Automatic

Dit houdt in dat je je bevind in een situatie waarin je verplicht bent om te betten.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW