Limit Poker

Een spel met een vastgesteld minimum en maximum tussenpozen van inzetten samen met een vooraf vastgestelde aantal van toegestane verhogingen

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW