Bet Info

Het voor zijn van een speler die de vorige pot steeds bette, door zelf een bet te maken in plaats van checken.

Voorbeeld: "I bet into him and he folded"

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW