Player Strategy - Notes

Player Strategy - Notes 0001

Poker is een spel van imperfecte informatie. De speler die de meeste informatie inwint over zijn tegenstanders en hier het beste mee omgaat zal, in ieder op de lange termijn, de winnaar zijn. Probleem is dat we, tenzij we hulp krijgen van user 363, nooit perfect zullen spelen. Maar aangezien we met elk stukje informatie dat we verkrijgen beter kunnen spelen, moet je ondanks dat je weet dat je nooit perfect zal spelen, hier wel naar streven. Nu de hamvraag: hoe doen we dat? In dit artikel zal ik mijn manieren van informatieverzameling met jullie delen, en dan in het specifiek het maken van de zogeheten notes.

Notes zijn (kleine en handige) aantekeningen die je kan en misschien wel moet maken bij spelers. Elke keer als diegene dan bij jou aan tafel gaat zitten, kan jij de informatie terugzien, en deze gebruiken in de manier waarop je tegen diegene speelt. Nu is het natuurlijk wel belangrijk om goede notes te maken. Er zijn daarvoor een aantal uitgangspunten:

 Wees zo duidelijk mogelijk

 Doe het zo kort mogelijk

 Blijf je notes aanpassen

Dit klinkt allemaal heel logisch, maar ik denk dat veel mensen hier toch lelijk de mist mee ingaan. Met het eerste punt dat ik aanstip, heb ik het vooral over boardtexture. Er is nogal een verschil tussen een allin call met {k-Diamonds}{k-Spades} op een board {8-Clubs}{7-Spades}{6-Clubs} dan een board met {2-Spades}{j-Diamonds}{7-Hearts}. Dus als je dan bij beide allin calls een note maakt "calls KK as overpair allin on the flop", is dat mijns inziens doodzonde, omdat je het zoveel vollediger kan zeggen. Alleen al het woordje "drawy" of "dry" toevoegen aan de note maakt het zoveel beter! Zoals gezegd; perfectie is onmogelijk maar het streven ernaar noodzakelijk. Maak dus optimaal gebruik van de informatie die je krijgt.

Het 2e punt gaat vooral over mensen die telegramstijl moeilijk vinden. Zo is de zin die ik hierboven als note weergaf sowieso al niet goed vanwege het feit dat er nog meer belangrijke informatie in te verwerken is, maar ook de manier waarop het opgeschreven is, kan vele malen beter. Dezelfde informatie kun je namelijk ook als volgt vermelden: "C AI w/OP KK dry F". Sommigen van jullie zullen zeggen dat ze deze vorm van notes maken niet prettig vinden, maar het is echt noodzakelijk om een enigszins korte vorm van notes aan te houden, omdat je anders bij spelers waar je vaak mee aan tafel zit moet gaan scrollen in je note. Dit is kostbare tijd, die beter te besteden is aan het opletten en maken van nieuwe notes!

Dan het laatste punt; het altijd blijven aanpassen van je notes. Zelfs als je iemand nog zo goed kent, moet je altijd net die kleine beetjes extra informatie van hem proberen los te peuzelen. Ook hier komt weer het aspect van het streven naar perfectie naar voren. Je tegenstanders zullen zichzelf ook verbeteren; houdt hier rekening mee en blijf je notes checken en verbeteren danwel aanvullen. Zonder dit laatste aspect zullen je notes na verloop van tijd eerder in je nadeel dan in je voordeel werken.

Nu we de uitgangspunten behandeld hebben, kunnen we beginnen over het maken van de notes zelf. Wat voor informatie willen we precies hebben?

Alhoewel we streven naar perfectie, is het noteren van elke hand die zich afspeelt niet handig. We willen vooral informatie over de eigenaardigheden van spelers. Hier een aardig voorbeeld van een situatie waarvan we een note moeten maken als we dit voor de eerste keer zien bij een speler, omdat we dit in de toekomst goed kunnen gebruiken tegen hem:

Seat 1: Browns991 ($8.45 in chips)

Seat 2: bakkerflush ($9.35 in chips)

Seat 3: badge4au ($3.85 in chips)

Seat 4: JdK87 ($18.65 in chips)

Seat 5: Jodelhein ($2.80 in chips)

Seat 6: pokerfun4321 ($32.90 in chips)

JdK87: posts small blind $0.05

Jodelhein: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {6-Spades}{6-Hearts}

pokerfun4321: folds

Browns991: folds

bakkerflush: raises $0.30 to $0.40

badge4au: calls $0.40

JdK87: calls $0.35

Jodelhein: folds

*** FLOP *** {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: bets $0.80

badge4au: folds

JdK87: calls $0.80

*** TURN *** {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts} {5-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: bets $1.50

JdK87: calls $1.50

*** RIVER *** {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts} {7-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: checks

*** SHOW DOWN ***

JdK87: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Nines and Sixes)

bakkerflush: mucks hand

JdK87 collected $5.65 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot $5.90 | Rake $0.25

Board {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{7-Hearts}

Seat 2: bakkerflush mucked {a-Clubs}{j-Spades}

Seat 4: JdK87 (small blind) showed {6-Spades}{6-Hearts} and won ($5.65) with two pair, Nines and Sixes

Wat we hier dus zien, is dat deze speler een zogeheten "second barrel" vuurt op de turn. Ik heb vaker gespeeld met bakkerflush, en wist dat hij dit deed. Hoe ik dit wist? Je raad het vast al; ik had een note bij hem gemaakt, en deze gezien toen ik aan deze tafel kwam zitten. Zonder deze informatie moet ik bij de meeste spelers op de turnbet folden, omdat spelers op dit niveau niet vaak dit soort bets plaatsen als bluff. Hier echter pak ik er een mooie pot mee, en dat alleen door de woordjes "scBr dry" die ik even hiervoor las toen ik aan tafel kwam zitten.

Hier een 2e voorbeeld:

Seat 1: 3PointlLady ($13.85 in chips)

Seat 2: overthinker ($3.80 in chips)

Seat 3: Lan2307 ($9.95 in chips)

Seat 4: Peter Silie ($8.75 in chips)

Seat 5: mommamills ($3 in chips)

Seat 6: JdK87 ($11 in chips)

Lan2307: posts small blind $0.05

Peter Silie: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {7-Clubs}{7-Hearts}

mommamills: raises $0.10 to $0.20

JdK87: raises $0.60 to $0.80

3PointlLady: folds

overthinker: folds

Lan2307: folds

Peter Silie: folds

mommamills: calls $0.60

*** FLOP *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}

mommamills: bets $0.20

JdK87: calls $0.20

*** TURN *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts} {6-Hearts}

mommamills: bets $0.50

JdK87: calls $0.50

*** RIVER *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}{6-Hearts} {10-Hearts}

mommamills: bets $1.50 and is all-in

JdK87: calls $1.50

*** SHOW DOWN ***

mommamills: shows {a-Clubs}{8-Clubs} (high card Ace)

JdK87: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (a flush, King high)

JdK87 collected $5.85 from pot

Bij deze speler had ik onder andere de note staat "small dB = weak (nodraw)". Normaal gesproken raise je deze donkbet op de flop instantly, omdat er zoveel draws liggen, maar door mijn note wist ik dat dit hier waarschijnlijk verkeerd zou zijn. De rivercall was een tricky one, maar door de odds die ik kreeg kon ik hier natuurlijk nooit meer wegleggen. Zoals je in de showdown ziet, had een flopraise hier totaal geen zin gehad. Dit komt dus puur en alleen door de note die ik op hem had, en ik pak door de note maar liefst 20 BB's extra!

Samenvattend kunnen we stellen dat het maken van notes essentieel is voor een speler die maximale winst wil behalen. Het is handig om tijdens het spelen notes te maken, zodat je ze in de sessie zelf nog terug kan lezen. Als dit niet mogelijk is door het aantal tafels dat je speelt kun je naderhand de handen terugkijken en de notes toevoegen. Dit doe je bijvoorbeeld op Pokerstars via de file "Notes". Je komt dan in een Kladblok-file, waar je de notes kunt verwerken.

Ik zou hier een lijstje met afkortingen kunnen geven die jullie kunnen gebruiken, maar ik denk dat het handiger is voor jullie om zelf actie te ondernemen, en jezelf aan te leren wat de handigste manier van notes maken is. Ik heb hier zelf een aardig systeem voor, maar het is aan jullie of jullie dat ook willen gebruiken of liever zelf een systeem creëren.

Het meest essentiële dat je in notes moet verwerken zijn de manieren waarop iemand zijn draws, monsters en weak made hands speelt. Als deze informatie (correct) aanwezig is, liefst in combinatie met de manier waarop hij ze speelt in positie, uit positie en in multiway pots, ben je al een heel eind om winstgevend tegen diegene te spelen.

Als laatste nog een punt dat veel mensen aangeven als reden om geen notes te maken: "het netwerk waar ik speel is zo groot, de kans dat ik twee keer tegen dezelfde speler aan tafel kom minimaal is". Alhoewel dit op zich een legitieme reden lijkt, heb ik er toch twee tegenargumenten voor. Ten eerste; je hebt een search-optie! Dus open je Kladblok-file voor je begint met spelen, zoek de donks uit je lijstje met notes, en kijk of ze ergens aan tafel zitten. En zelfs als die er niet zijn, is het spelen tegen mensen over wie je informatie hebt handiger dan wanneer je tegen unknowns speelt.

Ten tweede wil ik graag aanstippen dat er bepaalde overeenkomsten zijn bij spelers per limiet. Zo is op 25NL op Stars momenteel de zogeheten floating rage bezig, een aantal maanden al. Een C-bet an sich is gewoon bijna niet winstgevend, je zult iets moeten vinden om het floaten te verslaan. Dit soort rages kun je snel achterhalen als je notes maakt! Als jij bij 70% van de mensen op wie je notes hebt, ziet staan "shoves OESD on flop", kun je daaruit afleiden dat het shoven van draws momenteel "hot" is. Hier kun je dan dus, zelfs bij het spelen tegen unknowns, rekening mee houden.

Ik hoop dat jullie snappen wat het nut is van het maken van notes, en wat de uitgangspunten hiervoor zijn. Succes met noteren!

Comments

 • Edme79 Edme79

  @ smolderke

  Ik heb het even in het artikel gezet dat over de HUD gaat.

  https://nl.pokernews.com/poker-forum/topic3822-52/#24072

 • [user174184] [user174184]

  Edme79 schreef

  Oude post, maar denk nog wel handig.

  https://nl.pokernews.com/poker-forum/topic16100/2.htm

  Maak verder weinig notes over dingen die ik makkelijk uit een hud kan halen. Dat is niet echt nodig.

  Heej man, thanks voor de kortere en krachtige lijst. Had dat vorige topic nog niet echt goed bekeken.

  Het is idd wel handig om te zien hoeveel iemand bet/raised in bepaalde situaties.

  Gezien het feit dat je nogal veel van poker weet, een aantal vraagjes over de HUD. Wellicht heb je het antwoord voor me?

  -Kan ik in PT ook de functie toevoegen, waarbij ik zie hoeveel tafels iemand speelt?

  Ik heb tevens mijn HUD al zo aangepast dat daar het volgende te vinden is.

  (no. hands) / (BB/100 hands)
  (AF) / (AFq)
  (WTSD) / (W$D)
  (playername)
  (steal%) / (fold to steal%)
  (3-bet%) / (fold to 3-bet%)
  (c-bet%) / (fold to c-bet%)

  Nu zou ik graag een apparte pop-up toevoegen die verschijnt als iemand op een bepaalde positie zit. (Als BTN opent en ik zit BB, dan wil ik alleen zijn BTN stats kunnen zien.)

  In de default main-pop up (PF /F /T/ R) vind ik ook wel wat stats, alleen niet de meest accurate zoals:

  -Squeeze %
  -Positional awareness
  -SB vs BB steal% en fold to%
  -BB vs SB steal% en fold to%
  -Steal% from BTN/CO en fold to resteal%
  -Vs missed C-bet IP flop
  -Vs missed C-bet OOP turn
  -Donkbet% (fold to raise% / 3-bet after donkbet% gets raised)

  Wat zou de meest overzichtelijke indeling zijn volgens jou?

  Als je me wat tips zou kunnen geven, erg bedankt daarvoor. Ik heb inmiddels al veel gehad aan je artikelen,

  keep it up. Cheers

 • Pasuku Pasuku

  Stoffie schreef

  werk op de 18 mans met kleuren

  paars = fish/ slechte semi-reg
  groen = matige reg
  oranje = redelijke reg
  geel = solid reg
  rood = goede reg

  als note zet ik de ss stats erbij en evt. wat opmerkingen over zn spel.

  wat is precies het verschil tussen een redelijke/solid/goede reg waar je iets aan hebt ingame? :p

Lees 11 reactie(s) op dit artikel

Wat denk jij?
Registreer je om een reactie achter te laten of login met facebook

LEES MEER

Andere Artikelen