Implied Odds

De hoeveelheid geld die je verwacht te winnen tenopzichte van
de hoeveelheid geld dat je kwijt bent als je door wilt spelen.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW