StoxEV: Deel I – The Basics

StoxEV: Deel I – The Basics 0001

Inleiding

Vandaag gaan we het hebben over het programma StoxEV. Dit is een bijzonder handig programma dat ontwikkeld werd door Scylla, een member van Stoxpoker. Het programma heeft ongekende mogelijkheden op het vlak van pokeranalyse. We kunnen de EV van complexe situaties en verschillende beslissingen berekenen. We kunnen grafieken opstellen. Een heel aantal mogelijkheden wordt ons in de schoot gelegd en daar maken wij dankbaar gebruik van.

Downloaden en installatie

StoxEV is erg moeilijk terug te vinden op de website van Stoxpoker zelf. Ik ben het ook al tegen gekomen op de 2+2 fora, maar daar moet je meestal even zoeken voordat je iets vindt. Meestal typ ik in Google: "download StoxEV" en dan kom ik meteen naar een link op de 2+2 forum post uit. Op datum van schrijven kan je in deze 2+2 thread de meest recente update vinden. Wat opmerkelijk is, is dat StoxEV altijd maar een paar dagen geldig is. Daarna moet je even een nieuwe gratis versie afhalen. De ontwikkelaar doet dit zodat iedereen altijd de meest recente versie heeft en de gekende bugs er bij iedereen dus altijd uit zullen zijn.

Hoe werkt het?

Iemand die het programma eens bekijkt en op een paar knopjes klikt, zal verbaasd zijn door alle functies die het programma biedt. Het is ze onmogelijk allemaal in één artikel bespreken, dus worden alleen de meest belangrijke zaken in dit stuk besproken. Als je StoxEV opent, krijg je het volgende scherm:

StoxEV: Deel I – The Basics 101

Je ziet meteen de onderverdeling tussen preflop, flop, turn en river. In deze secties kun je alle acties van de betrokken spelers definiëren. Aan de hand van een voorbeeldsituatie zullen we dieper ingaan op de functies die het programma ons te bieden heeft.

Situatie: Wij hebben {k-Hearts}{9-Hearts} op de BTN in een 6max game met 150 BB effectieve stacks. Iedereen foldt naar ons toe en wij raisen naar 4 BB. Op de big blind zit een goede TAG speler met stats 22/20/4 en een 3bet% van 9%. Wij spelen in zijn ogen een TAG 20/18/3 game. Hij 3bet ons naar 14 BB. Wij denken dat hij dit met een wijde range zal doen, en dat hij een hoop handen zal folden als we hier een 4bet bluff raise naar 38 BB maken. Wij willen dus weten of het +EV is om hier te 4bet bluffen. Als hij all-in pushed zullen we alsnog folden. Eerst enkele assumpties. Zijn 3bet range is 77+, AJs+, KJs+, QJs, JTs, AJo+ en KQo. Deze range is goed voor 9.3% van alle handen (zie zijn 3bet% van 9%). Als wij hem 4bet bluffen, krijgen we vaak respect van hem aangezien hij ons dit nog niet heeft zien doen. Hij gaat onze 4bet ofwel folden, ofwel pushen. Zijn pushrange is QQ+/AK, en hiermee pust hij 100% van de tijd. Verder gaat hij AQs/JJ 50% van de tijd pushen. Wij folden altijd op zijn push. Denk je dat deze 4bet bluff –EV is? Of toch +EV? Lees verder en kom erachter!

Om te beginnen, klikken we in de preflop sectie en voegen de spelers toe. In ons geval zijn dat de BTN en de BB. We starten de analyse preflop. Vervolgens gaan we de stacks instellen. Dit doen we door bovenaan in het menu op Game Properties te klikken en vervolgens te kiezen voor Stacksizes. Hier geven we de BTN en de BB een stack van 150. We werken hier met big blinds. Je zou ook met de werkelijke bedragen kunnen werken, bijvoorbeeld stacks van 11.60$ en 9.35$. In dat geval moet je bij Game Properties, en dan Game Properties, de small en big blind grootte aanpassen. In ons geval zijn deze respectievelijk 0.5 en 1. Daar kan je ook de rake, de cap, eventuele rakeback en extra geld in de pot (bijv. antes) instellen.

We klikken op OK en gaan verder. We zien nu een wit kader verschijnen met daarin: Button. Als we hierover gaan met de muis, verschijnt er Add action. Hierop klikken we. In het venster dat verschijnt, kiezen we raise en we vullen 4 in. Klik op OK. Nu zien we een pijl verschijnen en is de BB aan de beurt. We moeten echter niet vergeten om onze hand in te geven. Dit doen we door onder de pijl, die net verschenen is, op add condition te klikken. Nu zien we de bekende PokerStove omgeving en kiezen de hand {k-Hearts}{9-Hearts} door eerst op K9s te klikken in het rooster en vervolgens rechtsonder op de twee harten te klikken. Klik op Done. Nu is onze raise met {k-Hearts}{9-Hearts} ingesteld.

Onze tegenstander gaat hier nu 3betten naar 14. We voegen voor de BB een actie toe. Kies raise en typ 14. Ook hier moeten we een conditie gaan toekennen aan de raise. Nu gaan we zijn range invullen: 77+, AJs+, KJs+, QJs, JTs, AJo+ en KQo. Je kunt deze allemaal kiezen, maar je kunt ook gewoon onderaan de balk tot 9.3 slepen. We klikken op Done. Zijn 3bet is nu in orde. Nu is het tijd voor ons om te 4bet bluffen. We voegen een actie toe aan de BTN, die nu terug aan de beurt is uiteraard. We kiezen voor raise en typen 38. Ook hier moeten we een conditie toevoegen. We kunnen nu opnieuw onze {k-Hearts}{9-Hearts} gaan kiezen, maar het is simpeler om eerst op de knop Random te klikken en vervolgens op Done te klikken. Nu verschijnt er als conditie: all hands. Maar we raisen toch niet met alle handen, enkel met {k-Hearts}{9-Hearts}? Inderdaad, maar omdat we eerder al {k-Hearts}{9-Hearts} hadden gespecifieerd, zal dat de enige hand zijn die in deze tak zal aanbelanden. All hands is in dit geval dus gelijk aan onze range uit een vorige tak, namelijk {k-Hearts}{9-Hearts}.

Nu zal onze tegenstander gaan pushen, of folden. Hij pusht 100% van de tijd met QQ+/AK. We klikken op Add action, kiezen raise en typen 150 (je mag ook 9999 typen bijvoorbeeld, het bedrag zal nooit groter zijn dan zijn stack). Als condition kiezen we de QQ+/AK range. We klikken op Done. Wat about JJ en AQs? Deze ging hij 50% van de tijd pushen. We klikken opnieuw op add condition. Nu gaan we JJ en AQs kiezen. Bovenaan zie je 100% staan. Dat is het gewicht van de conditie, of m.a.w.: hoe vaak hij deze conditie zal accepteren. Klik erop, vul 50% in, klik op OK en klik op Done. Alle andere handen gaat hij folden. We kiezen dus alweer voor Add action, maar deze keer kiezen we fold. Als conditie bij fold klikken we op Random en we klikken op Done. Zo verschijnt er all hands als conditie bij de fold tak. Hij gaat (zoals eerder uitgelegd) niet alle handen folden hier, maar enkel de handen die niet in de vorige tak terecht zijn gekomen.

Het programma doorloopt deze tak nu als volgt: Hij kijkt naar de hand van de big blind na onze 4bet. Is dit QQ+/AK, dan gaat hij altijd shoven. Behoort de hand niet tot deze range, dan gaat hij kijken of hij tot JJ/AQs behoort. Als hij daartoe behoort zal hij 50% van de tijd pushen, en de andere 50% van de tijd folden. Is zijn hand nog steeds niet in een van deze twee ranges voorgekomen, dan zal hij folden.

Tenslotte moeten we nog een actie voor onszelf toevoegen. Namelijk een fold actie als hij pusht. We klikken op Add action, kiezen fold. Ook hier de conditie niet vergeten. We klikken op Random, en klikken op Done. Nu doen we dit met alle handen (wat uiteraard enkel {k-Hearts}{9-Hearts} is in deze situatie).

Uiteindelijk krijgen we dan de volgende situatie:

StoxEV: Deel I – The Basics 102

EV berekenen

Wat is nu de EV van onze 4bet bluff? We kunnen eerst een paar voorbeeldhanden bekijken. Dit doen we door op F6 te duwen (of te kiezen voor Options, Sample run). Op deze manier kan je enkele voorbeeldsituaties naar voren halen, telkens als je op F6 drukt. Als we op F7 drukken (op te kiezen voor Options, EV run), dan berekent het programma de EV in de verschillende beslissingen. We zien dat de EV van onze 4bet bluff gelijk is aan ongeveer 3 BB. Dit EV bedrag is niet helemaal correct, omdat het programma het niet exact berekent, maar berekent aan de hand van heel veel trials. De schatting is uiteraard wel een erg goede benadering. We kunnen dus zeggen dat een 4bet bluff hier +EV is, gegeven de mogelijke acties die onze tegenstander kan ondernemen met zijn ranges, en onze reactie daarop. Merk wel op dat onze eerste raise op de BTN EV is. Dit komt natuurlijk omdat we geen fold actie hebben toegevoegd aan onze tegenstander na onze eerste raise op de BTN. Bovendien kan hij ook wel vaak callen met een aantal handen. Maar omdat we in deze situatie niet geinteresseerd zijn in de EV van onze BTN raise, maar enkel in onze 4bet bluff EV, laten we een fold en call tak weg en voegen enkel de raise tak toe.

Wat zou onze EV zijn als deze tegenstander een 3bet% van 5% zou hebben? Om dit te weten te komen gaan we terug naar zijn 3bet en dubbelklikken op de conditie (zijn range die in het paars staat weergegeven). Nu kunnen we deze range aanpassen. We verschuiven de balk naar 4.9. Dit wil zeggen de volgende range: TT+, AQ+ en KQs. We klikken op Done. Opnieuw drukken we op F7 voor een EV Run. Nu zien we dat onze EV van een bluff 4bet ongeveer -10 BB is. Dit is niet verwonderlijk natuurlijk. Zijn 3bet range is veel sterker en daardoor zal hij onze 4bet veel vaker pushen. Tegen iemand met een 3bet% van 9% kunnen we dus +EV 4bet bluffen. Tegen iemand met een 3bet% van 5% kunnen we dit niet omdat de 4bet bluff hier -EV is.

Afsluiting

Zoals jullie zien heeft dit programma een hele hoop mogelijkheden. Voorlopig ga ik er geen meer bespreken, dat zal voor een volgende keer zijn. Ik zal dan ingaan op het maken van een grafiek bij wijzigende variabelen, uitgebreid postflop spel en nog veel meer.

Dit programma kan een nieuwe manier van analyse betekenen voor discussies op het forum. Ik denk persoonlijk dat het een enorme meerwaarde betekent voor de pokeranalisten onder ons.

Ten slotte is het maken van deze situatie opgenomen met Camtasia, indien er iets niet duidelijk mocht blijken uit het artikel. Dit filmpje kunnen jullie hier downloaden. Je kunt dit het beste afspelen met Winamp, aangezien het met WMP of VLC speler niet altijd goed werkt. Ook heb ik de situatie zelf opgeslagen en geüpload.

Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd tot de volgende keer!

Kurt Verstegen (Riverdale27)

Comments

Nog geen reacties. Wees de eerste die post!

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen