Toke

Een klein bedrag (vaak iets $.50 of $1.00) dat aan de dealer gegeven wordt door de winnaar van een pot. In de regel zijn tokes een meer dan substantieel gedeelte van het inkomen van de dealer.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW