EV / Expected Value

De term wordt gebruikt om de verwachte gemiddelde uitkomst op de lange termijn te beschrijven en te berekenen.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW