Victory Rip

Als men tijdens de showdown triomfantelijk zijn hand laat zien. (Vaak op dezelfde manier als wanneer de dealer bij poker of blackjack het gehele deck face up op de tafel neerlegt). Dit kan gezien worden als een vorm van intimidatie die in de regel niet uitgeoefend wordt door een verfijnde, geraffineerde speler.

3ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW