Cash game

Er word over een cash game gesprokken als de fiches op tafel geld voorstellen en niet punten. Iedereen kan een cash game op elk moment instappen of uitstappen en zijn fiches incashen.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW