Foul

Een hand waar nooit mee gespeeld mag worden, voor wat voor reden dan ook. Een speler met een foul hand mag dan ook nooit aanspraak maken op een gedeelte van de pot. Als je na de flop komt ineens laat zien dat je drie kaarten in je hand hebt, dan kan de dealer je hand als foul verklaren.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW