Main Event
Dagen

Maarten De Smidt dubbelt door Arne Coulier

Webjoker • Level 27: 50,000-1,000,000, 15,000 ante
Maarten De Smidt

Maarten De Smidt schoof zojuist under-the-gun plus één zijn laatste 530.000 naar het midden. De actie foldde richting Arne Coulier op de button die de call maakte. Beide blinden gaven op en de eerste allin showdown van de dag was een feit.

Arne Coulier: {A-Diamonds}{7-Diamonds}
Maarten De Smidt: {A-Spades}{10-Spades}

De {J-Spades}{J-Hearts}{5-Hearts} zette de deur naar een splitpot nog op een kiertje, maar de {10-Hearts} op de turn zorgde ervoor dat daar geen sprake meer van zou zijn. Met de turn was De Smidt de double-up gegarandeerd en de {K-Hearts} werd nog slechts als formaliteit gedraaid.

Chip counts
Arne Coulier BE 4,700,000 -530,000
Maarten De Smidt BE 1,330,000 725,000

Tags: Arne CoulierMaarten De Smidt