Table Stakes

Een regel in een pokerspel die inhoudt dat een speler geen geld uit z'n zak mag halen tijdens het spelen van een hand. Hij mag alleen spelen met geld (chips) dat hij voor zich heeft staan. Als hij tijdens een hand geen chips meer heeft wordt er een side pot gecreëerd waarin hij geen belang heeft. Al het casino poker wordt gespeeld m.b.v. table stakes. Het omgekeerde geldt ook, dus een speler mag geen chips van de tafel verwijderen tijdens een spel.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW