Ace to Five

Dit is een term die gebruikt word in een low hand game, waar de laagste hand 5-4-3-2-A is, en waar flushes en straten geen waarde hebben. De hoogst haalbare hand in een ace to five game is dan ook A-2-3-4-5 ook wel een "Wheel" genoemd.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW