ROI

Roi staat voor return on investment, een getal dat aanduidt hoeveel je terug krijgt voor je investering. Een positieve ROI betekent dat je winst maakt, een negatieve ROI betekent dat je verlies maakt.

Voorbeeld:

Mijn ROI in de $30 toernooien ligt veel hoger dan in $100 toernooien, ik verdien veel meer op de $30 toernooien.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW