Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor iBus Media Ltd (hierna te noemen "PokerNews", "we" of "ons"), de eigenaar en exploitant van de website die zich op www.pokernews.nl bevindt (vanaf nu de "site"). We zijn toegewijd aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen via software en hardware met behulp van technieken, methoden en procedures zoals gebruikelijk in de branche.

 1. Instemmen met het Privacybeleid

  Door het gebruik van de site gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. U kunt bepalen wanneer ons privacybeleid voor het laatst is gewijzigd door de datum onder aan dit artikel te controleren. Als het beleid zoals beschreven in ons privacybeleid op een wezenlijk punt verandert dan zullen wij u op de hoogte stellen door het gewijzigde beleid op onze site te plaatsen, per e-mail te sturen of op een andere wijze openbaar te maken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We kunnen wijzigingen aanbrengen die van toepassing zijn op reeds verworven informatie voor zover toegestaan ​​door de wet. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van ons nieuwe of gewijzigde privacybeleid, dan dient u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van uw beslissing en ons vragen uw gegevens te verwijderen. Uw voortgezet gebruik van de site vormt uw akkoord met dit privacybeleid en eventuele wijzigingen. Onze Algemene voorwaarden hebben voorrang op elke strijdige bepaling van dit privacybeleid. Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben de termen de betekenis die daaraan in onze gebruiksvoorwaarden is gegeven. Houd er verder rekening mee dat paragraaf 4 van dit privacybeleid extra informatie geeft over specifieke voorwaarden die van toepassing zijn in verband met onze bonusprogramma's en promoties. Voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van dit privacybeleid en de voorwaarden van artikel 4 hieronder, zullen de voorwaarden van punt 4 prevaleren.

  Het doel van dit privacybeleid is om u te begrijpen hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en beschermen, en voor u om uw rechten te begrijpen in relatie tot deze informatie.

 2. Welke persoonlijke informatie wordt verzameld en voor welk doel

  Als onderdeel van het aanmaken van een account op onze site om ons in staat stellen om diensten aan u te leveren, zullen wij u vragen om ons te voorzien van een gebruikersnaam, e-mailadres en een wachtwoord. In sommige gevallen kunnen wij u ook vragen naar bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw volledige naam, geboortedatum, land van verblijf, en Twitter en Facebook gebruikersnamen.

  Wij, de leden van onze bedrijvengroep en aan ons gelieerde bedrijven en derden die namens ons diensten aanbieden met gebruik van uw persoonlijke informatie (zoals hierboven beschreven), zullen deze gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals:

  • informatie en /of diensten aan u te leveren;
  • identificatie en verificatie;
  • statistische analyse en onderzoek;
  • research and development;
  • marketing, marktonderzoek en profilering van de klant;
  • data analyse; en
  • om te voldoen aan (lokale) licentie-en regelgeving.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaren:

  1. indien verplicht door de (lokale) wet of regelgevende instantie; en/of
  2. als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is:
   1. om te voldoen aan de wet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd tegen ons;
   2. om onze rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen;
   3. als een toezichthoudende instantie of vergunningverlenende instantie of autoriteit ons dit verplicht;
   4. om derden die diensten aan ons of namens ons aanbieden te voorzien;
   5. om te voldoen aan een afspraak die wij hebben met een derde partij.
  3. met uw toestemming;
  4. voor de toepassing van herstel na een ramp, of
  5. zoals uiteengezet in paragraaf 6 hieronder.

  Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden verwerkt, en andere leden van onze bedrijvengroep, onze filialen, onze vertegenwoordigers en derden die diensten aan ons bieden, als geldend in het rechtsgebied. Wij zullen aan alle redelijke commerciële inspanningen voldoen om aan de voorwaarden van een wetgeving inzake gegevensbescherming te voldoen aangaande al onze activiteiten.

  Wij zullen alleen met toestemming uw naam gebruiken in publiciteitsmateriaal.

  Het is zeer belangrijk dat u correcte informatie invoert bij uw accountgegevens, omdat deze zal worden gebruikt voor de bovenvermelde doeleinden. U bent verplicht om ons op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, voor zover van toepassing.

 3. Het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie

  We kunnen gebruik maken van "cookies" op onze website om informatie over u te onthouden. Een cookie is een klein tekstdocument, dat vaak een anonieme unieke identificatiecode kent. We gebruiken zowel "sessie" cookies als "permanente" cookies. Een permanente cookie blijft op uw harde schijf nadat u uw browser afsluit. Permanente cookies kunnen worden gebruikt door uw browser bij volgende bezoeken aan de site. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door het volgen van de aanwijzingen in uw webbrowser. Een sessie-cookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser afsluit. Wanneer u onze site bezoekt kan onze computer uw computer vragen om toestemming tot het gebruik van een sessie of permanente cookie. Onze site zal vervolgens een cookie versturen naar uw browser als uw browser-voorkeuren dit mogelijk maken. Om uw privacy te beschermen zal uw browser dat alleen toelaten als u dat wilt. Veel webbrowsers kunnen ingesteld worden zodat ze u informeren als er een cookie is verzonden naar u, en bieden u de mogelijkheid om dat cookie te weigeren. Echter, het weigeren van een cookie kan in sommige gevallen het gebruik van de website in de weg staan, of een negatieve invloed op de weergave of functie van onze site hebben of bepaalde gebieden of functies van onze site niet zichtbaar maken. Een gedetailleerdere uitleg over onze cookiebeleid treft u [URL="https://nl.pokernews.com/cookies-information.htm"]hier[/URL].

  Onze servers verzamelen automatisch gegevens over uw Internet Protocol adres (IP-adres) wanneer u ons bezoekt. Wanneer u pagina's van onze site opvraagt, kunnen onze servers uw IP-adres en soms uw domeinnaam zien. Onze server kan ook zien welke verwijzende pagina u met ons verbonden heeft (bijvoorbeeld een andere website of een zoekmachine), welke pagina's u bezoekt op onze site, de website die u bezoekt na deze site; en andere informatie over de aard van de webbrowser, computer, platform, bijbehorende software en de instellingen die u gebruikt; alle zoektermen die u hebt ingevoerd op de site of een verwijzende website, en ander webgebruik. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt voor matiging der mogelijkheden op onze site, met het oog op het creëren van meerdere accounts en SPAM in te beperken. U kan dus niet alleen de toegang ontzegt worden middels blokkade van uw account, maar ook op basis van uw IP-adres.

  Wanneer u de site gebruikt, kunnen we gebruik maken van clear gifs (ook bekend als web bakens) die gebruikt worden om anoniem de online gebruikspatronen van onze gebruikers bij te houden. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van clear gifs in HTML-gebaseerde e-mail die verstuurd wordt aan onze gebruikers, om er achter te komen welke van onze e-mails worden geopend door de ontvanger. Deze informatie wordt gebruikt om meer nauwkeurige rapportage mogelijk te maken, de effectiviteit van onze marketing te verbeteren, en de site beter voor onze gebruikers te maken.

 4. Speciale promoties en ons privacybeleid

  PokerNews kan, van tijd tot tijd, bepaalde bonusprogramma's en andere promotionele activiteiten (gezamenlijk "Promoties") initiëren in het kader waarvan bepaalde aanvullende persoonlijke informatie kan worden verzameld van onze gebruikers. Met name de persoonlijke informatie die kan worden verzameld in verband met onze promoties is de gebruikersnaam, de achternaam, de bijnaam (dat wil zeggen de bijnaam van de gebruiker in verband met deze specifieke promotie), het e-mailadres en het land. Daarnaast kan in bepaalde promoties (in bepaalde gevallen waarin verdere verificatie procedures doorlopen dienen te worden) een gebruiker ook gevraagd worden om een telefoonnummer en een foto van het gezicht samen met een identificatiemiddel van de gebruiker.

  PokerNews mag de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven delen met ​​dergelijke derden met wie PokerNews partners is in verband met die specifieke promotie.

 5. Vertrouwelijkheid

  PokerNews onderneemt passende inspanningen om de geheimhouding van de identiteit, voorkeuren en andere informatie die wij verzamelen over gebruikers van de site te beschermen. PokerNews zal niet willens en wetens toegang tot deze informatie aan iemand buiten PokerNews verschaffen.

  U kent ook een eigen verantwoordelijkheid in het beschermen van uw informatie. Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk en u bent verplicht om uw inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden te allen tijde.

  Houd er rekening mee echter dat, als gevolg van de aard van de communicatie via internet, de beveiliging van informatie voor de gebruiker in het gedrang kan komen op elk moment. Geen methode van transmissie over het internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig.

 6. Grenzen aan de vertrouwelijkheid

  Als gevolg van de wettelijke, reglementaire en veilige omgeving waarin we actief zijn, kan PokerNews het nodig achter, onder bepaalde omstandigheden, om persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers bekend te maken en we mogen worden verplicht om u nadrukkelijk niet te informeren dat we dat hebben gedaan. PokerNews zal zich redelijkerwijs inspannen om een dergelijke openbaarmaking te bewerkstelligen als PokerNews dat het nodig acht naar aanleiding van een dagvaarding, bevel of andere juridische procedure, of wanneer dit redelijkerwijs nodig is om te identificeren, benaderen of juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten waarmee de PokerNews rechten worden afgedwongen. Verder kunnen wij, en machtigt u ons om, uw gebruikersidentificatie informatie openbaar maken aan derden of officiële overheidsinstanties als wij, naar eigen goeddunken, dit noodzakelijk of gepast vinden in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteiten en activiteiten die ons kunnen blootstellen aan juridische aansprakelijkheid.

 7. Wie ontvangt uw gegevens?

  Naast de wettelijk verplichte openbaarmakingen zoals uitgelegd in dit privacybeleid, kunnen wij uw persoonlijke informatie aan onze medewerkers, werknemers van andere bedrijven binnen onze corporate groep en onze vertegenwoordigers geven. Daarnaast kunnen we informatie delen met derde dienstverleners die gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om diensten te verlenen aan ons. Alle ontvangers van uw persoonlijke informatie zijn gebonden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 8. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  Wij streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt ons op elk gewenst moment schrijven om zaken te herzien, te veranderen of om een kopie van uw gegevens die bij ons bekend zijn te ontvangen. In dat geval kunnen we een bewijs van uw identiteit vragen. Om ons te contacteren met betrekking tot uw gegevens kunt u [URL="https://nl.pokernews.com/contact.htm"]contact opnemen[/URL]. Wij kunnen in bepaalde omstandigheden een kleine vergoeding vragen om de kosten van de administratie met betrekking tot uw verzoek te dekken.

 9. Links

  De site kan links bevatten naar websites van derden. We proberen om enkel links naar sites te plaatsen die uw privacy op waarde schatten, maar toch kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van het privacybeleid van dergelijke sites. We raden u aan zorgvuldig het privacybeleid van dergelijke websites van derden te bekijken vóór elk gebruik van de website in kwestie.

 10. Opt-Out opties

  Wij en andere leden van onze corporate groep kunnen u af en toe e-mails met informatie over evenementen en nieuws of informatie over nieuwe diensten sturen. Ook kan u e-mail van ons ontvangen in verband met customer support zaken. Indien u niet langer onze e-mail nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kunt u middels de opt-out optie op elk gewenst moment uw abonnement opzeggen. Het sturen van een verzoek tot stoppen met ontvangen kan via het [URL="https://nl.pokernews.com/contact.htm"]contactformulier[/URL]. Indien van toepassing kunt u ook kiezen voor een opt-out van het ontvangen van marketing communicatie van ons door de instructies in de e-mail op te volgen. Wij nemen de nodige stappen om aan uw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn, maar het kan een paar dagen of langer duren, waarin u kunt nog steeds marketingcommunicatie van ons ontvangt. Wij behouden ons het recht voor om u non-marketing berichten te sturen via e-mail, zelfs als u opt-out van alle e-mailberichten.

  Als u besluit om uw account te beëindigen bij ons, kunt u dit doen door [URL="https://nl.pokernews.com/contact.htm"]contact met ons op te nemen[/URL]. Doe dit dan onder vermelding van uw PokerNews gebruikersnaam en e-mailadres waarmee u zich heeft geregistreerd. Als u uw account beëindigt, wordt uw profiel verwijderd van de site. We kunnen er echter voor kiezen om uw persoonlijke gegevens in onze administratie te houden voor audits en andere administratieve doeleinden.

 11. Wie zijn wij?

  iBus Media Limited
  4th Floor Exchange House
  54-58 Athol Street
  Douglas
  Isle of Man
  IM1 1JD

De Engels versie van dit privacybeleid zal gezien worden als leidende versie in het geval van enige discrepantie met deze vertaalde versie. Laatste update: 18 mei, 2014