Behind

1)Aan de verliezende hand, ook wel bekend als "achter staan" 2) Als de dealerpositie links van je zit, dan zit je ook behind.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW