Suited

Als je kaarten suited zijn, zijn ze van dezelfde soort.
bijvoorbeeld: AK suited = AhKh , AcKc, AdKd, AsKs ( harten , klaver, ruiten, schoppen ).

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW