Pair

Twee kaarten van dezelfde waarde (bijvoorbeeld 5-5 of Q-Q).

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW