één van de voorwaarden van een succesvolle 4bet bluff. We denken fold equity te hebben tegen een light 3bettor en de stacksizes laten een 4bet bluff toe. Alle voorwaarden zijn dus voldaan, behalve eentje: max EV? Om max EV te zijn moet onze 4bet simpelweg +EV zijn want dan EV 4bet > EV fold > EV call.

Is onze 4bet bluff hier +EV? Laten we het even wiskundig bekijken:

EV = (kans op fold)(potsize) - (kans op niet fold)(4bet bluff raise)

EV = (0.7)(17.5$) - (0.3)(24.5$)

EV = 4.9$

En je ziet dus dat een 4bet bluff in deze situatie een goede move is omdat het de maximum EV beslissing is. Het is beter dan callen (-EV) of folden (0 EV). Let wel op dat 4bet bluffen enkel +EV is zolang hij enkel JJ+/AK gaat shoven (wat een goed gemiddelde is van de meeste spelers). Hoe meer je gaat 4betten, hoe minder een tegenstander je zal geloven en zo wordt hun shoving range steeds breder en gaan ze ook handen als AQ shoven bijvoorbeeld. Balanceer dus een beetje tussen af en toe een bluff en meestal folden zodat je geen loosy goosy image krijgt, waardoor je niet meer kunt bluffen in normaal winstgevende spots.

Opmerkingen

Let goed op dat je nooit 4bet bluft tegen mensen die helemaal niet vaak 3betten. Mensen die minder dan 8% 3betten zou ik in ieder geval met rust laten als ze 3betten omdat het erg moeilijk wordt om een succesvolle bluff uit te voeren. Deze 8% is niet zomaar een gokje, maar het is een soort van keerpunt waarbij je EV van een bluff positief wordt. Check daarvoor onderstaande grafiek:

Spelen vs 3bets – de 4bet bluff 102

Deze grafiek hoort bij onze QTs situatie, maar waarbij we het 3bet% van onze tegenstander laten wijzigen. De horizontale as stelt het 3bet% van je tegenstander voor. De verticale as geeft de EV van een 4bet bluff weer. Je ziet dus duidelijk dat zo'n 4bet bluff pas +EV wordt vanaf 8% 3bet (onder de assumptie dat hij enkel met JJ+/AK doorgaat). Let dus altijd goed op dat hij vaak genoeg 3bet. Soms is zijn gewone 3bet% niet genoeg en kan je ook zijn 3bet vs steal% opzoeken in de HUD van HM (dat kun je ook in een pop-up zien staan). Die stats zijn vaak handiger omdat ze meestal hoger zijn dan de 3bet statistiek. Spelers maken immers vaker gebruik van een 3bet in de SB en BB omdat ze weten dat de BTN of CO opent met een brede range. Je merkt dus dat iemand al vrij vaak moet 3betten voordat je succesvol kunt 4bet bluffen.

Zorg ook dat je een degelijk sample hebt. Minimum 500 handen om een beetje degelijke betrouwbare stats te krijgen, liefst nog veel meer handen zelfs. 3bet stats zijn heel erg veranderlijk en misleidend bij een kleine sample en daarom kan je onder de 500 handen hem beter gewoon respect geven en de hand opgeven wegens geen goede extra informatie. Je zult hier dan meer moeten afgaan op zaken als je eigen image, gameflow, enzovoorts. Ook erg belangrijk is dat hij handen kan neerleggen, wat normaalgezien het geval is als hij licht 3bet.

Let ook goed op met de grootte van je 4bet bluff. Je moet uiteraard even groot raisen als met je monsters, anders wordt het voor iedere aap aan tafel duidelijk dat je bluft. Zo'n 2 keer zijn raise plus 2 BB is meestal wel OK. Zorg wel dat je niet committed bent na je 4bet bluff. Dit wil zeggen dat je gunstige odds krijgt om te callen als hij toch 5bet shoved. Je denkt nu misschien: als ik dan gunstige odds krijg, waarom dan niet zorgen dat ik in die situatie terecht kom? Wel, omdat die 4bet bluff dan in de eerste plaatst –EV is, omdat je jezelf commit met een hand met weinig value, en dit de +EV call van zijn 5bet shove niet zal kunnen compenseren.

Let dus goed op zijn 3bet %, de stacksizes, de sample en je fold equity.

Wiskundige eigenschappen

Nu gaan we het even leuk maken door wat wiskundige eigenschappen te bekijken. We maken de assumptie dat als we 4bet bluffen, we niet committed zijn als hij shoved. Als hij callt maken we de assumptie dat we de hand altijd opgeven postflop. Dit is een soort van worst case scenario. Er zullen zeker momenten zijn dat we +EV kunnen doorgaan op één van de zeldzame momenten dat we de flop zien (wanneer we een monster floppen bijvoorbeeld). Maar die laat worden buiten beschouwing gelaten om het simpel te houden. Het worst case scenario komt ons goed uit, immers: als we uitgaan van de slechtst mogelijk situatie en nog +EV bluffen, dan is onder betere omstandigheden die bluff nog steeds +EV. Als hij foldt winnen we de pot.

We weten het volgende:

EV = slaag% x potsize – faal% x raisesize

De potsize is de grootte van de pot vóórdat we 4bet bluffen. De raisesize is het geld dat we uit onze stack moeten nemen en op tafel moeten leggen om een 4bet te kunnen maken. Onze initial raise hoort daar dus niet bij want dat geld lag al op tafel. Slaag% is het percentage van de keren dat onze tegenstander foldt en faal% is het percentage van de keren dat onze tegenstander callt of all-in gaat en wij de hand opgeven (worst case scenario).

We gaan ervan uit dat onze EV gelijk is aan 0 $ hier, zodat we kunnen nagaan vanaf welk punt we succesvol kunnen bluffen. Dan geldt dus:

0 = slaag% x potsize – faal% x raisesize

Dit gaan we uitwerken naar een andere vorm:

slaag% x potsize = faal% x raisesize

slaag% / faal% = raisesize / potsize

We weten ook dat slaag% + faal% = 1 (want we schrijven percentages in decimale vorm in de formule, bijv 0.25 = 25%) en dus geldt ook 1 - faal% = slaag%, dus:

(1 - faal%) / faal% = raisesize / potsize

(1 / faal %) - (faal% / faal%) = raisesize / potsize

(1 / faal%) – 1 = raisesize / potsize

1 / faal% = (raisesize / potsize) + 1

faal% = 1 / ((raisesize / potsize) + 1)

Deze formule bepaald hoe vaak onze 4bet bluff mag falen om breakeven te spelen. En aangezien 1 – faal% = slaag% krijgen we de volgende formule:

Spelen vs 3bets – de 4bet bluff 103

Deze formule geldt als EV = 0$. Vanzelfsprekend geeft deze formule ons de minimale slaag% van onze 4bet bluff. In ons voorbeeld hierboven met QTs is de raisesize gelijk aan 24.5$ en de potsize gelijk aan 17.5$. Als we dit invullen in de bovenstaande formule krijgen we als uitkomst 0.58 oftewel 58%. Onze bluff moet 58% (of meer) van de tijd slagen om winstgevend te zijn. Wij berekende dat hij 70% van de tijd ging folden en dus is onze move +EV.

Wil jij dus analyseren of je beslissing een goede was, vul dan raisesize en potsize in in de formule. Je krijgt dan het minimumpercentage dat je bluff moet lukken als uitkomst. Om te kijken hoe vaak je bluff zal lukken bekijk je zijn 3bet range en zijn 4betcall/shove range. Daarna bepaal je hoe vaak hij zal folden, zoals we dat in het voorbeeld deden. Je hoeft niet persé alle combinaties uit te rekenen zoals ik deed (ook al is dat helemaal correct), je kunt ook gewoon werken met de percentages uit PokerStove. Deze zijn echter niet helemaal correct want ze houden geen rekening met card removal effects.

Een voorbeeld: iemand 3bet 12% in een situatie en zal enkel JJ+/AK shoven (3% van alle handen volgens PokerStove). Dit wil dus zeggen dat hij van die 12%, 3% van de tijd gaat shoven en de rest (9%) gaat folden. We berekenen dan 9%/12% = 0.75 = 75%, en dat is dus hoe vaak hij zal folden.

Conclusie

Om af te sluiten nog een voorbeeld hand waarin ik een succesvolle 4bet bluff uitvoer. Zijn stats zijn 30/22/2.7 over 572 handen met een 3bet% van 7%. Dit is niet genoeg om te 4bet bluffen naar mijn mening. Ik keek ook naar zijn 3bet vs steal% als hij op de BB zat en deze was maar liefst 16%. Ideaal dus om een 4bet bluff te maken en ik verwachte dat ik vrij vaak zou slagen.

***** Hand History for Game 1112145128 *****

$50.00 NL Texas Hold'em - Sunday August 10 08:27:09 ET 2008

Table Bearwood (Real Money)

Seat 10 is the button

Seat 1: Zigauner ( $50.00 )

Seat 3: Fouba ( $50.70 )

Seat 6: Ebbe1904 ( $72.05 )

Seat 8: Ozymandiasz ( $53.15 )

Seat 10: RiverdalePN ( $51.35 )

Zigauner posts small blind $0.25.

Fouba posts big blind $0.50.

** Dealing Holecards **

Dealt to RiverdalePN {q-Spades}{9-Diamonds}

Ebbe1904 folds

Ozymandiasz folds

RiverdalePN raises to $1.75

Zigauner folds

Fouba raises to $4.50

RiverdalePN raises to $10.00

Fouba folds

Dat was het weer voor deze keer. Hopelijk hebben jullie iets geleerd! Commentaar, kritiek, vragen, opmerkingen, enzovoorts zijn welkom op het forum of via PM. See you at the tables!

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen