Top 10 hands

Dit zijn 10 handen die bekends staan al de 10 beste start handen bij Texas Hold'em poker.
1. AA
2. KK
3. QQ
4. AK suited (dus van dezelfde soort , A harten en K harten)
5. AQ suited
6. JJ
7. KQ suited
8. AJ suited
9. AK off-suit (dus niet van dezelfde soort, A harten K schoppen)
10. 10-10

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW