Shortstack / Shortstacker

Als een speler weinig chips heeft in een toernooi of cashgame noemen we iemand de shortstack. Zo iemand noemen we in toernooien en cashgames ook wel een shortstacker.

In een toernooi kiest men er doorgaan niet voor om shortstacked te spelen, men wil immers liever zo veel mogelijk chips hebben. In cashgames kan men er wel bewust voor kiezen om met weinig chips (weinig big blinds) aan tafel te gaan zitten. Het risico op grote verliezen wordt hierdoor beperkt en het spel wordt gemakkelijker omdat men minder lastige beslissingen te maken heeft.

Op shortstackers in cashgames wordt door de spelers die dieper spelen, vaak neergekeken. Zij vinden dat shortstacks te games verpesten omdat zij een andere speelstijl moeten spelen omdat de shortstacks hen anders uitbuiten.

Voorbeeld:

Ik raakte al vroeg in het toernooi shortstacked toen ik met pocket koningen tegen pocket azen opliep.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW