Announced Bet

Een verbale mededeling van een speler, in een no limit of spread game, hoeveel hij gaat inzetten, en in andere games, dat hij gaat betten als de speler aan de beurt is. In games waarin het is toegestaan om de hoogte van de bet te bepalen is deze, als uitgesproken, bindend.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW