In the Middle

De positie van een speler die een bet called tussen 2 raisende spellers in (de midden man).

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW