Declaration

Het duidelijk maken voor welk deel van de pot je speelt in hi-lo games. Meestal gebeurt dit met twee muntjes onder de tafel, waarbij geen muntje staat voor de low hand, 1 muntje staat voor de hi hand en twee munten staan voor als een speler voor zowel de hi als de low pot gaat.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW